fredag 21 oktober 2016

Piratpartiet siktar inte på statsministerposten

Piratpartiet har inga ambitioner att få statsministerposten efter valet. I stället hävdar toppkandidaten Smári McCarthy att fokus ligger på att driva igenom så mycket som möjligt av partiets politik. Beskedet är väntat - och innebär att det egentligen bara finns två statsministerkandidater: Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson och Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir.

Det senaste halvåret har Piratpartiets stöd i opinionen halverats. I de senaste mätningarna är partiet ungefär lika stort som Gröna vänstern. Ett bekymmer för Piratpartiet är att just deras väljare - som är de yngsta i landet - är de som är mest benägna att inte dyka upp i vallokalerna.

Det märktes inte minst i valet 2013 då partiet var långt över femprocentsspärren i mätningarna, men låg uppslutning gjorde att Piratpartiet med några få rösters marginal klarade spärren. Även inför detta val säger sympatisörerna i högre grad än andra väljargrupper att de överväger att inte rösta nästa lördag.

I söndags försökte Piratpartiet ta initiativet till en regeringsbildning efter valet. Partiet bjöd då in Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Ljus framtid och Renässans till överläggningar. Syftet var att presentera fem hjärtefrågor som Piratpartiet vill ha stöd för att driva igenom.

Utspelet fick ett blandat mottagande. Ett första möte har redan hållits med Socialdemokraterna. Möten väntar med Gröna vänstern och - ett ganska motsträvigt - Ljus framtid. Renässans har nobbat samtalen.

Först beskrevs samtalen som ett underlag för regeringsbildning. Detta fick kritik eftersom vissa ansåg att partiet därmed tog ut valsegern i förskott. Sedan backade Piratpartiet och kallade samtalen för överläggningar om sakpolitik.

Någon politiker aktuell för statsministerposten har Piratpartiet aldrig haft. Den mest erfarna politikern Birgitta Jónsdóttir. Hon återfinns dock långt ut på vänsterkanten. Hon är omstridd i de egna leden och än mer ifrågasatt bland andra väljargrupper. Det skulle vara svårt att samla en majoritet för en koalition ledd av en politiker som i vissa kretsar har mycket lågt förtroende.

Birgitta Jónsdóttir har tidigare sagt att hon inte är intresserad av statsministerposten. Samtidigt har hon under sin politiska karriär gjort många kovändningar. Exempelvis lovade hon att inte sitta i alltinget mer än två mandatperioder. Det beslutet rev hon dock upp med hänvisning till Piratpartiets behov av politisk erfarenhet i alltinget.

Nu ger Smári McCarthy, grundare och toppkandidat i den södra valkretsen, samma besked som Birgitta Jónsdóttir. Han säger till Fréttablaðið att Piratpartiet inte har siktet inställt på statsministerposten:
"Vi strävar inte efter statsministerstolen."
Viktigast är enligt Smári McCarthy att Piratpartiet i stället får igenom så mycket som möjligt av de politiska hjärtefrågorna.

Den enda realistiska statsministerkandidaten från oppositionen blir därmed Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir. Hon är landets populäraste politiker, har suttit i alltinget sedan 2007 och har fyra års ministererfarenhet. Som 40-åring skulle hon i så fall bli Islands genom tiderna yngsta statsminister.

Även Renässans har visat intresse för att ha en ledande roll i en mittenregering. Partiet ser dock i dagsläget inte ut att få ett så starkt väljarstöd. Detsamma gäller Socialdemokraterna och Ljus framtid.

Inget pekar heller på att Framstegspartiet kommer att samla tillräckligt många röster för att statsministerposten ska kunna bli aktuell. Till höger är Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson därför den enda tänkbara statsministerkandidaten.

Mycket pekar på att Självständighetspartiet blir störst i valet. Partiet har i opinionen ett litet försprång mot Piratpartiet och Gröna vänstern. Partiets väljare tillhör dessutom den grupp som oftast går och röstar.

Även om Bjarni Benediktsson skulle få möjlighet att bilda regering är det inte säkert att han skulle lyckas hitta en majoritet i alltinget. Intresset från oppositionen för att samarbeta med Självständighetspartiet är svagt. Om det finns en möjlighet att få bort partiet från regeringskansliet är det därför troligt att oppositionen tar den.

Så tycks åtminstone Katrín Jakobsdóttir resonera. Hon välkomnade också initiativet från Piratpartiet. Men enligt Benedikt Jóhannesson, ledare för Renässans, pågår i det tysta helt andra förhandlingstrevare. Och där är det Gröna vänsterns tidigare ledare Steingrímur J. Sigfússon som företräder partiet.

Det handlar om en koalition mellan Självständighetspartiet och Gröna vänstern. Benedikt Jóhannesson skriver på Facebook att den dessutom skulle innefatta Framstegspartiet. På så sätt skulle dagens högerregering alltså kunna sitta kvar.

Steget är kanske inte så långt som det kan tyckas. Trots att Självständighetspartiet och Gröna vänstern befinner sig i ytterkanterna av höger-vänster-skalan i alltinget har partierna mycket gemensamt - och det även med Framstegspartiet. Alla har protektionistiska drag som blir särskilt tydliga när det gäller fiske- och jordbrukspolitik. Inte heller är något av partierna för EU-medlemskap.

Steingrímur J. Sigfússon avfärdar dock Benedikt Jóhannessons uppgifter som ett substanslöst påhitt. Han säger till Vísir att Gröna vänsterns förhoppning är att kunna bilda en vänsterkoalition med Katrín Jakobsdóttir som statsminister.

Här kan du läsa mer om alltingsvalet.

Dagens citat

"Vi tycker oss känna medvind nu. Vi tas emot väl vart än vi kommer och det är naturligtvis glädjande att se att det återspeglas i opinionsundersökningarna. Men vi tar detta med ro och står på oss."

Katrín Jakobsdóttir, ledare för Gröna vänstern, i Morgunblaðið om partiets stigande opinionssiffror.

torsdag 20 oktober 2016

Sista gården i fjordenGenom Þrestir och Eldfjall har Rúnar Rúnarsson etablerat sig som en av Islands mest intressanta filmskapare. Þrestir är i år Islands nominering till såväl Oscars som Nordiska rådets filmpris. Han började sin karriär som regissör av en lång rad kortfilmer.

En av de mest uppmärksammade är Síðasti bærinn från 2004 inspelad på en övergiven gård i Västfjordarna. Den handlar om paret Hrafns och Gróas sista höst på gården innan flytten till ett äldreboende i söder. När dottern dyker upp inser hon att han förberett något helt annat. Du ser filmen ovan.

Allt jämnare med nio dagar kvar till valet på Island

Självständighetspartiet är störst på Island knappt före Piratpartiet och Gröna vänstern. Även mellan Framstegspartiet, Ljus framtid, Renässans och Socialdemokraterna är det mycket jämnt. I dagsläget ser alla sju ut att komma in i alltinget. Men att bilda en majoritetsregering med bara två partier ser ut att bli omöjligt. Det visar en mätning utförd av Vísir.

Nu återstår bara nio dagar till alltingsvalet. Ju närmare valdagen kommer, desto mer ökar ovissheten. Mellan de tre största partierna ovanför femprocentsspärren - Självständighetspartiet, Piratpartiet och Gröna vänstern - blir avstånden allt mindre. Samma sak gäller de fyra minsta partierna ovanför spärren - Framstegspartiet, Ljus framtid, Renässans och Socialdemokraterna.

Självständighetspartiet återtar positionen som Islands största parti med 23,7 procent av väljarstödet, en ökning med 1 procentenhet jämfört med förra veckans mätning.

Uppgången är tillräcklig för att gå om Piratpartiet. Partiet backar 2,1 procentenheter till 20,7 procent.

Gröna vänstern fortsätter att locka nya väljare. Stödet för partiet är 19,2 procent, en ökning med hela 4,1 procentenheter.

Övriga fyra partier har inte lika stort avstånd ned till femprocentsspärren. Framstegspartiet ligger still på 8,5 procent, Ljus framtid backar 0,8 procentenheter till 7,4 procent, Renässans tappar 1,8 procentenheter till 6,6 procent och Socialdemokraterna förlorar 0,8 procentenheter till 6,5 procent.

Sju partier ser alltså ut att klara alltingets femprocentsspärr. Den förefaller dock inte vara utom räckhåll för Folkets parti, som ökar med 0,1 procentenheter till 3,4 procent. Gryning backar 0,1 procentenheter till 2 procent. Isländska folkfronten får 0,5 procent, en nedgång med 0,4 procentenheter. Folkfronten ökar till 0,5 procent, en uppgång med 0,3 procentenheter. Humanistpartiet får 0,2 procent, vilket är en ökning på 0,2 procentenheter.

Om detta vore ett valresultat skulle Självständighetspartiet få sjutton mandat, Piratpartiet fjorton mandat, Gröna vänstern tretton mandat, Framstegspartiet sex mandat, Ljus framtid fem mandat och Renässans och Socialdemokraterna fyra mandat var.

Eftersom alltinget har 63 platser innebär utgången att det inte är möjligt att bilda en tvåpartiregering som har egen majoritet. För att nå majoritet krävs att minst tre partier går ihop om att bilda regering. Realistiskt är dock att det behövs fyra partier för att kunna nå majoritet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Landsbygden fortsätter gynnas i isländska valet

1 302 kandidater på 62 listor tillhörande 12 olika partier. Så många ställer upp i valet till alltinget nästa lördag. Totalt är 246 515 personer röstberättigade. Det är 3,6 procent fler än i senaste alltingsvalet våren 2013. Den sydvästra valkretsen fortsätter att vara landets största. Sett till antalet mandat är den dock landets största förlorare.

Lördagen den 29 oktober går Island till val - ett val som tidigarelagts ett halvår efter folkliga protester mot regeringen och ministrars kopplingar till bolag i skatteparadis. Totalt är det tolv partier som ställer upp i alltingsvalet. Av dessa är det nio som kandiderar i samtliga sex valkretsar: Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Ljus framtid, Piratpartiet, Renässans, Folkets parti och Gryning.

Tre partier ställer bara upp i vissa valkretsar. Humanistpartiet kandiderar enbart i södra Reykjavík. Folkfronten kandiderar i alla valkretsar utom nordväst.

Isländska folkfronten går efter interna stridigheter bara till val i två valkretsar: i nordväst och i söder. Partiet fick inte listan i den sydvästra valkretsen godkänd. Därmed har ordföranden Helgi Helgason ingen möjlighet att väljas in i alltinget.

Sammanlagt handlar det om 62 listor med totalt 1 302 kandidater. Bara en gång tidigare i Islands historia har alternativen varit lika många. I valet 2013 var det femton partier som kandiderade, varav elva ställde upp i samtliga valkretsar. Antalet listor var då 72 och kandidaterna 1 512 till antalet.

Antalet röstberättigade är 246 515, en ökning med 3,6 procent jämfört med 2013. Kvinnorna utgör 50,1 procent av dessa jämfört med 49,9 procent för männen. Antalet röstberättigade kvinnor är 123 627 och antalet män 122 888.

Av de röstberättigade är 68 242 skrivna i den sydvästra valkretsen, 46 082 i norra Reykjavík, 45 685 i södra Reykjavík, 35 458 i söder, 29 569 i nordost och 21 479 i nordväst. I den sydvästra valkretsen har väljarna ökat med 8,1 procent. I den nordvästra valkretsen är ökningen bara 0,8 procent.

Den ojämna ökningen gör att även mandatfördelningen blir än mer ojämn. Alltinget har 63 platser. De är fördelade på tretton till den sydvästra valkretsen (elva fasta och två utjämningsmandat), elva var till de två valkretsarna i Reykjavík (nio fasta och två utjämningsmandat i varje) och i söder, tio till den nordöstra valkretsen (nio fasta och ett utjämningsmandat) och åtta till den nordvästra valkretsen (sju fasta och ett utjämningsmandat).

I praktiken innebär det att varje parlamentariker i sydväst representerar 5 249 väljare. I den nordvästra valkretsen representerar varje folkvald bara 2 685 väljare. En röst i nordväst kan alltså vara dubbelt så mycket värd som en röst i sydväst.

I den nordvästra valkretsen bor 8,7 procent av de röstberättigade jämfört med 27,7 procent i den sydvästra valkretsen. I nordväst finns dock 12,7 procent av mandaten i alltinget jämfört med 20,6 procent i sydväst.

I norra Reykjavík går det 4 189 väljare på ett mandat. I södra Reykjavík är motsvarande siffra 4 153 väljare, i söder 3 223 väljare och i nordost 2 957 väljare.

Precis som tidigare år missgynnas alltså storstadsväljare eftersom glesbygdsrösterna ges betydligt större tyngd vid mandatfördelningen. I årets val fortsätter skillnaderna att öka eftersom storstadsvalkretsarna växer snabbare än övriga landet.

Här kan du läsa mer om det kommande valet.

Dagens citat

"It’s like the city is not my city any more. ... It’s like Disneyland downtown."

Birgitta Jónsdóttir, alltingsledamot för Piratpartiet, i Daily Telegraph om den växande turismens påverkan på centrala Reykjavík.

onsdag 19 oktober 2016

En kortfilm om ebb, flod och ett skär i fjordenUnder en resa genom Västfjordarna är det vid Dynjandi som en man bestämmer sig för att ge sig ut i vattnet. I sin kajak sätter han kurs mot ett litet skär ute i fjorden. Där upptäcker han snart att han glömt att ta hänsyn till tidvattnet.

Så ser handlingen ut i Sker, en isländsk kortfilm som premiärvisades 2013. Filmen är skriven och regisserad av Eyþór Jóvinsson. Du ser den ovan.

Största motståndet mot moskéer hos Framstegspartiet

Kyrkor tillhörande statskyrkan är den typ av religiösa byggnader som flest islänningar accepterar. Lägst är stödet för moskéer. Men attityden till moskéer varierar kraftigt mellan olika grupper. Sex av tio socialdemokrater säger ja till moskébyggen. Bland framstegspartisterna är det bara en på elva som har samma åsikt. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

Statskyrkan har inte bara en särställning genom isländsk lag. Den har också en särställning bland medborgarna. Kyrkor tillhörande just statskyrkan är den typ av religiösa byggnader som flest islänningar accepterar och som färst vänder sig mot.

Hela 62,2 procent är positivt inställda till kyrkbyggen, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med när MMR ställde samma fråga för ett år sedan. Trots uppgången har inställningen till kyrkan blivit mindre positiv. Det är nu 11,2 procent som inte vill tillåta kyrkbyggen, en ökning med 1,8 procentenheter.

Asatron behåller ställningen som den näst mest accepterade tron i landet. 54,4 procent ställer sig positiva till hov byggda av asatrosamfundet, en uppgång med 3,9 procentenheter. Negativa är 12,1 procent, en ökning med 0,2 procentenheter.

Såväl buddhister som rysk-ortodoxa möter fler positiva än negativa attityder. 41,4 procent anser att det är riktigt att buddhistsamfundet får bygga. Det är 2 procentenheter fler än förra året. Samtidigt är det 0,4 procentenheter färre som säger nej till buddhisterna. Nu vill 20,6 procent stoppa samfundets byggen.

Vidare är det 35,5 procent som tycker att den rysk-ortodoxa kyrkan ska få bygga kyrkor, vilket är en uppgång med 2,1 procentenheter. Även här ökar polariseringen. Det är nu 28,5 procent som vill neka de rysk-ortodoxa rätten att bygga kyrkor, en ökning med 1,5 procentenheter.

Mest kontroversiellt är det muslimska samfundet Félag múslima á Íslandi. Här är nej-rösterna i majoritet. Hela 42,1 procent säger nej till moskéer, en ökning med 4,5 procentenheter. Även andelen positiva har ökat något. Nu är det 32,4 procent som vill tillåta moskébyggen, en uppgång med 0,4 procentenheter.

Skillnaderna mellan olika väljargrupper är stora. Bara 9 procent av Framstegspartiets sympatisörer vill tillåta moskébyggen. Men bland Socialdemokraternas anhängare är det hela 61,3 procent som säger ja till moskéer. Hos Framstegspartiet är det dessutom en majoritet, 56,8 procent, som motsätter sig moskébyggen.

Socialdemokraternas och Gröna vänsterns väljare är de främsta anhängarna av kyrkor tillhörande statskyrkan. Det är också höginkomsttagare, pensionärer och kvinnor i större utsträckning än andra.

Samma partiers väljare är även mest positiva till byggnader tillhörande asatrosamfundet. Här finns en liten överrepresentation av män och höginkomsttagare.

Hela 56,8 procent av Framstegspartiets sympatisörer säger nej till moskébyggen på Island. Många moskémotståndare finns också bland personer som har fyllt 60 år, låginkomsttagare, män och sympatisörer till Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget när det gäller byggen av bland annat kyrkor.

Renässans vill inte rädda regeringen kvar vid makten

Renässans tänker inte gå in i en koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. I stället vill partiledaren Benedikt Jóhannesson helst se att en mittenregering tar vid efter det kommande valet. Inom Självständighetspartiet är reaktionerna på beskedet allt annat än positiva. Samtidigt nobbar han även Piratpartiets inbjudan till överläggningar före valet.

Som en utbrytare ur Självständighetspartiet var det nog många inom partiet som hoppades att Renässans skulle kunna rädda kvar regeringsmakten. Det skulle ske genom en trepartikoalition mellan Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Renässans. Därmed skulle dagens regering kunna sitta kvar fast med ministrar från Renässans på ett par stolar.

Så blir det inte. Partiledaren Benedikt Jóhannesson sade i Vísir i går att Renässans inte tänker ansluta sig till den högerkoalition som i dag styr landet. Skälet var inte minst att partiernas politik i viktiga frågor går åt helt olika håll. Samtidigt meddelade Benedikt Jóhannesson att han inte tänkte tacka ja till Piratpartiets inbjudan om gemensamma politiska riktlinjer efter valet:
"Det blir ingen sådan regering. Det blir ingen regering med Framstegspartiet, Självständighetspartiet och Renässans efter valet."
Beslutet att nobba Piratpartiet betraktades inom Självständighetspartiet uppenbarligen som att Renässans trots allt var redo att backa upp en högerregering. Benedikt Jóhannessons besked kom därför som en stor besvikelse.

En alltingsledamot som angrep Benedikt Jóhannesson var Jón Gunnarsson. Han hävdade på Facebook att islänningarna nu stod inför valet mellan Självständighetspartiet och en koalition med fyra till fem partier inklusive Renässans:
"Det är utmärkt att få det bekräftat från Renässans ordförande att EU-medlemskap är så viktigt för partiet att det kan jämställas vid religion. Inget samarbete med Självständighetspartiet som är emot inträde i EU."
Partikamraten Brynjar Níelsson gjorde en liknande analys på Facebook. Hans åsikt var att en röst på Renässans nu blivit synonym med en röst åt vänster:
"Då vet vi det! Renässans tänker inte ingå i en regering med Självständighetspartiet. Liberalt och borgerligt sinnade människor vet då att en röst lagd på Renässans är en garanti för en vänsterregering."
En tredje självständighetspartist i alltinget, Einar K. Guðfinnsson, undrade på Facebook om två internationellt sinnade avhoppare nu kände sig hemma på samma politiska planhalva som Gröna vänstern, ett parti som i många frågor varit lika isolationistiskt som Framstegspartiet:
"Nu står det klart att Þorgerður Katrín Gunnarsdóttirs och Þorsteinn Pálssons parti anser att deras ideologiska frågor tjänas bäst i ett samarbete med Gröna vänstern och Piratpartiet. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att bägge rättfärdigade sitt politiska hemvistbyte inte minst med anspelningar om intresset att slå vakt om västerländskt samarbete och internationalism. Nu syns ett nytt valspråk: Renässans och Gröna vänstern - västerländskt samarbetes utposter!"
Þorsteinn Víglundsson, Renässans toppkandidat i norra Reykjavík, sade till Vísir att han såg Ljus framtid som den mest logiska samarbetspartnern. Partierna delade bland annat målen om att reformera jordbrukssystemet och att riva upp dagens fiskekvotsystem för att kunna ta ut större avgifter av de företag som nyttjar kvoterna:
"Vi har sagt att vi inte ger oss in i detta regeringssamarbete [mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet]. Vi har inget intresse av att vara denna regerings femte hjul under vagnen. Sett till vad som varit i rörelse på den politiska scenen på sistone så anser vi det lämpligt att regeringsbildningen denna gång kanske kommer från mitten."
Företrädare för Piratpartiet och Socialdemokraterna träffades redan i går i Reykjavík för att diskutera ett eventuellt samarbete om nyckelfrågor. På kvällen förklarade Benedikt Jóhannesson på Facebook mer utförligt varför Renässans inte deltar i samtalen:
"Idén är originell och fungerar kanske väl för de partier som har arbetat tillsammans i alltinget i några år. Renässans har från valrörelsens början lagt fram den grundläggande principen att sakfrågor ska styra regeringsbildningen och inte förutbestämda ställningstaganden utan hänsyn till resultatet i valet. Som en ny och liberal politisk kraft är det viktigt att vi har en debatt om våra frågor. Denna debatt vill vi ha med väljarna."
Benedikt Jóhannesson skriver vidare att Renässans är redo att samarbeta med alla partier som sluter upp bakom partiets hjärtefrågor. Utöver fiske- och jordbrukspolitiken nämner han en folkomröstning om återupptagna förhandlingar om EU-medlemskap och en penningpolitik som pressar ned räntorna. På nytt tar han dessutom upp regeringsfrågan:
"Det är uppenbart att Renässans inte kommer att blåsa liv i en regering som väljarna har fällt."
Här kan du läsa mer om Piratpartiets förhandlingsutspel.

Dagens citat

"The most important thing about the Pirates is that they are honest. ... They have successfully caught the post-crash mood and the need for transparency. ... I also like the fact that they are calling for a new constitution, which Iceland very much needs, and that they bring different views and methods into our rather stagnant traditional politics."

Andri Snær Magnason i Christian Science Monitor om isländska Piratpartiet.

tisdag 18 oktober 2016

En av åtta bostäder i Reykjavík 101 hyrs ut genom Air Bnb

I centrala Reykjavík hyrs nu var åttonde bostad ut till turister genom Air Bnb. Antalet bostäder som marknadsförs mot utländska besökare har nästan fördubblats inom loppet av ett år. Den ökande turismen fortsätter även att pressa upp bostadspriser och hyror. Nio av tio anser att det är ofördelaktigt att hyra bostad. Det uppger Íslandsbanki i en rapport om bostadsmarknaden.

Turismen fortsätter att sätta sin prägel på Reykjavík. I kommunen fanns i augusti i år 3 049 bostäder för uthyrning genom Air Bnb. Det motsvarar en ökning med 80 procent på bara ett år.

Bostadsbristen kommer enligt Íslandsbanki att fortsätta att driva upp fastighetspriserna i den isländska huvudstaden. Samtidigt finns det inget som pekar på att det kommer att bli mindre dyrt att bo i hyresbostad. Redan i dag anser nio av tio hyresgäster att det är ogynnsamt att hyra.

En avgörande orsak till bostadsbristen är att allt fler bostäder hyrs ut till turister. I juli i år - när efterfrågan är som störst - hyrdes dagligen 12,4 procent av bostäderna inom postnummerområdet 101, som omfattar Reykjavíks centrum, ut till turister genom Air Bnb. I kommunen var det som helhet 4,4 procent som hyrdes ut genom Air Bnb.

De bostäder som kommer ut på marknaden säljs på rekordtid. I övriga landet sker inga större förändringar av fastighetspriserna, men i Reykjavík med omnejd skenar de. I Reykjavík 101 är det genomsnittliga kvadratmeterpriset 462 000 isländska kronor. I Bolungarvík - som är den billigaste staden i undersökningen - kostar snittbostaden 74 000 kronor per kvadratmeter.

Snorri Birgisson vid polisen i Reykjavík säger i Fréttablaðið att det inte är ovanligt att bostäder uthyrda genom Air Bnb används för prostitution. Eftersom det inte är olagligt att sälja sex har uthyrarna små möjligheter att häva avtalet.

Här kan du läsa mer om Air Bnb inverkan på bostadsmarknaden på Island.

Isländsk arbetslöshet nu under 2 procent

I september sjönk arbetslösheten på Island till 1,9 procent. Det är den lägsta arbetslösheten sedan finanskraschen drabbade landet för åtta år sedan. Nästan var tionde kommun hade dessutom full sysselsättning. Vinnumálastofnun räknar dock i en prognos med att fler kan bli utan jobb i oktober. I regel ökar arbetslösheten något när säsongsarbeten inom turismen försvinner.

För första gången sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008 sjunker nu arbetslösheten i landet under 2 procent. Efter att tre månader i följd ha legat på just 2 procent var den i september 1,9 procent.

Siffran är alltså den lägsta sedan krisen. Även i oktober 2008 var arbetslösheten 1,9 procent. Månaden därpå steg den till 3,3 procent. När krisen kom hade arbetslösheten varit lägre än 2 procent drygt tre år i följd.

I snitt var det 3 286 personer som var inskrivna som arbetslösa under september i år. Av dessa var 1 432 män och 1 854 kvinnor. I september minskade antalet arbetslösa kvinnor med 208 och antalet arbetslösa män med 59. Arbetslösheten bland män är nu 1,5 procent jämfört med 2,3 procent bland kvinnor.

Högst är arbetslösheten fortsatt i Reykjavíkområdet. Där var 2,2 procent utan jobb i september, vilket motsvarade en minskning med 0,1 procent jämfört med augusti. Därefter följde Suðurnes med 1,7 procent (oförändrat), Norðurland eystra med 1,7 procent (+0,1), Västfjordarna med 1,3 procent (-0,1), Suðurland med 1,2 procent (-0,1), Austurland med 1,2 procent (+0,1), Vesturland med 1,2 procent (+0,1) och Norðurland vestra med 0,8 procent (-0,2).

Sju av landets 74 kommuner hade full sysselsättning under september: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra, Svalbarðshreppur i Norðurland eystra och Borgarfjarðarhreppur i Austurland.

I ytterligare fjorton kommuner var bara en eller två personer inskrivna som arbetslösa.

Både långtids- och ungdomsarbetslösheten minskade under september. 49 procent av de arbetslösa har varit utan jobb i minst ett halvår och 26 procent i mer än ett år. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år sjönk arbetslösheten till 1,5 procent.

Av det totala antalet arbetslösa var 21 procent utländska medborgare. Av dessa var 57 procent polacker.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos för oktober med att arbetslösheten kan öka något. I regel brukar den stiga under oktober eftersom ytterligare säsongsjobb inom turistnäringen försvinner.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.

Piratpartiet stänger dörren till regeringspartierna

Piratpartiet vill få övriga oppositionspartier att sluta upp bakom ett gemensamt principprogram. De fem punkterna utgör grunden i den politik som partiet vill föra efter valet. Till samtal bjuder Piratpartiet in Renässans, Ljus framtid, Gröna vänstern och Socialdemokraterna - men inte något av regeringspartierna. Reaktionerna på initiativet är blandade.

Inför alltingsvalet om tio dagar är läget ovisst. I dagsläget ser det ut som att koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet kommer att röstas bort. Det behöver dock inte betyda att de inte kan fortsätta att regera. Självständighetspartiet ser ut att bli största parti och kan därför få mandat att bilda regering. Det kan räcka med ytterligare ett parti för att bilda en ny majoritet.

Piratpartiet har det senaste halvåret rasat i opinionen. Från att i flera mätningar ha legat runt 40 procent har nu stödet sjunkit till omkring 20 procent.

Det är uppenbart att många som en tid sympatiserade med Piratpartiet nu tänker lägga sin röst på Renässans. Dessutom har stödet för Ljus framtid ökat på sistone. Bägge är liberala mittenpartier - men deras syn på Europafrågor och fiske- och jordbrukspolitik skulle göra det svårt för dem att regera ihop med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

I söndags meddelade Piratpartiet att de bjuder in Renässans, Ljus framtid, Socialdemokraterna och Gröna vänstern till samtal. Målet är enligt ett pressmeddelande att två dagar före valet kunna presentera en gemensam punktlista. Det handlar alltså om politiska förslag som ska genomföras om oppositionen kommer till makten.

Piratpartiets fem punkter är en ny grundlag, högre ersättning till staten från bolag som nyttjar gemensamma naturresurser som fiske, gratis sjukvård, större folkligt deltagande vid politiska beslut och bekämpning av korruption för att skapa förtroende.

När utspelet presenterades var udden tydligt riktad mot regeringspartierna. Det sades att de gemensamma punkterna var för viktiga för att stranda på "en politisk omöjlighet". Samma förklaring använde Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson när han motiverade varför regeringen svek en utlovad folkomröstning i EU-frågan.

Skälet till att varken Självständighetspartiet eller Framstegspartiet bjudits in är enligt Piratpartiet att de genom åren snarare främjat korruption än bekämpat den. Bara under den senaste mandatperioden har fem ministrar kopplats till korruption.

Det handlar alltså inte om någon valsamverkan eller gemensam plattform. Däremot är det uppenbart att Piratpartiet försöker ta initiativ till en vänsterregering.

Greppet är närmast unikt för Island. Av tradition brukar partier gå till val på det egna programmet utan färdiga allianser. De senaste valen har dock det politiska läget förändrats. I valet 2009 kampanjade Socialdemokraterna och Gröna vänstern med den uttalade ambitionen att kunna fortsätta regera. Fyra år senare var det i princip två block som stod emot varandra.

Enligt Piratpartiet skulle en överenskommelse med de övriga oppositionspartierna innebära att väljarna skulle kunna vara säkra på vilken politik de skulle få vid en valseger. Men mottagandet har varit blandat. Från Socialdemokraterna och Gröna vänstern har positiva signaler kommit. Inom Renässans och Ljus framtid är det uppenbart att intresset är svalt.

Socialdemokraternas ledare Oddný G. Harðardóttir svarade direkt. Hon sade i Morgunblaðið att partierna delade flera hjärtefrågor. Även Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir välkomnade initiativet. Hon sade i Morgunblaðið att hon själv tidigare föreslagit liknande samarbeten och att hon helst vill se en rödgrön regering efter valet.

Från övriga inbjudna var reaktionerna inte lika översvallande. Óttarr Proppé, ledare för Ljus framtid, sade i Morgunblaðið att partiet kunde tänka sig att samarbeta med alla utom Isländska folkfronten, men att idéerna går "lite väl långt". Partikamraten Björt Ólafsdóttir uttryckte sig mindre finkänsligt i Fréttablaðið:
"Det som jag hade tyckt varit lämpligt i detta sammanhang är att människor hade talat med varandra innan det utlyses presskonferens. Det är en viss fiffelpolitik över att ställa människor mot väggen i förväg."
Benedikt Jóhannesson, ledare för Renässans, sade till RÚV att han var beredd att diskutera ett samarbete, men att inget talade för att partiet skulle delta i något slags valsamverkan.

Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet blev alltså utan inbjudan. Lilja Alfreðsdóttir, vice ordförande för Framstegspartiet, beskrev i Vísir utspelet som en flopp eftersom både Renässans och Ljus framtid varit avvisande. Partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson sade i Morgunblaðið att Piratpartiets agerande ställde väljarna inför tydliga alternativ i valet.

Guðlaugur Þór Þórðarson är Självständighetspartiets toppkandidat i norra Reykjavík. Han sade till Vísir att Piratpartiet nu visat sin sanna natur:
"De har totalt kastat masken. Jag tror att många sett på det som så att detta handlade om ett otraditionellt parti, men här handlar det bara om ett gammaldags vänsterparti."
Resultaten av överläggningarna ska alltså presenteras den 27 oktober.

Dagens citat

"Detta är inget annat än respektlöshet och egenmäktighet. ... Jag vet inte vad dessa människor från Hollywood skulle säga om jag eller någon annan dök upp på deras ägor för att använda de tillgångar som finns där. Det var ett jobb att bygga detta bad och det är inte för vem som helst. Det är minimumartighet att be om lov. De allra flesta har respekterat det."

Hilmar F. Thorarensen, som byggt och äger badet vid stranden i Gjögur, i Stundin om att skådespelaren Jason Momoa utan lov tog ett dopp i badet under inspelningen av filmen Justice League.

måndag 17 oktober 2016

Island runt med Västfjordarna och SnæfellsnesI den här turistvideon får du följa med på en resa runt ringvägen med avstickare till bland annat Västfjordarna och Snæfellsnes.

Avhopp grusar Isländska folkfrontens dröm om alltinget

Isländska folkfronten ställer bara upp i två av sex valkretsar i det kommande alltingsvalet. Bägge toppkandidaterna i valkretsarna i Reykjavík lämnar partiet i protest mot ledningen. Med sig tar de enligt ordföranden Helgi Helgason namnlistor som var nödvändiga för att få ställa upp. Nu tänker han polisanmäla avhopparna för stöld av partitillhörigheter.

Under hösten har stödet för Isländska folkfronten varit på stadig uppgång. Partiet har dock aldrig tagit sig över femprocentsspärren till alltinget i någon opinionsmätning. I de senaste undersökningarna ligger stödet för partiet på omkring 3 procent.

Med två veckor kvar till valet var det många internt som trodde att partiet skulle kunna vinna tillräckligt många väljare för att klara spärren. Men interna konflikter sätter nu stopp för de förhoppningarna. Isländska folkfronten kandiderar bara i två valkretsar av sex. Möjligheterna att ta sig över spärren är därför närmast enbart teoretiska.

Fristen för att anmäla kandidater och att lämna in underskrifter gick ut vid lunch i fredags. I torsdags eftermiddag kom beskedet att Gústaf Níelsson - toppkandidat i norra Reykjavík - och Gunnlaugur Ingvarsson - toppkandidat i södra Reykjavík - lämnar partiet. I ett uttalande förklarade de avhoppet med att de saknade förtroende för partiledningen:
"Ett politiskt parti måste ha en stark ledning om framgång ska kunna uppnås. Isländska folkfronten saknar det. Vid upprepade tillfällen har partiets ordförande fått det påpekat att han inte klarar av uppgiften. Han minns inte på kvällen vad han sade på morgonen. Han vet inte om han kommer eller går och är osäker i allt sitt agerande, falsk och opålitlig."
Gunnlaugur Ingvarsson sade till Vísir att varken han eller Gústaf Níelsson avser att lämna politiken. Han vill ställa upp i nästa kommunalval i Reykjavík. Om det blir för Isländska folkfronten är osäkert, men i så fall inte under Helgi Helgasons ledning. Däremot är målet med att ställa upp redan klart:
"Vi behöver stoppa att islamister bygger en moské på Sogamýri och det kommer vi att göra."
Direkt efter att avhoppet blivit känt uppgav Helgi Helgason att det inte skulle påverka Isländska folkfrontens valdeltagande i norra och södra Reykjavík. Snart stod det klart att han inte bara saknade de två toppnamnen. Han anklagade dem dessutom för att vägra återlämna listor med underskrifter som han ansåg tillhörde partiet.

Underskrifterna är nödvändiga för att få ställa upp. Inte i någon av valkretsarna i Reykjavík fick Isländska folkfronten nu ihop tillräckligt många underskrifter. Vid valnämndens prövning visade det sig dessutom saknas namn i den sydvästra valkretsen. Det var bara partiets listor i söder och nordväst som godkändes. I nordost har det en tid varit känt att partiet inte lyckats hitta tillräckligt många kandidater.

Facebook kallar Helgi Helgason det en seger att Isländska folkfronten till sist fick klartecken i två valkretsar. Besluten i de tre övriga valkretsarna kommer att överklagas. Han tänker också polisanmäla avhopparna för stöld. Enligt Helgi Helgason hade partiet samlat ihop tillräckligt med underskrifter för att kunna bli godkända.

I ett uttalande tillbakavisades kritiken mot Helgi Helgason. I stället pekades Gústaf Níelsson och Gunnlaugur Ingvarsson ut som två personer som hade svårt att acceptera att de inte själva hade full kontroll över partiets riktning:
"Främst tycktes det som att vissa inte kunde acceptera den position som de hade inom partiet. De hade med andra ord svårt att gå i takt med partiledningens beslut och politik. ... Gústaf har oftare än en gång använt det som ett hot att om han inte får sin vilja fram så ska han använda sin styrka för att döda kandidaturen. Nu tycks det ha gått så långt. Vissa tycks bara finna sig illa inom partiet och åt det är inget att göra."
Sannolikheten för att valnämnderna ska ge Isländska folkfronten en ny frist att samla in namn är liten.

Tolv partier ställer upp i valet på Island

Tolv partier ställer upp i alltingsvalet den 29 oktober. Men det är bara nio partier som ställer upp i alla sex valkretsar. Isländska folkfronten, Humanistpartiet och Folkfronten kandiderar i en eller flera valkretsar. Det gör att de har mycket små möjligheter att få representation i alltinget. De officiella listorna med partier och kandidater publiceras på onsdag.

När Island gick till val i april 2013 hade väljarna rekordmånga partier att välja på. Då var det femton partier som kandiderade till alltinget, varav elva hade listor i samtliga sex valkretsar.

Sex partier lyckades ta sig över femprocentsspärren. Ytterligare två partier, Gryning och Hushållens parti, fick mer än 2,5 procent av rösterna och kvalificerade sig därmed för partistöd under hela mandatperioden.

Den här gången är det tolv partier som ställer upp i alltingsvalet. Av dessa är det tre som bara har kandidater i vissa valkretsar: Isländska folkfronten, Humanistpartiet och Folkfronten.

Nio partier har fått sina listor godkända i alla sex valkretsar. Det är Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Ljus framtid, Piratpartiet, Gryning, Renässans och Folkets parti. Av dessa är Renässans och Folkets parti nybildade partier som inte kandiderade 2013.

Humanistpartiet kandiderade i två valkretsar i senaste alltingsvalet. Den här gången ställer partiet upp enbart i södra Reykjavík.

Folkfronten var förra valet representerade i norra och södra Reykjavík. I år ställer partiet upp i ytterligare tre valkretsar - i sydväst, i söder och i nordost. Det är bara i nordväst som Folkfronten inte har någon lista.

Isländska folkfronten bildades i år sedan partiet Höger-gröna lagts ned. Partiet har listor i två valkretsar: i nordväst och i söder. Ambitionen var att ställa upp i samtliga sex valkretsar. Listan i sydväst underkändes eftersom det saknades tillräckligt antal underskrifter.

Partiledaren Helgi Helgason har anklagat avhoppare för sabotage och för stöld av underskrifter. Om inte detta hade skett hävdar han att Isländska folkfronten även hade kunnat ställa upp i norra och södra Reykjavík samt i sydväst. Partiet har överklagat den underkända listan i sydväst med hänvisning till avhopparnas agerande. Partiet hoppas även på en omprövning i bägge distrikten i Reykjavík. Sannolikheten för att lyckas förefaller dock vara låg.

För de partier som inte ställer upp i samtliga valkretsar blir det mycket svårt att nå alltingets femprocentsspärr. De minsta partierna är i regel beroende av utjämningsmandat. För att kunna få utjämningsmandat behöver ett parti minst 5 procent av rösterna i hela riket. Att helt bli utan röster i en eller flera valkretsar gör det därför svårt att nå upp till denna nivå.

För att vinna ett av de fasta mandaten i en valkrets krävs i regel 10 till 12 procent av rösterna.

I valet 2013 var det alltså totalt femton partier som kandiderade till alltinget. Försvunnit sedan dess har Demokrativäktaren, Hushållens parti, Höger-gröna, Regnbågen, Landsbygdspartiet och Sturla Jónsson. Höger-gröna anslöt sig till Isländska folkfronten. Enmanspartiet Sturla Jónssons ledare Sturla Jónsson kandiderar i år för Gryning.

Listorna för samtliga partier med samtliga kandidater offentliggörs på onsdag. Det ska alltid göras tio dagar före valdagen.

Dagens citat

"Stridigheterna visade sig först - offentligt kan vi säga - vid partistyrelsemötet. ... Sedan på distriktskongressen och sedan på partikongressen, där personer och spelare mer eller mindre var folk från distriktet. Vi såg valkretsens alltingsledamöter kandidera mot ordföranden och ledaren i valkretsen. Det var avsevärd dramatik på partistyrelsemötet där vice ordförande halvt om halvt förklarar sitt motstånd mot ledningen eller ordföranden. Och på partikongressen kröns dessa stridigheter genom att ordföranden fälls, och detta är stridigheter som det bland annat går att skriva operaintriger om. Så det är ett enormt drama som har pågått där."

Birgir Guðmundsson, lektor i statsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri, i RÚV om den senaste tidens interna strider inom Framstegspartiet - läs mer här.

söndag 16 oktober 2016

Dagens bonuscitat

"Det kommer hundratals hit varje år på grund av dessa konserter. ... På sommaren ansvarar jag för att lotsa människor genom fabriken och det är närmast ett undantag om ingen frågar om Sigur Rós eller på vilken plätt bandet spelade."

Magnús Karl Pétursson, chef för Hótel Djúpavík, i Fréttablaðið om Sigur Rós konsert på orten 2006 och dess betydelse för turisters intresse för Djúpavík.

Ljus framtid över femprocentsspärren till alltinget

Sju partier med god marginal ner till femprocentsspärren. Det visar den senaste opinionsmätningen från MMR där Självständighetspartiet nu går förbi Piratpartiet och är störst i landet. Både Ljus framtid och Gröna vänstern ökar kraftigt. För Ljus framtid är det första gången på ett halvår som stödet räcker till mandat i alltinget.

Med tretton dagar kvar till alltingsvalet är det politiska läget ovisst. I dagsläget ser den enda tänkbara tvåpartiregeringen ut att vara en koalition mellan Självständighetspartiet och Piratpartiet - och det är två partier som öppet i princip uteslutit alla möjligheter för ett samarbete. Allt pekar därför på en komplicerad regeringsbildning med tre eller fyra partier inblandade.

Självständighetspartiet är åter störst i landet med 21,4 procent av väljarstödet. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med MMR:s förra mätning som slutfördes för knappt tre veckor sedan.

Piratpartiet faller tillbaka till andraplatsen med 19,6 procent. Nedgången med 2 procentenheter innebär det lägsta stödet för partiet hos MMR på tjugo månader. Inte sedan februari 2015 har Piratpartiet noterats för en lägre siffra.

Gröna vänstern ökar med hela 3 procentenheter och återtar därmed tredjeplatsen. Stödet är nu 14,5 procent. Samtidigt backar Renässans till tredjeplatsen med 10,2 procent av väljarna bakom sig, en minskning med 2,1 procentenheter.

Framstegspartiet förlorar 3 procentenheter till 9,2 procent. Socialdemokraterna tappar 0,3 procentenheter till 9 procent. För första gången på ett halvår tar sig Ljus framtid över femprocentsspärren till alltinget. Partiet får nu 8,2 procent, en ökning med hela 3,3 procentenheter.

Inga andra partier tycks vara riktigt nära femprocentsspärren. Isländska folkfronten ökar med 0,5 procentenheter till 2,8 procent. Gryning backar 0,5 procentenheter till 1,6 procent. MMR särredovisar nu Folkets parti för första gången. Väljarstödet för Folkets parti är 1 procent. Folkfronten får 0,7 procent - en ökning med 0,1 procentenhet - och Humanistpartiet backar med 0,6 procentenheter till 0,1 procent.

Stödet för koalitionsregeringen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet är 34,1 procent. Det motsvarar en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Åklagarslarv friar Hannes Smárason från förskingringsåtal

Åklagaren lämnade inte in handlingar till Hæstiréttur Íslands i tid. Därför frias Hannes Smárason från misstankar om förskingring. Åtalet gällde en överföring på 2,875 miljarder isländska kronor. Pengarna ska ha gått från FL Group till Fons för att köpa flygbolaget Sterling. Vid rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur räckte inte bevisningen för att fälla Hannes Smárason.

I april 2005 ska 2,875 miljarder isländska kronor ha flyttats från ett bankkonto tillhörande FL Group till Fons. Hannes Smárason var styrelseordförande i det första bolaget och ägare av det andra. Enligt åtalet var det i praktiken så att han överförde pengar till sig själv.

De pengar som gick till Fons ska Hannes Smárason ha använt för att köpa flygbolaget Sterling. Vid rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur nekade han till brott. Hannes Smárason besvarade i regel åklagarens frågor med att han antingen inte kände till dokument som visades upp eller att han inte kunde minnas.

Bevisningen räckte inte till för att fälla Hannes Smárason. Åklagaren valde att överklaga domen till Hæstiréttur Íslands. Men Hannes Smárason går fri även där. Skälet är slarv från åklagarens sida.

I februari i år tog en ny åklagare över fallet. Åklagaren fick en frist till den 24 augusti att inkomma med alla handlingar till överklagandet. Samma dag bad åklagaren om en förlängd frist till den 14 september. När den dagen väl inföll begärde åklagaren ytterligare en frist till den 21 september.

Fristen beviljades. Men det dröjde till den 26 september innan handlingarna dök upp hos Hæstiréttur Íslands.

Dessa fem dagar friar alltså Hannes Smárason. Enligt domstolen har åklagaren inte kunnat ge någon hållbar förklaring till förseningen. Dessutom anser Hæstiréttur Íslands att rättsprocessen redan dragit ut för länge på tiden. Händelserna utspelade sig för elva år sedan och utredningen började för åtta år sedan.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Hannes Smárason och här kan du läsa domen i sin helhet.

Dagens citat

"It is a beautiful area, but it is nothing special. ... Our young people are not coming back."

Siggeir Stefánsson, produktionschef vid Ísfélag Vestmannaeyjas anläggning i Þórshöfn, i BBC om regionen Melrakkaslétta.

lördag 15 oktober 2016

Dagens bonuscitat

"Omkring 1970 flyttade många från kommunen, till exempel människor från Eyri i Ingólsfjörður, Drangar, Melar och Kjörvogur. ... Situationen var dock helt olik den som är nu eftersom det då fanns många fler invånare här och det var inte en lika kännbar minskning av barn som nu. Men jag är inte överraskad över att unga människor ger sig av eftersom denna plats inte erbjuder tillräckligt mycket som det är nu."

Gunnsteinn Gíslason, tidigare kommunalråd i Árneshreppur bosatt på Bergistangi vid Norðurfjörður, i Fréttablaðið om utflyttningen från kommunen - läs mer här.

Piratpartiet fortsätter rasa - nu tredje störst på Island

Piratpartiets ras i opinionen fortsätter. Stödet för partiet är nu nere på 17,5 procent. Det innebär att både Självständighetspartiet och Gröna vänstern nu är större. Piratpartiets sympatisörer är dessutom den grupp där flest överväger att inte rösta i det kommande valet till alltinget. Det visar en opinionsmätning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av Morgunblaðið.

På bara en vecka har stora förändringar skett i väljarsympatierna inför alltingsvalet den 29 oktober. Självständighetspartiet behåller ställningen som Islands största parti, men backar hela 4,5 procentenheter jämfört med föregående mätning. Partiet får nu 21,5 procent.

Gröna vänstern ökar med 1,2 procentenheter till 17,7 procent. Partiet tar därmed klivet förbi partiet och är nu näst störst i landet.

Piratpartiets halvårslånga ras i opinionsmätningarna fortsätter. Stödet är nu 17,5 procent, en nedgång med 2,3 procentenheter. Väljarstödet för Piratpartiet är det lägsta på ett och ett halvt år. Dessutom är partiets sympatisörer de som är minst säkra på att de faktiskt kommer att rösta i valet. Mest säkra på att de inte kommer att avstå från att rösta är Självständighetspartiets anhängare.

Renässans backar med 0,3 procentenheter till 11,4 procent. Framstegspartiet får 8,6 procent, en tillbakagång med 1,1 procentenheter.

Mätningens klättrare är Ljus framtid som nu tar sig över alltingets femprocentsspärr. Stödet är 7,7 procent, en ökning med hela 3,6 procentenheter.

För Socialdemokraterna är läget däremot dystert. Partiet ökar dock med 0,6 procentenheter till 6,9 procent.

Nedanför spärren till alltinget finns Folkets parti med 3 procent, en minskning med 0,2 procentenheter, och Isländska folkfronten med 2,7 procent, en ökning med 0,5 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Fortsatt lugnt vid Katla - nu slopas höjda beredskapen

Den kraftigaste jordskalvssvärmen på länge fick myndigheterna att höja beredskapen för ett utbrott i Katla. Efter två veckor återgår nu beredskapen till normal. Jordskalven har avtagit utan att något utbrott tycks vara på väg. Under fredagen registrerades inte ett enda skalv vid Mýrdalsjökull. Aktiviteten i år har dock varit mer omfattande än vid Katlas senaste utbrott 2011.

I två veckors tid har myndigheterna haft förhöjd beredskap vid Mýrdalsjökull. Skälet var den kraftiga jordskalvssvärm som ägde rum mellan 28 september och 2 oktober. Då inträffade drygt 500 jordskalv i området. Den följdes upp av en mindre jordskalvssvärm mellan 5 och 8 oktober då 130 skalv ägde rum.

Jordskalven troddes ha samband med grunda magmarörelser i Katlas magmakammare. Den senaste tiden har det dock varit mycket lugnt i området. Det senaste jordskalvet i anslutning till Katla inträffade strax före midnatt i torsdags.

Aktiviteten vid Katla ökar i regel under sommaren och hösten när avsmältningen från glaciären Mýrdalsjökull är som kraftigast. I år har den varit mer omfattande än sommaren 2011 då Katla hade ett mindre utbrott som inte nådde igenom Mýrdalsjökulls istäcke.

Myndigheterna kommer att fortsätta att följa utvecklingen vid Katla med extra vaksamhet. Det uppger Almannavarnir i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa mer om Katla.

Dagens citat

"Venture out into the countryside and you’ll find yourself hiking a massive glacier one minute and then tumbling across a black sand beach that plays home to seals and puffins the next. Most amazing of all, though, is the fact that if you journey far enough from the typical tourist track, you can find yourself utterly alone on one of these stunning glacier hikes, even in the height of tourist season."

Victoria Lewis i Vogue om en resa runt Islands ringväg.

fredag 14 oktober 2016

Island runt i sommartidHär får du följa med på en tre veckor lång resa runt Island - med tält, sovsäckar och minst sagt varierande väder.

Ljus framtid nu större än Socialdemokraterna

Sju partier klarar alltjämt spärren till alltinget. Ljus framtid är inte längre minst av dem. I stället är det Socialdemokraterna som nu ligger närmast femprocentsspärren. Självständighetspartiet och Piratpartiet behåller positionen som störst i landet - men bägge partierna fortsätter att förlora väljarstöd. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av RÚV.

Krisen inom Socialdemokraterna upphörde inte med ledarbytet. Oddný G. Harðardóttir lyckades visserligen tillfälligt stoppa raset i opinionen, men nu sjunker stödet åter mot samma bottennivåer som under Árni Páll Árnasons ledarskap.

Socialdemokraterna får nu 7,1 procent, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med den mätning som genomfördes för en vecka sedan. Opinionssiffran är en av de sämsta i partiets historia. Än så länge förefaller dock Socialdemokraterna ha ett ganska säkert avstånd ned till femprocentsspärren.

Ljus framtid ser däremot ut att gå mot en andra mandatperiod i alltinget. Partiet får 7,7 procent - en ökning med hela 3 procentenheter på bara en vecka. Ljus framtids uppgång är den enda i mätningen som är statistiskt säkerställd. Det är första gången på nästan ett halvår som partiet tar sig över spärren hos Gallup.

Självständighetspartiet backar men är fortfarande störst i landet. Stödet är nu 22,6 procent, en minskning med 1,1 procentenheter. Piratpartiets halvårslånga negativa trend fortsätter. Väljarstödet är nu 18,3 procent, en tillbakagång med 2,3 procentenheter.

Gröna vänstern har i dagsläget stöd av 14,5 procent, en minskning med 1,1 procentenheter. Renässans får 12,4 procent, en minskning med 1 procentenhet. Och Framstegspartiet ökar med 1,6 procentenheter till 9,8 procent.

Om detta vore ett valresultat vore det historiskt. Aldrig tidigare har sju partier valts in i alltinget. Och det skulle kunna bli ännu fler.

Isländska folkfronten fortsätter att närma sig spärren. Partiet får nu 3,2 procent, en ökning med 0,2 procentenheter.

Övriga partier får totalt 4,5 procent. I denna grupp svarar Folkets parti för nästan hälften av väljarstödet och Gryning för en nästan lika stor andel medan de andra partierna som ställer upp i alltingsvalet den 29 oktober har stöd av mindre än 1 procent av väljarna.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Regeringen vill fortsätta bygga monument i Raufarhöfn

Regeringen ser positivt på bygget av monumentet Heimskautsgerðið i Raufarhöfn. Det beskedet lämnar näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir i ett interpellationssvar. Sedan tidigare håller myndigheterna inne med 12,5 miljoner isländska kronor i bidrag till bygget. De pengarna kan dock enligt ministern snart vara på väg att betalas ut.

År 2004 påbörjades bygget av Heimskautsgerðið i Raufarhöfn, Islands nordligaste tätort. Syftet med initiativet var att locka fler turister till en region som de flesta utländska besökarna väljer bort. Bakom idén stod Erlingur Thoroddsen, som drev ortens enda hotell fram till förra hösten då han hastigt insjuknade och avled.

Erlingur Thoroddsen fick konstnären Haukur Halldórsson att formge konstverket. Det handlar om ett stenmonument som fungerar som ett solur. Förebilden är Stonehenge. Hela monumentet anspelar även på fornnordisk mytologi och Raufarhöfns läge alldeles söder om norra polcirkeln.

Platsen för bygget är en kulle norr om tätorten. I klart väder syns monumentet på långt håll. Trots att bygget bara är halvfärdigt lockar det varje år många nyfikna besökare.

Vid ett par tillfällen har bygget fått pengar av regeringen. Senast 2013 fick kommunen Norðurþing 25 miljoner isländska kronor i bidrag. Hittills har bara hälften av bidraget betalats ut.

Förutsättningar finns dock för att den andra halvan ska betalas ut inom kort. Det skriver näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir i ett svar på en interpellation från Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon. Det som saknas är redovisning av vad tidigare bidrag använts till. Den ska enligt ministern vara på väg.

Ragnheiður Elín Árnadóttir skriver vidare att regeringen är mycket positivt inställd till Heimskautsgerðið. Hon beskriver monumentet som ett lovvärt initiativ vars grundtanke går hand i hand med regeringens ambition att sprida turismen över landet. Dessutom är det ett konstverk med stark koppling till isländsk kultur, historia och mytologi - något som många turister är intresserade av.

Nästa etapp i bygget är fyra skulpturer. Prislappen blir cirka 45 miljoner isländska kronor.

Hittills har det varit gratis att besöka Heimskautsgerðið. Det finns inte heller några planer på att börja ta ut avgifter från besökare. I stället är tanken att bygget så småningom ska betala sig genom att fler turister besöker platsen och dessutom stannar längre i regionen.

Något definitivt beslut har dock inte tagits. Styrelsen kan i ett senare skede bestämma sig för att börja ta ut inträde av besökare.

Här kan du läsa mer om Raufarhöfn.

Dagens citat

"Jag var turismminister under denna tid och alla hotellbokningar och flygbokningar upphörde. Sommaren var på väg och turismen var då alltjämt årstidsbunden. Vi gick ihop, regering och näring, och beslutade oss för att vända försvar till anfall och sätta i gång projektet Inspired by Iceland. ... Där såg man att den offentliga sektorn och den privata sektorn kan stå skuldra vid skuldra och göra saker väl."

Katrín Júlíusdóttir, näringsminister vid tiden för vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull, i Fréttablaðið om Islands svar på de massavbokningar som drabbade turistindustrin.