tisdag 20 mars 2018

Årets sista kvotflyktingar till Mosfellsbær

Tio hbtq-personer från Uganda anlände i går till Island. Det rör sig om människor som flytt undan förföljelse på grund av sexuell läggning - och det är också den sista gruppen av kvotflyktingar som regeringen tänker ta emot i år. Samtliga tio - fyra sex vuxna och fyra barn - kommer att få en bostad i Mosfellsbær.

Mosfellsbær blev i går den trettonde isländska kommunen som tar emot kvotflyktingar. Då anlände tio personer till kommunen. Samtliga är hbtq-personer från Uganda, ett land där förföljelser av denna grupp är vanliga. I väntan på att få en fristad har de levt i flyktingläger i Nigeria.

Det är alltså första gången som Mosfellsbær välkomnar kvotflyktingar. Hittills i år har Island tagit emot 52 personer. Regeringens mål är än så länge att ta emot ungefär 55 kvotflyktingar om året. Det antalet ska på sikt utökas till 100 personer.

Här kan du läsa mer om Islands mottagande av kvotflyktingar.

Kvinna flög i luften på Reynisfjara - får ersättning

Vinden tog tag i kvinnan och fick henne att blåsa omkull på Reynisfjara. Fallet på den steniga stranden gjorde att hon skadades. Nu får hon rätt till ersättning för olyckan från utflyktsarrangören. Chauffören och reseledaren skulle inte ha släppt ut turisterna i ovädret. Men kvinnan anses också själv ha varit vårdslös.

Den 30 oktober 2014 rasade en storm på den isländska sydkusten. Vindstyrkan höll sig stadigt över 20 meter i sekunden - och i byarna blåste det ibland mer än 35 meter i sekunden.

Väderförhållandena var så besvärliga att reseledaren vid Skógafoss tog kontakt med företagets vd. Trots stormen bestämde de sig för att färden längs sydkusten skulle fortsätta. Nästa stopp på utflykten var Reynisfjara väster om Vík í Mýrdal.

På den öppna stranden blåste det hårt. Turisterna gick ändå ur bussen för att titta på de svarta stränderna och basaltformationerna. Men för en kvinnlig passagerare slutade inte resan lyckligt.

I ovädret drogs hon med av en vindby och ramlade. När hon föll på stranden skadade hon bland annat händerna. Efter olyckan fick reseledaren turisterna att återvända till bussen.

Kvinnan vände sig till utflyktsarrangören för att företagets försäkringsbolag skulle betala ersättning för olyckan. Företaget sade nej. Enligt företaget hade kvinnan varit vårdslös när hon hade gått ur bussen. Därför var olyckan inte företagets ansvar.

Kvinnan hävdade i stället att det var arrangören som hade varit vårdslös. Både chauffören och reseledaren var införstådda med förhållandena och de risker som de medförde för resenärerna. Ändå valde de att fortsätta utflykten.

Ersättningsfrågan blev ett fall för Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum, den isländska nämnd som avgör försäkringstvister. Nämndens beslut är att bägge parternas försäkringsbolag ska stå för en del av ersättningen. Både kvinnan och utflyktsarrangören agerade nämligen vårdslöst.

Inför nämnden hävdade reseledaren att hon hade varnat turisterna för att lämna bussen vid Reynisfjara. Efter att hon på plats sett hur mycket det blåste försökte hon utan framgång få gruppen att gå in i bussen.

Chauffören ansåg inte att vädret var extremt vid Reynisfjara. Visserligen var vindarna hårda, men vädret utgjorde enligt hans bedömning inte någon fara. Det var därför rimligt att låta passagerarna gå ur bussen.

Men nämnden anser alltså att arrangören varit vårdslös som lät turisterna gå ned till stranden i det rådande ovädret. Samma sak gäller även kvinnan. Hon agerade enligt nämnden vårdslöst när hon tog den uppenbara risken att kliva ur bussen. Därför får parternas försäkringsbolag stå för hälften av kostnaderna var.

Forskare: Vulkanutbrott fick Island att bli kristet

Ett av de största vulkanutbrotten i mänsklighetens historia kan ha fått Island att bli kristet. Det hävdar forskare i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change. Efter att ha studerat lämningar på Grönland tror de att utbrottet vid Eldgjá började 939. Och det är samma utbrott som de tror skildras i Völuspá, Völvans spådom.

Det sägs att det var år 1000 som Þorgeir Ljósvetningagoði på alltinget vid Þingvellir skulle gå över till den kristna tron. Beslutet var inte okontroversiellt. För att kristnandet skulle kunna genomföras fick den gamla tron även fortsättningsvis utövas i avskildhet. Bara några år senare byggdes en kyrka på Þingvellir.

Nu hävdar forskare att ett av de största vulkanutbrotten genom tiderna hade ett avgörande inflytande på processen. Slutsatsen kommer efter att ha studerat dels lämningar av tefra och träd på Grönland, dels skrifter som Völuspá.

Vulkanutbrottet i Eldgjá - som ingår i Katlas vulkaniska system - brukar dateras till år 934. Forskarna har en annan teori om tidpunkten. De har kommit fram till att det började våren 939 och pågick till hösten 940.

Under denna tid producerades omkring 20 kubikkilometer lava - en mängd som räcker för att täcka hela Storbritannien upp till anklarna. Island befolkades omkring 70 år tidigare. För de första generationerna bosättare var detta det första stora vulkanutbrottet som de upplevde i det nya landet.

Völuspá tros ha skrivits år 961. Så tätt inpå utbrottet i Eldgjá var det en upplevelse som många islänningar vid denna tidpunkt kunde berätta om utifrån personliga erfarenheter. I Völuspá finns det enligt forskarna passager som sannolikt är konkreta skildringar av utbrottet. Det talas om en sol som svartnar och om kalla somrar.

Utbrottet i Eldgjá var så omfattande att det ska ha sänkt medeltemperaturen med två grader. Konsekvenserna drabbade inte bara Island. Från en rad olika platser på norra halvklotet finns berättelser om hungersnöd, dåliga skördar och köld.

Dessutom talas det om en beslöjad sol som inte värmer. I skrifter från olika platser i världen beskrivs solen som ovanligt röd - något som enligt forskarna var en följd av det askmoln som spred sig långt från Island under utbrottets gång.

Völuspá skildrar världens tillkomst och undergång. Efter Ragnarök kommer en bättre värld. Denna värld ska enligt forskarna ha varit kristendomen. Völuspá ska ha fungerat som en påminnelse för islänningarna om naturkatastrofernas fasa. Forskarnas tolkning är att den hedniska världsåskådning som finns i verket ska ha varit en dörröppnare åt kristendomen.

Diktningen ska alltså ha tolkats bokstavligt. Den ska ha pekat på faror som skulle kunna undvikas med den kristna tron.

Det var naturligtvis inte slut med vulkanutbrotten för att Island kristnades. Strax efter skiftet hotade lava att förstöra en gård vid Hellisheiði tillhörande en kristen hövding. Detta fick många att tvivla på beslutet att gå över till kristendomen.

Snorri Þorgrímsson - som vid Helgafell byggde en av Islands första kyrkor och som själv argumenterade för kristendomens införande - ska ha debatterat frågan just på Þingvellir. Det sägs att diskussionen slutade när han pekade på den lava som han själv stod på och som omgav dem. Han menade att gudarnas vrede i så fall måste ha varit betydligt större tidigare med tanke på all lava i området.

Dagens citat

"The skate was hot, just out of the oven, but the burn I felt on my tongue was chemical, a result of some strong ureic reaction going on in this decomposing fish corpse. I may have made a face."

Bert Archer i BBC om upplevelsen av att äta jäst rocka - läs mer här.

måndag 19 mars 2018

Kommunlistan toppar med Ljus framtid och Renässans

Politiker från Ljus framtid och Renässans står överst på Kommunlistans valsedel i Akureyri. Listan toppas av Halla Björk Reynisdóttir från Ljus framtid. Nummer tre på listan är Hildur Betty Kristjánsdóttir från Renässans. Namnen presenterades i går när Kommunlistan firade tjugoårsjubileum på Hof i Akureyri.

Kommunlistan grundades i Akureyri den 18 mars 1998. Partiets största valframgång kom 2010 när Kommunlistan fick egen majoritet i fullmäktige i Akureyri. I valet 2014 fick partiet två mandat.

I vårens kommunalval blir det stora förändringar på listan. Varken Matthías Rögnvaldsson eller Silja Dögg Baldursdóttir - som i dag representerar partiet i fullmäktige - vill sitta kvar. De finns med på valsedeln men så långt ned att de inte kommer att väljas in.

I stället finns flera namn från Ljus framtid och Renässans högt upp på listan. Inget av partierna går till val med någon egen lista i Akureyri.

Halla Björk Reynisdóttir toppar listan. I det senaste alltingsvalet var hon nummer två på Ljus framtids lista i den nordöstra valkretsen. Trea är Hildur Betty Kristjánsdóttir. Hon leder Renässans kommunförening i Akureyri. Och på tionde plats finns Brynhildur Pétursdóttir. Hon har tidigare representerat Ljus framtid i alltinget.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Akureyri.

Skagafjörður lägger 120 miljoner till privat vikingamuseum

Gratis lokaler i femton år, halverad hyra i ytterligare femton år, två heltidsanställda i tio år och en rad arbeten i de nya lokalerna. Det är vad kommunen Skagafjörður ger en grupp investerare för att bygga ett VR-museum om vikingatiden i Sauðárkrókur. Kostnaden är 120 miljoner isländska kronor. Vilka investerarna är har kommunen inte berättat.

Nyligen klubbade kommunstyrelsen i Skagafjörður ett extra anslag på 120 miljoner isländska kronor. Pengarna är öronmärkta till ett VR-museum om vikingatiden. Initiativtagare till utställningen är Syndarveruleiki ehf. Vilka som står bakom bolaget är inte känt.

Kommunen lägger alltså 120 miljoner kronor på projektet. I gengäld får den 10 procent av aktierna i bolaget. Resterande 90 procent ägs av Syndarveruleiki.

Stefán Vagn Vagnsson, kommunstyrelsens ordförande i Skagafjörður, ville i Vísir inte lämna någon information om affären. Inte heller ville han offentliggöra avtalet mellan kommunen och Syndarveruleiki. Men senare kunde Stundin publicera innehållet i överenskommelsen.

Kommunen upplåter kostnadsfritt lokaler åt utställningen i femton år. I ytterligare femton år får Syndarveruleiki hyra lokalerna till halva priset. Kommunen står också för kostnaderna för två heltidsanställda i tio år. Och dessutom tar kommunen notan för alla de arbeten som görs för att anpassa lokalerna åt det nya museet. I det ingår även parkeringsplatser och utomhusmiljö.

Utställningen ska skildra historiska händelser i Skagafjörður med fokus på vikingatid och medeltid. Bland annat ska ett inslag vara berättelsen om slaget vid Örlygsstaðir 1238 under den så kallade Sturlungatiden, en period som kännetecknades av en mängd blodiga uppgörelser under något som närmast kan liknas vid ett inbördeskrig.

Projektet ska enligt avtalet mellan Skagafjörður och Syndarveruleiki resultera i ett företag som går med vinst, som lockar fler turister till kommunen och som ökar utbudet av arbetstillfällen.

Men alla står inte bakom projektet. Bjarni Jónsson, Gröna vänsterns representant i kommunstyrelsen, reserverade sig mot beslutet. Han kritiserade hemlighetsmakeriet bakom planerna och ansåg att det inte var möjligt att ta ställning i frågan så länge som inte alla detaljer var kända.

Bjarni Jónsson ifrågasatte beslutsunderlaget. Han efterlyste en analys av vilka konsekvenser det har för kommunen att teckna ett avtal på så lång tid. Inte minst ville han få besked om den totala kostnaden för kommunen innan det blivit dags för fullmäktige att behandla frågan.

De lokaler som nu blir hem åt VR-utställningen blev kommunens genom en bytesaffär med kooperativet Kaupfélag Skagfirðinga. Tanken var att hembygdsmuseet Byggðasafn Skagfirðinga skulle flytta in. Nu ser det ut som att hembygdsmuseet är hemlöst - eller får nöja sig med provisoriska lokaler.

Museichefen Sigríður Sigurðardóttir har enligt Feykir sagt upp sig i protest mot kommunens hantering av hembygdsmuseet. Nu ska omkring 200 pallar med museiföremål förvaras - eller ställas ut - i väntan på att det får ett permanent hem, rapporterar RÚV.

I morgon hålls en presskonferens i Sauðárkrókur. Då ska detaljerna i projektet presenteras. Kanske meddelas det då också vilka personer som står bakom Syndarveruleiki.

Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir ny vice ordförandeÞór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir är ny vice ordförande för Självständighetspartiet. Hon valdes vid partiets landsmöte i helgen. Där fick även partiledaren Bjarni Benediktsson och partisekreteraren Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir nytt förtroende. Ingen av dem mötte någon motkandidat i omröstningarna.

Bjarni Benediktsson har fört Självständighetspartiet till fyra av de fem sämsta valresultaten i partiets historia. Men tre av fyra val har han även lyckats föra partiet till regeringsställning. Och vid två av fyra val har Självständighetspartiet blivit största parti.

Regeringsmakten är också skälet till att Bjarni Benediktsson just nu sitter säkert som ordförande. Han har nu varit partiets ledare i nio år. De nivåer som partiet ofta nådde i val före finanskraschen är långt borta. Om Självständighetspartiet skulle tvingas gå i opposition vore sannolikt hans dagar som partiledare räknade.

Men vid helgens landsmöte omvaldes Bjarni Benediktsson utan någon motkandidat. Han fick 96,2 procent av rösterna. Partisekreteraren Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir mötte inte heller någon utmanare. Hon fick 93,5 procent.

Till ny vice ordförande valdes Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir. Hon har varit minister i ett drygt år och har suttit i alltinget sedan nyvalet 2016. Även hon valdes utan motkandidat med 96 procent av rösterna.

Självständighetspartiet har nu en rekordung partiledning. Bjarni Benediktsson har hunnit bli 48 år. Men Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir är bara 30 år och Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir är 27 år. Nyvalet av Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir gör att den interna kritiken om få unga kvinnor på toppositioner kommer att minska.

Politiskt var det däremot tunt bland nyheterna. Självständighetspartiet kommer att införa en framtidsnämnd. Den ska diskutera olika frågor som blev aktuella under landsmötet. Den ska också utreda partiets interna struktur. Bland annat kommer ett nytt regelverk som tillåter elektroniska röster i samband med omröstningar vid landsmöten.

Landsmötet klubbade en utvärdering av EES-avtalet. Den ska undersöka hur Island påverkats av att ingå i EES-området. I beslutet talas det om vikten av goda handelsförbindelser med både EU och Storbritannien. Men där finns också en EU-kritisk vinkel. Enligt beslutet tvingas Island i dag på grund av EES-avtalet införa mängder av EU-lagstiftning utan att ha något inflytande över dessa lagar. Det innebär i praktiken att makt flyttas till EU utan att något sådant beslut tagits i alltinget.

Bjarni Benediktsson sade i sitt inledningstal att Islands intressen tjänas bäst genom att stå utanför EU och att behålla kronan som valuta. Han medgav att kronan hade brister - inte minst nu när kursen är hög och därmed drabbar bland annat exportindustrin. Ändå var kronan värd dessa problem eftersom den gav Island kontroll över penningpolitiken.

Enligt Bjarni Benediktsson har många svåra år redan avverkats. Inom de närmaste åren väntar fortsatta satsningar på infrastruktur och skattesänkningar. Från de banker och finansbolag som i dag kontrolleras av staten utlovade han att 150 miljarder isländska kronor skulle överföras till statskassan för att möjliggöra fler investeringar.

Just nu har Island ett unikt läge. Regeringen har enligt Bjarni Benediktsson möjligheter att främja både satsningar och stabilitet. Han rosar också regeringssamarbetet med Framstegspartiet och Gröna vänstern. Det är partier som till viss del inte alls delar Självständighetspartiets åsikter och ideologi, men som är redo att göra upp i viktiga frågor.

Bjarni Benediktsson talade även om det regeringssamarbete med Ljus framtid och Renässans som kollapsade i höstas. Han riktade hård kritik mot Ljus framtids beslut att lämna koalitionen - men sade även att partiet nu fått väljarnas dom för beslutet:
"Regeringssamarbetet började utmärkt, men jag måste medge att det hackade avsevärt. ... Allt slutade med att det partiet beslutade sig för att, som det kallas, stå upp för sig själv och avbryta regeringssamarbetet. Det gällde naturligtvis partiet som förknippade sig med en ljus framtid, men som nu inte har någon framtid. ... Vi har tidigare haft ett bra samarbete med Framstegspartiet, men det är inte självklart att komma överens med Gröna vänstern som befinner sig, som vi vet, på andra änden av den politiska skalan. ... Vi befinner oss mitt i goda år och de svåra åren är bakom oss. Hushållen är på väg uppåt, företagen har det bättre, statskassan betalar av skulder och det ser bara ljust ut framåt. Ändå är det som att denna verklighet inte har nått fram till den politiska scenen. Vi har inte sett till den i alltinget eller inom politiken i allmänhet."
Under talet mindes Bjarni Benediktsson dessutom den tidigare vice ordföranden Ólöf Nordal. Hon gick bort i cancer förra året. Han sade att hon var särskilt saknad just på landsmötet, en plats där hon ofta visat sin styrka som politiker.

Ovan kan du se Bjarni Benediktssons inledningstal på landsmötet och här kan du läsa mer om Självständighetspartiets ledning.

Dagens citat

"Hur kan Island fortsätta att växa som turistland men samtidigt ge samma typ av upplevelse som jag fick? Detta är den stora utmaningen som ni står inför. ... Landmannalaugar har i dag till exempel blivit en plats med så mycket folk att upplevelsen är helt annorlunda."

Bruno Bisig, vd för den schweiziska resebyrån Kontiki, i Morgunblaðið om hur turismen har utvecklats sedan han själv kom till Island för första gången 1991.

söndag 18 mars 2018

Dagens bonuscitat

"Stora entreprenörer letar efter plats för arbetarbostäder för hundratals utländska arbetare i sydvästra hörnet. Detta är en stor fråga som vi tyvärr inte har löst än."

Kjartan Már Kjartansson, kommunchef i Reykjanesbær, i Morgunblaðið om hur bristen på bostäder i regionen gör det svårt för företag att anställa personal som arbetar på flygplatsen i Keflavík.

Fotbollssupporter föll från läktare - blir utan ersättning

När FH gick av Þórsvöllur i Akureyri försökte en supporter göra en high five med spelaren Jón Ragnar Jónsson. Men när han böjde sig över räcket på läktaren miste supportern balansen och föll till marken. Det tre meter höga fallet gjorde att han bland annat slog ut flera tänder. Men Hæstiréttur Íslands fastslår nu att mannen var vårdslös och inte har rätt till någon ersättning.

När FH bortaslog Þór i Akureyri den 14 september 2014 såg det ut som att Hafnarfjörðurklubben hade goda möjligheter att bli isländska mästare i fotboll. Efter att länge ha toppat tabellen kunde dock Stjarnan passera i sista omgången. Det var inte bara Stjarnans första titel. Garðabærklubben förlorade inte heller en enda match under säsongen.

Matchen på Þórsvöllur slutade 0-2. När en supporter skulle fira segern med Jón Ragnar Jónsson inträffade en olycka. Supportern försökte göra en high five med FH-spelaren. Men när han sträckte sig över räcket föll han till marken - ett fall på tre meter ned i en betonggrop. Mannen ådrog sig en mindre hjärnskakning och fick andra skador på skallen och i ansiktet. Han slog också ut tre tänder.

Försäkringsbolaget Sjóvá nobbade mannens krav på ekonomisk ersättning för olyckan. Supportern hade enligt bolaget varit grovt oaktsam. Hela ansvaret för olyckan låg på mannen.

Supportern höll inte med. I stället valde han att stämma det kommunala fastighetsbolaget Fasteignir Akureyrarbæjar. Han hävdade att räcket på arenan var för lågt. Eftersom räcket inte uppfyllde regelverket var olyckan inte hans ansvar. Därför ansåg sig supportern ha rätt till ersättning.

Men Hæstiréttur Íslands går inte på mannens linje. Domstolen konstaterar att räcket är 82 centimeter högt. Räcket står på en gjuten kant som är 35 centimeter. Räckets totala höjd är alltså 117 centimeter - och enligt de bestämmelser som gällde när arenan byggdes skulle det vara minst en meter. Olyckan inträffade för att mannen var grovt oaktsam.

Mannen byggde rättsprocessen på att den gjutna kanten inte skulle räknas in i själva räcket. I stället för ersättning får han nu betala 750 000 isländska kronor i rättegångskostnader.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Ökat förtroende för isländska banker och alltinget

Alltinget, kommunfullmäktige i Reykjavík, bankerna, ombudsmannen för skuldsatta och finansinspektionen Fjármálaeftirlitið tillhör de institutioner som vinner förtroende bland islänningarna. Däremot är det allt färre som litar på polisen, rättsväsendet och statskyrkan. Det visar en årlig förtroendemätning utförd av Gallup.

Kustbevakningen fortsätter att vara den institution som har störst förtroende på Island. Det är sjunde året i följd - och lika länge som Gallup har ställt frågor om kustbevakningen - som den befinner sig i topp. Det är nu 91 procent som känner tillit till kustbevakningen, en minskning med 1 procentenhet jämfört med förra året.

Försprånget för kustbevakningen mot andra institutioner har vuxit. Tvåa är presidenten med 80 procent, en nedgång med 3 procentenheter. Därefter följer polisen med 77 procent (-8), Háskóli Íslands med 74 procent (-2), hälso- och sjukvården med 65 procent (+3), alltingets ombudsman med 52 procent (+1), riksåklagaren med 48 procent (-2), medlingskommissionen med 47 procent (-1), rättsväsendet med 36 procent (-7), Seðlabanki Íslands med 34 procent (+1) och statskyrkan med 30 procent (-8).

Några av de största förlorarna är polisen, rättsväsendet och statskyrkan. Det senaste året har utnämningen av domare varit en omdiskuterad fråga. Det skulle kunna vara en förklaring till det sjunkande förtroendet för rättsväsendet. Statskyrkan har ifrågasatts för attityden mot sexuella trakasserier och yttrandefrihet. Och trots ökade resurser till polisen talas det ofta om bristen på personal och utredningar som tar lång tid.

De fem institutioner som 2017 återfanns i botten har samtliga förbättrat sitt anseende under det senaste året. Ombudsmannen för skuldsatta får 30 procent (+8), alltinget 29 procent (+7), finansinspektionen Fjármálaeftirlitið 28 procent (+9), kommunfullmäktige i Reykjavík 24 procent (+5) och bankväsendet 20 procent (+6).

Det har nu snart gått tio år sedan finanskraschen. Som lägst har det varit 4 procent som litat på bankerna och 10 procent på alltinget. Bägge åtnjuter nu de högsta förtroendesiffrorna sedan krisen.

Men båda är fortfarande rejält sargade efter kraschen. Åtta månader före bankerna kollapsade var det 42 procent som hade förtroende för alltinget och 40 procent för bankväsendet.

Här kan du läsa mer om förtroendetoppen 2017.

Dagens citat

"Annat här nås bara från kranbilen och sköts därför bara så. Så vi får röra oss långsamt nedåt och så är det bara en lyckträff om vi landar i sjön eller träffar båten som väntar på oss. ... Lite höjdrädsla är helt i sin ordning. Det håller en på tårna för att vara säker, men det får inte vara något mer än det."

Sigurbjörn Sævarsson, anställd vid Sigmen, i Vísir om hur det är att tvätta fönstren på Harpa i Reykjavík.

lördag 17 mars 2018

Dagens bonuscitat

Foto: Citizen Press
"Hur kan det vara så i ett land där det produceras så mycket elektricitet att vissa landsdelar kommer i sista hand? ... Varför har det inte sedan länge garanterats att alla har lika tillgång till elektricitet. Kan det vara så att storindustrin har förblindat personer - att de inte tycker att det finns någon hybris i att bygga ett säkert energisystem för några tusen personer?"

Författaren Andri Snær Magnason i Morgunblaðið om hur elektricitet är en bristvara i vissa regioner samtidigt som storindustrin använder drygt tre fjärdedelar av den totala elproduktionen.

Invånarna växer snabbare än politikerna i Mosfellsbær

Minst elva ledamöter ska sitta i kommunfullmäktige i Mosfellsbær. Den siffran klubbades i en ny lag 2012. Men kommunen tänker inte i vårens kommunalval utöka antalet platser i fullmäktige. Även under de kommande fyra åren blir det nio ledamöter. Trots att kommunen passerat gränsen för ett utökningskrav har Mosfellsbær ytterligare tid på sig att anpassa antalet.

Mosfellsbær är en av Islands snabbast växande kommuner. I januari 1998 hade kommunen 5 246 invånare. Det antalet hade i januari 2017 stigit till 9 783 personer. Under förra året steg antalet invånare över 10 000 för första gången i Mosfellsbærs historia.

Den lag som klubbades 2012 säger att kommuner som har över 10 000 invånare måste ha minst elva och högst femton ledamöter i fullmäktige. I samband med kommunalvalet 2014 utökades platserna i Mosfellsbær från sju till nio som en följd av den nya lagen. Sedan dess har kommunen alltså passerat en gräns som kräver en ytterligare utökning.

Men någon diskussion om en utökning i anslutning till kommunalvalet den 26 maj pågår inte. Det säger kommunchefen Haraldur Sverrisson till RÚV. Efter att en invånargräns passerats har kommunen fyra år på sig att anpassa antalet ledamöter - något som för Mosfellsbær innebär att utökningen kan dröja till 2022. Haraldur Sverrisson tror inte att det blir redan i år:
"Jag tycker att det är osannolikt."
Mosfellsbær är Islands sjunde största kommun.

Plats för nytt sjukhus delar islänningarna

Frågan om var det nya universitetssjukhuset ska byggas fortsätter att splittra islänningarna. Planen är att sjukhuset ska byggas vid Hringbraut nära Háskóli Íslands i Reykjavík. Det är också regeringens och kommunfullmäktiges ambition. Men enligt en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið är det fler som vill hitta en ny plats för sjukhuset.

Behovet av ett nytt universitetssjukhus har länge varit stort. Men under åren efter finanskraschen sköts alla större investeringar på framtiden. Nu är frågan åter aktuell. I Reykjavík klubbade ett enigt kommunfullmäktige en detaljplan där sjukhuset byggs vid Hringbraut. Det är också regeringens val.

Enigheten i Reykjavík kan snart vara historia. Eyþór Arnalds, Självständighetspartiets borgmästarkandidat i vårens kommunalval, vill undersöka förutsättningarna på nytt. Han har dock inte uteslutit Hringbraut som ett alternativ, men hävdar att det finns bättre lägen.

Men vissa anser att valet av plats är direkt olämpligt. Kritikerna befarar bland annat att trafiksituationen kan bli ett problem. Inte heller finns det vid Hringbraut möjligheter för sjukhuset att fortsätta växa.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, är en av de politiker som genom åren argumenterat mot ett bygge vid Hringbraut. I ett förslag skriver han och partikamraterna att valet av plats för snabbutredas av inhemska och utländska experter. Utredningen ska bli klar senast i maj.

Att det skulle kunna gå så snabbt att utreda frågan är enligt hälsovårdsmyndigheten så orealistiskt att det går att ifrågasätta om Centerpartiet menar allvar. I ett remissvar skriver myndigheten att det är nödvändigt att universitetssjukhuset byggs nära universitetet Háskóli Íslands.

Kritik mot Centerpartiets motion kommer även från annat håll. Jón Atli Benediktsson, rektor för Háskóli Íslands, skriver i ett remissvar att ett platsbyte skulle innebära en extra kostnad på minst 10 miljarder isländska kronor för universitetet. Ledningen för sjukhuset säger i ett remissvar att det under sjutton års diskussioner inte varit möjligt att hitta något bättre läge än vid Hringbraut.

Sjukhusfrågan delar också islänningarna. Det är enligt Fréttablaðið 47 procent som anser att sjukhuset inte bör byggas vid Hringbraut. Nästan lika många - 39 procent - tycker att Hringbraut är den bästa platsen. Resterande 13 procent har ingen åsikt i frågan.

Här kan du läsa mer om sjukhusdebatten i Reykjavík.

Dagens citat

"En sak som irriterar mig är att vi aldrig har fått någon ursäkt från någon som var inblandad i olyckan. Chauffören, de som arbetade denna dag, företagets ägare. Vad skulle det kosta dem att be mig och min familj om ursäkt för de händelser som orsakade min hustrus död?"

Michael Boyd, änkling till Shelagh Donovan som omkom i en olycka vid Jökulsárlón när amfibiebåten backade över henne, i Morgunblaðið om företagets agerande efter händelsen - läs mer här.

fredag 16 mars 2018

Förde över pengar till eget kort - döms för förskingring

Vid fem tillfällen förde den anställde över pengar till ett eget kort när han satt i kassan på Kaupfélag Steingrímsfjarðar i Hólmavík. Det dröjde inte länge innan kooperativets ledning avslöjade mannen. Nu döms han till ett villkorligt straff på 30 dagar för förskingring. Han ska dessutom betala tillbaka Kaupfélag Steingrímsfjarðar med ränta.

Det var i september förra året som en ung man anställd på Kaupfélag Steingrímsfjarðar i Hólmavík förskingrade pengar från den egna arbetsplatsen. Vid fem tillfällen förde han över totalt 53 116 isländska kronor till ett eget betalkort.

Förskingringen avslöjades snart. I polisförhör erkände mannen brotten.

Trots tre försök att hålla rättegången dök mannen aldrig upp i Héraðsdómur Vestfjarða i Ísafjörður. Vid det första tillfället var vägen mellan Hólmavík och Ísafjörður oframkomlig. Då var mannens advokat på plats. Vid de två följande tillfällena dök varken mannen eller advokaten upp.

Frånvaro kan i denna typ av fall betraktas som ett erkännande. I domen skriver Héraðsdómur Vestfjarða att det inte heller finns något i bevisningen som pekar på att mannen skulle kunna vara oskyldig.

Mannen döms till att ersätta Kaupfélag Steingrímsfjarðar med 53 116 isländska kronor plus ränta. Han ska också stå för rättegångskostnader på 86 800 kronor. Dessutom får han ett villkorligt fängelsestraff på 30 dagar. Om mannen inte gör sig skyldig till ny brottslighet inom två år slipper han sitta av straffet.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Sigur Rós medlemmar utreds för misstänkt skattefusk

De tre medlemmarna i Sigur Rós utreds för omfattande skattefusk. Totalt har tillgångar till ett värde av närmare 800 miljoner isländska kronor belagts med kvarstad. De största kraven riktas mot sångaren Jón Þór Birgisson. Men enligt trion är misstankarna om medveten skatteflykt grundlösa. I stället anser de att det rör sig om olika tolkningar av lagen. Det rapporterar Fréttablaðið.

Tillgångar på nästan 800 miljoner isländska kronor har nu frysts på begäran från Tollstjóri, den isländska myndighet som driver in skatter. I december förra året sade distriktspolismästaren i huvudstadsregionen ja till att belägga tillgångarna med kvarstad. Beslutet innebär att Sigur Rós inte kan använda tillgångarna så länge som de är frysta.

Begäran kom efter misstankar om skattefusk. Exakt hur stora belopp det rör sig om är oklart. Men det är uppenbart att det handlar om ansenliga summor. Tollstjóri får inte kräva att större belopp än den eventuella skatteskulden beläggs med kvarstad.

Sångaren Jón Þór Birgisson är enligt Fréttablaðið den som misstänks för det mest omfattande skattefusket. Tillgångar värda 638 miljoner har frysts. Det rör sig om tretton fastigheter, två motorcyklar, två personbilar, sex bankkonton och aktier i tre olika bolag.

Tillgångar tillhörande trummisen Orri Páll Dýrason har också frysts. Här rör det sig om ett totalt värde på 82 miljoner fördelade på två fastigheter. Även när det gäller basisten Georg Hólm handlar det om två fastigheter som belagts med kvarstad. De är värderade till 78,5 miljoner.

Samtliga tre medlemmar protesterade mot beslutet när fallet behandlades strax före nyår. De hävdade enligt Fréttablaðið att det inte rörde sig om några försök att medvetet kringgå isländsk lag. I stället ska det gälla olika tolkningar av lagstiftningen om inkomstskatt.

De tre Sigur Rós-medlemmarna ska vidare ha förklarat att de inte agerat på egen hand. I stället ska eventuella brister i redovisningen av skattskyldiga intäkter bero på vårdslöshet från en revisor.

Misstankarna om skattefusk är inte det enda fallet där Sigur Rós kopplas till oegentligheter. Sedan tidigare pågår en tvist i Héraðsdómur Reykjavíkur mellan konserthuset Harpa och en konsertarrangör. Tvisten gäller en förskottsbetalning på 35 miljoner isländska kronor för den konsertserie som Sigur Rós gjorde i Harpa i december förra året.

Sigur Rós och Harpa rev kontraktet med konsertarrangören efter en förtroendespricka. Länge fanns det farhågor om att konserterna inte skulle bli av. Förskottsbetalningen motsvarade nästan hälften av intäkterna från konsertserien.

Arrangören skulle använda pengarna för olika förberedelser inför konserterna. De har fortfarande inte återbetalats. Om de är förlorade för gott blir det en förlust som drabbar Sigur Rós och Harpa - och i förlängningen Reykjavíks kommun och staten eftersom de tillsammans äger konserthuset.

Tvisten gäller även det arbete som arrangören utförde innan kontraktet revs. När stämningen som Harpa riktat mot arrangören behandlades för fyra veckor sedan fanns ingen överenskommelse om hur detta arbete skulle värderas. Héraðsdómur Reykjavíkur gick med på att frysa arrangörens tillgångar i väntan på ett avgörande i dispyten.

I denna tvist finns inga misstankar riktade mot Sigur Rós. Däremot riskerar gruppen alltså att gå miste om intäkter från konsertserien i Reykjavík.

Här kan du läsa mer om tvisten med konsertarrangören.

Socialdemokraterna åter största parti i Reykjavík

Socialdemokraterna återtar positionen som största parti i Reykjavík. Tillsammans med Piratpartiet och Gröna vänstern behåller partiet majoriteten i kommunfullmäktige. Både Renässans och Centerpartiet får sina första mandat i Reykjavík. Folkets parti och Framstegspartiet blir däremot utan representation i fullmäktige. Det visar en mätning utförd av Gallup på uppdrag av Viðskiptablaðið.

Två och en halv månad återstår till kommunalvalet i Reykjavík. I dagsläget ser det ut som att elva partier kommer att ställa upp i valet. Men enligt den senaste opinionsundersökningen från Gallup är det bara sex partier som kommer att få några mandat i fullmäktige.

Sedan den mätning som gjordes för en månad sedan har Självständighetspartiets mål om att åstadkomma ett maktskifte inte blivit mer realistiskt. Socialdemokraterna är nu åter största parti i kommunen.

Visserligen minskar det sammanlagda för den styrande majoriteten något. Men de väljare som lämnar koalitionen - som består av Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Piratpartiet samt Ljus framtid som inte kommer att ställa upp i valet - går inte till Självständighetspartiet.

Nu får Socialdemokraterna 29,9 procent, en ökning med 4,2 procentenheter jämfört med föregående mätning. Det gör partiet till mätningens vinnare. Självständighetspartiet backar 0,1 procentenhet till 29 procent.

Samtidigt går de bägge koalitionspartierna tillbaka. Piratpartiet minskar 0,3 procentenheter till 13 procent medan Gröna vänstern förlorar 3 procentenheter till 10,3 procent. Det är den största tillbakagången för något parti i denna undersökning. Renässans backar 0,3 procentenheter till 6,1 procent.

En annan vinnare är Centerpartiet som ökar med 2,9 procentenheter till 4 procent. Om det blir ett valresultat blir det sannolikt precis tillräckligt för att vinna mandat i kommunfullmäktige.

Utan mandat blir Folkets parti med 3,1 procent, en nedgång med 1,7 procentenheter, och Framstegspartiet med 2,9 procent, vilket är samma siffra som föregående månad.

Ytterligare tre partier avser att ställa upp i valet. Det rör sig om Frihetspartiet, Isländska folkfronten och Folkfronten.

Den styrande koalitionen skulle alltså kunna regera vidare. Tillsammans får Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern 13 av 23 mandat i fullmäktige.

Socialdemokraterna och Självständighetspartiet får åtta mandat var. Piratpartiet får tre mandat, Gröna vänstern två mandat samt Renässans och Centerpartiet ett mandat var.

Här kan du läsa mer om opinionsläget i Reykjavík.

Dagens citat

"Det formella samtalet med branschen ska ske och det är inte möjligt att säga när en första utformning av ankomstavgiften läggs fram. Den blir inte färdig i år."

Näringsminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir säger i Vísir att regeringens planer för ankomstavgifter för turister till Island inte kommer att bli verklighet redan i år.

torsdag 15 mars 2018

Nytt jordskalv skakar Askja på isländska höglandet

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett kraftigt jordskalv skakade Askja i går kväll. Skalvet hade en magnitud på 3,8. Det följdes av en serie mindre efterskalv. I området finns inga tecken på nära förestående vulkanisk aktivitet. Men vid närliggande Herðubreið och Upptyppingar befinner sig magma i rörelse. Där har också flera djupa jordskalv inträffat den senaste tiden.

Klockan 21.10 i går skedde ett jordskalv som uppmättes till 3,8 vid Askja på det isländska höglandet. Det följdes under kvällen av ett tiotal mindre efterskalv. Jordskalvssvärmen fortsatte under torsdagen med ett fyrtiotal mindre skalv. Det störstat efterskalvet hade en magnitud på 1,5.

Skalven ägde rum på ungefär en halvmils djup - något som kan tyda på att de snarare är kopplade till kontinentalplattornas rörelser än till magmarörelser. Jordskalvet i går kväll var det största vid Askja sedan augusti 2014.

I nuläget finns inget som tyder på att någon vulkanisk aktivitet skulle vara nära förestående vid Askja. Gårdagens skalv följdes inte av några rörelser i jordskorpan. Däremot är det tydligt att magma är i rörelse i området. Det underströks under flera jordskalvssvärmar i regionen förra året.

Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, kommenterade då skalven vid Askja. Han sade till Vísir att mönstren var intressanta. Samtidigt som magmatrycket verkade minska vid Askja - som hade sitt senaste utbrott 1961 - steg det vid närliggande Upptyppingar, Herðubreið och Herðubreiðartögl:
"Under hela området har det visat sig att det sker djupa jordskalv. På fyra platser som är nära granne med Askja sker djupa skalv som inte kan förklaras på annat sätt än med magmarörelser. Så det är magma i rörelse runt Askja fast Askja själv ser ut att förlora tryck."
Här kan du läsa mer om Askja.

Dömer ut isländsk landsbygd som katastrofområden

Flyktingar kommer till Island från katastrofområden - och där skickas de ut till katastrofområden på landsbygden där inga islänningar vill bo. Så skriver författaren Hallgrímur Helgason på Twitter i en kommentar till mottagandet av kvotflyktingar. Efter kritik ber han om ursäkt för utspelet i ett inlägg på Facebook.

De senaste veckorna har 42 kvotflyktingar kommit till Island från Irak och Syrien. Alla har fått bostäder på den isländska landsbygden - i Súðavík, Flateyri, Ísafjörður, Neskaupstaður och Reyðarfjörður.

Inom kort anländer ytterligare tio kvotflyktingar till Island. De flyttar dock till Mosfellsbær i huvudstadsregionen.

Myndigheternas val att placera flyktingarna i glesbygdskommuner fick programledaren Gísli Marteinn Baldursson att fundera. Han undrade på Twitter om det rörde sig om politiska beslut, egna önskemål eller råd från experter.

Ett svar kom från Hallgrímur Helgason. Han kallade det brutalt att skicka personerna till samhällen ute i landet:
"Detta är halvgalet. Det måste sägas. Vi får människor från katastrofområden - vart skickar vi dem? Jo, till våra egna katastrofområden där ingen islänning längre vill bo ... Detta är så brutalt."
Kritiken mot inlägget var massiv. Hallgrímur Helgason anklagades för att vara en arrogant Reykjavíkbo. Han bad snart om ursäkt:
"Jag begick ett misstag på Twitter i går, skrev en ohyfsad kommentar med anledning av flyktingars ankomst - det var inte vackert - som fick de rubriker den förtjänade. Tanken i denna tanklöshet - om det är möjlighet att tala om en sådan - var att sätta ett frågetecken vid att flyktingar sprids över hela landet. ... Och så ber jag mina vänner på landsbygden att förlåta mig för detta trams, men i synnerhet flyktingarna själva eftersom de ju är viktigast i allt detta. Ordet katastrofområde var mycket taktlöst i detta sammanhang."
Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.

Regissör får inte rätt till offerplats i Reykjavík

Regissören Hrafn Gunnlaugsson vill göra en blotplats på Laugarnestangi i Reykjavík till sin egen. Han anser att platsen - som han hävdar har använts som offeraltare - skyddas bättre om den ligger på hans tomt. Därför vill Hrafn Gunnlaugsson få kontroll över mer mark i området. Men kommunen säger nej till hans ansökan.

Hrafn Gunnlaugsson fick sitt genombrott som regissör genom flera filmer om vikingatiden. Han har själv länge varit intresserad av denna period i Nordens historia. Intresset har de senaste åren gett upphov till åtskilliga rubriker.

Utanför hemmet på Laugarnestangi i Reykjavík har Hrafn Gunnlaugsson rest en mängd konstverk med vikingamotiv. Han har också byggt på tomten och inte haft bygglov för varken konstverken eller byggnaderna. Kommunen beslutade 2010 att de otillåtna byggnaderna skulle rivas, men än så länge står de kvar.

En av stugorna på tomten hyr Hrafn Gunnlaugsson nu ut genom Air Bnb. För att bo i denna stuga - som även den har inretts i vikingastil - måste gäster betala 22 000 isländska kronor per dygn.

Nu har Hrafn Gunnlaugsson fått nobben i ännu en dispyt med kommunen. Även denna gång gäller tvisten hans intresse för vikingatid och asatro.

Hrafn Gunnlaugsson hävdar att det finns en offerplats nära hemmet på Laugarnestangi. Denna blotplats ligger i strandkanten och ligger till viss del på hans mark. Vid offeraltaret finns en staty av asaguden Frej. Där har Hilmar Örn Hilmarsson, ledare för det isländska asatrosamfundet, sedan 2015 utfört flera ceremonier.

Skälet till att Hrafn Gunnlaugsson åter vänder sig till kommunen är att han vill att offerplatsen helt och hållet ska ligga på hans mark. Platsen har enligt hans mening av kommunen behandlats på ett sådant sätt att det kan jämställas med ett erkännande. För att vårda platsen anser han att tomten bör utökas så att den innefattar även den mark som offeraltaret står på:
"Offerplatsen når till viss del ned till stranden och havet för med sig grus och tång vid flod och gör dess trolldomskraft än mäktigare."
Hrafn Gunnlaugsson skriver att han inte på något sätt vill begränsa allmänhetens tillträde till platsen. Området har också status som stadsträdgård. Det betyder att det inte får inhägnas. Inte heller får gångstigar längs stranden blockeras.

Men kommunen säger alltså nej. Det finns inget skäl till att ändra tomtgränserna så att platsen hamnar enbart på Hrafn Gunnlaugssons mark. Ett ja hade enligt kommunen inte varit förenligt med den gällande detaljplanen. Dessutom hade det inneburit en risk för att det område som är öppet för allmänheten skulle krympa.

Här kan du läsa mer om Hrafn Gunnlaugssons fejd med kommunen.

Dagens citat

"At second place, this is a very strong performance from a country which was once on the margins of the holiday map. Now more affordable, and easier to get to, this amazing landscape clearly makes a powerful impression on readers - despite the weather. The Northern Lights are a big draw here in winter too."

Läsarna av Daily Telegraph rankar Island som det näst bästa resmålet i Europa.

onsdag 14 mars 2018

Hot mot Ljus framtid efter avhoppet från regeringen

När Ljus framtid i höstas hoppade av från regeringen fick Theodóra S. Þorsteinsdóttir ta emot flera hot. Och hon var inte den enda av partiets ledamöter i alltinget som hotades. Själv valde hon att hålla sig borta från debatten. När Theodóra S. Þorsteinsdóttir lämnade alltingshuset såg hon sig om av rädsla för att någon med onda avsikter skulle vänta på henne.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir hade redan bestämt sig för att lämna alltinget för att satsa enbart på kommunpolitiken i Kópavogur när Ljus framtid i höstas utlöste en regeringskris. Partiet hoppade av samarbetet med Renässans och Självständighetspartiet. Resultatet blev ett nyval där Ljus framtid förlorade samtliga platser i alltinget.

Ljus framtids beslut gjorde vissa upprörda. En del gick så långt att de hotade partiets företrädare. Theodóra S. Þorsteínsdóttir berättar i RÚV att hon blev mycket rädd efter att ha fått flera anonyma samtal:
"Jag tog då beslutet att låta mig själv försvinna från denna debatt. Detta var en situation. Vi hotades och vi fick telefonsamtal som gick ut på att vi skulle ta det försiktigt eftersom det fanns pedofiler inom Ljus framtid. Vi undersökte en del av dessa nummer. Det var bara några människor som ringde. Detta hade också effekten att jag började se mig omkring när jag gick ut ur alltingsbyggnaden."
De starka reaktionerna på det beslut som ledde fram till regeringskrisen kom som en överraskning. Theodóra S. Þorsteinsdóttir säger till RÚV att partiet inte var förberett på den efterföljande debatten:
"Reaktionerna kom med så stor kraft och så mycket makt att vi aldrig hade någon chans i denna debatt. Utöver att vara en jätteliten alltingsgrupp som inte var redo för detta. Att fördömas för det - vi får naturligtvis skörda det nu."
Här kan du läsa mer om Ljus framtid.

Tio får ersättning från Wow Air för inställt flyg

Två dygn försenade blev de passagerare som skulle ha rest med Wow Air till Miami den 17 april förra året. Trots det ville flygbolaget inte ersätta resenärerna. Wow Air ansåg sig inte ha haft något att göra med den bagagevagn som i ett oväder blåste in i planet och gjorde det obrukbart. Men nu fastslår Samgöngustofa att passagerarna har rätt till 600 euro var i kompensation.

Ett rejält påskoväder drog in över flygplatsen i Keflavík den 17 april förra året. Vindarna var så starka att en bagagevagn blåste in i ett av Wow Airs flygplan. Skadorna på flygplanskroppen var av sådan natur att planet inte fick lyfta mot Miami.

Wow Air ställde in flyget. Först två dagar senare lyfte det inhyrda ersättningsplanet mot Miami. Ombord fanns då omkring 500 passagerare eftersom Wow Air slagit ihop två avgångar till Miami till en.

När planet återvände till Keflavík var det med 529 resenärer ombord. Ett tjugotal fick inte plats på planet. De fick resa med Wow Air genom att flyga från Miami till Boston eller New York och därifrån fortsätta till Island.

Många passagerare var upprörda. De klagade på bristande information från bolaget. Det var också mycket svårt att komma i kontakt med Wow Air.

Nu får tio av de personer som skulle ha funnits ombord flyget från Keflavík till Miami 600 euro var i ersättning för den två dygn långa förseningen. Beslutet har tagits av Samgöngustofa. Wow Air ansåg däremot inte att passagerarna hade rätt till någon ekonomisk kompensation.

Wow Air hänvisade till att skadorna på flygplanet uppstod under ett oväder. Enligt regelverket är dåliga väderförhållanden något som flygbolaget inte kan påverka. Därför har passagerare rätt till ersättning i sådana tillfällen.

Men Samgöngustofa gör en annan tolkning av omständigheterna. Olyckan i Keflavík orsakades av att en bagagevagn inte surrats fast i ovädret. Hade den varit fastspänd hade den inte kunnat skada planet. Och det var något som i sig inte hade något med ovädret att göra. Det var den mänskliga faktorn som låg bakom att ett bagagehanteringsföretag missat att surra fast vagnen.

Därför får alltså tio resenärer ersättning. Men flera av dessa passagerare får mer än 600 euro för förseningen. De får även kompensation för andra saker. Tre reste mellan Paris och Miami via Keflavík. När de fastnade på Island valde de att ta ett annat flyg tillbaka till Frankrike. Wow Air ska enligt Samgöngustofa stå för biljettkostnaderna.

Två personer får mellanskillnaden mellan Wow Airs biljetter och kostnaden för att resa hem med ett annat flygbolag betald. Två andra resenärer kompenseras för kostnader för flygbuss och mat. Men deras begäran om att få ersättning för anslutningsflyg, hyra av hus och golfbil får inte gehör.

Wow Air har enligt Samgöngustofa inte levt upp till sina skyldigheter. Resenärerna fick till exempel inte den information från bolaget som de har rätt till när liknande händelser inträffar.

Här, här, här, här och här kan du läsa besluten från Samgöngustofa.

Mjóifjörður utan kontakt med omvärlden när telefonen dör

Till sommaren kan Mjóifjörðurs isolering brytas. Men i ytterligare några månader riskerar invånarna i en av Islands mest isolerade platser att bli helt utan förbindelser med omvärlden. Den senaste tiden har såväl telefoni som internet strejkat. Då har de boende inte ens möjlighet att ringa nödnumret 112. Nu är det just larmoperatören Neyðarlínan som vill förbättra kommunikationerna.

I vinter är det bara tolv personer som är bofasta i Mjóifjörður på östra Island. Den yngsta invånaren är 14 år och går i åttonde klass i samhällets skola. Den äldsta är 90 år.

Mjóifjörður är en av Islands mest isolerade platser. Under vinterhalvåret är den enda fasta förbindelsen med omvärlden två båtturer i veckan till Neskaupstaður. Denna vinter snöade den enda bilvägen till Mjóifjörður igen i november. Den brukar inte öppnas förrän sommaren börjar närma sig.

Den senaste tiden har även internet- och telefonförbindelserna legat nere under längre tid. Erna Ólöf Óladóttir, en av de bofasta i Mjóifjörður, har börjat anteckna all tid som kommunikationerna inte fungerar. Hon säger till RÚV att enda möjligheten att då komma i kontakt med omvärlden är radiotelefoni från en båt:
"Det värsta med kommunikationsavbrotten är otryggheten. Det finns en oerhörd osäkerhet hos oss. Vi vet aldrig hur kommunikationerna är. Vi som bor här har ofta varit här hela livet så vi känner till förhållandena, men naturligtvis kan allt hända."
I år har avbrotten varat från någon timme till över ett dygn. Trots att invånarna länge klagat på bristerna har de ännu inte åtgärdats.

Men nu kan en förbättring vara på gång. Det är larmoperatören Neyðarlínan som i sommar hoppas kunna ordna pålitliga kommunikationer. Magnús Hauksson, driftchef vid Neyðarlínan, säger till RÚV att bolaget ihop med kommunen Fjarðabyggð och andra samarbetspartner tänker lägga upp till 50 miljoner isländska kronor på arbetet:
"När saken är av sådan natur att parterna på marknaden inte anser att det ligger i deras intresse att bygga upp ett kommunikationssystem har Neyðarlínan ibland gått in. Detta är ett samhälleligt samarbete."
Målet är alltså att kunna påbörja arbetet om några månader. Trots att Neyðarlínan har säkrat de ekonomiska resurserna är det inte säkert att Mjóifjörður då kan få de efterlängtade förbindelserna. Magnús Hauksson säger till RÚV att flera olika tillstånd behövs innan arbetet kan komma i gång:
"Vi behöver förhandla med markägarna och få andra officiella tillstånd som behövs. Men vi är hoppfulla om att vi ska lyckas påbörja detta i sommar."
Här kan du läsa mer om Mjóifjörður.

Dagens citat

"Jag ser på det som så att om det godkännas misstroende mot en enskild minister så betyder det i praktiken att regeringen inte längre är arbetsduglig. I en koalitionsregering är varje parti ansvarig för utnämningen av sina ministrar, men genom att över huvud taget gå in i ett samarbete så förklarar de andra partierna stöd för varandra och ett sådant är i praktiken en förutsättning för samarbetet."

Ólafur Þór Gunnarsson, alltingsledamot för Gröna vänstern, i DV om varför han i förra veckans misstroendeomröstning valde att ge sitt stöd till justitieminister Sigríður Á. Andersen - läs mer här.

tisdag 13 mars 2018

Fyra av tio i Reykjavík säger ja till expresstrafik

Fyra av tio Reykjavíkbor är för införandet av kollektivtrafik med ledbussar. Bara två av tio motsätter sig ett system med expressbussar mellan stadskärnan och knutpunkter i ytterområden. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið. Förslaget kommer att bli en stridsfråga i vårens kommunalval.

Den styrande majoriteten i Reykjavík vill utveckla kollektivtrafiken genom att införa ett nätverk av snabbgående ledbussar. Självständighetspartiet motsätter sig planerna och vill göra satsningen till en valfråga.

Bussarna ska enligt förslaget gå från stadskärnan till olika knutpunkter. Därifrån ska vanliga busslinjer gå ut i bostadsområdena.

Tanken är att ledbussarna ska gå både tätare och snabbare än dagens kollektivtrafik. I högtrafik kan det på vissa linjer bli en avgång var femte minut. Restiden ska kortas genom att expressbussarna får egna filer. Hållplatserna ska förses med skyltar som visar när nästa buss kommer. Alla hållplatser ska också få tak.

Det är 42 procent som är för förslaget medan 21 procent säger nej till planerna. Vidare är det 21 procent som varken är för eller emot idén, 13 procent som inte har bestämt sig och 4 procent som inte vill svara på frågan.

Här kan du läsa mer om förslaget med expressbussar.

Piratpartiet i allians med Boenderörelsen i Mosfellsbær

Piratpartiet vill ställa upp med en gemensam lista ihop med Boenderörelsen i Mosfellsbær. De två partierna diskuterar just nu ett samarbete i det kommande kommunalvalet. Under den senaste mandatperioden har det stormat rejält kring Boenderörelsen. Partiet har ett mandat att försvara i Mosfellsbær.

I kommunalvalet 2010 tog Boenderörelsen för första gången plats i fullmäktige i Mosfellsbær. Partiet fick då 15,2 procent av rösterna och ett av sju mandat i kommunen. För fyra år sedan fick Boenderörelsen 9,1 procent i valet - ett resultat som räckte för att behålla ett mandat i fullmäktige som då växt till nio platser.

Den senaste mandatperioden har det stormat rejält om Boenderörelsen. Turbulensen började precis före valet våren 2014. Då hade Jón Jósef Bjarnason varit partiets företrädare i fullmäktige sedan 2010. På valsedeln var han nummer två efter Sigrún H. Pálsdóttir.

Jón Jósef Bjarnason meddelade strax före valet att han var missnöjd med Boenderörelsens politik. Hans begäran om att tas bort från valsedeln ska inte ha hörsammats. När han vände sig till valnämnden var det för sent.

Ändå ska Jón Jósef Bjarnason ha lagt sin röst på partiet i valet. Tillsammans med ytterligare 353 röster räckte det för att ge Boenderörelsen ett mandat i kommunen. Som nummer två på listan fick han plats som ersättare i fullmäktige.

Missnöjet fortsatte att jäsa. I somras avsade sig Jón Jósef Bjarnason sin plats i fullmäktige - men han gjorde det bara på Facebook och lämnade aldrig in någon formell begäran till kommunfullmäktige. I stället försökte Boenderörelsens ledning få kommunstyrelsen att stryka Jón Jósef Bjarnason.

På inrådan från kommunjuristen fick partiet avslag. Ett sådant beslut kan bara tas efter en formell begäran från den berörda ledamoten. Än i dag står Jón Jósef Bjarnason som ersättare för partiet. Han får också ersättning från kommunen för uppdraget.

Turbulensen fortsatte i oktober förra året. Då hävdade Sigrún H. Pálsdóttir att Boenderörelsen utsattes för mobbning av kommunchefen Haraldur Sverrisson. Efter ett brev från Hildur Margrétardóttir - partiets andra ersättare i fullmäktige - krävde hon att en arbetsplatspsykolog skulle undersöka situationen.

Förslaget röstades ned inte bara av Självständighetspartiet - som styr i Mosfellsbær ihop med Gröna vänstern. Även oppositionspartiet Socialdemokraterna gick emot förslaget. Inget av partiernas företrädare ansåg att Boenderörelsens representanter mobbades i fullmäktige.

Nu siktar Boenderörelsen på att bilda allians med Piratpartiet i kommunalvalet den 26 maj. Det blir i så fall första gången som Piratpartiet ställer upp i val i Mosfellsbær. I helgen bildade partiet en kommunförening. I styrelsen ingår Sigrún Guðmundsdóttir, Kristján Ingi Jónsson och Einar Bogi Sigurðsson. På plats på mötet var Boenderörelsens ledare Hjördís Bjartmars Arnardóttir.

En annan deltagare var Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Piratpartiets gruppledare i alltinget. Hon sade enligt ett pressmeddelande att bildandet av en kommunförening var ett tecken på att partiet etablerat sig i den isländska politiken:
"Grundandet av Piratpartiet i Mosfellsbær är ännu ett exempel på den medvind som Piratpartiet har. ... Vi kan vara stolta över vår rörelse. Piratpartiet har kommit för att stanna."
Här kan du läsa mer om Boenderörelsen.