lördag 24 mars 2018

Författaren Stella Blómkvist slipper avslöja sin identitet

Personen bakom pseudonymen Stella Blómkvist ska inte behöva röja sin verkliga identitet för att kunna få biblioteksersättning. Det beslutet kommer från alltingets ombudsman. I fjorton års tid har författaren försökt få ersättning för utlåningen. Men varje gång har det blivit nej eftersom det ställts krav på att namn och personnummer måste ingå i ansökan.

Hittills har det utkommit nio deckare i Stella Blómkvists namn. Vem som står bakom pseudonymen är fortfarande en gåta - och ett populärt ämne för spekulationer. Några personer som har nämnts som tänkbara författare är Óskar Magnusson, Súsanna Svavarsdóttir och Stefán Jón Hafstein.

Den första boken om Stella Blómkvist - som alltså även är namnet på huvudpersonen - utkom 1997. I fjorton års tid - mellan 2002 och 2016 - har författaren försökt få biblioteksersättning för utlåningen. Hittills har Bókasafnssjóður, som håller i ersättningen, sagt nej. För att en ansökan ska kunna godkännas finns formella krav på att namn och personnummer ingår. Kulturdepartementet har gjort samma tolkning av reglerna.

För att kunna få ersättning skulle alltså författaren bakom pseudonymen behöva röja sin identitet. Hittills har den valt att avstå. I stället vände sig upphovspersonen nyligen till alltingets ombudsman. Där får författaren rätt. Bókasafnssjóður har ställt för hårda krav på Stella Blómkvist.

Det kan enligt alltingets ombudsman vara så att Stella Blómkvist kan bevisa sin identitet på annat sätt än genom namn och personnummer. Det är en möjlighet som författaren bör få. Kravet på att röja pseudonymen är för långtgående.

Stella Blómkvist skriver till alltingets ombudsman att beslutet att inte avslöja författarens identitet har varit ett medvetet drag. Pseudonymen har varit en viktig del av fenomenet Stella Blómkvist. Därför har författaren också vidtagit åtgärder för att inte röja hemligheten. Bara några få personer på förlaget känner till vem som skriver böckerna. För att inte sprida informationen i en vidare krets sker nästan all kommunikation via mejl.

Här kan du läsa mer om Stella Blómkvist.

Dagens citat

"Jag ville inte skapa en falsk bild av mig och låta någon läsa igenom allt som jag sade. Det är massor av människor som brottas med samma saker som jag. Människor måste sluta upp med dessa fördomar och stödja oss. Det är bara 340 000 islänningar som talar isländska men tusentals av oss som vill tala detta språk. Jag blir inte förnärmad av att bli rättad men det gäller hur jag blir rättad."

Nichole Leigh Mosty, tidigare alltingsledamot för Ljus framtid med engelska som modersmål, i RÚV om de reaktioner hon fick från vissa när hon sade något på isländska som inte var helt korrekt - läs mer här.

fredag 23 mars 2018

Nödlandning i Keflavík efter motorexplosion

Bara sekunder efter att planet lyft från Ísafjörður exploderade ena motorn. Piloterna Gunnar Arthurssons och Hallgrímur Viktorssons tänkte vända planet för att landa - men då visade det sig att det vänstra hjulet inte kunde fällas ut. Med bara en fungerande motor valde de därför att flyga hela vägen till Keflavík för att nödlanda.

Den 20 mars 1986 hade kunnat bli en tragisk dag i isländsk flyghistoria. På 150 meters höjd exploderade ena motorn i ett Fokkerplan som nyss lyft från Ísafjörður. De tre personerna i besättningen - de två piloterna och flygvärdinnan Guðrún Gunnarsdóttir - och de 22 passagerarna kunde genom fönstren se hur det brann i motorn.

Men branden tycktes inte sprida sig. Och att nödlanda i Ísafjörður var inget de önskade sig. Där finns bara en bana och den ligger precis vid fjorden. Risken var överhängande att planet skulle kana över banan och hamna i vattnet.

Nödlandningen i Keflavík blev ingen katastrof. Planet kanade visserligen utanför banan, men ingen brand utbröt. Ingen skadades heller allvarligt i samband med landningen.

Både starten i Ísafjörður och landningen i Keflavík filmades. Att lyftet hamnade på film var en slump. Att RÚV hade en kamera i Ísafjörður berodde på att det pågick en skidtävling samma dag.

Här kan du se film från starten och landningen.

Vill bygga cykelbana mellan Keflavík och Reykjavík

Bygg en cykelbana mellan Reykjavík och flygplatsen i Keflavík. Det förslaget kommer från tretton alltingsledamöter. En skiss på hur en sådan cykelväg kan se ut och en kostnadskalkyl ska vara klara före årsskiftet - och det är inte realistiskt att bygga den i direkt anslutning till vägen mellan de två städerna.

För fyra år sedan presenterade Eiríkur Ástvaldur Magnússon idéer för en cykelbana mellan flygplatsen i Keflavík och Reykjavík. Prislappen sattes då till omkring 327 miljoner isländska kronor. Men sedan dess har det inte hänt mycket.

I dag finns en cykelväg mellan flygplatsen och Keflavík. Men den som vill cykla hela sträckan till Reykjavík måste använda sig av bilvägar.

Det här vill tretton alltingsledamöter ändra på. Initiativtagare är Renässans Pawel Bartoszek. Bland övriga undertecknare finns ledamöter från Socialdemokraterna, Piratpartiet, Gröna vänstern, Centerpartiet och Självständighetspartiet.

Att det inte redan finns någon sådan cykelbana är en brist. Och ledamöterna ser inga naturliga hinder. Hela sträckan är på låg höjd. Och avståndet mellan Islands två största storstadsområden är inte större än fem mil.

Enligt förslaget ska en arbetsgrupp tillsättas. Den ska före årsskiftet komma med förslag på sträckningar och en kostnadskalkyl. Uppdraget läggs på kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson.

I förslaget skriver de tretton ledamöterna att det av trafiksäkerhetsskäl inte är ett realistiskt alternativ att bygga cykelbanan bredvid Reykjanesbraut, den väg som går mellan Reykjavík och Keflavík. Vägen är Islands mest trafikerade. Den används dagligen i snitt av mer än 10 000 fordon.

Skälet till att Reykjanesbraut anses vara olämplig är att många kört fort på vägen. Hastighetsbegränsningen är 90 kilometer i timmen, men många kör betydligt fortare än så. Dessutom är vägen ursprungligen avsedd för en maxhastighet på 110 kilometer i timmen. Då och då får debatten om att höja den högsta tillåtna farten nytt liv.

I stället föreslår de samma sträckning som Eiríkur Ástvaldur Magnússon. Det innebär att cykelbanan byggs längs den gamla vägen mellan Reykjavík och Keflavík längs Vatnsleysuströnd. De avsnitt som i dag har grusbeläggning ska asfalteras. I den ekonomiska kalkylen ska det också ingå kostnader för att skylta cykelvägen.

Island på väg mot rösträtt för 16-åringar

Isländska 16-åringar kan få rösta redan i vårens kommunalval. Ett förslag om att sänka åldern för rösträtt fick bred majoritet i den andra omröstningen i alltinget i går. Men det är först i den tredje omgången som frågan avgörs. Den omröstningen kan komma att ske redan i dag. I så fall får ytterligare 9 000 personer rösta i kommunalvalet.

Den 26 maj väljer islänningarna företrädare till 73 kommunfullmäktigen. I dag är rösträttsåldern 18 år i kommunalval - alltså samma ålder som i alltingsval. Men ett förslag om att sänka rösträttsåldern till 16 år kan komma att bli verklighet redan i dag.

Bakom förslaget står fjorton alltingsledamöter. De representerar samtliga åtta partier i alltinget.

Om förslaget går igenom blir det omkring 9 000 islänningar som får möjlighet att rösta för första gången i vårens kommunalval. För att få rösträtt krävs att personen fyller 16 år senast på valdagen och är skriven i kommunen.

Sänkningen av rösträttsåldern fick i den andra omgången i går stöd av 43 alltingsledamöter. Bara en ledamot röstade nej. Vidare var det tio ledamöter som var frånvarande och nio ledamöter som avstod från att rösta.

När det gällde tidpunkten för införandet var alltinget mer splittrat. Det var 29 personer som röstade för ett omedelbart införande - vilket alltså skulle innebära en förändring av rösträttsåldern till vårens kommunalval - medan 24 personer lade ned sina röster.

Två ändringsförslag röstades ned av majoriteten. De föreslog att införandet skulle vänta till 2019 eller 2020. Det hade inneburit att 16-åringarna inte hade fått rösträtt redan till våren.

Debatten i alltinget i går var livlig. Mest kritisk till förslaget var Folkets partis Inga Sæland. Hon motsatte sig en sänkning av rösträttsåldern eftersom hon inte ville utsätta barn för politisk propaganda. Att inte låta 16-åringar rösta var enligt henne ett sätt att skydda dem.

Men i övrigt var det nästan enbart positiva röster i talarstolen. Kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir sade att framförhållningen visserligen inte var den bästa, men om förslaget skulle få majoritet skulle hon göra allt hon kunde för att öka kunskaperna bland förstagångsväljarna.

Piratpartiets Helgi Hrafn Gunnarsson beskrev debatten som den mest spännande han deltagit i under sina år i alltinget. Han såg inga hinder för att låta 16-åringar rösta. Det gjorde inte heller Självständighetspartiets Vilhjálmur Árnason. Han ansåg att det hade blivit dags för isländska ungdomar att få inflytande över hur landet styrs. Partikamraten Bjarni Benediktsson var däremot tveksam. Hans uppfattning var att samma ålder borde gälla för liknande typer av rättigheter - som att rösta till kommunfullmäktige respektive alltinget.

Just den demokratiska aspekten har betonats under debattens gång. Unga islänningar röstar i mindre utsträckning än äldre. Genom att sänka rösträttsåldern hoppas undertecknarna av förslaget att fler unga ska rösta.

Som exempel används kommunalvalen 2014. Då var det genomsnittliga valdeltagandet 66,5 procent - men bland islänningar som inte hade fyllt 30 år var det bara 47,5 procent som röstade. En annan förhoppning med förslaget är att det ska bidra till att vända en negativ trend med färre som deltar i allmänna val.

Men 16-åringarna kommer inte att kunna välja in jämngamla ledamöter i fullmäktige. För att få ställa upp i kommunalval måste en kandidat ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Den senaste förändringen av rösträttsåldern på Island genomfördes 1984. Då sänktes den från 20 till 18 år. Den förändringen gällde samtliga val. Förslag om att sänka rösträttsåldern i kommunalval till 16 år har lagts flera gånger de senaste åren, men inget av dem har gått hela vägen till beslut.

Förslaget går nu till en ny behandling i alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd. Där har det tidigare haft stöd av fem av nio ledamöter. Därefter kan det gå vidare till alltinget för en tredje omröstning. Om en majoritet stället sig bakom förslaget där blir det verklighet.

För att förslaget ska kunna genomföras behövs sannolikt ett beslut redan i dag. Därefter har alltinget påsklov i två veckor. Då har förtidsröstningen till kommunalvalet redan påbörjats.

Dagens citat

"Den är faktiskt stängd nu. Det gjordes inbrott i den före Bræðslan och jag hade inte tid att få i gång den igen i somras. Jag får mer intäkter från städningen och annat än automatförsäljningen. Glaset var brutet men apparaten i sig är okej och människor har bett mig att inte ge upp detta. ... Jag var helt enormt besviken eftersom Bræðslan naturligtvis är den i särklass största helgen."

Kristinn Kristmundsson, mer känd som Kiddi Vídeófluga, i DV om den skadegörelse som gjorde så att hans läskautomat vid Hjaltastaðarþinghá mellan Egilsstaðir och Borgarfjörður eystri inte fungerat sedan sommarfestivalen Bræðslan - läs mer här.

torsdag 22 mars 2018

Turistfilm från södra IslandBlå lagunen och Seljavallalaug är två bad som dyker upp i den här turistfilmen från södra Island. Där syns även platser som Geysir, Gullfoss och Reynisfjara.

Trendbrott på Island när arbetslösheten slutar stiga

Arbetslösheten på Island var oförändrad i februari. Alltjämt var det 2,4 procent som inte hade något jobb. Därmed bröts trenden med fyra månader av stigande arbetslöshet. I mars räknar Vinnumálastofnun med att andelen islänningar som står utanför arbetsmarknaden börjar att sjunka i takt med att säsongsjobben blir fler.

För andra månaden i följd är arbetslösheten på Island 2,4 procent. Det betyder att en trend med fyra månader av stigande arbetslöshet är bruten. Jämfört med februari 2017 är det nu 0,5 procent färre som är inskrivna som arbetslösa. Däremot är det nu något fler som är långtidsarbetslösa.

Arbetslösheten är nu precis lika hög i Reykjavíkområdet som på landsbygden - alltså 2,4 procent. Den sjunker i två regioner men ligger still eller ökar i övriga sex regioner.

Fortfarande är utländska medborgare oftare arbetslösa än islänningar. Under februari var arbetslösheten bland utlänningar 5,2 procent. För befolkningen i snitt var alltså andelen 2,4 procent.

Högsta arbetslösheten finns på Suðurnes med 3,1 procent, en tillbakagång med 0,2 procent. Därefter följer Norðurland eystra med 2,8 procent (oförändrat), Reykjavíkområdet med 2,4 procent (oförändrat), Västfjordarna med 2,2 procent (+0,1), Suðurland och Austurland med 2,1 procent (+0,1), Vesturland med 1,7 procent (-0,1) och Norðurland vestra med 1,6 procent (-0,1).

Gapet mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Bland männen var i februari arbetslösheten 2,4 procent, en uppgång med 0,1 procentenhet. Bland kvinnorna var den oförändrad på 2,5 procent.

I den yngsta gruppen - islänningar i åldern 18 till 24 år - var det 2,4 procent som stod utanför arbetsmarknaden.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten sjunker något i mars. I regel kulminerar arbetslösheten i januari och februari då jobben är som färst inom branscher som bygg, transport och handel.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.

Fiskförråd på Snæfellsnes kan ha varit bönehus

Enkla förråd för fisk eller keltiska bönehus? På västra Snæfellsnes finns lämningar från över 200 sådana små byggnader. Många av dem ligger otillgängligt ute i lavafälten. Och det gör att lokalhistorikern Sæmundur Kristjánsson enligt Vísir tror att det rör sig om spår från de kelter som sägs ha funnits på Island före nordbornas ankomst.

I islänningasagorna sägs det att personer med ursprung på de brittiska öarna ska ha bott på Island när de första nordborna anlände under slutet av 800-talet. Inga säkra spår har påträffats efter några personer med keltiskt ursprung. Men berättelserna är många.

Kelterna - som främst ska ha kommit från Irland - ska enligt vissa teorier bara ha uppehållit sig på Island under somrarna. Där ska de ha utövat sin tro i avskildhet. När nordborna kom till Island förändrades detta. Nordborna gjorde anspråk på land och byggde direkt långhus och andra byggnader som visade att de inte hade några planer på att återvända.

För kelterna var inte Island längre intressant. De ville inte beblanda sig med hedningar och återvände därför till de brittiska öarna.

På västra Snæfellsnes finns en rad geografiska namn - som Íraklettur och Írabyrgi - som antyder en keltisk närvaro. Vid Gufuskálar just utanför Hellissandur finns också lämningar i form av en brunn. Även denna har traditionellt kopplats till kelter.

Vid Gufuskálar finns dessutom lämningar från över 150 mindre byggnader. Vid Dritvík - en bit österut på Snæfellsnes - finns ett sextiotal liknande lämningar. Traditionellt brukar dessa stenbyggen betraktas som rester av förrådsbyggnader där det förvarades fisk.

Lokalhistorikern Sæmundur Kristjánsson har en helt annan teori. Många av förrådsbyggnaderna ligger otillgängligt i lavaområden. Han säger till Vísir att han anser att det är orimligt att de skulle valt sådana platser för förråd utan att i så fall anlägga stigar till dem genom lavan:
"Jag tycker att det verkar helt uppenbart att människor genom århundradena hade skapat något slags stigar. Det finns inget sådant här. Jag tror att detta är bönehus från irländarnas tid. Här var det familjelantbruk. Det levdes på det som landet och havet gav."
Sæmundur Kristjánsson är inte ensam om att tro på teorin om bönehus. Arkeologen Þorvaldur Friðriksson har framfört liknande åsikter. Liknande byggnader som de som finns på västra Snæfellsnes finns också på brittiska öarna.

Men arkeologen Ragnheiður Traustadóttir tror inte alls på teorin. Liknande lämningar finns på en rad platser på Reykjanes. Hon säger till Vísir att de där tydligt kan kopplas till fiskeläger:
"Jag är faktiskt övertygad om att detta är fiskeförråd. Och om vi skulle undersöka dem, och kanske undersöka golvytan eller liknande, så skulle vi förmodligen ännu mer komma fram till att där säkert har förvarats och torkats fisk."
Ragnheiður Traustadóttir anser att det finns en logisk förklaring till att byggnaderna restes i det svårtillgängliga lavalandskapet. Där var det god genomströmning av luft samtidigt som fisken hölls på avstånd från fjällräv.

Här kan du läsa mer om det tidiga livet på Snæfellsnes.

Dagens citat


"Jag arbetade som redaktionsassistent på Vísir vid denna tid och läste om att den sista garfågeln som skulle bjudas ut till allmän försäljning skulle auktioneras ut hos Sotheby's om fem dagar."

Valdimar Jóhannesson, som 1971 tog initiativ till den insamling som gjorde att en uppstoppad garfågel kunde föras till Island, i DV om hur han fick idén - läs mer här.

onsdag 21 mars 2018

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir leder Renässans i Reykjavík

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir toppar Renässans lista i kommunalvalet i Reykjavík i vår. Hon är känd från en rad ansvarsuppdrag inom det isländska näringslivet. Tvåa på valsedeln är tidigare alltingsledamoten Pawel Bartoszek. Andra meriterade namn på listan är Diljá Ámundadóttir och Benedikt Jóhannesson.

Renässans letade efter en kvinna som skulle stå överst på valsedeln i Reykjavík den 26 maj. Valet föll på Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Hon har bland annat varit vd för bussföretaget Gray Line och Pizza Hut. Hon har även varit ordförande för Félag kvenna í atvinnulífinu, en förening för kvinnor i näringslivet.

Nummer två på listan är Pawel Bartoszek. Han är just nu ersättare i alltinget och hade en ordinarie plats under förra mandatperioden. Trea blir Diljá Ámundadóttir som i dag är ersättare i kommunfullmäktige. I samband med vårens kommunalval byter hon parti från Ljus framtid till Renässans.

Flera andra meriterade namn finns på partiets lista. På fyrtiosjätte och sista plats återfinns Renässans grundare och före detta ledare Benedikt Jóhannesson. Långt ifrån valbar plats hittas också hans tidigare assistent Gylfi Ólafsson. María Rut Kristinsdóttir - som är assistent åt den nuvarande ordföranden Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir - finns även hon långt ned på listan.

Här kan du läsa mer om Renässans.

Hund hittade tvättbjörn vid stranden nära Hafnir

Birgir Hauksson tog med sig hunden Tyson för att samla sandmusslor nära Hafnir. Men Tyson hittade någonting helt annat. I en håla vid stranden upptäckte hunden en tvättbjörn. Det är första gången på tjugo år som en tvättbjörn hittats på Island. Om det rör sig om ett djur som smugglats in i landet eller som kommit som fripassagerare med båt eller flyg är oklart. Det rapporterar RÚV.

Tvättbjörnen är en mycket sällsynt gäst på Island. Vid samtliga tillfällen som den har upptäckts i landet har den på något sätt transporterats till öriket. På 1930-talet importerades tvättbjörnar till Island som pälsdjur. Uppfödningen lönade sig inte och lades ned efter ett par decennier.

Den mest uppmärksammade importen skedde 1976. Då skaffade en djurpark i Hafnarfjörður tre tvättbjörnar. En av dem lyckades smita. Den hittades senare i en fiskmjölsfabrik. Och för tjugo år sedan var en tvättbjörn fripassagerare ombord ett fartyg som bland annat transporterade massagebad till Island. Det djuret avlivades på kajen.

I måndags var Birgir Hauksson ute på promenad tillsammans med hunden Tyson. De gick på stranden nära Hafnir på sydvästra Island. Medan Birgir Hauksson sökte efter sandmusslor som han skulle kunna ta hem och tillaga strövade Tyson runt fritt. Plötsligt var det uppenbart att hunden fått vittring på något.

Birgir Hauksson säger till RÚV att det inte är ovanligt att Tyson reagerar på andra djur som dyker upp under promenaderna. Men den här gången var förvåningen över fyndet stor.:
"Jag trodde bara att han hade hittat en mink, som han ofta gör, men så hördes ett helt annat ljud från hålan när jag undersökte saken. ... Under den sista musselexpeditionen hittade vi en forntida valrosstand. Den var betydligt snällare än detta kryp."
Tvättbjörnens ursprung är i Nordamerika. Nu finns den på flera platser i Europa. Det är inte känt hur det djur som upptäcktes nära Hafnir kommit till Island. Även denna tvättbjörn kan vara en fripassagerare men det kan inte heller uteslutas att någon fört in djuret utan tillstånd. Det säger djurekologen Kristinn Haukur Skarphéðinsson till RÚV:
"Antingen har detta djur smugglats in eller så har det smugit sig in med något gods eller i en container. Det är naturligtvis nära till en hamn och en flygplats där i Hafnir."
Kristinn Haukur Skarphéðinssons förhoppning är att djurets kropp ska undersökas. Kanske kan en undersökning ge svar på varifrån tvättbjörnen kommer och hur den hamnade på Island.

Men det är inte bara tvättbjörnen som är en sällsynt besökare. Även de sandmusslor som Birgir Hauksson letade efter är inte helt vanliga. De finns runt nästan hela den isländska kusten, men sällan i några större mängder.

Också sandmusslan kan ha kommit till Europa från Nordamerika, men det kan också vara så att det var vikingatida sjöfarare som förde den med sig till Amerika. På Island hittades den första gången 1958 vid Hornafjörður. Ett år senare gjordes ett fynd vid Dyrhólaey. Året därpå påträffades sandmusslor på Västmannaöarna och i Reykjavík.

Sandmusslan förökar sig nu i havet runt Island. Men beståndet har alltså inte blivit särskilt stort. Skälet kan vara att den konkurrerar om samma föda med många andra arter av musslor.

Dog i dykolycka i Silfra - änkling utan rätt till ersättning

En 26-årig kvinna omkom efter en dykolycka vid Silfra. Men änklingen får inte rätt till ersättning från arrangörens försäkringsbolag. Mannen - en kinesisk turist - hävdade att ledaren för dykturen begick en rad allvarliga misstag som ledde fram till kvinnans död. Men två amerikanska deltagare på samma tur tillbakavisar anklagelserna.

Det var den 26 januari 2016 som polis och räddningstjänst larmades till Silfra vid Þingvellir. En 26-årig kvinna från Kina hade förlorat medvetandet under ett dyk. Hon fördes till Reykjavík med helikopter för vård, men hennes liv gick inte att rädda.

Efter olyckan uppstod en tvist mellan arrangören och änklingen. Mannen ville ha ersättning från arrangörens försäkringsbolag. Men mannen fick nej. Arrangören av dykturen ansåg sig inte skyldig att betala eftersom den person som ledde dykningen inte gjort något fel. I stället lade arrangören ansvaret för olyckan på kvinnan.

Nu ger Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, den nämnd som avgör försäkringstvister, arrangören rätt. Utöver mannens egen berättelse om händelseförloppet finns inget som säger att ansvaret var arrangörens. Andra vittnesmål står också direkt i strid med änklingens version av förloppet.

Fyra personer deltog i turen. Utöver de två kinesiska turisterna var det ett amerikanskt par som var med. Till skillnad från de två kineserna var de erfarna dykare. Inför dyket skrev dock samtliga på en försäkran om att de hade nödvändig kunskap och erfarenhet.

Dyket började odramatiskt. Men efter en kort stund upptäckte ledaren - som simmade i täten - att kvinnan saknades. Samtidigt såg han luftbubblor från en plats i Silfra som de nyss passerat. Där hittade han kvinnan liggande på en avsats på fem meters djup.

Då var kvinnan vid medvetande. Dykledarens bedömning var att hon andades för häftigt. När han försökte kontakta henne och hantera hennes utrustning spjärnade hon emot. I samma ögonblick tappade hon delar av utrustningen och föll till en avsats på 30 meters djup. Där kan det iskalla vattnet i Silfra ha chockat henne.

Dykledaren såg först till så att de övriga tre var i säkerhet. Han vände sig sedan till den amerikanske mannen. Tillsammans dök de för att undsätta kvinnan. När hon var åter på land var hon inte längre vid medvetande.

Två dagar senare dödförklarades kvinnan på sjukhus i Reykjavík. Då var hoppet ute om att hon skulle kunna räddas. Hennes make lade hela ansvaret för olyckan på arrangören. Han hävdade att utrustningen inte levde upp till lagens krav, att de inte fått någon information före dyket och att ledaren agerat felaktigt efter att ha upptäckt att kvinnan saknades.

Dykledaren tillbakavisar alla anklagelser om vårdslöshet. Han gick igenom förutsättningarna och utrustningen inför dyket. Han informerade också om det dokument som de kinesiska turisterna valde att skriva på. Där intygade de att de hade tillräcklig kunskap för att delta i dykturen. Inte heller fanns det några fel på utrustningen. När han insett att kvinnan var försvunnen gjorde han allt som en erfaren dykledare skulle ha gjort för att försöka rädda hennes liv.

Polisens utredning av dödsolyckan visar att allt pekar på att utrustningen fungerade som den skulle. Det fanns inte heller några uppenbara brister i dykledarens agerande efter olyckan.

De två amerikanska deltagarna har dessutom en helt annan version av händelseförloppet än maken. Dykledaren gick igenom såväl själva dyket som utrustningen. Det kinesiska paret ska också ha sagt sig vara bekanta med utrustningen. De informerades också utförligt om innehållet i det dokument som de båda skrev på.

Såväl polisens utredning som de amerikanska turisternas berättelser säger något helt annat om händelseförloppet. Därför anser Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum att arrangörens försäkringsbolag inte är skyldigt att stå för någon ersättning till änklingen.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet och här kan du läsa mer om de senaste årens dödsolyckor i Silfra.

Dagens citat

"Det är sannerligen dåligt att arbetet inte har avklarats, men värre är att underhåll inte sköts som det borde och trafiksäkerheten är inte tryggad i dag. Vägen förfaller. I den finns djupa hjulspår som det samlas vatten i och det är stor olycksrisk i området. ... De som dagligen behöver köra Reykjanesbraut medan situationen är sådan spelar rysk roulett."

Þórólfur Júlían Dagsson, som ingår i Piratpartiets styrelse på Suðurnes, i Morgunblaðið om skicket på Reykjanesbraut mellan Keflavík och Reykjavík.

tisdag 20 mars 2018

Årets sista kvotflyktingar till Mosfellsbær

Tio hbtq-personer från Uganda anlände i går till Island. Det rör sig om människor som flytt undan förföljelse på grund av sexuell läggning - och det är också den sista gruppen av kvotflyktingar som regeringen tänker ta emot i år. Samtliga tio - fyra sex vuxna och fyra barn - kommer att få en bostad i Mosfellsbær.

Mosfellsbær blev i går den trettonde isländska kommunen som tar emot kvotflyktingar. Då anlände tio personer till kommunen. Samtliga är hbtq-personer från Uganda, ett land där förföljelser av denna grupp är vanliga. I väntan på att få en fristad har de levt i flyktingläger i Nigeria.

Det är alltså första gången som Mosfellsbær välkomnar kvotflyktingar. Hittills i år har Island tagit emot 52 personer. Regeringens mål är än så länge att ta emot ungefär 55 kvotflyktingar om året. Det antalet ska på sikt utökas till 100 personer.

Här kan du läsa mer om Islands mottagande av kvotflyktingar.

Kvinna flög i luften på Reynisfjara - får ersättning

Vinden tog tag i kvinnan och fick henne att blåsa omkull på Reynisfjara. Fallet på den steniga stranden gjorde att hon skadades. Nu får hon rätt till ersättning för olyckan från utflyktsarrangören. Chauffören och reseledaren skulle inte ha släppt ut turisterna i ovädret. Men kvinnan anses också själv ha varit vårdslös.

Den 30 oktober 2014 rasade en storm på den isländska sydkusten. Vindstyrkan höll sig stadigt över 20 meter i sekunden - och i byarna blåste det ibland mer än 35 meter i sekunden.

Väderförhållandena var så besvärliga att reseledaren vid Skógafoss tog kontakt med företagets vd. Trots stormen bestämde de sig för att färden längs sydkusten skulle fortsätta. Nästa stopp på utflykten var Reynisfjara väster om Vík í Mýrdal.

På den öppna stranden blåste det hårt. Turisterna gick ändå ur bussen för att titta på de svarta stränderna och basaltformationerna. Men för en kvinnlig passagerare slutade inte resan lyckligt.

I ovädret drogs hon med av en vindby och ramlade. När hon föll på stranden skadade hon bland annat händerna. Efter olyckan fick reseledaren turisterna att återvända till bussen.

Kvinnan vände sig till utflyktsarrangören för att företagets försäkringsbolag skulle betala ersättning för olyckan. Företaget sade nej. Enligt företaget hade kvinnan varit vårdslös när hon hade gått ur bussen. Därför var olyckan inte företagets ansvar.

Kvinnan hävdade i stället att det var arrangören som hade varit vårdslös. Både chauffören och reseledaren var införstådda med förhållandena och de risker som de medförde för resenärerna. Ändå valde de att fortsätta utflykten.

Ersättningsfrågan blev ett fall för Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum, den isländska nämnd som avgör försäkringstvister. Nämndens beslut är att bägge parternas försäkringsbolag ska stå för en del av ersättningen. Både kvinnan och utflyktsarrangören agerade nämligen vårdslöst.

Inför nämnden hävdade reseledaren att hon hade varnat turisterna för att lämna bussen vid Reynisfjara. Efter att hon på plats sett hur mycket det blåste försökte hon utan framgång få gruppen att gå in i bussen.

Chauffören ansåg inte att vädret var extremt vid Reynisfjara. Visserligen var vindarna hårda, men vädret utgjorde enligt hans bedömning inte någon fara. Det var därför rimligt att låta passagerarna gå ur bussen.

Men nämnden anser alltså att arrangören varit vårdslös som lät turisterna gå ned till stranden i det rådande ovädret. Samma sak gäller även kvinnan. Hon agerade enligt nämnden vårdslöst när hon tog den uppenbara risken att kliva ur bussen. Därför får parternas försäkringsbolag stå för hälften av kostnaderna var.

Forskare: Vulkanutbrott fick Island att bli kristet

Ett av de största vulkanutbrotten i mänsklighetens historia kan ha fått Island att bli kristet. Det hävdar forskare i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change. Efter att ha studerat lämningar på Grönland tror de att utbrottet vid Eldgjá började 939. Och det är samma utbrott som de tror skildras i Völuspá, Völvans spådom.

Det sägs att det var år 1000 som Þorgeir Ljósvetningagoði på alltinget vid Þingvellir skulle gå över till den kristna tron. Beslutet var inte okontroversiellt. För att kristnandet skulle kunna genomföras fick den gamla tron även fortsättningsvis utövas i avskildhet. Bara några år senare byggdes en kyrka på Þingvellir.

Nu hävdar forskare att ett av de största vulkanutbrotten genom tiderna hade ett avgörande inflytande på processen. Slutsatsen kommer efter att ha studerat dels lämningar av tefra och träd på Grönland, dels skrifter som Völuspá.

Vulkanutbrottet i Eldgjá - som ingår i Katlas vulkaniska system - brukar dateras till år 934. Forskarna har en annan teori om tidpunkten. De har kommit fram till att det började våren 939 och pågick till hösten 940.

Under denna tid producerades omkring 20 kubikkilometer lava - en mängd som räcker för att täcka hela Storbritannien upp till anklarna. Island befolkades omkring 70 år tidigare. För de första generationerna bosättare var detta det första stora vulkanutbrottet som de upplevde i det nya landet.

Völuspá tros ha skrivits år 961. Så tätt inpå utbrottet i Eldgjá var det en upplevelse som många islänningar vid denna tidpunkt kunde berätta om utifrån personliga erfarenheter. I Völuspá finns det enligt forskarna passager som sannolikt är konkreta skildringar av utbrottet. Det talas om en sol som svartnar och om kalla somrar.

Utbrottet i Eldgjá var så omfattande att det ska ha sänkt medeltemperaturen med två grader. Konsekvenserna drabbade inte bara Island. Från en rad olika platser på norra halvklotet finns berättelser om hungersnöd, dåliga skördar och köld.

Dessutom talas det om en beslöjad sol som inte värmer. I skrifter från olika platser i världen beskrivs solen som ovanligt röd - något som enligt forskarna var en följd av det askmoln som spred sig långt från Island under utbrottets gång.

Völuspá skildrar världens tillkomst och undergång. Efter Ragnarök kommer en bättre värld. Denna värld ska enligt forskarna ha varit kristendomen. Völuspá ska ha fungerat som en påminnelse för islänningarna om naturkatastrofernas fasa. Forskarnas tolkning är att den hedniska världsåskådning som finns i verket ska ha varit en dörröppnare åt kristendomen.

Diktningen ska alltså ha tolkats bokstavligt. Den ska ha pekat på faror som skulle kunna undvikas med den kristna tron.

Det var naturligtvis inte slut med vulkanutbrotten för att Island kristnades. Strax efter skiftet hotade lava att förstöra en gård vid Hellisheiði tillhörande en kristen hövding. Detta fick många att tvivla på beslutet att gå över till kristendomen.

Snorri Þorgrímsson - som vid Helgafell byggde en av Islands första kyrkor och som själv argumenterade för kristendomens införande - ska ha debatterat frågan just på Þingvellir. Det sägs att diskussionen slutade när han pekade på den lava som han själv stod på och som omgav dem. Han menade att gudarnas vrede i så fall måste ha varit betydligt större tidigare med tanke på all lava i området.

Dagens citat

"The skate was hot, just out of the oven, but the burn I felt on my tongue was chemical, a result of some strong ureic reaction going on in this decomposing fish corpse. I may have made a face."

Bert Archer i BBC om upplevelsen av att äta jäst rocka - läs mer här.

måndag 19 mars 2018

Kommunlistan toppar med Ljus framtid och Renässans

Politiker från Ljus framtid och Renässans står överst på Kommunlistans valsedel i Akureyri. Listan toppas av Halla Björk Reynisdóttir från Ljus framtid. Nummer tre på listan är Hildur Betty Kristjánsdóttir från Renässans. Namnen presenterades i går när Kommunlistan firade tjugoårsjubileum på Hof i Akureyri.

Kommunlistan grundades i Akureyri den 18 mars 1998. Partiets största valframgång kom 2010 när Kommunlistan fick egen majoritet i fullmäktige i Akureyri. I valet 2014 fick partiet två mandat.

I vårens kommunalval blir det stora förändringar på listan. Varken Matthías Rögnvaldsson eller Silja Dögg Baldursdóttir - som i dag representerar partiet i fullmäktige - vill sitta kvar. De finns med på valsedeln men så långt ned att de inte kommer att väljas in.

I stället finns flera namn från Ljus framtid och Renässans högt upp på listan. Inget av partierna går till val med någon egen lista i Akureyri.

Halla Björk Reynisdóttir toppar listan. I det senaste alltingsvalet var hon nummer två på Ljus framtids lista i den nordöstra valkretsen. Trea är Hildur Betty Kristjánsdóttir. Hon leder Renässans kommunförening i Akureyri. Och på tionde plats finns Brynhildur Pétursdóttir. Hon har tidigare representerat Ljus framtid i alltinget.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Akureyri.

Skagafjörður lägger 120 miljoner till privat vikingamuseum

Gratis lokaler i femton år, halverad hyra i ytterligare femton år, två heltidsanställda i tio år och en rad arbeten i de nya lokalerna. Det är vad kommunen Skagafjörður ger en grupp investerare för att bygga ett VR-museum om vikingatiden i Sauðárkrókur. Kostnaden är 120 miljoner isländska kronor. Vilka investerarna är har kommunen inte berättat.

Nyligen klubbade kommunstyrelsen i Skagafjörður ett extra anslag på 120 miljoner isländska kronor. Pengarna är öronmärkta till ett VR-museum om vikingatiden. Initiativtagare till utställningen är Syndarveruleiki ehf. Vilka som står bakom bolaget är inte känt.

Kommunen lägger alltså 120 miljoner kronor på projektet. I gengäld får den 10 procent av aktierna i bolaget. Resterande 90 procent ägs av Syndarveruleiki.

Stefán Vagn Vagnsson, kommunstyrelsens ordförande i Skagafjörður, ville i Vísir inte lämna någon information om affären. Inte heller ville han offentliggöra avtalet mellan kommunen och Syndarveruleiki. Men senare kunde Stundin publicera innehållet i överenskommelsen.

Kommunen upplåter kostnadsfritt lokaler åt utställningen i femton år. I ytterligare femton år får Syndarveruleiki hyra lokalerna till halva priset. Kommunen står också för kostnaderna för två heltidsanställda i tio år. Och dessutom tar kommunen notan för alla de arbeten som görs för att anpassa lokalerna åt det nya museet. I det ingår även parkeringsplatser och utomhusmiljö.

Utställningen ska skildra historiska händelser i Skagafjörður med fokus på vikingatid och medeltid. Bland annat ska ett inslag vara berättelsen om slaget vid Örlygsstaðir 1238 under den så kallade Sturlungatiden, en period som kännetecknades av en mängd blodiga uppgörelser under något som närmast kan liknas vid ett inbördeskrig.

Projektet ska enligt avtalet mellan Skagafjörður och Syndarveruleiki resultera i ett företag som går med vinst, som lockar fler turister till kommunen och som ökar utbudet av arbetstillfällen.

Men alla står inte bakom projektet. Bjarni Jónsson, Gröna vänsterns representant i kommunstyrelsen, reserverade sig mot beslutet. Han kritiserade hemlighetsmakeriet bakom planerna och ansåg att det inte var möjligt att ta ställning i frågan så länge som inte alla detaljer var kända.

Bjarni Jónsson ifrågasatte beslutsunderlaget. Han efterlyste en analys av vilka konsekvenser det har för kommunen att teckna ett avtal på så lång tid. Inte minst ville han få besked om den totala kostnaden för kommunen innan det blivit dags för fullmäktige att behandla frågan.

De lokaler som nu blir hem åt VR-utställningen blev kommunens genom en bytesaffär med kooperativet Kaupfélag Skagfirðinga. Tanken var att hembygdsmuseet Byggðasafn Skagfirðinga skulle flytta in. Nu ser det ut som att hembygdsmuseet är hemlöst - eller får nöja sig med provisoriska lokaler.

Museichefen Sigríður Sigurðardóttir har enligt Feykir sagt upp sig i protest mot kommunens hantering av hembygdsmuseet. Nu ska omkring 200 pallar med museiföremål förvaras - eller ställas ut - i väntan på att det får ett permanent hem, rapporterar RÚV.

I morgon hålls en presskonferens i Sauðárkrókur. Då ska detaljerna i projektet presenteras. Kanske meddelas det då också vilka personer som står bakom Syndarveruleiki.

Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir ny vice ordförandeÞór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir är ny vice ordförande för Självständighetspartiet. Hon valdes vid partiets landsmöte i helgen. Där fick även partiledaren Bjarni Benediktsson och partisekreteraren Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir nytt förtroende. Ingen av dem mötte någon motkandidat i omröstningarna.

Bjarni Benediktsson har fört Självständighetspartiet till fyra av de fem sämsta valresultaten i partiets historia. Men tre av fyra val har han även lyckats föra partiet till regeringsställning. Och vid två av fyra val har Självständighetspartiet blivit största parti.

Regeringsmakten är också skälet till att Bjarni Benediktsson just nu sitter säkert som ordförande. Han har nu varit partiets ledare i nio år. De nivåer som partiet ofta nådde i val före finanskraschen är långt borta. Om Självständighetspartiet skulle tvingas gå i opposition vore sannolikt hans dagar som partiledare räknade.

Men vid helgens landsmöte omvaldes Bjarni Benediktsson utan någon motkandidat. Han fick 96,2 procent av rösterna. Partisekreteraren Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir mötte inte heller någon utmanare. Hon fick 93,5 procent.

Till ny vice ordförande valdes Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir. Hon har varit minister i ett drygt år och har suttit i alltinget sedan nyvalet 2016. Även hon valdes utan motkandidat med 96 procent av rösterna.

Självständighetspartiet har nu en rekordung partiledning. Bjarni Benediktsson har hunnit bli 48 år. Men Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir är bara 30 år och Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir är 27 år. Nyvalet av Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir gör att den interna kritiken om få unga kvinnor på toppositioner kommer att minska.

Politiskt var det däremot tunt bland nyheterna. Självständighetspartiet kommer att införa en framtidsnämnd. Den ska diskutera olika frågor som blev aktuella under landsmötet. Den ska också utreda partiets interna struktur. Bland annat kommer ett nytt regelverk som tillåter elektroniska röster i samband med omröstningar vid landsmöten.

Landsmötet klubbade en utvärdering av EES-avtalet. Den ska undersöka hur Island påverkats av att ingå i EES-området. I beslutet talas det om vikten av goda handelsförbindelser med både EU och Storbritannien. Men där finns också en EU-kritisk vinkel. Enligt beslutet tvingas Island i dag på grund av EES-avtalet införa mängder av EU-lagstiftning utan att ha något inflytande över dessa lagar. Det innebär i praktiken att makt flyttas till EU utan att något sådant beslut tagits i alltinget.

Bjarni Benediktsson sade i sitt inledningstal att Islands intressen tjänas bäst genom att stå utanför EU och att behålla kronan som valuta. Han medgav att kronan hade brister - inte minst nu när kursen är hög och därmed drabbar bland annat exportindustrin. Ändå var kronan värd dessa problem eftersom den gav Island kontroll över penningpolitiken.

Enligt Bjarni Benediktsson har många svåra år redan avverkats. Inom de närmaste åren väntar fortsatta satsningar på infrastruktur och skattesänkningar. Från de banker och finansbolag som i dag kontrolleras av staten utlovade han att 150 miljarder isländska kronor skulle överföras till statskassan för att möjliggöra fler investeringar.

Just nu har Island ett unikt läge. Regeringen har enligt Bjarni Benediktsson möjligheter att främja både satsningar och stabilitet. Han rosar också regeringssamarbetet med Framstegspartiet och Gröna vänstern. Det är partier som till viss del inte alls delar Självständighetspartiets åsikter och ideologi, men som är redo att göra upp i viktiga frågor.

Bjarni Benediktsson talade även om det regeringssamarbete med Ljus framtid och Renässans som kollapsade i höstas. Han riktade hård kritik mot Ljus framtids beslut att lämna koalitionen - men sade även att partiet nu fått väljarnas dom för beslutet:
"Regeringssamarbetet började utmärkt, men jag måste medge att det hackade avsevärt. ... Allt slutade med att det partiet beslutade sig för att, som det kallas, stå upp för sig själv och avbryta regeringssamarbetet. Det gällde naturligtvis partiet som förknippade sig med en ljus framtid, men som nu inte har någon framtid. ... Vi har tidigare haft ett bra samarbete med Framstegspartiet, men det är inte självklart att komma överens med Gröna vänstern som befinner sig, som vi vet, på andra änden av den politiska skalan. ... Vi befinner oss mitt i goda år och de svåra åren är bakom oss. Hushållen är på väg uppåt, företagen har det bättre, statskassan betalar av skulder och det ser bara ljust ut framåt. Ändå är det som att denna verklighet inte har nått fram till den politiska scenen. Vi har inte sett till den i alltinget eller inom politiken i allmänhet."
Under talet mindes Bjarni Benediktsson dessutom den tidigare vice ordföranden Ólöf Nordal. Hon gick bort i cancer förra året. Han sade att hon var särskilt saknad just på landsmötet, en plats där hon ofta visat sin styrka som politiker.

Ovan kan du se Bjarni Benediktssons inledningstal på landsmötet och här kan du läsa mer om Självständighetspartiets ledning.

Dagens citat

"Hur kan Island fortsätta att växa som turistland men samtidigt ge samma typ av upplevelse som jag fick? Detta är den stora utmaningen som ni står inför. ... Landmannalaugar har i dag till exempel blivit en plats med så mycket folk att upplevelsen är helt annorlunda."

Bruno Bisig, vd för den schweiziska resebyrån Kontiki, i Morgunblaðið om hur turismen har utvecklats sedan han själv kom till Island för första gången 1991.

söndag 18 mars 2018

Dagens bonuscitat

"Stora entreprenörer letar efter plats för arbetarbostäder för hundratals utländska arbetare i sydvästra hörnet. Detta är en stor fråga som vi tyvärr inte har löst än."

Kjartan Már Kjartansson, kommunchef i Reykjanesbær, i Morgunblaðið om hur bristen på bostäder i regionen gör det svårt för företag att anställa personal som arbetar på flygplatsen i Keflavík.

Fotbollssupporter föll från läktare - blir utan ersättning

När FH gick av Þórsvöllur i Akureyri försökte en supporter göra en high five med spelaren Jón Ragnar Jónsson. Men när han böjde sig över räcket på läktaren miste supportern balansen och föll till marken. Det tre meter höga fallet gjorde att han bland annat slog ut flera tänder. Men Hæstiréttur Íslands fastslår nu att mannen var vårdslös och inte har rätt till någon ersättning.

När FH bortaslog Þór i Akureyri den 14 september 2014 såg det ut som att Hafnarfjörðurklubben hade goda möjligheter att bli isländska mästare i fotboll. Efter att länge ha toppat tabellen kunde dock Stjarnan passera i sista omgången. Det var inte bara Stjarnans första titel. Garðabærklubben förlorade inte heller en enda match under säsongen.

Matchen på Þórsvöllur slutade 0-2. När en supporter skulle fira segern med Jón Ragnar Jónsson inträffade en olycka. Supportern försökte göra en high five med FH-spelaren. Men när han sträckte sig över räcket föll han till marken - ett fall på tre meter ned i en betonggrop. Mannen ådrog sig en mindre hjärnskakning och fick andra skador på skallen och i ansiktet. Han slog också ut tre tänder.

Försäkringsbolaget Sjóvá nobbade mannens krav på ekonomisk ersättning för olyckan. Supportern hade enligt bolaget varit grovt oaktsam. Hela ansvaret för olyckan låg på mannen.

Supportern höll inte med. I stället valde han att stämma det kommunala fastighetsbolaget Fasteignir Akureyrarbæjar. Han hävdade att räcket på arenan var för lågt. Eftersom räcket inte uppfyllde regelverket var olyckan inte hans ansvar. Därför ansåg sig supportern ha rätt till ersättning.

Men Hæstiréttur Íslands går inte på mannens linje. Domstolen konstaterar att räcket är 82 centimeter högt. Räcket står på en gjuten kant som är 35 centimeter. Räckets totala höjd är alltså 117 centimeter - och enligt de bestämmelser som gällde när arenan byggdes skulle det vara minst en meter. Olyckan inträffade för att mannen var grovt oaktsam.

Mannen byggde rättsprocessen på att den gjutna kanten inte skulle räknas in i själva räcket. I stället för ersättning får han nu betala 750 000 isländska kronor i rättegångskostnader.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Ökat förtroende för isländska banker och alltinget

Alltinget, kommunfullmäktige i Reykjavík, bankerna, ombudsmannen för skuldsatta och finansinspektionen Fjármálaeftirlitið tillhör de institutioner som vinner förtroende bland islänningarna. Däremot är det allt färre som litar på polisen, rättsväsendet och statskyrkan. Det visar en årlig förtroendemätning utförd av Gallup.

Kustbevakningen fortsätter att vara den institution som har störst förtroende på Island. Det är sjunde året i följd - och lika länge som Gallup har ställt frågor om kustbevakningen - som den befinner sig i topp. Det är nu 91 procent som känner tillit till kustbevakningen, en minskning med 1 procentenhet jämfört med förra året.

Försprånget för kustbevakningen mot andra institutioner har vuxit. Tvåa är presidenten med 80 procent, en nedgång med 3 procentenheter. Därefter följer polisen med 77 procent (-8), Háskóli Íslands med 74 procent (-2), hälso- och sjukvården med 65 procent (+3), alltingets ombudsman med 52 procent (+1), riksåklagaren med 48 procent (-2), medlingskommissionen med 47 procent (-1), rättsväsendet med 36 procent (-7), Seðlabanki Íslands med 34 procent (+1) och statskyrkan med 30 procent (-8).

Några av de största förlorarna är polisen, rättsväsendet och statskyrkan. Det senaste året har utnämningen av domare varit en omdiskuterad fråga. Det skulle kunna vara en förklaring till det sjunkande förtroendet för rättsväsendet. Statskyrkan har ifrågasatts för attityden mot sexuella trakasserier och yttrandefrihet. Och trots ökade resurser till polisen talas det ofta om bristen på personal och utredningar som tar lång tid.

De fem institutioner som 2017 återfanns i botten har samtliga förbättrat sitt anseende under det senaste året. Ombudsmannen för skuldsatta får 30 procent (+8), alltinget 29 procent (+7), finansinspektionen Fjármálaeftirlitið 28 procent (+9), kommunfullmäktige i Reykjavík 24 procent (+5) och bankväsendet 20 procent (+6).

Det har nu snart gått tio år sedan finanskraschen. Som lägst har det varit 4 procent som litat på bankerna och 10 procent på alltinget. Bägge åtnjuter nu de högsta förtroendesiffrorna sedan krisen.

Men båda är fortfarande rejält sargade efter kraschen. Åtta månader före bankerna kollapsade var det 42 procent som hade förtroende för alltinget och 40 procent för bankväsendet.

Här kan du läsa mer om förtroendetoppen 2017.

Dagens citat

"Annat här nås bara från kranbilen och sköts därför bara så. Så vi får röra oss långsamt nedåt och så är det bara en lyckträff om vi landar i sjön eller träffar båten som väntar på oss. ... Lite höjdrädsla är helt i sin ordning. Det håller en på tårna för att vara säker, men det får inte vara något mer än det."

Sigurbjörn Sævarsson, anställd vid Sigmen, i Vísir om hur det är att tvätta fönstren på Harpa i Reykjavík.

lördag 17 mars 2018

Dagens bonuscitat

Foto: Citizen Press
"Hur kan det vara så i ett land där det produceras så mycket elektricitet att vissa landsdelar kommer i sista hand? ... Varför har det inte sedan länge garanterats att alla har lika tillgång till elektricitet. Kan det vara så att storindustrin har förblindat personer - att de inte tycker att det finns någon hybris i att bygga ett säkert energisystem för några tusen personer?"

Författaren Andri Snær Magnason i Morgunblaðið om hur elektricitet är en bristvara i vissa regioner samtidigt som storindustrin använder drygt tre fjärdedelar av den totala elproduktionen.

Invånarna växer snabbare än politikerna i Mosfellsbær

Minst elva ledamöter ska sitta i kommunfullmäktige i Mosfellsbær. Den siffran klubbades i en ny lag 2012. Men kommunen tänker inte i vårens kommunalval utöka antalet platser i fullmäktige. Även under de kommande fyra åren blir det nio ledamöter. Trots att kommunen passerat gränsen för ett utökningskrav har Mosfellsbær ytterligare tid på sig att anpassa antalet.

Mosfellsbær är en av Islands snabbast växande kommuner. I januari 1998 hade kommunen 5 246 invånare. Det antalet hade i januari 2017 stigit till 9 783 personer. Under förra året steg antalet invånare över 10 000 för första gången i Mosfellsbærs historia.

Den lag som klubbades 2012 säger att kommuner som har över 10 000 invånare måste ha minst elva och högst femton ledamöter i fullmäktige. I samband med kommunalvalet 2014 utökades platserna i Mosfellsbær från sju till nio som en följd av den nya lagen. Sedan dess har kommunen alltså passerat en gräns som kräver en ytterligare utökning.

Men någon diskussion om en utökning i anslutning till kommunalvalet den 26 maj pågår inte. Det säger kommunchefen Haraldur Sverrisson till RÚV. Efter att en invånargräns passerats har kommunen fyra år på sig att anpassa antalet ledamöter - något som för Mosfellsbær innebär att utökningen kan dröja till 2022. Haraldur Sverrisson tror inte att det blir redan i år:
"Jag tycker att det är osannolikt."
Mosfellsbær är Islands sjunde största kommun.

Plats för nytt sjukhus delar islänningarna

Frågan om var det nya universitetssjukhuset ska byggas fortsätter att splittra islänningarna. Planen är att sjukhuset ska byggas vid Hringbraut nära Háskóli Íslands i Reykjavík. Det är också regeringens och kommunfullmäktiges ambition. Men enligt en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið är det fler som vill hitta en ny plats för sjukhuset.

Behovet av ett nytt universitetssjukhus har länge varit stort. Men under åren efter finanskraschen sköts alla större investeringar på framtiden. Nu är frågan åter aktuell. I Reykjavík klubbade ett enigt kommunfullmäktige en detaljplan där sjukhuset byggs vid Hringbraut. Det är också regeringens val.

Enigheten i Reykjavík kan snart vara historia. Eyþór Arnalds, Självständighetspartiets borgmästarkandidat i vårens kommunalval, vill undersöka förutsättningarna på nytt. Han har dock inte uteslutit Hringbraut som ett alternativ, men hävdar att det finns bättre lägen.

Men vissa anser att valet av plats är direkt olämpligt. Kritikerna befarar bland annat att trafiksituationen kan bli ett problem. Inte heller finns det vid Hringbraut möjligheter för sjukhuset att fortsätta växa.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, är en av de politiker som genom åren argumenterat mot ett bygge vid Hringbraut. I ett förslag skriver han och partikamraterna att valet av plats för snabbutredas av inhemska och utländska experter. Utredningen ska bli klar senast i maj.

Att det skulle kunna gå så snabbt att utreda frågan är enligt hälsovårdsmyndigheten så orealistiskt att det går att ifrågasätta om Centerpartiet menar allvar. I ett remissvar skriver myndigheten att det är nödvändigt att universitetssjukhuset byggs nära universitetet Háskóli Íslands.

Kritik mot Centerpartiets motion kommer även från annat håll. Jón Atli Benediktsson, rektor för Háskóli Íslands, skriver i ett remissvar att ett platsbyte skulle innebära en extra kostnad på minst 10 miljarder isländska kronor för universitetet. Ledningen för sjukhuset säger i ett remissvar att det under sjutton års diskussioner inte varit möjligt att hitta något bättre läge än vid Hringbraut.

Sjukhusfrågan delar också islänningarna. Det är enligt Fréttablaðið 47 procent som anser att sjukhuset inte bör byggas vid Hringbraut. Nästan lika många - 39 procent - tycker att Hringbraut är den bästa platsen. Resterande 13 procent har ingen åsikt i frågan.

Här kan du läsa mer om sjukhusdebatten i Reykjavík.

Dagens citat

"En sak som irriterar mig är att vi aldrig har fått någon ursäkt från någon som var inblandad i olyckan. Chauffören, de som arbetade denna dag, företagets ägare. Vad skulle det kosta dem att be mig och min familj om ursäkt för de händelser som orsakade min hustrus död?"

Michael Boyd, änkling till Shelagh Donovan som omkom i en olycka vid Jökulsárlón när amfibiebåten backade över henne, i Morgunblaðið om företagets agerande efter händelsen - läs mer här.