lördag 10 april 2021

Ny spricka öppnade sig i vulkanutbrottet på Island i natt

Vid tretiden i natt öppnades ännu en spricka i vulkanutbrottet vid Geldingadalir. Den nya sprickan ligger mellan de sprickor som öppnat sig den senaste veckan. Magman i området befinner sig mycket nära ytan och Veðurstofa Íslands varnar därför att fler sprickor kan uppkomma utan förvarning. Lavan från den nya sprickan flöt direkt ihop med strömmarna från de tidigare sprickorna.

Vid midnatt noterade Veðurstofa Íslands oregelbundna rörelser i jordskorpan strax nordost om Geldingadalir. Vid tretiden öppnade sig en ny spricka i marken. Lavan som strömmade fram ur den nya sprickan förenade sig snart med lavaflödena från de sprickor som bildats i samma område de senaste dagarna.

Så sent som i går kväll varnade Veðurstofa Íslands för att nya sprickor kunde uppkomma utan förvarning. I ett två kilometer långt område vid Geldingadalir befinner sig magman mycket nära ytan. Den kan därför tränga upp utan att utvecklingen föregås av några varningstecken. Området har nu klassats som en riskzon.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i över tre veckor. Hittills finns det inga tecken på att det skulle närma sig sitt slut. Tvärtom har mängden vulkaniskt material ökat i takt med att nya sprickor öppnat sig.

I torsdags uppskattade Jarðvísindastofnun den totala mängden lava till nio miljoner kubikmeter. Lavaflödet var då omkring åtta kubikmeter i sekunden. Då hade produktionen av lava minskat i själva Geldingadalir - där utbrottet började den 19 mars - och dominerades av den nordligaste kratern som bildades under påskhelgen.

Jordskalven i regionen fortsätter att bli svagare och glesare. Fredagens största skalv hade en magnitud på 1,8 och hade sitt epicentrum vid Keilir.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Foto: Björn Oddsson/Almannavarnir

Dagens citat

"Fårbönderna har klantat till all sin marknadsföring med sitt kött och därför befinner vi oss i den situation som vi har i dag. ... Vi måste komma på fötter, skaka av oss och försöka göra bättre ifrån oss. Om vi har för många får och inte har någon marknad för dem då måste vi minska dem."

Kristinn Guðnason, fårbonde på Holt i Rangárþing ytra, säger till Vísir att skälet till att lammkött nu bara är den tredje största köttypen på Island beror på misslyckad marknadsföring.

fredag 9 april 2021

Island slopar avgift för statlig coronakarantän

Island avskaffar i dag kravet på att resenärer från högriskområden sitter i karantän i statlig regi. Inresande som kan följa reglerna på egen hand får nu möjlighet att tillbringa de fem dagarna i hemmet. Samtidigt slopas avgiften för att bo på statliga karantänboenden. Besluten är en följd av att de senaste inresereglerna dömts ut som olagliga.

I måndags underkände Héraðsdómur Reykjavíkur en avgörande punkt i de inreseregler som infördes den 1 april. Domstolen fastslog att personer inte kunde tvingas till karantän i statlig regi om de kunde efterleva samma regler på egen hand.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðna­son­ överklagade domarna till Landsréttur. Men domstolen beviljade inte prövningstillstånd. Beslutet om att tvångskarantänen utgjorde olaga frihetsberövande kvarstod.

I dag införs nya inreseregler. Alla resenärer från högriskområden - vilket i dag är hela världen med Grönland som enda undantag - ska tillbringa fem dagar i karantän. De ska också testas för coronaviruset vid inresan och genomgå ett nytt test fem dagar senare. Det uppger hälsovårdsdepartementet i ett pressmeddelande.

Men i de nya bestämmelserna är kravet på att de ska sitta i karantän på ett särskilt boende i statlig regi avskaffat. Samtidigt slopas också avgiften på 10 000 isländska kronor per person och natt.

Resenärer som på egen hand kan uppfylla kraven kan nu tillbringa de fem dagarna i karantän på en annan plats. Men de måste vara själva eller med personer från samma resesällskap. Om det finns andra människor i samma hushåll måste även dessa vara i karantän.

Om resenärer inte anses ha möjlighet att följa reglerna kan de tvingas att i stället tillbringa tiden på ett statligt karantänboende.

Personer som har giltiga intyg på att de har genomgått sjukdomen covid-19 eller har vaccinerats mot coronaviruset är undantagna från kravet på karantän. De testas vid ett tillfälle vid inresan. Om provsvaret är negativt får de röra sig fritt på Island.

Beslutet har fattats av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Hon har öppnat för att ändra smittskyddslagen för att kunna tvinga personer till statliga karantänboenden. Så länge som det inte är möjligt ändras i stället regelverket på ett sätt som hon anser ligger inom lagens ramar.

Þórólfur Guðna­son skrev inför beslutet att smitta som spreds av resenärer som slarvade med reglerna för karantän var ett av de största smitthoten. I dagsläget är det för få islänningar som har vaccinerats mot coronaviruset för att kunna förhindra omfattande smittspridning.

I onsdags upptäcktes fem fall av coronasmitta i Mýrdalshreppur. Det rörde sig om en mutation av viruset som tidigare inte påträffats på Island. Källan visade sig vara en person som nyligen rest in från utlandet. Resenären hade redan varit sjuk i covid-19 och behövde därför inte vara i karantän. Men personen visade sig alltså vara smittad på nytt.

Ytterligare fyra personer smittades. Tre av dem var anställda på turismföretaget Mountaineers of Iceland. Fyra av de totalt fem smittade var bosatta på landsbygden och hade haft få kontakter med andra personer. Den femte var bosatt i centralorten Vík í Mýrdal.

Hittills verkar det dock röra sig om en begränsad gruppsmitta. Inga nya fall rapporterades i kommunen i går.

Nu är det totalt 110 smittade som hålls i isolering. Dessutom är 101 personer i karantän och 1 125 personer i inresekarantän.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"'I vetenskapligt syfte' kan innebära mätningar och direkta forskningsåtgärder men också mycket annat. I mitt fall är det så att min och Ragnar Th:s bok är på förlaget bland annat för att få med den senaste vulkaniska aktiviteten i upplagan. Jag har tidigare skrivit tiotals böcker om vulkanism. För det behöver jag samla både bilder och observationer, texter, dateringar, förklaringar och så vidare. Det gör vetenskapsmannen Ari Trausti med vetenskapens metoder och åker på en resa i vetenskapligt syfte - i absolut samarbete med myndigheterna på platsen och med tillstånd."

Ari Trausti Guðmundsson, alltingsledamot för Gröna vänstern som också är geolog och populärvetenskaplig författare, skriver på Facebook med anledning av att han kritiserats för att ha besökt vulkanutbrottet i Geldingadalir samtidigt som platsen var stängd för allmänheten.

torsdag 8 april 2021

Tredje spricka öppnar sig i vulkanutbrott på Reykjanes


Ännu en spricka har öppnat sig i vulkanutbrottet i Geldingadalir. Samtidigt har lavaströmmarna från de olika kratrarna nu förenats. Lavan samlas både i Geldingadalir och Meradalir. Det totala lavaflödet har ökat med de nya öppningarna - och nu tros mängden lava som når ytan vara ungefär lika stor som inflödet av magma.

Vid midnatt i går öppnades ännu en spricka i det pågående vulkanutbrottet i Geldingadalir. Den nya sprickan bildades mellan de befintliga sprickorna. Efter ett par timmar förenades lavaflödet från de tre sprickorna. Lavan från de sprickor som bildats i veckan strömmade då både ner mot Geldingadalir och mot Meradalir.

Den senaste sprickan var omkring 150 meter lång. I samma område hade forskare från Háskóli Íslands nyligen noterat en landsänkning på en meter. Den tros bero på att magmagången som göder utbrottet har breddats.

De nya sprickorna har bildats utan några större rörelser i jordskorpan. Därför tror Veðurstofa Íslands att det finns en risk för att fler nya sprickor kan öppnas utan förvarning.

I de nya öppningarna var lavaflödet omkring 7 kubikmeter i sekunden. I kratrarna i Geldingadalir - där utbrottet började för snart tre veckor sedan - var flödet 5,5 kubikmeter i sekunden.

Den sammanlagda mängden lava har alltså ökat. Nu tror forskare att mängden magma som flödar in i det vulkaniska systemet är ungefär lika stor som den som når ytan i form av lava. Det är också den troliga förklaringen till de nya sprickorna.

Även lavan har nu bildat ett sammanhängande täcke. Det är tunnast uppe på höjderna mellan Geldingadalir och Meradalir.

Polisen på Suðurnes valde i går kväll att utrymma området eftersom mängden av giftiga vulkangaser nådde hälsofarliga nivåer. Då fanns omkring 400 besökare i området.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Dagens citat

"Jag tycker att jag kan säga att jag har ansträngt mig för att stå upp för mina övertygelser och vara mig själv trogen och jag lämnar nu bordet ganska nöjd även om det naturligtvis i vanlig ordning hade varit möjligt att göra ännu bättre ifrån sig. Det som dröjer kvar är att jag har fått lära känna en otrolig massa fantastiska människor från alla partier och har fått goda vänner för livet vilket är det allra mest värdefulla i slutändan."

Páll Valur Björnsson, kommunpolitiker för Socialdemokraterna i Grindavík och tidigare alltingsledamot för Ljus framtid, skriver på Facebook att han inte kommer att ge sig in i rikspolitiken på nytt sedan valberedningen inte velat ge honom några av de översta platserna på Socialdemokraternas valsedel i den sydvästra valkretsen i det kommande alltingsvalet.

onsdag 7 april 2021

Får inte tvinga inresande till karantän i särskilt boende

Myndigheterna får inte tvinga resenärer till karantän i ett särskilt boende. Om de har möjlighet att efterleva reglerna i ett annat boende ska de också ha en sådan möjlighet. Tvånget i sig utgör annars ett olaga frihetsberövande. Det fastslår Héraðsdómur Reykjavíkur efter att flera inresande vänt sig till domstolen för att utmana besluten.

I den smittskyddslag som infördes tidigare i år fick myndigheterna möjlighet att tvinga resenärer som anlände till Island till karantän. Den 1 april började nya regler gälla för inresande. Alla skickades då till ett särskilt karantänboende i myndigheternas regi. Där skulle de tillbringa fem dagar i karantän.

Men åtgärden blev snabbt både omdiskuterad och kritiserad. Flera jurister ansåg att det rörde sig om olaga frihetsberövande. I smittskyddslagen fanns inga detaljerade bestämmelser för hur tiden i karantän skulle utformas. De ifrågasatte myndigheternas juridiska underlag för att tvinga resenärer att bo på ett visst ställe och att dessutom behöva betala för vistelsen.

Tolv personer i totalt fem olika rättsfall tog hjälp av advokater för att riva upp beslutet. Héraðsdómur Reykjavíkur avgjorde de tre första fallen i måndags. Staten förlorade i samtliga tre tillfällen.

Tvånget att vistas på myndigheternas karantänboende saknade stöd i lagen. Det rörde sig alltså om ett olaga frihetsberövande.

Domarna innebär inte att smittskyddslagens bestämmelser om karantän är lagvidriga i sig. Men i dessa tre fall kunde resenärerna visa att de skulle efterleva kraven för karantän även i egna boenden. Då fanns det inte längre stöd för att hänvisa dem till karantänboendet.

Statsepidemiologen Þórólf­ur Guðna­son var mycket besviken över domarna som han ansåg hotade Islands kamp mot coronaviruset. Han har överklagat dem till Landsréttur. Om staten skulle förlora även där vill han förändra lagen så att det blir möjligt att tvinga resenärer att tillbringa tiden i karantän på boenden i statlig regi.

Omkring 180 personer vistades i går på Fosshótel Reykjavík - det hotell som myndigheterna har hyrt för karantän. Under gårdagen var det 15 resenärer som lämnade hotellet för att tillbringa tiden i karantän på andra ställen.

Þórólf­ur Guðna­son och hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir deltog i går i ett möte med alltingets välfärdsnämnd. Flera oppositionspolitiker har riktat hård kritik mot Svandís Svavarsdóttir för att inte ha förberett lagstiftningen bättre.

Det kan bli svårt för regeringen att driva igenom en ännu hårdare smittskyddslag. Utan stöd från oppositionen är det inte troligt att Svandís Svavarsdóttir kan införa de skärpningar som Þórólf­ur Guðna­son efterlyser. Brynjar Níelsson och Sigríður Á. Andersen - som båda representerar Självständighetspartiet - har sagt att de inte ställer sig bakom en hårdare smittskyddslag.

De befintliga restriktionerna gäller till och med den 15 april. Þórólf­ur Guðna­son sade under gårdagens presskonferens att eventuella lättnader var beroende av situationen vid gränsen. Om det visade sig att smittade alltjämt lyckades komma in i landet var det nödvändigt att skärpa kontrollerna på något sätt.

Fyra nya fall av coronaviruset rapporterades i går. Dessutom var det fem som testade positivt för viruset vid gränsen.

Nu är det 123 smittade som hålls i isolering. Dessutom är 139 i karantän och 802 i inresekarantän.

Hittills har 24 344 personer fått dubbla doser vaccin mot coronaviruset. Ytterligare 25 915 personer har fått en första dos.

Här kan du läsa mer om Island och coronaviruset.

Dagens citat

"Det här har man upplevt i någon mån här på Island i Reykjavík och i Akureyri men främst naturligtvis utomlands i Paris och Köpenhamn. ... Det här är ett helt fantastiskt hus. Det är så bra karma här, god anda."

Ari Gísli Bragason i RÚV om den bokhandel som öppnar på Laugavegur 18 i Reykjavík i april dit gäster bland annat ska lockas genom ett kafé och konserter - läs mer här.

tisdag 6 april 2021

Nya sprickor öppnar sig i vulkanutbrottet i Geldingadalir


En ny spricka öppnade sig i går 600 meter nordost om det pågående vulkanutbrottet i Geldingadalir. Små mängder lava strömmade från den nya sprickan i riktning mot Meradalir. Den nya sprickan öppnade sig utan förvarning. Några timmar senare skapades ytterligare en ny spricka. Räddningstjänsten utrymde området som en säkerhetsåtgärd.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir är det första på Reykjanes sedan 1240. Och det är det första i sitt slag på omkring 6 000 år. Fler och fler tecken tyder på att det kan röra sig om en sköldvulkan. Magman kommer i princip direkt från jordens mantel och med ett litet men ovanligt stabilt flöde.

De senaste dagarna har två kratrar varit aktiva i Geldingadalir. Mest aktiv är den norra kratern där lavan nu är upp till 48 meter tjock. Och det kan vara förklaringen till gårdagens händelseutveckling.

Magman har i nuläget en i praktiken direkt kanal till ytan. Om inte den täpps till kan utbrottet bli mycket långvarigt. Kanske håller nu lavans tjocklek vid huvudkratrarna på att bidra till utvecklingen. Strax före klockan 12 i går öppnade sig en ny spricka 600 meter nordost om Geldingadalir.

Den nya sprickan nära Meradalir upptäcktes av piloter som flög över området. Den är omkring 200 meter lång.

Utvecklingen föregicks inte av några jordskalv som förebådade händelsen. Däremot noterade forskare att lavaflödet i Geldingadalir var mindre än tidigare under förmiddagen. Dessutom indikerade rörelser i jordskorpan att något kunde vara på väg att hända.

Lavaflödet i den nya sprickan var under gårdagen begränsat men stabilt. Under eftermiddagen öppnade sig ytterligare en liten spricka i branterna ovanför Meradalir. Den sprickan var omkring 20 meter lång. Háskóli Íslands skriver på Facebook att forskare nyligen kartlagt just dessa sprickor.

Det sammanlagda lavaflödet var enligt Háskóli Íslands omkring 10 kubikmeter i sekunden under gårdagen. Merparten av lavan - ungefär 7 kubikmeter i sekunden - strömmade fram ur de nya sprickorna. Totalt ökade alltså aktiviteten i går.

Sannolikt är det samma magmainskott som nu orsakar lavaflödet både i Geldingadalir och Meradalir. Därför är det troligt att utbrottets intensitet i Geldingadalir minskar eftersom magman har samma ursprung.

Lavafälten mätte i går cirka 7 miljoner kubikmeter. Lavan täckte 0,33 kvadratkilometer.

Platsen för de nya sprickorna är inte oväntad. Den ligger i anslutning till samma underjordiska magmagång som sträcker sig från Nátthagi i söder via Geldingadalir till Keilir i norr. En tänkbar utveckling är att ytterligare en ny spricka uppkommer och förbinder de olika platserna för utbrottet.

Räddningstjänsten valde i går att utrymma området av säkerhetsskäl. Då fanns omkring 500 personer på platsen. Skälet till utrymningen är att magman är så nära ytan att den kan bryta fram genom nya sprickor. Räddningstjänsten tog hjälp av två av kustbevakningens helikoptrar för att försäkra sig om att inga besökare var kvar i området.

Området kommer troligen att vara stängt för besökare även i dag.

Lavan i de nya sprickorna rinner neråt i nordostlig riktning mot Meradalir. Trots att lavan rör sig snabbt finns det ingen fara för bebyggelse. Det är flera kilometer till närmaste väg - och sträckan dit går över flera fjäll och branter. Som det ser ut i nuläget är det troligaste att lavan lägger sig enbart i områden långt från bebyggelse.


Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Dagens citat


"Mikrofonen är mycket känslig och det största problemet är att få ljuden utan vind och annat. För att undvika röster lät jag ibland kameran spela in utan mikrofonen och kopplade den i stället till telefonen för att gå närmare och synkade så ljudet efteråt."

Jakob Vegerfors i Morgunblaðið om hans inspelningar av ljudinspelningar av vulkanutbrottet i Geldingadalir.

måndag 5 april 2021

Lava från utbrottet i Geldingadalir upp till 48 meter tjock

Lavan i Geldingadalir är nu som mest 48 meter tjock vid kraterområdet. Men den genomsnittliga tjockleken i det lavafält som växer fram är drygt 19 meter. Lavaflödet är fortsatt litet men stabilt. Under natten mot söndagen inträffade ett jordskalv med en magnitud på 3 nära Keilir. Det var det största skalvet på Reykjanes på två veckor.

Sedan jordskalvssvärmen som ledde fram till vulkanutbrottet i Geldingadalir började har omkring 50 000 skalv registrerats på Reykjanes. Men sedan utbrottets början har skalven blivit färre och mindre. De senaste dagarna har färre än hundra småskalv inträffat per dygn.

Men klockan 2.04 i går skedde ett skalv med en magnitud på 3. Skalvet hade sitt epicentrum sydväst om Keilir. Magnituden var 3 - vilket gjorde det till det största skalvet i regionen sedan den 21 mars. Skalvet ska ha känts som svaga skakningar i Grindavík.

Det vulkanutbrott som började den 19 mars präglas alltjämt av liten men stabil aktivitet. Det genomsnittliga lavaflödet är 5,1 kubikmeter i sekunden enligt nya beräkningar från Háskóli Íslands.

Lavatäckets tjocklek i Geldingadalir är i snitt 19,4 meter. Lavan är som tjockast vid kraterområdet. Där är den upp till 48 meter tjock.

Hittills har utbrottet producerat 5,93 miljoner kubikmeter lava.

Här kan du läsa mer om utbrottet på Reykjanes.

Dagens citat

"Jag vill främst bara få det på det klara om det här är förenligt med lagen eller inte. Det är det första. Jag ser inte att detta är i lagens anda. Jag ser inte att detta varken var välfärdsnämndens eller alltingets vilja då när de godkände denna lag och jag tycker att det har oerhört stor betydelse att en minister inte inför förordningar som inte är förenliga med lagen."

Halldóra Mogensen, alltingsledamot för Piratpartiet, säger i Vísir att hon tvivlar på att kravet på att inresande tillbringar tiden i karantän på särskilda karantänboenden är lagligt - läs mer här.

söndag 4 april 2021

Pub i Reykjavík stämmer staten för coronastängning

English Pub i Reykjavík stämmer staten för att den tvingats hålla stängt i flera månader under coronapandemin. Puben hävdar att hälsovårdsministern Svandís Svavarsdóttirs beslut strider mot grundlagen. English Pub kräver inget skadestånd - men om ägarna får rätt kan de komma att inleda en ny rättsprocess om ekonomisk kompensation.

Den 16 mars förra året infördes de första coronarestriktionerna på Island. Då fanns det en utbredd spridning av viruset i samhället. Sedan dess har restriktionerna förändrats sjutton gånger.

Under det gångna året har pubar och andra ställen som enbart har alkoholtillstånd tvingats att hålla stängt flera månader i sträck. Några fall av gruppsmittor har också kopplats till The Irishman Pub och Brewdog i Reykjavík. Ägare av barer och pubar har dock hävdat att de utsatts för diskriminering eftersom matställen med alkoholtillstånd inte har tvingats stänga.

Nu stämmer English Pub staten vid Héraðsdómur Reykjavíkur. I stämningsansökan hävdar pubens advokat Auður Björg Jónsdóttir att kravet på att hålla stängt saknar stöd i lagen. Målet med stämningen är att domstolen ska slå fast att stängningstvånget stred mot grundlagen.

Beslutet om att hålla stängt togs av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Men det gjordes genom föreskrifter och inte genom lagar. Enligt English Pub får näringsverksamhet bara begränsas av lagar. Själva näringsfriheten finns inskriven i grundlagen.

Inte heller finns det enligt English Pub något i smittskyddslagen som ger klartecken för sådana åtgärder. Den säger bland annat att människor kan tvingas i karantän, att skolor kan stängas och att utegångsförbud kan införas. Men där finns inget som ger en minister befogenhet att tvinga privata företag att stänga.

I det här skedet kräver inte English Pub något skadestånd av staten. Men om puben skulle få rätt kan de komma att inleda en ny rättsprocess med krav på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter.

Dagens citat

"Det är som att ha med sig en kanariefågel i en kolgruva."

Gunnar Schram vid polisen på Suðurnes i Vísir om att besökare fortsätter ta med sig hundar till vulkanutbrottet i Geldingadalir trots att myndigheterna varnar för att hundar löper risk att förgiftas - läs mer här.

Foto: Landhelgisgæslan

lördag 3 april 2021

Magma i Geldingadalir innehåller mer jordmetaller

 

Magman i Geldingadalir har en annan sammansättning än tidigare utbrott på Reykjanes. De analyserna understryker att magman kommer från ett stort djup och har rört sig snabbt upp från jordens mantel. Samtidigt har det första nedfallet av tefra skett i Geldingadalir. Där har också fina basalttrådar som kallas Pelés hår bildats.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i två veckor. Aktiviteten är hittills liten men stabil med ett lavaflöde på 5 kubikmeter i sekunden. Det finns inga tecken på att utbrottet skulle vara på väg att sluta. Däremot har de jordskalv som föregick utbrottet närmast upphört.

Skälet till att många tror att utbrottet kan bli långvarigt är att magman nu verkar ha en direkt kanal från jordens mantel upp till ytan. Att magman når jordskorpan snabbt visar sig också i dess sammansättning. Analyser gjorda av forskare vid Háskóli Íslands visar att magman bland annat innehåller en högre andel tyngre jordmetaller.

I andra utbrott på Reykjanes har magman behövt längre tid på sig för att nå ytan. Då har också sammansättningen förändrats.

Trots att utbrottet i sig är stabilt har flera förändringar skett de senaste dagarna. Under natten mot långfredagen inträffade det första större nedfallet av tefra. Det syntes på marken bland annat som guldfärgad pimpsten.

Forskare vid Háskóli Íslands har även hittat Pelés hår i Geldingadalir. Det rör sig om upp tio centimeter långa och fina trådar av vulkaniskt glas. Pelés hår bildas när basalt stelnar och samtidigt dras ut. Eftersom trådarna är så tunna blåser de dock bort ganska snabbt.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Dagens citat

"Jag ifrågasätter - vilket många andra jurister också har påpekat - att detta håller för närmare granskning och skulle vilja få domstolarna till att se över de regler och det lagutrymme som finns för dessa regeringsbeslut och se om de håller för granskning. ... Jag anser att individens personliga frihet begränsas ganska avsevärt med dessa åtgärder."

Advokaten Ómar R. Valdimarsson säger i Morgunblaðið att han anser att kravet på att inresande tillbringar fem dygn på särskilda karantänboenden strider mot grundlagen - läs mer här.

fredag 2 april 2021

Lavan kan fylla Geldingadalir inom en vecka

 

Inom en vecka kan lavan ha fyllt Geldingadalir. Om utbrottet fortsätter kan lavan strömma vidare mot Meradalir och Nátthagi - och fylla bägge på tre månader. Men Nátthagi är bara en liten dalgång. Därifrån kan lavan strömma söderut mot havet och rinna över Suðurstrandarvegur. Det uppger Jóhann Helgason, geolog vid Landmælingar Íslands, i Morgunblaðið.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har snart pågått i två veckor. Tidigare i veckan spekulerade Jarðvísindastofnun vid Háskóli Íslands om att lavaflödet minskat. Men den mätningen var sannolikt bara en avvikelse. Institutet skriver på Facebook att lavaströmmen är stabil med ett flöde på omkring 5 kubikmeter i sekunden.

Men det har skett en del förändringar i Geldingadalir de senaste dagarna. Det är alltjämt två kratrar som är aktiva. Aktiviteten i den norra kratern har ökat något medan aktiviteten i den södra har minskat något. Det uppger Háskóli Íslands.

Jóhann Helgason, geolog vid Landmælingar Íslands, har gjort nya beräkningar för lavaflödet. Han säger i Morgunblaðið att lavan kan ha fyllt Geldingadalir om sju till tio dagar. Då kommer den i dalens nordöstra hörn att ha nått tillräcklig höjd för att för att börja rinna över passet mellan Geldingadalir och Meradalir.

Geldingadalir har en volym på ungefär 6,8 miljoner kubikmeter - medan Meradalir är 44,7 miljoner kubikmeter. Det kommer alltså att ta betydligt längre tid för lavan att fylla hela Meradalir.

Men om utbrottet fortsätter kan lavan strömma ut ur dalen på flera andra håll. Nátthagi söder om Geldingadalir är bara 4,3 miljoner kubikmeter. Om lavan skulle fylla även denna dal kan lavan ganska obehindrat flöda mot Atlanten och över Suðurstrandarvegur.

Med ett oförändrat lavaflöde tror Jóhann Helgason att samtliga tre dalgångar skulle kunna ha fyllts inom tre månader.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Dagens citat

"Jag vet inte det men jag tror att Självständighetspartiets yngre del anser att så är fallet. Det är kanske inte min sak att döma men det är uppenbart en helt annan anda i partiet. Han är dock alltjämt chefredaktör för landets näst största tidning och har tveklöst inflytande genom det."

Jón Ásgeir Jóhannesson, affärsman som i många år hade en öppen fejd med Davíð Oddsson som bland annat var statsminister och ledare för Självständighetspartiet och som numera är chefredaktör för Morgunblaðið, i DV om Davíð Oddssons inflytande över partiet i dag.

torsdag 1 april 2021

Mängden lava i utbrottet i Geldingadalir kan ha minskatLavaflödet i vulkanutbrottet i Geldingadalir kan ha halverats. I tisdags var mängden lava bara 2,6 kubikmeter i sekunden - och i tidigare mätningar har flödet varit det dubbla. Det är dock för tidigt att slå fast att utbrottet faktiskt har minskat i styrka. De mätningar som gjordes i går har ännu inte analyserats.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har pågått i snart två veckor. Lavaflödet har varit stabilt hela tiden och har beräknats till 5 till 7 kubikmeter i sekunden. Men nu finns det tecken på att flödet kan ha minskat.

I helgen var det flera observatörer som tyckte att det såg ut som att flödet minskat. Och i de mätningar som gjordes i tisdags var flödet bara 2,6 kubikmeter i sekunden. Det skulle dock kunna röra sig om en tillfällig avvikelse. Nya mätningar gjordes i går men resultaten har ännu inte analyserats.

Däremot är det klart att det rör sig om ett förhållandevis litet utbrott. Jarðvísindastofnun uppger att mängden vulkaniskt material i Geldingadalir bara är 2 procent av de mängder som skapades under den inledande fasen av Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun mellan 2014 och 2015. Och det motsvarar en tiondel av Eyjafjallajökulls utbrott vid Fimmvörðuháls 2010.

Storleken på utbrottet är nu jämförbar med den andra fasen av det utbrott som skapade Surtsey. När det efter fem månader i april 1964 övergick till ett lavautbrott var mängden vulkaniskt material lika stor som i Geldingadalir.

Þor­vald­ur Þórðar­son, professor i vulkanologi vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att utbrottet i Geldingadalir skulle kunna pågå i flera hundra år. Det verkar som att magman kommer närmast direkt från jordens mantel. Så länge som det finns en obehindrad passage kan magma fortsätta att nå ytan.

Även om utbrottet skulle bli långvarigt tror han inte att det skulle orsaka några skador på bebyggelse förrän tidigast under nästa år. Lavan rinner långsamt - och han räknar med att det tar ytterligare 20 till 30 dagar bara för att fylla Geldingadalir. Först då kan den börja strömma ut ur dalen.

Vissa dagar har enligt Ferðamálastofa över 5 000 besökare vandrat till Geldingadalir för att beskåda utbrottet. Bristen på parkeringsplatser och långa köer har gjort att många parkerat i Grindavík - vilket innebär att de får gå två mil tur och retur för att kunna se utbrottet. Nu har polisen börjat stänga av platsen under nätterna för att minimera riskerna för besökare.

Vid flera tillfällen har polisen stängt vägen ut ur Grindavík eftersom den varit igenproppad av bilister på väg till en av de fyra parkeringsplatserna som finns nära vandringsledens början. I dag börjar två bussföretag köra mellan Grindavík och leden. Bussarna går med halvtimmestrafik mellan 8 och 22. Biljetterna kostar 1 000 isländska kronor. Kommunen uppmanar besökare att ta bussen i stället för egen bil.

Matvælastofnun uppmanar besökare att inte ta med sig hundar till Geldingadalir. Vulkanutbrottet skapar en rad gifter - bland annat kan halterna av fluor i vattenpölar och i snö vara hälsofarliga. Det finns också en risk för att olika gifter fastnar på tassarna och att hundarna därefter slickar sig på dem.

Jordskalven på Reykjanes fortsätter att bli färre och svagare. Gårdagens största skalv hade en magnitud på 2,7 och inträffade klockan 19.28 nära Helgafell. Nu sker bara i snitt ett hundratal skalv om dagen.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.

Dagens citat

"Regeringens hållning har från början varit att skydda medborgarnas liv och hälsa och att minimera samhällelig och ekonomisk skada. Ingen har lovat någon ett virusfritt land, bara så att det är sagt."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i Morgunblaðið om näringsminister Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­irs kritik mot regeringens hantering av coronarestriktioner - läs mer här.

onsdag 31 mars 2021

Isländsk minister anser coronarestriktioner gått för långt

Ett virusfritt Island är en utopi. Och regeringen har i vissa fall gått för långt med att skärpa restriktioner och agerat för långsamt för att lätta på regelverket. Det säger näringsminister Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir i Hringbraut. Det är första gången en minister på det här sättet ifrågasätter Islands vägval i coronakrisen.

Den senaste veckan har antalet smittade av coronaviruset ökat på nytt. Under gårdagen rapporterades tio nya fall. Ytterligare åtta personer testade positivt för viruset vid gränsen.

Nu är det totalt 109 smittade som hålls i isolering. Ytterligare 972 personer är i karantän och 1 698 personer i inresekarantän.

I morgon skärps reglerna för inresa ytterligare. Även resenärer som är födda 2005 och senare ska testas på samma sätt som vuxna. Det betyder ett coronatest vid gränsen och ett nytt test fem dagar senare. Tiden i väntan på det andra testet tillbringas i karantän.

I morgon skärps dessutom reglerna ytterligare för resenärer från högriskområden som Sverige. De blir skyldiga att tillbringa karantänen på ett särskilt boende som anvisas av myndigheterna. Sedan tidigare har Fosshótel Lind i Reykjavík använts för karantän och isolering. Myndigheterna har nu även hyrt Fosshótel Reykjavík för samma ändamål.

Hittills har vistelsen på dessa boenden varit kostnadsfri. Från och med den 11 april tar myndigheterna ut en avgift på 10 000 isländska kronor per natt och person. I avgiften ingår mat. Det uppger hälsovårdsdepartementet i ett pressmeddelande.

Regeringen har hittills varit enig i beslut om att skärpa och avveckla restriktioner. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir har för det mesta följt statsepidemiologen Þórólfur Guðnasons rekommendationer. Inom regeringspartierna har offentlig kritik bara kommit från självständighetspartister som Sigríður Á. Andersen, Brynjar Níelsson och Birgir Ármannsson.

Men nu anas en spricka i enigheten. Kritiken kommer från näringsminister Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir som bland annat är ansvarig för turismfrågor. I en intervju i Hringbraut anser hon att restriktionerna i vissa fall har gått för långt - och att det har gått för långsamt att avveckla dem när smittspridningen minskat:
"Jag har ibland tyckt att vi kanske har dröjt för länge med att avveckla och jag tyckt att vi har gjort en vändning från att tala om att platta till kurvan och behålla kontrollen över den till att sikta på ett virusfritt land vilket är en utopi."
Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir anser att inresereglerna inte kan bli mycket hårdare än vad de blir i morgon. Men hon tror inte på omfattande nedstängningar som metod. Det bästa sättet för att bekämpa smittspridning är smittspårning, karantän och isolering:
"Vid en viss tidpunkt måste vi kunna säga: Trots att det finns enstaka fall av smitta i landet och vid gränsen så måste det vara helt okej och det finns ingen fara med det. Då måste vi också titta på dett: Hur många behöver vi vaccinera och vilka grupper för att kunna tillåta oss att så blir fallet?"
Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir säger i Hringbraut att hon har ställt en rad kritiska frågor under regeringssammanträden. Hon tycker att de inskränkningar som nu görs bland annat av människors frihet är problematiska.

Här kan du läsa mer om coronapandemin.

Dagens citat

"Självständighetspartiets möjligheter till att ha inflytande består först och främst i att stå i vägen för förändringar. Det är erfarenheten av det nuvarande samarbetet med ytterlighetspartierna där mitten har haft försvinnande lite inflytande."

Þorsteinn Pálsson, tidigare statsminister och ledare för Självständighetspartiet som numera har gått över till Renässans, skriver i Fréttablaðið att han tror på ett fortsatt regeringssamarbete mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet efter höstens val - och möjligen tillsammans med Centerpartiet.

tisdag 30 mars 2021

Vill bli invald i alltinget för sitt tredje parti

Róbert Marshall har suttit i alltinget för både Socialdemokraterna och Ljus framtid. Nu vill han i stället kandidera för Gröna vänstern. I partiets provval inför höstens alltingsval ställer han upp i den södra valkretsen. Där ställs han bland annat mot Kolbeinn Óttarsson Proppé - som sannolikt överger Reykjavík på grund av partiets svaga opinionssiffror.

I valet hösten 2017 fick Gröna vänstern 16,9 procent av rösterna och elva mandat i alltinget. Men tiden i koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet har fått väljarstödet att sjunka. I dagsläget får partiet i regel omkring 10 procent i opinionsmätningarna.

Länge har valkretsarna södra och norra Reykjavík varit ett av Gröna vänsterns starkaste fästen. Förra valet fick partiet tre mandat i norr och två i söder.

Som det ser ut just nu kommer partiet bara få ett mandat från respektive valkrets - och de är i princip öronmärkta åt partiledaren och statsministern Katrín Jakobsdóttir och hälsovårdsministern Svandís Svavarsdóttir.

Opinionssiffrorna har fått åtskilliga politiker att överväga att ställa upp i andra valkretsar. En av dem är Kolbeinn Óttarsson Proppé som 2017 kandiderade i södra Reykjavík. Han har redan meddelat att han siktar på att i stället toppa listan i den södra valkretsen. Där har 2017 års toppkandidat Ari Trausti Guðmundsson aviserat att han inte tänker kandidera på nytt.

Hólmfríður Árnadóttir - som leder partiets regionförening på Suðurnes - har meddelat att hon kandiderar. Det gör också fårbonden Heiða Guðný Ásgeirsdóttir som var tvåa på listan 2017. Hon har varit ersättare i alltinget den senaste mandatperioden och sitter i kommunfullmäktige i Skaftárhreppur. Ställer upp gör även turismföretagaren Almar Sigurðsson.

Dessutom står det klart att en annan utmanare blir Róbert Marshall. I dag är han informationsansvarig för regeringen. Men han har tidigare suttit i alltinget för både Socialdemokraterna och Ljus framtid.

Dessa fem vill alla toppa listan. Även Sigrún Birna Steinarsdóttir, som är ordförande för Gröna vänsterns ungdomsförbund, studie- och yrkesrådgivaren Helga Tryggvadóttir och sjuksköterskan Anna Jóna Gunnarsdóttir kandiderar men inte till översta platsen på valsedeln.

Róbert Marshall tog plats i alltinget efter Socialdemokraternas succéval 2009. Inför valet 2013 hade stödet kollapsat - och det var uppenbart att han inte skulle ha några möjligheter att försvara sin plats. Róbert Marshalls första mandatperiod hade inte gett honom förutsättningar att utmana partiets tungviktare.

I stället anslöt han sig till Ljus framtid - ett parti grundat bland annat av vännen Guðmundur Steingrímsson, som i sin tur representerat både Socialdemokraterna och Framstegspartiet innan dess. I valet 2013 fick Ljus framtid 8,2 procent av rösterna. Både Guðmundur Steingrímsson och Róbert Marshall kunde därmed sitta kvar i alltinget.

Men kritiken mot ledarskapet växte. Inte minst gick medgrundaren Heiða Kristín Helgadóttir ut och anklagade dem för maktfullkomlighet. Guðmundur Steingrímsson och Róbert Marshall avfärdade kritiken - men det interna missnöjet var så starkt att de i praktiken tvingades bort från partitoppen. Ingen av dem ställde upp i valet 2016.

Nu vill alltså Róbert Marshall bli invald i alltinget för tredje gången. Och han ställer alltså upp för sitt tredje parti i karriären. Han säger i Mannlíf att han redan från början hade kunnat tänka sig att kandidera för Gröna vänstern:
"När jag kandiderade var det inledningsvis lika aktuellt för mig att gå med i Gröna vänstern som att gå med i Socialdemokraterna. Jag är från början från Folkalliansen och jag har röstat på båda dessa partier och jag har hoppat mellan dem både som aktiv och som väljare. Och enligt min mening är det inte långt mellan dem. Men det finns en stor kulturskillnad. Och Socialdemokraterna har enligt min åsikt aldrig lyckats bli gröna."
Kampen kommer sannolikt att stå mellan Róbert Marshall, Kolbeinn Óttarsson Proppé och Heiða Guðný Ásgeirsdóttir. Kolbeinn Óttarsson Proppé står nära Katrín Jakobsdóttir och har varit lojal mot såväl partilinjen som regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Róbert Marshall är även han lojal med Katrín Jakobsdóttir - men frågan är om han betraktas som bränd efter mindre framgångsrika mandatperioder för Socialdemokraterna och Ljus framtid.

Heiða Guðný Ásgeirsdóttir är tveklöst den kandidat som har den starkaste förankringen i valkretsen. Hon har en stark profil i miljöfrågor. Hon har bland annat arbetat för att stoppa planerna på ett kraftverk i Skaftárhreppur som skulle lägga delar av markerna som tillhör familjegården Ljótastaðir under vatten.

Hon är också den mest kända av de tre. Författaren Steinunn Sigurðardóttir skrev 2016 Heiða - fjalldalabóndi om hennes liv. Boken blev en bästsäljare på Island och har även översatts till engelska. Den berättar bland annat om hur Heiða Guðný Ásgeirsdóttir som tonåring flyttade till New York för att arbeta som modell. Vid 23 års ålder återvände hon till Island för att ta hand om gården när pappan inte längre kunde sköta den.

Här kan du läsa mer om Róbert Marshall.

Dagens citat

"Det här är vårt bidrag för att öka säkerheten för dem som vill besöka vulkanutbrottet."

Företaget Sýndarferð i ett pressmeddelande om att de med nu har skapat en digital vandring till Geldingadalur där ett vulkanutbrott just nu pågår - läs mer här.

måndag 29 mars 2021

Hetaste magman i vulkanutbrott på Island i modern tid


Magman i Geldingadalir var 1 240 grader vid utbrottets början. Så het har ingen magma tidigare varit i ett vulkanutbrott på Island i modern tid. Utbrottet går nu in på sin tionde dag. Lavaflödet fortsätter vara litet men stabilt. Hela dalens botten har nu täckts av lava. Hittills har utbrottet producerat 3 till 7 miljoner kubikmeter lava.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu gått in på sin tionde dag. Inget tyder på att det skulle vara på väg att upphöra. Lavaflödet ur de två aktiva kratrarna är litet men stabilt. Flödet är 5 till 7 kubikmeter i sekunden.

Utbrottet fortsätter att förundra forskarna. Magman kommer från ett djup av 17 till 20 kilometer närmast direkt från jordens mantel. Den är ovanligt rik på magnesiumoxid - som bildas när magnesium förbränns i syre. Hela 8,5 procent av magman består av magnesiumoxid. Och denna förening kan irritera både ögon och slemhinnor.

Magman strömmar upp ur en spricka som är en till två meter bred. På större djup är sprickan bredare.

Lava täcker nu hela Geldingadalirs botten. Utbrottet har hittills producerat 3 till 7 miljoner kubikmeter - eller 0,003 till 0,007 kubikkilometer - lava. Trots det stadiga flödet rör det sig alltså om ett förhållandevis litet utbrott.

Inom en till två veckor kan lavan ha fyllt hela dalen. Enligt civilförsvarets vetenskapliga råd är det troligaste att lavan därefter rinner i östlig riktning mot Meradalir. En sådan utveckling skulle inte utgöra något hot mot bebyggelse. Från Meradalir är det fem kilometer till närmaste väg.

Vid utbrottets början var magman 1 220 till 1 240 grader. Även det är ytterst sällsynt - och det tyder också på att den kommer från större djup än normalt. Så het har ingen annan magma varit i ett utbrott på Island i modern tid.

Under lördagen stängdes Geldingadalir för besökare då vädret var mycket dåligt. Under söndagen öppnades området på nytt. Polisen såg sig i går eftermiddag åter tvingad att stänga området. Men då var skälet att det var så fullt av parkerade bilar längs Suðurstrandarvegur att fler inte fick plats.

Jordskalven på Reykjanes fortsätter att minska såväl i antal som i styrka. Under både lördagen och söndagen registrerades knappt 100 skalv. Inget av dem nådde en magnitud på 3 - och inget kändes heller i bebyggelse.

Turismminister Þór­dís Kol­brún Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir har öronmärkt upp till 10 miljoner isländska kronor från Fram­kvæmda­sjóður ferðamannastaða för att öka tillgängligheten i området. Pengarna ska enligt ett pressmeddelande gå bland annat till att märka ut stigar, parkeringsplatser, toaletter och skyltning. Grindavíks kommun ansvarar för arbetet.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Dagens citat

"Vi vill rikta en uppmaning till människor att det inte fungerar ihop att människor ger sig ut på en fjällvandring på vintern där vädret kan förändras snabbt och vara berusad av alkohol."

Ásmundur Rúnar Gylfason, polis på Suðurnes, säger i Vísir att flera som besöker vulkanutbrottet i Geldingadalir dricker alkohol på platsen och att det är olämpligt - läs mer här.

Foto: Landhelgisgæslan

söndag 28 mars 2021

Coronakapten seglar vidare för isländskt skandalrederi

Kaptenen nonchalerade utbrottet av coronasmitta ombord trålaren Júlíus Geirmundsson. Han erkände brottet och blev av med rätten att arbeta som kapten i fyra månader. Men han seglar vidare för Hraðfrystihúsið Gunnvör. Nu är han anlitad som förste styrman - vilket i praktiken innebär att han fungerar som kapten under halva fisketuren.

Trålaren Júlíus Geirmundsson angjorde Ísafjörður i oktober förra året efter att ha varit ute till havs i tre veckor. Redan ett par dagar in på fisketuren insjuknade den första besättningsmannen med coronasymtom. Därefter insjuknade sjöman efter sjöman med samma symtom. När de testades i land efter fisketurens slut hade 22 av 25 smittats.

Kaptenen vände sig tidigt till smittskyddsläkaren i Västfjordarna. Men han nonchalerade uppmaningen att återvända och testa besättningen. I stället fick sjömännen veta att de inte fick kontakta medierna eller publicera någon information i sociala medier om den misstänkta coronasmittan ombord.

När rättegången i Héraðsdómur Vestfjarða inleddes förklarade sig kaptenen skyldig till brott mot sjömannalagen. Genom att inte återvända till hamn hade han äventyrat besättningens hälsa. Straffet blev 750 000 isländska kronor i böter och ett förbud mot att arbeta som kapten i fyra månader.

Men kaptenen är redan tillbaka på samma trålare. Den här gången är han enligt Morgunblaðið formellt anlitad som förste styrman - vilket innebär att han och kaptenen turas om att ha ansvaret för Júlíus Geirmundsson.

Tre i besättningen ska ha sagt upp sig efter beskedet att rederiet Hraðfrystihúsið Gunnvör i Hnífsdalur gett honom jobb på nytt. Många ska också ha upplevt beslutet som ett hån mot alla dem som insjuknade i covid-19 under fisketuren.

Här kan du läsa mer om domen mot kaptenen.

Dagens citat

"Det var ett visst biofilmsögonblick när allt nästan tog slut på konservhyllorna. ... Färs går åt som smör i solsken. Det är uppenbart den nya covid-maten."

Ásta S. Fjeldsted, vd för livsmedelsbutiken Krónan, i Fréttablaðið om hur islänningarnas köpvanor av matvaror har förändrats under coronapandemin.

lördag 27 mars 2021

Invånare får föreslå namn på nytt isländskt lavafält

Invånarna i Grindavík ska rådfrågas om namnet på det lavafält som nu växer fram i Geldingadalir. Deras förslag kommer att behandlas av kommunen - och ett av dem väljs därefter ut för att godkännas av kultur- och utbildningsministern. Men alltingsledamoten Vilhjálmur Árnason har redan bestämt sig. Han vill kalla lavaområdet Fagrahraun.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i över en vecka. I inledningen var lavaflödet så litet att många trodde att utbrottet skulle bli kortvarigt. Men nu tyder det mesta på att lavan kommer från ett djup på 17 till 20 kilometer. Och den typen av utbrott - som skapar sköldvulkaner - kan pågå i flera år.

Än så länge håller sig lavan i Geldingadalir - en dal som omges av fjäll. I den här takten kan den dock nå över branterna om en vecka eller två. Vid den största kratern är lavatäcket nu omkring 25 meter tjockt.

Geldingadalir ligger i Grindavík. Kommunen har nu bestämt sig för att vända sig till invånarna för att få in namnförslag på lavafältet. Fullmäktige kommer så småningom att besluta om ett namn som skickas till kultur- och utbildningsministern för godkännande. I den här typen av processer kopplas också ortnamnsnämnden Örnefnanefnd in.

I folkmun används redan ofta Geldingahraun och Geldingadalshraun - två namn som tar fasta på platsen för utbrottet med tillägget hraun, 'lava'. Skämtsamt har lavaområdet även kallats Litla-Hraun, 'lillava', vilket även är namnet på Islands högsäkerhetsfängelse. I takt med att lavafältet växer ökar dock sannolikheten för att det förslaget ska kännas missvisande.

Vilhjálmur Árnason, alltingsledamot för Självständighetspartiet, är bosatt i Grindavík. Han tog upp namnfrågan i alltinget i veckan. Han förespråkade Fagrahraun, 'vackerlava'. Namnet anknyter till Fagradalsfjall, ett fjäll som omger Geldingadalir. Men han ansåg att Fagrahraun också var lämpligt eftersom lavaflödet är vackert att beskåda och att det inte hotar bebyggelse.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Reykjanes.

Foto: Landhelgisgæslan

Dagens citat

"Ibland är det dock så att magen är rätta verktyget och min mage sa mig att det här inte var för mig. Du kan inte gå och köpa lösgodis i gummistuvlar och pyjamasbyxor om du är president. Det här var bilden som jag såg framför mig. Jag i närbutiken i pyjamasbyxor. Det var uppenbart att jag inte kunde vara president."

Katrín Jakobsdóttir, statsminister och ledare för Gröna vänstern, i DV om varför hon trots påstötningar hittills inte har kandiderat i något presidentval.