tisdag 25 juli 2017

Island runt med motorcykel på mindre än ett dygn

I drygt tjugo timmar satt Njáll Gunnlaugsson på sin motorcykel. Han hann med medvind, regn, dimma och sol under den 162 mil långa resan runt Island. Färden innefattade inte bara ringvägen runt. Njáll Gunnlaugsson rundade dessutom Snæfellsnes. Sannolikt är det första gången någon färdas samma sträcka på så kort tid.

Vid 5.30 i lördags morse lämnade Njáll Gunnlaugsson Reykjavík på sin motorcykel. När han var tillbaka vid tvåtiden på söndagsnatten hade han hunnit köra 162,5 mil på 20,5 timmar. Han berättar på Facebook att han mötte regn på Snæfellsnes, solsken på norra Island, dimma i öster, medvind i söder och åter regn de sista milen hem till Reykjavík.

Regnet på slutspurten var välkommet. Njáll Gunnlaugsson skriver att han i trakterna kring Selfoss var rejält trött. Därför fällde han upp visiret och regnet fick därmed en uppiggande effekt.

Mentalt var det dock de första timmarna som var jobbigast. Då tänkte han mest på hur mycket som återstod av färden.

Njáll Gunnlaugsson hann alltså inte bara med att köra ringvägen runt på mindre än ett dygn. Han rundade också Snæfellsnes.

Vill beskatta turistbussar och kryssningspassagerare

Utländska turistbussar som är stationerade på Island ska också beskattas i landet. Dessutom ska en avgift införas för alla passagerare ombord kryssningsfartyg. Förslagen kommer från en arbetsgrupp som jobbar på uppdrag av finansminister Benedikt Jóhannesson. De ska motverka att utländska bussbolag med hjälp av lägre priser konkurrerar ut inhemska bolag.

På ringvägen runt Island har utländska turistbussar blivit en allt vanligare syn. Och allt oftare handlar det inte om bussar som gör enstaka turer runt landet. I stället finns det nu utländska bussar som är stationerade på Island flera månader i följd.

De utländska turistbussarna kommer från Östeuropa och anlitas av vissa researrangörer. Eftersom de är hemmahörande i länder där både löner och skatter är lägre erbjuder dessa bussbolag researrangörer lägre priser än vad isländska bussbolag kan göra.

I dagsläget finns nitton utländska turistbussar som är tillfälligt registrerade på Island. Detta är de bussar som importeras under en viss period. Bussar som reser till och från Island med en och samma grupp ingår inte i detta antal.

Klagomålen på utvecklingen har varit många i synnerhet från fackligt håll. Farhågorna handlar om att inhemska bolag ska konkurreras ut av utländska bolag - något som i sin tur leder till förlorade arbetstillfällen och försämrad kvalitet eftersom utländska chaufförer i regel har mindre kännedom om isländska vägar och förhållanden.

Finansminister Benedikt Jóhannesson valde därför att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att föreslå åtgärder för att utjämna konkurrensvillkoren. Nu har förslagen lämnats in till finansdepartementet.

Utländska turistbussar som är stationerade på Island ska enligt förslaget också beskattas i landet. Skatten ska utgöra en del av de intäkter som bussen väntas dra in. Bussen får inte lämna Island utan att skatterna har betalats. Det här ska förhindra att bussbolag drar på sig skatter som de sedan kan strunta i att betala.

Den skatt som bussbolagen ska tvingas att betala är moms. Det kan också bli aktuellt med inkomstskatt för chaufförerna och importavgift för bussarna.

Bussar som kommer till och reser från Island med en och samma grupp omfattas inte av förslaget. De ska alltså även i framtiden slippa den beskattning som arbetsgruppen vill införa.

Arbetsgruppen föreslår även en avgift för varje kryssningspassagerare när kryssningsfartyg seglar mellan isländska hamnar. Också i det här fallet är utgångspunkten att fartygen - som inte är registrerade på Island - snedvrider konkurrensen.

Avgiften ska motsvara de skatter, tullar och andra avgifter som rederierna hade fått betala om fartygen hade varit inhemska. De ska alltså inte kunna erbjuda lägre priser enbart på grund av att vara hemmahörande i ett land där momsen är lägre än på Island. Genom denna åtgärd vill arbetsgruppen att isländska matställen och övernattningar ska bli mer konkurrenskraftiga gentemot kryssningsfartygen.

Kryssningar är resor som säljs långt innan de genomförs. Därför behöver arrangörer få tid på sig att anpassa priserna efter de nya reglerna. Arbetsgruppen föreslår att avgifterna införs den 1 juni 2019.

Jökusárlón blir del av nationalparken Vatnajökull

Glaciärlagunen Jökulsárlón blir i dag en del av nationalparken Vatnajökull. Även grannlagunen Fjallsárlón ingår i utökningen av nationalparken. Steget tas vid en ceremoni vid Jökulsárlón där miljöminister Björt Ólafsdóttir undertecknar beslutet. Det innebär att staten får större möjligheter att ta betalt av besökare.

Från och med i dag ingår både Islands högsta fjäll och djupaste sjö i nationalparken Vatnajökull. Nationalparken, där det 2 110 meter höga fjället Hvannadalshnjúkur ligger, täcker en dryg tiondel av landets yta - och där inkluderas nu den 284 meter djupa glaciärlagunen Jökulsárlón.

I år väntas omkring 700 000 besökare till Jökulsárlón. Parkeringsplatser, toaletter och annan service vid lagunen är dock anpassad efter 200 000 besökare.

Att utbyggnaden släpar efter beror på en långvarig tvist mellan olika markägare. Striden om Jökulsárlón har de senaste åren utspelat sig i en rad domstolar. Eftersom markägarna inte kunde enas slutade det med att marken såldes på auktion. Där valde staten att utnyttja sin förköpsrätt och köpa marken.

Inte heller statens köp har varit oomstritt. Det bolag som vann auktionen ansåg inte att regeringen agerat korrekt när den använde förköpsrätten. På nytt blev en dispyt om Jökulsárlón ett fall för domstolarna. I den första rundan vann staten. Och nu är förhoppningen från regeringens sida att de juridiska striderna ska vara historia.

Vid en ceremoni vid Jökulsárlón undertecknar miljöminister Björt Ólafsdóttir formellt det beslut som gör att Fell - den fastighet där Jökulsárlón ingår - blir en del av nationalparken Vatnajökull. Efteråt åker hon vidare till grannlagunen Fjallsárlón. Även den tillhör från och med i dag nationalparken.

Både från regeringens och kommunen Hornafjörðurs sida har det funnits ett stort missnöje med att de juridiska striderna blockerat all utbyggnad vid Jökulsárlón. Sedan tidigare finns en klubbad detaljplan som tillåter en omfattande utbyggnad på lagunens östra strand.

Nästa steg för regeringen och kommunen blir att i samarbete med nationalparken besluta om områdets utveckling. Målet är att det ska gå fort. En del arbeten har redan påbörjats. Åtgärderna syftar till att förbättra service och säkerhet vid Jökulsárlón.

Hur utbyggnaden ska finansieras är inte klart. Att Jökulsárlón nu blir en del av nationalparken gör att det finns helt andra möjligheter att ta betalt för service. Det kan bli aktuellt med avgifter för till exempel parkering och toaletter. Sedan tidigare har staten intäkter från personer som tältar på någon av nationalparkens campingplatser och från deltagare på turer till isgrottor.

I dagsläget finns inga planer för avgifter vid Fjallsárlón. Vid grannlagunen invigdes nyligen ett besökscentrum med mycket större kapacitet än motsvarande byggnader vid Jökulsárlón - trots att den senare har betydligt fler besökare.

Här kan du läsa mer om turerna kring Jökulsárlón.

Dagens citat

"Om vi skulle ta upp en annan valuta, vilket är en mycket speciell debatt och med det kan det följa fördelar och nackdelar, så tror jag att de flesta skulle komma fram till slutsatsen att vi skulle ta upp den amerikanska dollarn både på grund av denna valutas storlek och samtidigt på grund av att det är den valuta som vi har mest handel med om vi går in på sådant."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i RÚV om finansminister Benedikt Jóhannessons utspel om att Island bör införa en annan valuta som skulle kunna vara euron - läs mer här.

måndag 24 juli 2017

Nu är det inte längre gratis att parkera vid Seljalandsfoss

700 isländska kronor för personbilar och 3 000 kronor för bussar. Så mycket kostar det nu att parkera i ett dygn vid Seljalandsfoss. Parkeringsavgifterna infördes i helgen. Bakom avgiften står kommunen Rangárþing eystra, markägarna och företaget Bergrisi. Kommunens intäkter ska täcka utgifter för nybyggen vid vattenfallet.

Seljalandsfoss blev i helgen den senaste isländska turistattraktionen där det inte längre är gratis att parkera. Avgiften per dygn är 700 isländska kronor för personbilar och 3 000 kronor för bussar.

Avgiften är resultatet av en överenskommelse mellan kommunen Rangárþing eystra, de privata markägarna och företaget Bergrisi. Kommunen har de senaste femton åren lagt omkring 30 miljoner isländska kronor på investeringar vid Seljalandsfoss.

Parkeringsavgiften ska täcka kostnaderna för fortsatt utbyggnad av området. Pengarna kommer bland annat att gå till toaletter, gångstigar och parkeringsplatser.

Bergrisi har satt upp parkeringsautomater och betalstationer för toaletter vid flera andra populära turistattraktioner. Parkeringsmätarna har formen av basalt för att bättre passa in i miljön.

Här kan du läsa mer om parkeringsavgifterna vid Seljalandsfoss.

Sökandet efter mannen som föll i Gullfoss avbryts

Sökandet efter den 22-årige man som i onsdags föll i Gullfoss avbröts i lördags kväll. En tre mil lång sträcka längs älven Hvítá har undersökts utan att det hittats några spår efter den försvunne mannen. En docka i mänsklig storlek som kastades i fallet för att hjälpa räddningstjänsten i sökandet har heller inte återfunnits.

I onsdags eftermiddag föll en man i Gullfoss. Ögonvittnen såg mannen i Hvítá och hur han utan framgång försökte ta sig upp efter det första fallet av två i älven. Sedan han hamnade i det andra fallet har han inte synts till.

Mannen visade sig vara en 22-årig georgier som sökt asyl på Island. Georgien räknas som ett säkert land och allt talar därför för att han hade fått avslag på sin ansökan. Något beslut var dock inte fattat. Polisen har inga misstankar om brott i samband med fallet.

Det första dygnet efter försvinnandet genomfördes en stor sökinsats. I takt med att hoppet om att hitta mannen vid liv försvunnit har insatsen bantats. I lördags kväll avbröts sökandet. Det har inte formellt avslutats, men några nya insatser är inte planerade.

Under lördagen deltog ett trettiotal personer. De använde bland annat drönare och båtar i sökandet. De sökte från Gullfoss och söderut till Laugarás, en sträcka på omkring tre mil.

Övervakningen av Hvítás stränder och en bro över älven kommer att fortsätta. Ansvaret har räddningstjänsten i Flúðir. Vid bron har ett nät placerats för att fånga upp kroppen om den skulle passera. Det uppger polisen i Suðurland på Facebook.

Samtidigt uppmanas fiskare, turismföretagare, sommarstugeägare, bönder och andra som rör sig i området längs Hvítá att vara uppmärksamma på eventuella spår efter mannen.

Vid flera tidigare olyckor har personer fallit i Hvítá utan att någonsin återfinnas. I älven finns mängder av grottor och håligheter där kroppar kan fastna. Vattnet är grumligt och strömt och därför svårt att utforska.

Redan i onsdags kastade räddningstjänsten en docka i mänsklig storlek i älven vid samma plats där 22-åringen försvann. Dockan väger mellan 60 och 70 kilo och är försedd med kläder och flytväst. Förhoppningen när en sådan docka används är att den ska visa ungefär vilken väg som en människa skulle flyta i älven. Men inte heller dockan har återfunnits.

Redan i fredags gick polisen ut med att det inte längre fanns något hopp om att hitta mannen vid liv.

Här kan du läsa mer om 22-åringens försvinnande.

Nio turister riskerar åtal - jagade och slaktade lamm

Innan turisterna skar halsen av lammet utsatte de djuret för omfattande misshandel. Nu går Matvælastofnun vidare med en åtalsanmälan mot de nio amerikanska turisterna. För tre veckor sedan ertappades de med att ha jagat ifatt ett lamm och slaktat det levande. En av dem betalade böter och skadestånd. Men nu kan det alltså bli aktuellt med rättegång mot männen.

I början av juli ertappades nio amerikanska turister på östra Island med ett styckat lamm i svarta sopsäckar i en av de två husbilar som de hyrt. Männen hävdade först att de hade stött på ett skadat lamm som led av stor smärta. Därför dödade de lammet.

Flera personer hade dock sett hur männen under en längre tid förföljde lammet. De drev lammet ut i strandbrynet. När det skrämda och utmattade lammet återvände till land kunde de fånga djuret. De skar halsen av lammet på stranden.

De nio männen kunde dock inte ta sig från stranden eftersom en av dem kört fast med husbilen. Under tiden kom bonden på gården Ós utanför Breiðdalsvík och flera andra grannar till platsen. De förklarade för männen att de inte skulle få någon hjälp att ta sig upp ur stranden innan polisen kommit.

Inför polis tog en av männen på sig att ha styckat lammet. Han gick också med på att betala 120 000 isländska kronor i böter och 30 000 kronor i skadestånd till bonden på Ós, som var den som ägde lammet.

Nu riskerar de nio männen åtal för djurplågeri. Polisen skrev efter att en av männen betalat böter och skadestånd att händelsen betraktades som uppklarad och avslutad. Men djurskyddsmyndigheten Matvælastofnun är skyldig att göra en åtalsanmälan när det handlar om grovt djurplågeri. Och det anser myndigheten att en eller flera av männen gjort sig skyldiga till.

Obduktionen av lammet visar enligt Matvælastofnun att djuret inte bara fått halsen avskuren utan bedömning - något som i sig är olagligt. Innan lammet dödades utsattes det för grovt våld. Bland annat hade flera revben brutits. Det bedöms som troligt att flera personer har varit delaktiga i att skada lammet.

Mannens erkännande gällde bara egendomsbrott, men inte brott mot djurskyddslagen. Det är därför som myndigheten går vidare med fallet. Åklagare får nu besluta om åtal mot en eller flera av männen.

Om någon skulle fällas riskerar den böter på upp till en miljon isländska kronor. Det maximala fängelsestraffet är ett år. Om brottet betraktas som grovt är maxstraffet två års fängelse.

Även om slakten av lammet skulle gå vidare till åtal är det tveksamt om en sådan process skulle få någon betydelse i praktiken. Männen har sannolikt sedan länge lämnat Island. Och det är mycket sällsynt att myndigheterna går vidare med brott som betraktas som mindre grova när de misstänkta inte längre finns i landet.

Om männen inte skulle dyka upp vid en eventuell rättegång tas sannolikt inga ytterligare steg. De kan dock - om de har avsikten att hålla sig undan - inte besöka Island på nytt. Då riskerar de att gripas och beläggas med reseförbud eller att sättas i häkte i väntan på rättegång.

Den fortsatta utredningen hanteras av polisen i Austurland. Det uppger Matvælastofnun i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa mer om de turister som dödade lammet.

Dagens citat

"Jag anser att det är mycket osannolikt att vi tar upp en annan valuta under denna regerings tid. ... Det är uppenbart att valutan inte förändras utan att det har någon förhistoria, och förhistorien består bland annat i att människor talar om saken."

Finansminister Benedikt Jóhannesson säger i Fréttablaðið att han inte har några förhoppningar om att hans åsikt att Island bör byta valuta ska ha någon framgång i regeringssamarbetet - läs mer här.

söndag 23 juli 2017

Dagens bonuscitat

"Det är fullt av människor hela vägen upp när belastningen är som störst."

Helga Kristjánsdóttir vid kommunen i Hveragerði i Morgunblaðið om hur antalet turister som vandrar till Reykjadalur för att bada har ökat de senaste åren.

Slakteriet SS: Ingen nazianspelning i reklamkampanj

Ett inlägg delat av @eiki_rosberg

I ❤ SS står det på reklamskyltar som just nu syns över hela landet. För islänningar är det nog givet att i första hand associera till slakteriet Sláturfélag Suðurlands. Men många andra tänker nog snarare på den nazityska skyddskår som gjorde sig skyldig till en rad krigsförbrytelser. Enligt vd:n Steinþór Skúlason försöker inte slakteriet få uppmärksamhet genom att använda sig av förkortningen SS, rapporterar Vísir.

År 1930 beskrev Adolf Hitler SS uppgift som att fungera som en polisstyrka inom partiet. Det var först långt senare som organisationen skulle komma att förknippas med krigsförbrytelser och förföljelser.

Det var också 1930 som Sláturfélag Suðurlands bildades. Slakteriet är i dag sannolikt Islands mest kända. Inte minst är det varmkorven som gjort det bekant.

I marknadsföringen används förkortningen SS. För personer som känner till slakteriets historia betraktas den sällan som kontroversiell. De känner till att förkortningen brukats långt innan andra världskriget började.

I en reklamkampanj som just nu syns över hela Island används I ❤ SS. Marknadsföringen har väckt debatt i sociala medier. Invändningarna handlar om att utländska turister riskerar att tro att det handlar om kärlek till nazityska SS, och inte till korv från det sydisländska slakteriet.

Steinþór Skúlason, vd för Sláturfélag Suðurlands, säger till Vísir att slakteriet inte försöker skapa uppmärksamhet genom att använda en förkortning som kan föra tankarna åt andra håll. I ❤ SS är det budskap som korvförsäljaren Árni har på sin korvvagn - en vagn som nu befinner sig i New York men han har tidigare sålt varmkorv från SS i bland annat Köpenhamn och Tórshavn. Han kan inte tänka sig att reklamen skulle få någon att tro att slakteriet sympatiserar med nazister:
"Detta är hårklyveri. ... Det står SS korv nedanför så det kan inte vara något snack om saken. ... I alla diskussioner om detta så var det ingen som fick denna vinkel i åtanke. Men som jag säger, det är så mycket som sägs på nätet. Och det behövs en ganska stark vilja för att läsa ut något sådant ur detta."
Kampanjen togs fram av reklambyrån Hvíta húsið.

Fick vänta i nio dagar på försenat bagage till Keflavík

Nio dagar tog det innan en försenad resväska från Köpenhamn till Keflavík nådde fram till ägaren. Bagaget kom inte med Sas flyg till Island - och när det väl anlände hade bolaget Ace Handling, som ansvarar för allt bagage från Sas, så mycket att göra det tog över en vecka att få ut alla väskor. Bolaget har den senaste tiden dragit på sig en rad klagomål, rapporterar RÚV.

På flygplatsen i Keflavík finns tre olika bolag som hanterar bagage. IGS ansvarar för Icelandair, Airport Associates ansvarar för bland annat Wow Air, Delta, British Airways, Easyjet och Norwegian och Ace Handling ansvarar för bland annat Sas, Finnair och Air Canada. Ace Handling är det nyaste av de tre bolagen.

Guðni Sigurðsson, informationsansvarig vid flygplatsbolaget Isavia, säger till RÚV att det på senaste tiden inkommit en rad klagomål på Ace Handlings bagagehantering. Han uppger att problemen ska bero på personalbrist. Det är dock flygbolagens och inte Isavias ansvar att bagagehanteringen fungerar:
"Det är en stor ökning av trafik och konkurrens om personal, och det verkar som att det inte har lika bra för Ace Handling som för andra att hitta personal. ... Naturligtvis vill vi att servicen till resenärer är som bäst och vi försöker att trycka på om förbättringar i samarbete med flygservicepartnern vid varje tillfälle."
Nyligen tog det nio dagar innan en passagerare fick sitt bagage. Resväskan kom inte med planet från Köpenhamn till Keflavík. Men när väskan väl anlänt till Island tog det ytterligare en dryg vecka innan den lämnades ut till resenären.

Hilmar Hilmarsson, vd för Ace Handling, säger till RÚV att förseningarna beror på händelser på flygplatserna i Oslo och Köpenhamn. Där har ett stort antal resväskor till olika Sas-flyg blivit kvar. När väskorna kommit till Keflavík har därför belastningen på Ace Handling blivit så stor att det tagit lång tid att få ut bagaget:
"Det är inte onormalt att några väskor glöms på flyget, men att plötsligt ha flera hundra väskor som ska lämnas ut till kunder över hela landet har varit en enorm utmaning för oss. Vår personal har gjort sitt bästa."
Ace Handling har varit verksamma i Keflavík sedan 2011.

Dagens citat

"Regeringsförklaringen var i praktiken en överenskommelse som inte presenterade några stora planer på stora eller radikala förändringar, så man kan kanske säga att de som stödde Renässans i början och även Ljus framtid och såg förändringar framför sig har blivit besvikna över denna regering."

Stefanía Óskarsdóttir, statsvetare vid Háskóli Íslands, i RÚV om det svaga stödet för Ljus framtid och Renässans i opinionsmätningar.

lördag 22 juli 2017

Dagens bonuscitat

"Vi har inom turistnäringen hört att människors upplevelse är att denna otroliga ökning som har varit den senaste tiden har börjat avta. Det är i sig inte nödvändigtvis dåliga nyheter."

Ólöf Ýrr Atladóttir, chef för Ferðamálastofa, i Vísir om hur antalet turister som kommer till Island inte längre ökar lika snabbt.

Vill se mer utrikesflyg direkt till flygplatsen i Reykjavík

Mer utrikesflyg borde gå direkt till Reykjavík i stället för till Keflavík. I dag är flygplatsen i Reykjavík underutnyttjad samtidigt som det ofta är trångt i Keflavík. Dessutom skulle resenärer till Reykjavík kunna checka in senare och få kortare restid. Förslaget kommer från flygplatsbolaget Isavia. Det rapporterar Vísir.

British Airways meddelade nyligen att bolaget börjar med trafik mellan London City Airport och Keflavík. För resenärer som bor i London innebär det en tidsbesparing på en till två timmar tack vare kortare restid och senare incheckning.

Flygplatsbolaget Isavia vill nu göra något liknande på Island. I dag används flygplatsen i Reykjavík enbart till inrikesflyg och för trafik till Grönland och Färöarna. För utrikesflyg krävs särskilt tillstånd.

Reykjavík är enligt Jón Karl Ólafsson vid Isavia en underutnyttjad flygplats. Samtidigt är det ofta trångt i Keflavík där utbyggnaden inte gått i samma takt som antalet passagerare växt. Flygplatsen i Reykjavík skulle därför kunna avlasta Keflavík. Jón Karl Ólafsson säger till Vísir att Reykjavík har flera andra fördelar:
"Detta skulle förkorta restiden avsevärt. Du behöver komma mycket senare till flygplatsen. Du kan förmodligen ha incheckning en timme före avresa här i Reykjavík, där det behövs två timmar på större flygplatser. Så detta skulle vara en avsevärd förbättring för resenärer."
De flygplan som kan bli aktuella för utrikesflyg till Reykjavík kan ta upp till 130 passagerare. Jón Karl Ólafsson tror inte att sådana flygplan skulle innebära mer störande buller för närboende. Han säger till Vísir att de bullrar mindre än många av de plan som i dag trafikerar Reykjavík:
"Man tror att det blir störningar av detta, men det är faktiskt inte korrekt eftersom dessa nya flygplan som det handlar om, som dessa Embraer-plan som British Airways använder, är mycket tystgående - och faktiskt tystare än de plan som flyger till flygplatsen i dag."
Isavia har nu vänt sig till myndigheterna för att få tillstånd till mer utrikestrafik från Reykjavík.

Inget hopp om att hitta man som föll i Gullfoss vid liv

Inget hopp finns längre om att hitta den 22-årige man som föll i Gullfoss i onsdags vid liv. Sökandet efter den försvunne mannen fortsätter nu främst med drönare och genom övervakning av ett nät som spänts över älven Hvítá. Mannen, som var en asylsökande från Georgien, har informerats försvinnandet.

Polisen i Suðurland gick i går ut med identiteten på den man som i onsdags föll i Gullfoss. Det rör sig om en 22-årig asylsökande från Georgien. I väntan på besked om asyl - en ansökan som med all sannolikhet fått avslag eftersom Georgien betraktas som ett säkert land - var han bosatt i Reykjanesbær.

Mannen hade inga släktingar på Island. Han var ensamstående och hade inga barn. Andra asylsökande i Reykjanesbær hjälpte polisen att ta kontakt med mannens anhöriga för att berätta om försvinnandet.

Sökandet fortsatte under gårdagen med hjälp av båtar och drönare. Inga spår har påträffats sedan mannen hamnade i vattenfallet vid 17-tiden i onsdags. Sökandet kommer främst att fortsätta genom övervakning av strandbankarna med drönare och genom övervakning av det nät som spänts över älven Hvítá söder om Gullfoss.

Polisen har inte längre något hopp om att hitta mannen vid liv. För varje dag som går minskar dessutom sannolikheten att kroppen ska påträffas. Vid två tillfällen de senaste åren har personer drunknat i Hvítá utan att kropparna hittats. En italiensk turist föll i Gullfoss 1994 utan att kroppen återfunnits. En person som hamnade i Hvítá efter en bilolycka 2002 har heller aldrig hittats.

Förutsättningarna för att söka i Hvítá är svåra. Vattnet i älven är djupt, grumligt och mycket strömt. I älven finns mängder av grottor och klippor.

Polisen skriver på Facebook att det inte finns några brottsmisstankar i samband med försvinnandet. Ingen såg själva fallet, men vittnens beskrivningar av mannens utseende stämmer överens med bilder från en övervakningskamera vid Gullfoss:
"Som tidigare har framkommit fick polisen ledtrådar om honom genom ett fordon som fanns i området och motsvarande beskrivningar från vittnen till händelsen med bilder som polisen fick ur övervakningskameror vid Gullfoss. En spårhund från räddningstjänsten följde mannens spår från bilen upp till utsiktsplattformen och ner under älven. Exakt vad som hände är inte känt, men saken utreds som en olycka."
I går kom 34 asylsökande från Reykjanesbær till Flúðir för att bistå räddningstjänsten i sökandet efter mannen. Eftersom de saknade utbildning fick de inte delta. I stället fick de information om eftersökningarna innan de återvände hem.

Här kan du läsa mer om olyckan.

Dagens citat

"Naturligtvis blir människor chockade när de ser notan på restaurangen, men det som händer är inte att människor sticker från landet och säger 'det tjänar inget till att resa till Island - det är för dyrt'. ... Människor stannar kortare tid eftersom det är dyrt att uppehålla sig här."

Edward Huijbens, turismforskare vid Háskólinn á Akureyri, i Vísir om den starka kronans inverkan på turisters konsumtion.

fredag 21 juli 2017

Expertnämnd: Vitval kan föra med sig parasiter till IslandEn av de tre vitvalar som skulle kunna få ett nytt hem på Västmannaöarna är död. Det handlar om Jun Jun, en av de tre vitvalar som i dag finns på en djurpark i Shanghai. Men det är tveksamt om flytten för de två övriga vitvalarna blir av. Experter varnar för att djuren skulle kunna föra med sig mikroorganismer och parasiter till Island. Det rapporterar RÚV.

Det är djurparksföretaget Merlin Entertainment som inte vill hålla vitval i fångenskap. Därför har företaget kontaktat Västmannaöarna för att undersöka förutsättningarna för att skapa ett slags reservat för tidigare djurparksdjur. Det första steget är tre vitvalar som finns på ett zoo i Shanghai.

Vitvalarna är uppväxta i fångenskap. De tros inte ha några möjligheter att överleva i det fria. I stället vill företaget tillsammans med kommunen skapa de bästa förutsättningarna för djuren i en bassäng vid hamnen på Hemön.

Både kommunpolitikerna och fiske- och jordbruksdepartementet har sagt ja till planerna. Det har även djurskyddsmyndigheten Matvælastofnun gjort. Miljömyndigheten Umhverfisstofnun har ännu inte tagit ställning till förslaget, men en expertnämnd anlitad av myndigheten avråder från att tillåta flytten. Enligt nämnden finns det en risk att vitvalarna för med sig mikroorganismer och parasiter.

Nu står det klart att en av de tre vitvalarna inte får något nytt hem på Hemön. Det är Jun Jun som dött i djurparken i Shanghai. De två andra vitvalarna är Little Gray och Little White.

Ovan kan du se en video om projektet och här kan du läsa mer om planerna.

Ministrar splittrade om isländska kronans framtid

En oberäknelig valuta som skapar instabilitet. Dessutom förhindrar den ett ränteläge på samma nivå som i grannländerna. Så beskriver finansminister Benedikt Jóhannesson den isländska kronan i en debattartikel i Fréttablaðið. Men någon förändring av finanspolitiken är inte på väg. Kronan kommer enligt statsminister Bjarni Benediktsson att vara Islands valuta även i framtiden.

När Renässans bildades var en av de viktigaste frågorna en ny valuta. Inför förra årets alltingsval talade partiet om att skapa ett ränteläge på samma nivå som i grannländerna. Det skulle exempelvis kunna ske genom att binda kronan till euron.

I regeringsförhandlingarna med Självständighetspartiet fick Renässans - som i de här frågorna gjorde gemensam sak med det tredje regeringspartiet Ljus framtid - inte mycket gehör. Självständighetspartiet med statsminister Bjarni Benediktsson, som själv en gång i tiden förespråkade euron, lyckades driva igenom sin linje. Och den innebär att kronan blir kvar.

Det är nu nio månader sedan valet. Stödet för Renässans har halverats i opinionsmätningarna. Många som lade sin röst på partiet är besvikna och anser att Renässans gett upp för många hjärtefrågor i regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Ljus framtid.

Finansminister Benedikt Jóhannesson, som också är ledare för Renässans, tar nu upp valutafrågan i en debattartikel i Fréttablaðið. Han skriver att Island aldrig kommer att få uppleva ekonomisk stabilitet så länge som kronan finns kvar som landets valuta:
"En stark krona hotar nu resultaten för företag som tjänade bra på en svag krona för inte så länge sedan. Arbeten inom innovations- och kunskapsindustrin, som skulle säkra mångfald i näringslivet, strömmar på nytt ut ur landet. Kronan är ett hinder för hälsosam handel."
Vidare skriver Benedikt Jóhannesson att kronan orsakar tvära kast som gör all handel oförutsägbar. Samma instabilitet är enligt finansministern skälet till att ränteläget på Island är betydligt högre än i andra jämförbara länder:
"Nu har det blivit dags att kasta gamla dogmer åt sidan och våga att ta ut stabilitetens väg där allmänhetens och företagens intressen går hand i hand."
Benedikt Jóhannesson skriver i Fréttablaðið att Renässans grundades just för att skapa stabilitet. Därför får det inte finnas rädsla för nödvändiga förändringar. En metod som han åter tar upp är att införa en fast växelkurs för den isländska kronan. Kursen skulle fastställas av ett särskilt råd. I artikeln nämner han även euron, men säger inte att den bör ersätta kronan.

Men någon förändring av regeringens valutapolitik är inte aktuell. Bjarni Benediktsson säger till Vísir att överenskommelsen mellan de tre regeringspartierna innebär att det inte tas några steg mot att byta ut kronan. Han håller inte heller med Benedikt Jóhannesson om att kronan skulle vara hopplös. Men även Bjarni Benediktsson vill se större stabilitet:
"Det är möjligt att säga att kronan i praktiken har utfört sin uppgift mycket bra. Den har stärkts i samstämmighet med den styrka som det isländska näringslivet har visat. Vi har alla tjänat på det bland annat genom lägre inflation, och exportnäringar har känt det. Det är dock naturligt på grund av hur stor tillväxten och uppsvinget varit här att den isländska valutan stärks gentemot andra valutor."
Bjarni Benediktsson säger till Vísir att han inte är överraskad av Benedikt Jóhannessons utspel. Det är dock inte regeringens åsikt att kronan ska ersättas. Bjarni Benediktsson vill i stället undersöka andra möjligheter att minska kurssvängningarna.

Inga spår efter man som föll i Gullfoss

Den man som föll i Gullfoss i onsdags har fortfarande inte hittats. I dag blir sökandet inte lika omfattande som tidigare. Ett nät har spänts över Hvítá åtta kilometer från vattenfallet för att fånga upp kroppen om den skulle följa med älven söderut. Det tros vara en asylsökande man från Georgien som drunknat efter fallet.

Strax före klockan 17 i onsdags larmades polis och räddningstjänst till Gullfoss. Flera personer vittnade om hur en man hade hamnat ute i forsen. Mannen sågs till först i älven och sedan efter det första fallet, som är elva meter högt. Han försvann ur sikte och syntes aldrig efter det andra fallet, som är 22 meter högt.

Räddningstjänst, kustbevakning och polis har med hjälp av kajaker, dykare, drönare och helikoptrar vid flera tillfällen sökt efter mannen längs Hvítás stränder. Sträckan närmast Gullfoss finkammades redan under onsdagen. Sökområdet utvidgades i går utan att det gav något resultat.

Det finns i dagsläget inga vittnen till själva fallet. Mannen tros ha befunnit sig ovanför Gullfoss när han föll i älven. Med hjälp av en spårhund kunde polis i går få en uppfattning om hur mannen rört sig. Han har sannolikt passerat en utsiktsplattform och lämnat de stigar som finns. Därefter tros mannen ha förlorat fotfästet och fallit i Hvítá.

En bil på parkeringsplatsen ovanför Gullfoss var vad som gjorde att polisen med all sannolikhet kunde fastställa mannens identitet. Det rör sig om en asylsökande från Georgien. Han ägde inte bilen själv, utan hade lånat den av vänner i landet som också väntar på besked om asyl.

Polisen har kontaktat anhöriga till mannen i hemlandet. Han har inga släktingar på Island. Det finns inga misstankar om att något brott ska ligga bakom att mannen hamnat i älven.

Ett sextiotal personer deltog i går i sökandet. Det avslutades vid 19-tiden. Sökandet återupptas i mindre uppfattning vid lunch i dag. Det har hela tiden funnits personer som haft uppsikt över nätet vid Bræðra­tunga.

Att mannen skulle vara vid liv efter så lång tid i Hvítá är närmast uteslutet. De senaste dagarna har flödena i älven varit omkring 150 kubikmeter i sekunden. Dels är det mer smältvatten från Langjökull i älven vid den här tiden på året, dels har det regnat mycket de senaste dagarna.

Om mannen omkommit är det långt ifrån den första dödsolyckan i Hvítá. Det har vid tidigare olyckor dröjt upp till nio månader innan kroppar som hamnat i älven återfunnits. Men det har också hänt att kroppar aldrig hittats. I älven finns mängder av grottor och klippor som försvårar sökandet.

Det kan inte uteslutas att mannens kropp redan spolats ut i havet. Det är dock inte sannolikt. Älven blir grundare på många ställen och djur som hamnar i Hvítá brukar ofta sköljas upp på strandbankarna söder om Gullfoss.

Här kan du läsa mer om olyckan.

Dagens citat

"From the very beginning. ... We felt that they valued our work here — they valued us as soccer players, without prejudice."

Bianca Sierra, mexikansk landslagsspelare i fotboll, i New York Times om flytten från Mexiko till Þór/KA i Akureyri tillsammans med partnern Stephany Mayor.

torsdag 20 juli 2017

Jóhanna Sigurðardóttir talar på Pride på Färöarna

Jóhanna Sigurðardóttir håller invigningstalet på årets Pridefestival på Färöarna. Det är sju år sedan hon besökte Färöarna som statsminister - och då var det en partiledare som nobbade en middag med henne eftersom även hustrun Jónína Leósdóttir skulle delta. Nyligen blev det på Färöarna lagligt för personer av samma kön att gifta sig.

I september 2010 besökte Islands dåvarande statsminister Jóhanna Sigurðardóttir Färöarna. Med sig på resan hade hon hustrun Jónína Leósdóttir. Det fick Jenis av Rana, partiledare för konservativa Miðflokkurinn, att bojkotta en middag med paret, den isländska delegationen och färöiska politiker.

De senaste åren har situationen för hbtq-personer på Färöarna förbättrats avsevärt. 2011 grundades organisationen LGBT Føroyar. Flera opinionsmätningar har visat att en majoritet står bakom en könsneutral äktenskapslag.

Med 18 röster mot 14 sade det färöiska parlamentet nyligen ja till äktenskap mellan personer av samma kön. Lagen trädde i kraft den 1 juli i år. Än så länge genomförs enbart borgerliga vigslar. Statskyrkan är undantagen - och får möjlighet att på egen hand ta ställning i frågan.

På torsdag återvänder Jóhanna Sigurðardóttir till Färöarna tillsammans med Jónína Leosdóttir. Bägge kommer att delta i den årliga Prideparaden. Jóhanna Sigurðardóttir kommer enligt Fréttablaðið att hålla invigningstalet på festivalen.

Här kan du läsa mer om Jóhanna Sigurðardóttirs besök på Färöarna 2010.

Polis: Journalistfrågor riskerade förstöra mordutredning

Frågor från journalister hade kunnat störa utredningen av Birna Brjánsdóttirs försvinnande. Innan den man som står åtalad för mordet greps kontaktades han av reportrar med frågor om han hyrt den bil som polisen kopplade till försvinnandet. Det finns dock inga tecken på att den åtalade därigenom ska kunnat ha göra sig av med några bevis.

Sju färöiska sjömän vittnade i tisdags vid Héraðsdómur Reykjaness i Hafnarfjörður. De berättade om hur den tidigare kollega som står åtalad för mordet på Birna Brjánsdóttir blev nervös och rädd när han insåg att han troddes kunna ha något att göra med försvinnandet. Beteendet förstärktes när trålaren Polar Nanoq vände tillbaka mot Island.

Den man som nu står åtalad för mordet på Birna Brjánsdóttir greps ombord när skeppet var till havs. Efter att ha kontaktats av både en journalist och flickvännen förstod han att polisen sökte efter honom.

Ombord hittade polisen Birna Brjánsdóttirs körkort. På det fanns dna från den mordmisstänkte. En i besättningen uppmärksammade polisen på en tröja tillhörande den misstänkte. Den visade sig senare ha blodspår från offret.

En lång rad av Birna Brjánsdóttirs tillhörigheter har inte återfunnits. Det handlar bland annat om hennes mobiltelefon och hennes kläder. Hennes skor hittades i hamnen i Hafnarfjörður. Där tros de ha placerats av den åtalade precis innan han återlämnade hyrbilen och trålaren lämnade hamn.

Journalister kontaktade inte bara kaptenen ombord Polar Nanoq innan båten återvänt till Island. En reporter vände sig också till den man som i dag står åtalad för mordet. Reportern undrade i ett sms om han var den som hade hyrt den bil som polisen kopplade till Birna Brjánsdóttirs försvinnande. Då befann sig trålaren ute till havs och hon hade fortfarande inte återfunnits.

Grímur Grímsson, den polis som ledde utredningen, är mycket kritisk till reporterns agerande. Han säger till RÚV att frågorna till mannen hade kunnat göra det möjligt för honom att undanröja bevis. Grímur Grímsson tror dock inte att något sådant skedde:
"Att ha kontakt med en människa där det måste vara uppenbart för vederbörande att han åtminstone var misstänkt för straffbart beteende - det vore klandervärt att ha kontakt med honom på detta sätt. Det är polisens roll och inte reportrars eller journalisters."
Mannen står också åtalad för grovt narkotikabrott. I anslutning till mannens koj hittades 23,4 kilo cannabis. I förhör erkände mannen först smugglingen, men han drog senare tillbaka erkännandet.

Narkotikan ska ha förts ombord när båten låg i Köpenhamn. Flera besättningsmedlemmar vittnade i tisdags om hur mannen då var borta från trålaren en hel natt. När han kom tillbaka var han mycket trött och kunde inte arbeta ordentligt.

Under vistelsen i Köpenhamn tvingades mannen att byta koj. Det gjorde honom upprörd och han ville alls inte byta koj. Bytet genomfördes ändå. Då var det ingen ombord som trodde att motviljan hade koppling till något olagligt.

Här kan du läsa mer om mordet på Birna Brjánsdóttir.

Turist föll i Gullfoss - befaras ha drunknat i älven

En turist befaras ha omkommit efter att ha fallit i Gullfoss i går eftermiddag. Närmare 200 räddningsarbetare sökte fram till midnatt utan framgång. Sökandet återupptas nu på morgonen. Polisen är inte säker på personens identitet. Den bästa ledtråden är en kvarlämnad hyrbil på parkeringen vid vattenfallet.

Strax före klockan 17 i går larmades polis och räddningstjänst till Gullfoss. En besökare hade fallit i vattnet och därefter försvunnit ur sikte. Flera vittnen ska ha sett personen ute i vattnet. De bedöms av polisen som mycket trovärdiga.

Besökaren ska på något sätt ha hamnat i vattnet. Det finns ännu inga vittnesuppgifter om hur det ska ha gått till. Personen ska fortfarande ha setts till efter det första fallet, som är elva meter högt. Där ska turisten utan framgång ha försökt ta sig upp ur vattnet. Därefter försvann turisten ur sikte. Det andra fallet i Gullfoss är 22 meter högt.

Vid den här tiden på året är det genomsnittliga vattenflödet i Hvítá 140 kubikmeter i sekunden. Vattnet i älven är betydligt kallare än exempelvis Atlanten runt Island eftersom det främst består av smältvatten från Langjökull.

Två helikoptrar larmades till Gullfoss samtidigt som närmare 200 räddningsarbetare deltog i sökandet. Fram till midnatt i går undersöktes åtta kilometer av älven - från Gullfoss och söderut - utan resultat. Räddningstjänsten använde även drönare för att söka längs Hvítás stränder.

Flera dykare deltog i sökandet. Förhållandena är dock inte de bästa eftersom sikten i älven är begränsad. Smältvattnet från Langjökull innehåller bland annat sediment som gör det grumligt. I Hvítá finns också gott om grottor och klippor som är svåra att genomsöka.

Sökandet återupptas nu på morgonen. Hvítá kommer att finkammas på nytt både vid Gullfoss och söderut.

Det är ännu osäkert vem besökaren som föll i vattnet är. Ingen har anmälts saknad och ingen anhörig har kontaktat myndigheterna. Inga av de bussar som befann sig vid Gullfoss vid tiden för olyckan saknade några passagerare.

Det hetaste spåret är en bil på parkeringen vid Gullfoss. Den stod på parkeringen när olyckan inträffade och flyttades aldrig. Polisen ska ha fått ett namn på den som disponerat bilen. Det kan alltså vara samma person som befaras ha drunknat.

Polisen kommer att kontakta anhöriga för att undersöka om personen hört av sig till någon efter tiden för olyckan. Teorin är att det är en ensamresenär som fallit i vattnet och att det därför inte är någon som anmält personen som saknad.

Dagens citat

"Människor sparar in på förströelser. ... Bara här runt verkstaden hos mig är det människor som övernattar och bajsar överallt, ursäkta ordvalet. Men dessa människor åker också med sina bilar till fjälls och överallt och klarar sig helt själva."

Gísli Rafn Jónsson, ägare av Mývatn Tours, säger i RÚV att den starka isländska kronan gör att många turister inte lägger pengar på utflykter till Askja och andra nöjen.

onsdag 19 juli 2017

Anklagas för att sälja husmanskost till ockerpriser

Traditionella rätter till rimliga priser? Eller ännu ett matställe som tar ut ockerpriser eftersom de flesta gästerna är utländska turister? Så går debatten nu på Facebook om Bautinn i Akureyri. Där kostar plokkfiskur med rågbröd - en rätt som kan sägas vara Islands motsvarighet till pyttipanna - 4 230 isländska kronor.

Island är ett av världens dyraste länder att besöka. Men det är inte bara dyrt för utlänningar. Även islänningar anser ofta - trots att kronan blivit allt starkare - att det är orimligt dyrt att gå ut och äta.

Facebook är det Helgi Skúlason som tar upp prissättningen på Bautinn i Akureyri. På menyn finns en rad traditionella isländska rätter som plokkfiskur, lamm, röding och vikval. Billigast av husmanskosten är plokkfiskur som serveras med rågbröd för 4 230 isländska kronor:
"Jag tröttnar inte på att klaga över ockret mot turister. Och när jag säger turister så är även vi turister i vårt land. En gång var Bautinn ett hamburgarhak av den lite bättre stilen. Nu säljer de plokkfiskur för 4 230 kronor och lammlägg med potatismos för 4 940. Samma rätt som Ikea sålde i vintras för runt en tusenlapp och då handlade det om rökt lammkött. Och Ikeas vd säger att de tjänar på sin matförsäljning och jag tror honom. Annars skulle de inte hålla på med det. Men att femfaldiga Ikea-priset är bara extrem girighet. Även om ett salladsblad följer med. 16 920 för plokkfiskur för en familj på fyra personer. Alla dricker vatten och inga för- eller efterrätter."
Guðmundur Karl Tryggvason, Bautinns ägare, håller inte med om att restaurangens priser för husmanskost är för höga. Han säger till RÚV att det i praktiken handlar om en trerättersmeny:
"Jag tror att människor inte vill läsa vad som står på matsedeln, och där framgår det att två sorters soppa och sallads- och brödbar är inkluderat i priset."
Soppa och sallad är enligt Guðmundur Karl Tryggvason att betrakta som en förrätt. Många gäster tar sedan frukt från salladsbaren som dessert.

Þorláksmessa firas mitt i sommaren i Garður

Före reformationen firades Þorláksmessa på sommaren. De senaste åren har invånare i Garður på Suðurnes återupptagit den gamla traditionen. I dag är det dags igen. Då väntas omkring 450 personer samlas i Gerðaskóli för att äta rocka. En av initiativtagarna och besökarna är alltingsledamoten Ásmundur Friðriksson.

Þorlákur Þórhallsson var biskop i Skálholt mellan 1178 och 1193. Han är den enda islänningen som har helgonförklarats av katolska kyrkan. Varje år firas hans minne den 23 december, den dag då han avled 1193. Högtiden kallas Þorláksmessa.

Þorláksmessa är starkt förknippat med fermenterad rocka, den maträtt som knappt hälften av islänningarna äter just den 23 december. Eftersom den jästa fisken har en allt annat än angenäm lukt väljer många att inte äta den i hemmet. I stället är det många restauranger som serverar rocka för att därefter öppna fönster och dörrar på vid gavel i decemberkölden för att vädra ut lukten.

Men Þorláksmessa har inte alltid varit enbart en vinterhögtid. Fram till reformationen på Island 1550 firades den också på sommaren. Då mindes islänningarna Þorlákur Þórhallsson den 20 juli - den dag då det förklarades lagligt att gräva upp lämningarna efter honom enligt ett heligt löfte till kyrkan.

I Garður på Suðurnes återupptogs firandet för elva år sedan. I dag - en dag före gamla tiders Þorláksmessa - är det dags för den tolfte gången. Firandet äger rum i Gerðaskóli.

I lokalerna finns det plats för omkring 450 gäster. I vanliga fall brukar runt 400 personer besöka firandet.

Det kommer inte att råda någon brist på mat. Enligt RÚV har arrangörerna beställt 140 kilo fermenterad rocka. De har också beställt 40 kilo fårister. Dessutom kommer det att finnas bland annat saltfisk, plokkfiskur, potatis och rotmos.

En av initiativtagarna är Ásmundur Friðriksson, alltingsledamot för Självständighetspartiet. Han säger till RÚV att det inte är något problem att hitta leverantörer av rocka trots att det är en fisk som - med undantag för invånarna i Garður - nästan bara konsumeras en dag om året:
"Det finns naturligtvis några parter på Island som bereder rocka och har rocka hela året. De har den ömsom jäst och saltad eller har den ömsom färdigjäst och frusen."
Här kan du läsa mer om traditionen att äta rocka på Þorláksmessa.

Mordmisstänkt nervös när Polar Nanoq vände tillbaka

När Polar Nanoq vände tillbaka mot Island blev den man som står åtalad för mordet på Birna Brjánsdóttir så nervös att han varken kunde äta eller prata. Han gavs också lugnande medel. Kaptenen sade att att trålaren vände på grund av tekniska problem. Men när kustbevakningens helikopter anlände med beväpnade poliser ombord förstod den mordmisstänkte mannen att han skulle gripas.

20-åriga Birna Brjánsdóttir försvann den 14 januari i år efter en utekväll i Reykjavík. Åtta dagar senare hittades hon död på stranden vid Selvogur. Dödsorsaken var drunkning. Innan hon hamnade i vattnet hade hon utsatts för grovt våld.

Sju tidigare kollegor - samtliga färöiska sjömän som är anställda på trålaren Polar Nanoq - vittnade i går vid Héraðsdómur Reykjaness om natten då Birna Brjánsdóttir försvann och vad som hände fram till polisen tog sig ombord trålaren ute till havs. Samtliga gav samma bild av händelseförloppet som de tidigare gett i polisförhör.

Den mordåtalade, en 30-årig grönländsk sjöman, var inte på plats. Bland åhörarna fanns för första gången Brjánn Guðjónsson, far till Birna Brjánsdóttir.

Sjömännen vittnade om hur den mordåtalade var lugn och betedde sig som vanligt när Polar Nanoq lämnade hamnen i Hafnarfjörður. Mannens beteende ändrades dock snabbt när trålaren kommit en bit ut till havs. Efter att ha kontaktats både av en journalist och av flickvännen fick sjömannen veta att den hyrbil som han disponerade i land var intressant i utredningen om Birna Brjánsdóttirs försvinnande.

Mannen visade meddelandena för kaptenen. Flickvännen skrev i ett sms att han kunde vara misstänkt. Journalisten ställde genom Facebook en rad frågor om mannen och hyrbilen. Mannen fick av kaptenen beskedet att om han var oskyldig skulle han inte heller ha något att oroa sig för.

Nyheten om att Polar Nanoq kopplades till Birna Brjánsdóttirs försvinnande nådde båten innan kaptenen kontaktades av polisen. Flera av sjömännen följde nyhetsrapporteringen om försvinnandet. Flera journalister ringde också kaptenen.

När det till sist var polisen som ringde fick kaptenen veta att polisen tänkte gå ombord Polar Nanoq ute till havs. De var på väg med en helikopter med beväpnad polis ombord. Polisen frågade också om det fanns några vapen på båten.

Polar Nanoq befann sig då omkring 120 sjömil från Hafnarfjörður. Kaptenen valde att vända trålaren. Till besättningen sade han att skälet var ett maskinproblem. Han valde också att stänga internetuppkopplingen ombord.

När båten vände tillbaka mot Island blev den mordåtalade mycket nervös. Flera sjömän vittnade om hur han till synes planlöst gick omkring uppe på däck och i matsalen trots att han skulle arbeta. Han kunde varken prata eller äta. På uppmaning av kaptenen tog han lugnande medel.

Kocken på Polar Nanoq var den förste som vittnade. Han uppgav att den mordåtalade blev mycket orolig efter att ha insett att polisen var intresserad av honom:
"Han var uppenbart nervös. Han kom upp till mässen. Jag erbjöd honom något att äta men han ville inte ha något. Jag erbjöd honom frukt men han ville inte ha något. När polisen kom var han utanför sin kajuta. När polisen var på väg sade [han] till mig: Tror du att de kommer för att hämta mig?"
Förste maskinbefälet hade en liknande berättelse. Han sade att den mordåtalade agerade normalt när trålaren lämnade hamn. Efter att ha fått frågor om hyrbilen från en journalist förändrades hans beteende. Han var orolig och närmast okontaktbar. Det var uppenbart att han var rädd.

Polar Nanoqs andre styrman uppgav att den mordåtalade på eget initiativ visade honom meddelandet från journalisten. Han ska då ha uppmanat honom att tala med kaptenen. Även andre styrman beskrev den mordåtalade som mycket nervös. Han ska dock ha försäkrat honom om att han inte hade något med Birna Brjánsdóttirs försvinnande att göra.

Förste styrman var delaktig i beslutet att vända tillbaka till Island. Han talade också med den mordåtalade. Han sade inför rätten att den misstänkte tycktes ha insett att trålaren inte återvände på grund av ett maskinproblem, utan att det verkliga skälet var utredningen om Birna Brjánsdóttir. Han beskrev honom då som "blek och grå".

Även förste styrman sade att han inte skulle vara orolig om han var oskyldig. Den mordåtalade ska då ha tittat bort och sagt:
"Vi får se vad det blir av detta."
Flera av sjömännen såg den mordåtalade vid hyrbilen innan Polar Nanoq lämnade hamnen. Flera reagerade på att han tog med sig en blöt handduk ur bilen. De trodde att någon kanske hade kräkts i bilen. Den mordåtalade sade också att han hade haft två kvinnor i bilen. Han skulle ha släppt av dem vid en rondell bara några hundra meter från trålarens kajplats.

En av dem som såg den mordåtalade vid hyrbilen var kaptenen. Strax innan trålaren skulle segla körde mannen till ett avlägset område av hamnen. Kaptenen kontaktade då mannen och sade att han behövde skynda sig att återlämna hyrbilen eftersom de skulle lämna hamnen:
"Jag såg [honom] med öppen dörr, först framdörren och så gå tillbaka till vänstra sidan och så åter till bagaget. ... Han körde ut till bryggans slut och är där i fem till tio minuter. Kanske längre."
Flera sjömän såg alltså den mordåtalade röra sig vid hyrbilen. Ingen såg varken då eller tidigare Birna Brjánsdóttir.

Det var vanligt att den mordåtalade hyrde bil och åkte in till Reykjavík vid de tillfällen då Polar Nanoq låg i hamn i Hafnarfjörður. De flesta sjömännen beskrev honom som trevlig och uppskattad ombord.

Samtliga kollegor reagerade på hur mannens beteende förändrades efter att han kontaktats om Birna Brjánsdóttirs försvinnande och efter att Polar Nanoq börjat vända tillbaka mot Island. Detta stod i skarp kontrast till den sjöman som var med honom under delar av utekvällen i Reykjavík. Han var lugn under hela seglingen.

Den mordåtalades kollega satt inledningsvis häktad i två veckor misstänkt för inblandning i försvinnandet. I dag är han inte längre misstänkt. Flera sjömän sade inför rätten i går att han varit kraftigt berusad när han gick ombord Polar Nanoq vid 6-tiden på morgonen den 14 januari. Han sluddrade när han talade, hade besvär med att stå utan att luta sig mot en vägg och hade svårt att hantera sin mobiltelefon.

Flera reagerade på att kollegan var så berusad. Det ansågs inte vara lämpligt beteende att komma ombord efter att ha druckit stora mängder alkohol. Även kollegan talade om att två kvinnor ska ha varit med honom och den mordåtalade i hyrbilen. Detta ska dock ha varit något som den mordåtalade berättat för honom. Själv ska han ha varit så berusad att han sov hela vägen från Reykjavík - där Birna Brjánsdóttir steg in i bilen - till Hafnarfjörður.

Den tidigare misstänkta kollegan kommer att kallas som vittne till själva huvudförhandlingen. Den inleds i Héraðsdómur Reykjaness den 21 augusti. Den börjar med att den mordåtalade hörs.

Här kan du läsa mer om mordet på Birna Brjánsdóttir.

Dagens citat

"Harpa är naturligtvis en ganska dyr konsertarena, men det är inte huvudsaken. Harpas fördel och samtidigt nackdel är att det är en svamp och tar emot ett så stort antal. För det tredje - och det är inte direkt knutet till Harpa - är att scenerna där är väldigt stora. Vi talar om att det på Iceland Airwaves är fem scener som tar över tusen gäster, till och med närmare 2 000, och när det pågår behöver du ha så stora artister på varje scen för att människor ska ha intresse av att springa mellan konserter. Airwaves försöker föra fram ny musik."

Grímur Atlason, vd för Iceland Airwaves, i Morgunblaðið om varför festivalen i år inte längre använder Harpa i Reykjavík som huvudarena för konserterna.

tisdag 18 juli 2017

Jakt på lunnefågel kan stoppas utan bättre återväxt

Om inte återväxten ser ut att bli bättre kan det bli aktuellt att stoppa årets jakt på lunnefågel. Det säger Elliði Vignisson, kommunchef på Västmannaöarna, i Morgunblaðið. I nämnden valde Självständighetspartiet att tillåta jakt i tre dagar. Beslutet klubbades trots att situationen för lunnefågeln på södra Island blir allt mer kritisk.

I slutet av juni var inte ens hälften av lunnefågelhålorna på Västmannaöarna bebodda. Just nu genomförs en ny kartläggning. Om inte den visar på en markant förbättring kommer årets sommar att på nytt innebära att ytterst få lunnefågelungar överlever. Sedan 2000-talets mitt har återväxten varit svag på grund av dålig tillgång till föda.

Miljö- och detaljplansnämnden på Västmannaöarna - platsen för världens största koloni av lunnefåglar - beslutade nyligen att tillåta jakt i tre dagar. Oppositionen, som består av det lokala partiet Ölistan, reserverade sig mot Självständighetspartiet, som har egen majoritet. Självständighetspartiet ansåg att det var viktigt att hålla fast vid jakten som ett kulturellt fenomen.

Nu öppnar kommunchefen Elliði Vignisson för att riva upp beslutet om att tillåta jakt på lunnefågel från 11 till 13 augusti. Han säger i Morgunblaðið att det kan bli aktuellt om inte den pågående kartläggningen ger signaler om bättre återväxt:
"Vi har hållningen att lunnefågeln alltid ska skyddas, men vi har också hållningen att ansvaret för jakten och valet att jaga eller inte ej helt och hållet ska fråntas jägarna."
Här kan du läsa mer om årets planerade jakt på lunnefågel.

Så sprider sig utländska turister över Island

I Reykjavík befinner sig nu ungefär lika många turister året om. Men i övriga landet är de utländska besökarna betydligt färre under vinterhalvåret. Under vintern är det dessutom få turister som tar sig utanför det sydvästra hörnet av Island. Det visar en analys av mobiltelefondata från Síminn utförd av Rannsóknarsetur verslunarinnar vid Háskólinn á Bifröst.

De senaste åren har turismen under vinterhalvåret ökat i snabbare takt än turismen under sommarhalvåret. Skillnaderna mellan hög- och lågsäsong sett till antalet utländska besökare är inte längre lika stort. Men utjämningen har nästan enbart skett i Reykjavíkområdet.

I huvudstadsregionen befinner sig nu ungefär lika många turister året om. Så är det inte på landsbygden. Under vinterhalvåret är det få turister som lämnar sydvästra Island.

Både Reykjavíkområdet och Akureyri används som baser för dagsutflykter. Under dagtid befinner sig turister i närområdet där de besöker populära attraktioner, men de återvänder till storstäderna på kvällarna för att sova.

Detta är något av det som framkommer i en analys utförd av Rannsóknarsetur verslunarinnar vid Háskólinn á Bifröst. De har tagit fram en karta som visar var turister som har mobiltelefoner uppkopplade till Síminns nät befinner sig klockan 3 och 15. Kartan visar turisters rörelser mellan juni 2016 och februari 2017.

Under sommaren befinner sig dubbelt så många turister på Island. Men i Reykjavíkområdet och på Suðurnes är antalet bara marginellt högre än under vintern. I stället sprider de sig över den landsbygd som de i regel avstår från att besöka under lågsäsong.

I Suðurland minskar antalet turister avsevärt under vintern, men fortfarande är det dagligen flera hundra turister som övernattar i regionen. Vesturland, Norðurland, Austurland och Västfjordarna har däremot mycket få besökare under vintern.

De populäraste turistattraktionerna lockar utländska besökare både sommar och vinter. Det gäller platser som Þingvellir, Gullfoss, Geysir, Vík í Mýrdal, Reynisfjara och Dyrhólaey. Här är andelen besökare ungefär lika stor oavsett årstid. Betydligt fler besökare uppehåller sig i centrala Reykjavík. Betydligt färre finns vid Mývatn.

Klockan 3 på natten befinner sig i snitt två av tre turister i Reykjavíkområdet. Var tionde är på Suðurnes.

Klockan 15 på dagen är andelen turister som befinner sig på alla andra platser - med undantag för Akureyri - högre. Då ökar inte bara andelen besökare till platser som Gullfoss, Geysir, Västmannaöarna, Jökulsárlón, Mývatn och Þingvellir. Fler är också på resande fot utanför huvudstadsregionen och Suðurnes.