måndag 22 september 2014

Asatrosamfundet tar avstånd från rasism

Asatro får inte användas för att rättfärdiga rasism, militarism eller djuroffer. Och Ásatrúarfélagið, det isländska asatrosamfundet, tar i ett uttalande avstånd från alla som försöker koppla kyrkan till nazism och vit makt-kyrkor. Uttalandet är en reaktion på att extremistgrupper ständigt försöker använda sig av samfundet för att föra fram sina egna åsikter.

Ásatrúarfélagid, det isländska asatrosamfundet, grundades år 1972. Länge hade samfundet en undanskymd tillvaro, men i dag tillhör det en av landets snabbast växande församlingar. Vid årsskiftet var 2 382 personer anslutna till församlingen, vilket gör den till en av Islands största frikyrkor. Bland vuxna islänningar är en på hundra asatroende. Det gör Ásatrúarfélagið till den största icke-kristna församlingen i landet.

Inte sällan används samfundet av andra politiker. Ásatrúarfélagið har i Reykjavík konsekvent hävdat rätten för alla religiösa församlingar att bygga kyrkor eller bönelokaler. När tidigare borgmästaren Ólafur F. Magnússon argumenterade för att stoppa bygget av en moské i kommunen hävdade han att tomten i stället borde tilldelas asatrosamfundet.

Men Ásatrúarfélagið hade redan fått en tomt. Och samfundet ville inte att två olika kyrkor skulle ställas mot varandra - än mindre förbjuda något moskébygge.

Inte sällan får Ásatrúarfélagið besök av nyfikna som senare gör sig till talespersoner för samfundet. Ofta handlar det om personer som, likt delar av danska Forn siðr, sätter likhetstecken mellan asatro och vit makt. Men Ásatrúarfélagið har aldrig hävdat att asatron skulle vara ett blodsarv. I stället verkar församlingen för ett mångkulturellt samhälle - med hänvisning till att förfäderna agerade på samma sätt.

I uttalandet tar samfundet avstånd från rasism, militarism och djuroffer. Det efterlyser också ett stopp på alla försök att utnyttja samfundets namn för egna politiska syften och personliga åsikter. Även om besökare alltid välkomnas kan de inte tala för samfundet.

Hilmar Örn Hilmarsson har varit rörelsens andlige ledare sedan 2003. I Fréttablaðið säger han att samfundet så ofta används av rasister som saknar kännedom om verksamheten och tron att det skulle finnas plats för ett årligt avståndstagande:
"Detta är ett uttalande som gärna hade fått komma ut en gång om året de senaste 38 åren. ... Vi vill inte att vårt namn används för att ge vad det är något slags värde."
De organisationer som vill utnyttja Ásatrúarfélagið befinner sig enligt Hilmar Örn Hilmarsson "vid Hitlers högra sida" medan andra är "nazistkristna". Han säger i Fréttablaðið att det är ideologier som inte har något gemensamt med samfundet och dess verksamhet. Deras förespråkare kan heller inte uttala sig å samfundets vägnar:
"Vi upprepar att detta inte är vi."
Ásatrúarfélagið har sedan flera år tillbaka fått en tomt vid Öskjuhlíð i Reykjavík. Ännu har dock inte bygget kommit i gång.

Vulkanutbrott vid Holuhraun "farligaste platsen på Island"

Utbrottet vid Holuhraun sett från
luften under natten mot söndagen
på ungefär tolv mils avstånd.
Med oväntad stabilitet är nu vulkanutbrottet vid Holuhraun inne på sin fjärde vecka. Lavafältet som skapats under utbrottet mäter hela 37 kvadratkilometer. Trots den stabila aktiviteten är det inte aktuellt att släppa fram allmänheten till området norr om Vatnajökull. Almannavarnir beskriver platsen som den farligaste på Island.

Lavautbrottet vid Holuhraun har nu gått in på den fjärde veckan. Intensiteten har visserligen minskat sedan inledningsskedet, men aktiviteten är förvånansvärt stabil. I dagsläget finns det inget som pekar på att utbrottet skulle vara på väg att upphöra. Om Bárðarbungas krater skulle sjunka snabbare eller om aktiviteten vid Holuhraun skulle avta finns dock förutsättningar för en annan utveckling.

Lavafältet som skapats under utbrottet mäter nu 37 kvadratkilometer. Lavamassorna har tvingat glaciärälven Jökulsá á Fjöllum österut, men har varken täppt till dess källor eller den närbelägna älven Skaftá.

Under lördagen fick ett högtryck ett blågrå dis av vulkangaser att lägga sig över stora delar av Island. Under söndagen noterades under en kort stund 700 mikrogram av svaveldioxid per kubikmeter luft i Mývatnområdet.

Jordskalvssvärmen har mattats av men är långt ifrån över. Under lördagen hade de kraftigaste skalven magnituder på 5,1 respektive 5,0, medan söndagens största skalv uppmättes till 5,5.

Serien av jordskalv har pågått i över en månad. Totalt har omkring 25 000 skalv registrerats i området. Det är fler än i hela landet under ett normalt år.

Trots det stora antalet kraftiga jordskalv har Stefán Frímann Jökulsson, nationalparksvärd i fjällstugan vid Askja, inte känt ett enda av dem - trots att avståndet från Bárðarbunga bara är sex mil. Han säger till RÚV att han ständigt följer vindriktningen och alltid är utrustad med gasmask och gasmätare för att undvika förgiftning av vulkangaser.

Hittills har omkring 2,5 miljoner ton svavel kommit ut i atmosfären på grund av utbrottet. Risken för förgiftning av svaveldioxid är dock inte det enda skälet till att området norr om Vatnajökull är avspärrat för besökare. Trots utrymningen har flera obehöriga tagit sig fram till Holuhraun.

Víðir Reynisson, avdelningschef vid Almannavarnir, säger till RÚV att myndigheterna hittat flera olika spår från obehöriga vid Holuhraun. Han anser att de utsätter sig själva för livsfara. Om utbrottet plötsligt skulle ändra karaktär finns det inga som helst garantier för att de skulle kunna räddas:
"Detta är den farligaste platsen på Island och det måste hanteras med försiktighet, och vi kan bara be människor att tänka sig för innan de gör något. ... Om vi ponerar att vi skulle få ett litet utbrott där under glaciären kan nedfallet av aska bli mycket stort på ett avstånd av 20 till 25 kilometer, och avsevärt inom ytterligare 20 kilometer."
Vid ett utbrott under glaciären kan vulkanaskan förvandla dag till natt inom loppet av några minuter. Askan kan bli så tät att det blir omöjligt att se framför sig och än mindre köra bil. Víðir Reynisson säger till RÚV att det finns en evakueringsplan för de få som har tillstånd att befinna sig vid Holuhraun, men att undsätta besökare som uppehåller sig i området kommer det inte att finnas tid för vid snabba översvämningar eller nedfall av aska.

Myndigheterna har vid Holuhraun påträffat ett stort antal döda fåglar. De tros ha dött av gasförgiftning.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.

Dagens citat

"The government has said that they plan to introduce conditions allowing the completion of creditor settlements. ... And hopefully these conditions will allow us to complete our work. So now we’re waiting for the conditions or the framework the government plans to unveil, which will allow us to complete the winding up process."

Steinunn Guðbjartsdóttir, chef för Glitnirs likvideringskommitté, i Bloomberg om arbetet med att ersätta fordringsägarna och avveckla de isländska kapitalkontrollerna.

söndag 21 september 2014

Dagens bonuscitat

"Utbildningsminister Illugi Gunnarsson reser nu runt landets bygder och deklarerar sin oro över barnens minskade läskunnighet och det faktum att våra barn ständigt läser allt sämre, deras förståelse av språket tryter därmed - stödjer han den planerade höjningen av momsen? Anser han att höjda bokpriser och små bokförlags konkurs är ett lämpligt vapen i kampen mot analfabetism?"

Författaren Jón Kalman Stefánsson ifrågasätter i en artikel i Fréttablaðið regeringens planerade höjning av bokmomsen från 7 till 12 procent samtidigt som isländska elevers läskunnighet enligt Pisa-undersökningen sjunker.

Anklagade kommunalråd för traktormuta - åtalas

Kvinnan anklagade på Facebook kommunalrådet för att ha fått en traktor som muta av investeraren Ólafur Ólafsson. Trots att hon raderade inlägget valde kommunalrådet att anmäla kvinnan. Nu riskerar hon upp till ett års fängelse för ärekränkning. Kvinnan nekade dock till brott när rättegången nyligen inleddes i Héraðsdómur Vesturlands.

Den 24 november förra året hävdade en kvinna i 20-årsåldern att det dåvarande kommunalrådet i Eyja- og Miklaholtshreppur, tagit emot en muta. Hon påstod att kommunalrådet fjäskat för en butiksägare och belönats med en ny traktor. Butiken fanns på mark på södra Snæfellnes som ägs av Ingibjörg Kristjánsdóttir, som är gift med investeraren Ólafur Ólafsson. Han ska ha varit den som gav kommunalrådet traktorn.

Efter fyra dagar raderade kvinnan inlägget. Kommunalrådet ansåg inte att det var nog. Visserligen tog hon bort anklagelserna, men hon skrev också att sanningen inte förändrades bara för att inlägget raderades.

Kommunalrådet, som hela tiden nekat till att ha tagit emot mutor, valde därför att anmäla kvinnan. Hon riskerar nu upp till ett års fängelse för ärekränkning. När rättegången inleddes vid Héraðsdómur Vesturlands nekade hon till brott. Domstolsprocessen fortsätter nu i september.

Kvinnan väntas i rätten hävda att kommunalrådet tagit emot en traktor från Ólafur Ólafsson. Om inte domstolen tror på detta är det sannolikt att hon försöker få rätten att tro att det fanns tillräckligt mycket bakom anklagelserna för att de ska ha varit motiverade - och därmed inte olagliga.

Kommunalrådet har inte bara dömt ut anklagelserna som grundlösa. Kommunalrådet har också sagt att reaktionerna hade varit annorlunda om de hade varit sanna.

Ólafur Ólafsson dömdes förra året mot sitt nekande till tre och ett halvt års fängelse för ekonomisk brottslighet med kopplingar till Kaupþing. Domen har överklagats.

Här kan du läsa mer om domen mot Ólafur Ólafsson.

Utbrott i Bárðarbunga kan frigöra flygplansvrak

Sent på kvällen i ett kraftigt oväder den 14 september 1950 kraschlandar Loftleiðirs DC-4 på Vatnajökull. En storm har drivit flygplanet ur kurs och tvingat ned det på så låg höjd att den vänstra vingen kolliderar med Bárðarbungas topp. Samtliga sex ombord överlever olyckan. Nu tror vulkanologen Haraldur Sigurðsson att ett utbrott i Bárðarbunga kan kasta upp resterna av flygplanet.

År 1950 var utrikestrafik ett nytt fenomen på Island. Flygbolaget Loftleiðir - som senare skulle bli Icelandair - var en av pionjärerna. Då var flottans stolthet Geysir, en DC-4 med plats för 46 passagerare.

Den 14 september lyfte Geysir från Luxemburg på väg mot Reykjavík. Där skulle en ny besättning sedan flyga planet vidare mot Nordamerika.

Trots ett kraftigt oväder över Atlanten tycktes allt gå som planerat. Klockan 22.25 telegraferade besättningen till kontrolltornet i Reykjavík att Geysir skulle landa om en dryg timme - och hela 40 minuter före utsatt tid. Klockan 22.52 uppmanade tornet besättningen att meddela när Västmannaöarna passerades. Det utropet besvarades aldrig.

Med våldsam kraft hade Geysir bara några minuter tidigare kraschat på Vatnajökull. Planets vänstra vinge slog emot Bárðarbungas topp. Samtliga sex ombord överlevde olyckan. Men var de befann sig hade de inte en aning om.

I nästan fyra dygn pågick sökandet efter det försvunna flygplanet. Så småningom tycktes det allt mer sannolikt att Geysir faktiskt flugit över Vatnajökull - och därmed befunnit sig långt ur kurs. Men väderförhållandena gjorde det omöjligt att leta på glaciären.

Genombrottet kommer på eftermiddagen den 18 september när en telegrafist ombord på ett fartyg vid Langanes på Islands nordöstra hörn uppfattar ett sos-meddelande. Han pusslar efter hand ihop meddelande för meddelande tills det står honom klart att det är nödsändningar från Geysir. Han får veta att alla är vid liv och att planet befinner sig på en glaciär - men besättningen vet inte vilken. Däremot hade ett plan flugit över dem under gårdagen.

Efter att ha uteslutit alla andra möjligheter står det klart att planet kraschlandat på Vatnajökull - och inte Mýrdalsjökull eller Eyjafjallajökull som på grund av avståndet till Reykjavík framstod som troligare alternativ. Redan samma dag lättar dimman över Bárðarbunga och vid en ny överflygning syns inte bara vraket på glaciären utan också flera besättningsmedlemmar.

Två dagar senare når de första räddningsarbetarna fram till besättningen. Några skadades i samband med kraschen men ingen har ådragit sig livshotande skador. De förs ned från glaciären men Geysir blir kvar.

I dag tros Geysir befinna sig under ett cirka 100 meter tjockt täcke av is. Undan för undan har flygplanet begravts allt djupare i glaciären.

Enligt vulkanologen Haraldur Sigurðsson behöver inte Vatnajökull bli isfritt för att flygplanet ska komma fram. I ett blogginlägg skriver han att ett utbrott vid Bárðarbunga på nytt kan föra upp flygplanskroppen till ytan. I vilket skick det skulle bli - planet var illa sargat redan efter kraschen för 64 år sedan - återstår dock att se.

Dagens citat

"Det är en kraftigt växande rörelse av människor över hela världen som tänker i liknande banor som vi, och på många ställen har användningen av plastbärkassar varit mindre än här i landet. Än så länge är det dock mycket få städer och samhällen som helt och hållet har gjort sig av med plastbärkassen och jag tror att få samhällen har kommit så långt som vi utan att använda befallningar och förbud."

Menja von Schmalensee i Fréttablaðið om arbetet för att göra Stykkishólmur fritt från plastpåsar - läs mer här.

lördag 20 september 2014

Två veckor av skalv och magmarörelser vid BárðarbungaRedan den 15 augusti börjar den jordskalvssvärm som alltjämt pågår vid Bárðarbunga. Det dröjer sedan två veckor innan det hittills största utbrottet i området startar vid Holuhraun. Ovan kan du se jordskalvens och magmarörelsernas mönster från aktivitetens början fram till utbrottets start.

Uppmanade domare "sticka hem till Ryssland" - frias

"Stick hem till Ryssland", ropade Víkingur Ólafsvík-spelaren åt domaren när han visades ut efter att ha dragit på sig två gula kort i en match mot Grindavík. Spelaren straffades först med fem matchers avstängning och 100 000 isländska kronor i böter. Nu rivs domen upp eftersom spelarens kommentar till domaren inte anses vara rasistisk.

Inför årets säsong skärpte det isländska fotbollsförbundet Knattspyrnusamband Íslands, KSÍ, regelverket mot rasism. Uppmaningen kom från det internationella förbundet Fifa som driver en kampanj för att få bort rasismen från fotbollsplanen.

Den 9 augusti möttes Víkingur Ólafsvík och Grindavík i den isländska andraligan. Efter att ha fått två gula kort visades en av hemmalagets spelare ut i slutminuterna av förlustmatchen. När spelaren gick av planen ropade han till domaren, som har rysk bakgrund, att han skulle "sticka hem till Ryssland".

Vid en första prövning ansåg KSÍ:s disciplinnämnd att spelaren från Víkingur Ólafsvík gjort sig skyldig till rasism på fotbollsplanen. Han bestraffades därför med fem matchers avstängning och klubben med 100 000 isländska kronor i böter.

Víkingur Ólafsvík överklagade beslutet. Och KSÍ:s apellationsdomstol ger klubben rätt. I beslutet skriver domstolen att uppmaningen att "sticka hem till Ryssland" inte kan anses vara ett brott mot den paragraf som förbjuder rasism på fotbollsplanen. Spelaren slipper därmed avstängningen och klubben behöver heller inte böta för förseelsen.

Här kan du läsa mer om åtgärder mot rasism inom fotbollen.

Utbrott i Bárðarbunga kan göra norra Island strömlöst

Mätstationer för svaveldioxid.
Illustration: Umhverfisstofnun
Ett utbrott som stör flygtrafiken över Atlanten och översvämningar som sliter med sig elledningar och gör stora delar av Island strömlöst. Det är enligt vulkanologen Ármann Höskuldsson några av de tänkbara konsekvenserna vid ett utbrott i Bárðarbungas krater. Under fredagskvällen blev utbrottet vid Holuhraun synligt på nytt sedan molntäcket spruckit upp.

Myndigheterna bör förbereda sig för värsta tänkbara scenario. Det var enligt Vísir vulkanologen Ármann Höskuldssons budskap till de isländska kommunerna vid ett möte med samarbetsorganisationen Samband íslenskra sveitarfélaga. Han tror att sannolikheten för ett utbrott i Bárðarbungas krater är hög - men att konsekvenserna beror på utbrottets storlek.

Ármann Höskuldsson utgångspunkt är att utbrottet vid Holuhraun inte är tillräckligt stort för att göra sig av med av med all den magma som är i rörelse vid Bárðarbunga. Därför är det troligt att det pågående utbrottet följs av nya utbrott - antingen på öppen mark, under Dyngjujökull eller i Bárðarbungas krater.

Vid ett utbrott i kratern kan det gå snabbt. Bárðarbungas topp är 2 009 meter över havet och istäcket omkring 800 meter tjockt. Sluttningarna ned mot öppen mark är - beroende på hur ett sådant utbrott skulle gå till - branta vilket gör att översvämningar skulle kunna lämna glaciären redan efter en halvtimme. Myndigheternas tid att reagera riskerar alltså att bli knapp.

Ármann Höskuldsson säger till Vísir att ett kraterutbrott kommer att leda till översvämningar i norr - sannolikt i Jökulsá á Fjöllum. Eftersom älven inte kommer att kunna svälja de enorma vattenmassorna kommer de även att forsa fram över öppen mark.

Översvämningarna kommer att slita med sig elledningar, vägbroar med mera. Delar av norra och nordöstra Island riskerar alltså att bli av med elförsörjningen samtidigt som vägar blir oframkomliga efter att ha lagts under vatten. Därmed finns det också en risk för att invånare skärs av från omvärlden.

Vidare tror Ármann Höskuldsson enligt Vísir att ett utbrott kan påverka flygtrafiken. Avgörande för konsekvenserna är utbrottets intensitet - om det sker kraftiga explosioner i Bárðarbungas krater - och askans sammansättning - om den är tillräckligt finkornig för att transporteras längre sträckor med vindarna.

Vulkanutbrottet vid Holuhraun blev i går kväll åter synligt sedan molntäcket spruckit upp. Många forskare räknar med att aktiviteten i området kan bli långvarig. Forskarna har använt fjällstugan vid Drekagil nära Askja som bas innan de giftiga vulkangaserna tvingade dem att flytta sig längre norrut. De väntas bli kvar i stugan åtminstone till jul, rapporterar Morgunblaðið.

Umhverfisstofnun har i samarbete med Almannavarnir köpt 40 nya mätare för svaveldioxid. Mätarna kommer enligt ett pressmeddelande att placeras ut i landet för att kunna följa giftgaserna från vulkanutbrottet vid Holuhraun. Många av mätarna kommer dessutom att vara flyttbara så att de vid behov kan placeras ut på andra ställen.

Utbrottet vid Holuhraun gör nu att bygget av en ny väg vid Jökulsá á Fjöllums västra sida försenas. Den första etappen skulle omfatta 3,5 kilometer ny väg från landsvägen vid gården Tóvegg och söderut. Men entreprenören får på grund av översvämningsrisken inte längre hämta material från glaciärälvens strand, uppger RÚV.

Klockan 1.10 lokal tid inträffade ett skalv med en magnitud på 5,1. Jordskalvet hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater. Gårdagens största skalv hade en magnitud på 4,7. Majoriteten av skalven äger rum vid den magmafyllda berggångens norra ände.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.

Dagens citat

"Vi beslutade att bara sälja fönsterplatser så att alla har så god utsikt som möjligt. ... Det är uppenbart ett avsevärt intresse för detta och det är kul att se att detta är en blandning av islänningar och utlänningar."

Árni Gunnarsson, vd för Flugfélag Íslands, i Morgunblaðið om att flygbolaget i dag från Reykjavík gör två redan slutsålda flygningar över Vatnajökull, Bárðarbunga och vulkanutbrottet vid Holuhraun.

fredag 19 september 2014

Så blir vädret på Island - i juli år 2050Varmare men också regnigare och solfattigare. Så kan vädret komma att se ut på Island en dag i juli år 2050. Bakom denna prognos står Birta Líf Kristinsdóttir, meteorolog vid Veðurstofa Íslands, som också räknar med fortsatt smältande glaciärer och ytterligare utbredning av grönska. Inslaget är en del i ett samarbete mellan Förenta Nationerna och World Met Organization.

Tre västisländska kommuner kan bli en enda

En majoritet av invånarna i Dalabyggð och Reykhólahreppur är positiva till ett samgående med en grannkommun. Politikerna i fullmäktige inleder nu diskussioner med grannen Strandabyggð för att undersöka förutsättningarna för en sammanslagning. Den nya storkommunen på nordvästra Island skulle få 1 450 invånare och sett till ytan bli landets sjätte största.

I samband med vårens kommunalval fick invånarna i Dalabyggð på västra Island möjlighet att ta ställning till samgåenden med grannkommuner. I undersökningen såg 60,1 procent positivt på samgåenden medan 39,9 procent vill att Dalabyggð ska fortsätta som kommun på egen hand.

De populäraste alternativen var enligt ett pressmeddelande Reykhólahreppur med 31,6 procent och Reykhólahreppur tillsammans med Strandabyggð med 30,3 procent.

Även i Reykhólahreppur genomfördes en undersökning i samband med valet. Där sade 51,7 procent ja till samgåenden medan 48,3 procent sade nej. Starkast stöd fanns enligt Reykhólavefurinn för ett samgående med Dalabyggð och Strandabyggð och därefter enbart med Strandabyggð.

Nu inleder kommunpolitikerna diskussioner om ett samgående mellan de tre kommunerna. Initiativet till mötet kommer från Dalabyggð. Invånarna i Strandabyggð har dock inte fått ta ställning till planerna.

Tillsammans har de tre kommunerna 1 450 invånare. Varje kommun har en tätort - Búðardalur i Dalabyggð, Reykhólar i Reykhólahreppur och Hólmavík i Strandabyggð. Vid ett samgående skulle kommunen få en yta på 5 417 kvadratkilometer, vilket skulle göra kommunen till den sjätte största i landet.

Mellan de tre kommunerna finns i dag samarbeten om vissa tjänster. Bättre kommunal service och ökad ekonomisk stabilitet brukar vara tunga argument när kommuner diskuterar samgåenden. Samtidigt är avstånden mellan huvudorterna så stora att möjligheterna till besparingar inom förvaltningen är små.

Ett liknande samarbete hade varit närmast otänkbart för bara några år sedan. De tre kommunerna förenas nu av vägen genom Arnkötludalur. Innan vägen öppnades fanns det bara en pålitlig vägförbindelse mellan centralorterna under sommarhalvåret.

Andrea Kristín Jónsdóttir, kommunchef i Strandabyggð, säger i Fréttablaðið att det inom kommunen har förekommit diskussioner om samgåenden. Än så länge har dock fullmäktige inte tagit något beslut om att tillfråga de egna invånarna:
"Här är folk öppna för alla möjligheter."
En skillnad mellan kommunerna är traditionerna kring val till kommunfullmäktige. I både Reykhólahreppur och Dalabyggð ställde inga politiska partier upp i valet. I stället fick invånarna rösta fram privatpersoner som ledamöter. I Strandabyggð röstade däremot väljarna på olika listor.

Karl Kristjánsson, kommunalråd i Reykhólahreppur, säger i Fréttablaðið att det finns både för- och nackdelar med personval. I just Reykhólahreppur tackade samtliga sittande ledamöter i fullmäktige nej till omval. I våras valdes därför fem helt nya ledamöter in i fullmäktige:
"Å andra sidan tror jag att det kan vara hälsosamt för invånarna att uppleva samhällsansvar på ett så påtagligt sätt."
Organisationen Samtök sveitarfélaga á Íslandi rekommenderar i en rapport just samgåenden mellan Strandabyggð, Reykhólahreppur och Dalabyggð. På västra Island ses det som det bästa alternativet för kommunsammanslagningar. Därefter följer en storkommun på Snæfellsnes och ett samgående mellan alla kommuner vid Borgarfjörður och Akranes.

Här kan du läsa mer om valet i Reykhólahreppur.

Färre skalv vid Bárðarbunga - men magmaflödet fortsätter

Dålig sikt och giftiga vulkangaser har gjort att få kunnat ta sig nära utbrottet vid Holuhraun de senaste dagarna. Samma tre personer som tidigare stoppats av polisen på väg mot utbrottet har dock gjort ett nytt försök - och lyckats. Under natten har bara tre jordskalv vid själva Bárðarbunga registrerats. Antalet skalv vid den magmafyllda berggångens norra ände är däremot betydligt fler.

I samband med att utbrottet vid Holuhraun började utfärdade myndigheterna tillstånd till ett trettiotal personer - forskare och journalister - som gav dem lov att befinna sig i området. Ett av villkoren är att de följer myndigheternas order. De senaste dagarna har vulkangaserna på grund av skiftande vindar ansetts så farliga att ingen släppts in i området annat än för korta stunder.

Utöver vulkangaserna har sikten varit begränsad de senaste dagarna. Forskarna har därför främst följt utbrottet vid Holuhraun genom webbkameror.

Den 8 september stoppades tre män på väg mot platsen för utbrottet av polis. De har dryga böter att vänta för att ha struntat i avspärrningarna. Fem dagar senare gjorde samma män ett nytt försök. Då lyckades de ta sig ända fram till Holuhraun. Vísir berättar att männen publicerat bilder på Facebook där de poserar framför utbrottet.

För Vísir kallar de utrymningen av höglandet norr om Vatnajökull för absurd. De tre männen anser att alla intresserade bör ha rätt att besöka Holuhraun.

Almannavarnir skriver i ett pressmeddelande att avspärrningarna är nödvändiga. Vulkangaserna gör att det är förenat med livsfara att närma sig Holuhraun utan gasmask och gasmätare. Föränderliga vindar gör situationen oförutsägbar. Därför är det viktigt att inte för många befinner sig i området om behovet av en total evakuering skulle bli akut - till exempel vid ett utbrott i Bárðarbungas krater.

Under dagen väntas vulkangaser främst spridas över norra Island. Under torsdagen uppmättes inga nivåer av svaveldioxid som var akut hälsofarliga.

Jordskalven i området blir allt glesare. Mellan midnatt och klockan 7 lokal tid noterades på fredagens bara 25 skalv. Av dessa var det bara tre som hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater. Det största skalvet hade en magnitud på 4,7. Gårdagens kraftigaste skalv uppmättes till 5,3. Även det skedde vid Bárðarbungas krater, som i anslutning till skalvet sjönk ytterligare 20 till 30 centimeter.

Majoriteten av skalven sker i stället i anslutning till den magmafyllda berggång som sträcker sig från Bárðarbungas magmakammare i nordlig riktning under Dyngjujökull och ut på öppen mark vid Holuhraun. Om berggången fortsätter att expandera är osäkert, men skalven tyder på att tillförseln av magma alltjämt pågår.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.

Dagens citat

"We still have a lot of fish to export, even if we have a population growing fast, and one million tourists are eating an even bigger chunk of fish production locally."

Fiskeminister Sigurður Ingi Jóhannsson i Grimsby Telegraph om de isländska fångster som landas i Storbritannien.

torsdag 18 september 2014

Självständighetspartiet störst på Island

Självständighetspartiet ökar på Socialdemokraternas bekostnad och är med bred marginal Islands största parti. Dessutom tar Ljus framtid på nytt klivet förbi Socialdemokraterna i opinionen. Framstegspartiet och Gröna vänstern ökar marginellt medan Piratpartiet tappar väljarstöd. Det visar en ny opinionsmätning utförd av MMR.

Inga stora förändringar har skett i opinionen sedan MMR:s förra mätning som genomfördes för två veckor sedan. Anmärkningsvärt är dock att Självständighetspartiet befäster sin ställning som Islands största parti med 28,2 procent av väljarsympatierna, en uppgång med 1,6 procentenheter. Samtidigt backar Socialdemokraterna hela 3,4 procentenheter till 16,9 procent.

Ljus framtid återtar därmed positionen som landets näst största parti med 17,8 procent, en ökning med 0,2 procentenheter. Framstegspartiet ökar med 1,2 procentenheter till 11,3 procent och Gröna vänstern ökar med 0,8 procentenheter till 10,4 procent. Piratpartiet backar med 1,1 procentenheter till 9,2 procent.

Inga andra partier är i närheten av femprocentsspärren till alltinget. Gryning får 1,2 procent, Höger-gröna 0,7 procent, Folkfronten 0,7 procent, Landsbygdspartiet 0,5 procent, Demokrativäktaren 0,4 procent, Regnbågen och Hushållens parti 0,3 procent och Sturla Jónsson 0,2 procent. Övriga partier får 1,9 procent.

Trots att stödet för bägge regeringspartierna ökar minskar stödet för regeringen. Nu uppger 36,3 procent att de står bakom koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet, en nedgång med 2,2 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Flyttlass till Selfoss oroar i Eyrarbakki och Stokkseyri

Selfoss fortsätter att växa. Men Eyrarbakki och Stokkseyri, de två andra tätorterna i kommunen Árborg, förlorar ständigt invånare. Trots att orterna ingår i samma kommun flyttar många till Selfoss för att få bättre service. Ett sätt att försöka vända utvecklingen kan vara ändrade regler som gör det möjligt att bygga ut de små trähus som dominerar i Stokkseyri och Eyrarbakki.

År 1991 hade Selfoss 3 959 invånare. Samma år bodde 441 personer i Stokkseyri och 528 personer i Eyrarbakki. I dag har antalet invånare i Selfoss ökat till 6 601 personer. I Stokkseyri bor i dag bara 460 personer och i Eyrarbakki 496.

Under samma period som befolkningen i Selfoss ökat med 67 procent har alltså befolkningen i Stokkseyri och Eyrarbakki tillsammans minskat med 2 procent.

Selfoss växer snabbt med nya butiker och planer på ett nytt köpcentrum som ska bli det största på södra Island. I Eyrarbakki går utvecklingen åt motsatt håll. Länge var orten en av Islands viktigaste handelsplatser med mängder av affärer. De senaste åren har både bankkontoret och den lilla butiken vid bensinmacken bommat igen.

De ständiga flyttlassen till Selfoss oroar lokalbefolkningen. I ett boendemöte i Stokkseyri med kommunchefen Ásta Stefánsdóttir diskuterades den negativa befolkningsutvecklingen. Under mötet sades att många valde Selfoss tack vare ett bättre utbud av service och tjänster - trots att bostäder och tomter är dyrare i staden.

Eftersom de tre orterna ingår i samma kommun ansåg vissa deltagare att samma service borde kunna erbjudas även i Stokkseyri och Eyrarbakki. Många familjer motiverar valet av Selfoss med att tillgången till specialundervisning för barn i skolåldern där är bättre.

Ásta Stefánsdóttir sade att utflyttningen var ett bekymmer. I dag består bebyggelsen i Stokkseyris och Eyrarbakkis kärnor av gamla trähus. Eftersom det är svårt att få tillstånd att bygga om eller bygga ut husen har det lett till att många hus nu bara används som sommarbostäder. Ásta Stefánsdóttir ansåg att en lösning på problemet skulle kunna vara att lätta på reglerna, och bara kräva att alla ändringar följde byggnadernas ursprungliga stil.

Här kan du läsa mer om den sista butiken i Eyrarbakki.

Vulkangaser från Bárðarbunga kan nå Reykjavík i dagBárðarbungas krater har nu sjunkit 25 meter - men takten har mattats av. Samtidigt kommer giftiga vulkangaser för första gången att blåsa i västlig riktning från utbrottet vid Holuhraun. Det kan inte uteslutas att höga halter av svaveldioxid når Reykjavíkområdet. Men än så länge handlar det bara om korta toppar med riktigt höga nivåer och det finns därför ingen anledning att på längre sikt oroa sig över hälsan.

Jordskalven vid Bárðarbunga blir allt färre. Nu handlar det bara om drygt hundra skalv om dagen. När skalven var som mest intensiva rörde det sig om över tusen per dygn. Gårdagens kraftigaste skalv inträffade klockan 18.09 lokal tid och hade en magnitud på 5,2.

Bárðarbungas krater sjunker nu ungefär en halvmeter om dagen och har nu kollapsat 25 meter sedan jordskalvssvärmen började i området för en månad sedan. Den sjunker dock långsammare nu. Möjligen kan det vara en utveckling som innebär att risken för att ett utbrott i själva kratern minskat något. En ökning av takten skulle däremot kunna förebåda att kratern föll ihop och därmed skapade kanaler för magma att nå ytan genom sidorna.

Trenden är att utbrottet vid Holuhraun långsamt minskar i intensitet. Inget tyder dock på att det kommer att upphöra inom de närmaste timmarna. Även om aktiviteten falnar är den ändå ganska stabil.

Lava från utbrottet täcker nu ett område på 25 till 30 kvadratkilometer. Vulkanologen Ármann Höskuldsson räknar enligt Fréttablaðið med att minst 200 miljoner kubikmeter lava nått ytan. Lavan skulle därmed räcka till för att fylla samtliga byggnader på Island och lite till. Eller att fylla Hallgrímskirkja i Reykjavík med lava 8 300 gånger eller 667 000 bostäder på 100 kvadratmeter.

Som jämförelse producerade utbrottet på Hemön 1973 ungefär lika mycket lava, men den var betydligt tjockare och täckte bara 3,4 kvadratkilometer. Heklas utbrott år 1947 resulterade i minst 800 miljoner kubikmeter lava medan Laki år 1783 producerade nästan 14 miljarder kubikmeter lava, skriver Fréttablaðið.

Att utbrottet vid Holuhraun får en fortsättning är enligt Ármann Höskuldsson till 99,9 procent säkert. Frågan är bara var och när. Han säger i Morgunblaðið att de skalv som äger rum under Dyngjujökull oroar eftersom de skulle kunna förebåda ett utbrott under glaciären. Ytterligare ett utbrott på öppen mark vore däremot sannolikt ofarligt eftersom avståndet är långt till närmaste bebyggelse.

Spridningsprognos för vulkangaser
under torsdagen. Illustration:
Veðurstofa Íslands
För första gången sedan giftiga vulkangaser började att spridas från utbrottet vänder nu vindarna. I dag väntas främst höga halter av svaveldioxid på höglandet väster om Vatnajökull. Det går inte heller att utesluta att vulkangaserna kan nå fram till Reykjavíkområdet.

Som mest har halten av svaveldioxid i Reyðarfjörður uppmätts till 4 000 mikrogram per kubikmeter luft. I Mývatnområdet är den högsta noteringen 1 250 mikrogram. Det handlar dock om korta toppar med hälsofarliga nivåer. Snittvärdena per timme och dygn är betydligt lägre och innebär inga akuta hälsorisker.

Vid höga halter av svaveldioxid i luften är det viktigt att stänga fönster, hålla sig inomhus och avstå från fysiskt ansträngande aktiviteter. Det är särskilt viktigt för personer som är mer utsatta för hälsorisker än andra, som exempelvis astmatiker. Vanliga reaktioner på svaveldioxid är irritation i hals och ögon samt huvudvärk.

Om koncentrationen av giftiga vulkangaser skulle öka och ligga kvar längre finns det flera andra sätt att skydda sig. En bra metod är att höja inomhustemperaturen. Eftersom luft expanderar i värme kommer den därmed att leta sig ut genom sprickor och gluggar - i stället för att utomhusluften tar sig in genom samma sprickor.Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga och här se en föreläsning på isländska av Halldór Björnsson från Veðurstofa Íslands om spridningen av vulkangaser från utbrottet vid Holuhraun.

Dagens citat

"I tanken besvärades jag av mina barns ord: Mamma, kan du köpa ost? Jag ville så gärna köpa ost till dem en gång. Det var då som jag beslöt att bryta min livsregel eftersom jag inte stjäl. Men där stal jag. Jag stal ost på Bónus till mina barn för att få se deras leende när jag kom hem."

En ensamstående tvåbarnsmamma som lever under fattigdomsgränsen berättar i DV om sin vardag och oron för regeringens planer på att höja matmomsen från 7 till 12 procent.

onsdag 17 september 2014

Förhöjd säkerhet vid Gunnuhver efter ökad aktivitetKokande lervälling kastas plötsligt betydligt längre från Gunnuhvers källa än tidigare. Polisen stängde därför den östra utsiktsplattformen eftersom besökare riskerade att få lera över sig. Vad som orsakar den ökade aktiviteten är inte känt, skriver Víkurfréttir.

Den heta källan Gunnuhver väster om Grindavík är ett populärt besöksmål. Aktiviteten går dock i vågor och det är inte sällan farligt att komma nära Gunnuhver. Så sent som sommaren 2010 öppnades platsen på nytt för besökare sedan den varit avspärrad i två år efter häftiga explosioner.

Nu har aktiviteten åter eskalerat och ökat faran för besökare. Därför stängdes den östra utsiktsplattformen på obestämd tid medan den västra lämnades öppen. Så småningom uppstod också en ny källa i området. Ovan kan du se ett färskt klipp från Gunnuhver.

Här kan du läsa mer om Gunnuhver.

Fyra fälls för bedrägeri - bluffade till sig varor från Ikea

Genom att byta streckkoder kunde fyra islänningar gång på gång lämna Ikea i Garðabær med varor som de kommit över för en bråkdel av priset. Därefter återvände de till butiken för att byta in varorna mot tillgodokvitton. Sedan kunde de åka hem med saker de verkligen ville ha. Nu döms fyra islänningar för en serie bedrägerier som ägde rum under hösten 2012.

Ikea i Garðabær vände sig för ett och ett halvt år sedan till polisen. Då hade fem personer fastnat på övervakningskamerorna misstänkta för att ligga bakom bedrägerier mot butiken. Företaget anade att de låg bakom en varusvindel för mångmiljonbelopp.

Företaget valde att inför Héraðsdómur Reykjavíkur stämma de fem personerna på totalt 650 000 isländska kronor. Samtliga valde att betala. Men när de misstänkta ställdes inför rätta åtalade för bedrägeri valde två att neka.

Åtalet var inte lika omfattande som den stämning som Ikea riktade mot de fem personerna. Åklagaren ansåg inte att det gick att bevisa brott i alla de fall som de fem ersatt Ikea för. En av de fem åtalades inte eftersom åklagaren inte heller här ansåg att det var bevisat att personen faktiskt deltagit i bedrägerierna.

Den 7 oktober 2012 gick en man och en kvinna genom kassan med ett bord. Genom att byta ut streckkoden betalade de 3 650 isländska kronor i stället för 89 950 kronor. De ska sedan ha gett bort det som en födelsedagspresent. Det ville sig dock inte bättre än att mottagaren ville byta.

Mottagaren ska enligt paret ha nöjt sig med ett presentkort på 8 000 isländska kronor hos Ikea. Resten fick alltså paret i form av ett tillgodokvitto - en summa 77 000 kronor högre än vad de hade betalat i kassan. Ändå sade sig varken mannen eller kvinnan ha reagerat på att de fick så mycket tillbaka för en sak som kostat så lite. Bägge förklarade att de inte mindes. Kvinnan skyllde minnesluckorna på en graviditet.

Trots att de betalat skadestånd till Ikea nekade både mannen och kvinnan till brott. Héraðsdómur Reykjavíkur fäller nu paret för bedrägeri. De döms till en månads fängelse villkorat på två år. Om de inte gör sig skyldiga till ny brottslighet under tiden slipper de alltså sitta av straffet. De får också betala rättegångskostnader på totalt närmare 900 000 isländska kronor.

Mannens halvbror - som är verksam som jurist - fälldes också för bedrägerier mot Ikea. Vid fem tillfällen under september 2012 gick de genom kassan med varor där streckkoderna bytts ut. På detta sätt kunde de för 17 450 isländska kronor komma över varor till ett värde av 269 750 kronor.

Både mannen och kvinnan erkände i rätten. Bägge dömdes till två månaders fängelse villkorat på två år.

20 000 jordskalv vid Bárðarbunga den senaste månaden

Illustration: Veðurstofa Íslands
Över 20 000 jordskalv har inträffat vid Bárðarbunga den senaste månaden. Ett kraftigt skalv med en magnitud på 5,4 ägde rum vid vulkanens krater i går kväll. Men utbrottet vid Holuhraun fortsätter att mattas av och tros upphöra inom de närmaste dagarna. Det ses dock bara som en tidsfråga innan ett nytt utbrott börjar i samma område.

Det har nu gått en månad sedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började. Sedan dess har Veðurstofa Íslands registrerat över 20 000 jordskalv i området. Majoriteten av skalven har varit små. Men hela 24 skalv har haft en magnitud på minst 5,0 och ytterligare 44 skalv har uppmätts till högre än 4,0.

Det kraftigaste skalvet inträffade den 26 augusti och hade en magnitud på 5,7. Något större skalv har inte registrerats på Island sedan maj 2008, då ett jordskalv på 6,3 skakade sydvästra Island.

Två stora skalv inträffade i går kväll med magnituder på 5,4 respektive 4,8. Bägge hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater. Tidigare under dagen skedde skalv med magnituder på 5,2 och 4,8.

Bárðarbungas krater fortsätter att sjunka. Takten bedöms nu vara cirka en halvmeter om dagen.

Både jordskalvssvärmen och vulkanutbrottet tycks vara på väg att ebba ut. Samtidigt samlas betydligt mer magma i en underjordisk berggång än vad som kommer upp till ytan vid Holuhraun. Därför är det troligt att nya utbrott kommer att uppstå i samma område tills trycket har lättats ytterligare.

Lavafältet breder inte längre ut sig i någon större utsträckning eftersom utbrottet har tappat så mycket styrka. Därför ser det i nuläget ut som att lavan varken kommer att täppa till flödena för Skaftá eller Jökulsá á Fjöllum. Mest aktiv just nu är mittkratern som kallas Baugur.

Halterna av svaveldioxid är alltjämt så höga att forskarna bara kan besöka området korta stunder. Aðalsteinn Jónsson, bonde på Klaustursel sydväst om Egilsstaðir, säger i Morgunblaðið att vulkangaserna fått grödorna att vissna snabbare än normalt.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.

Dagens citat

"Detta är platsen för att vara i lugn och ro. Där är inte överfullt av turister och människor kan verkligen njuta av att höra vågorna vid sanden."

Arinbjörn Bernharðsson, som driver pensionatet Urðartindur i Norðurfjörður, i Morgunblaðið om vad som lockar turister till platsen.

tisdag 16 september 2014

W. H. Auden läser Journey to IcelandÅr 1936 besökte den brittiske poeten W. H. Auden Island under tre månader tillsammans med irländaren Louis MacNiece. Ett resultat av resan var boken Letters from Iceland, en personlig och poetisk reseskildring. Det mest kända avsnittet är dikten Journey to Iceland, som du kan höra författaren själv läsa ovan.

Stickor ska underlätta vandringen över Fimmvörðuháls

Nu ska det bli svårare att gå vilse under vandringen mellan Fimmvörðuháls och Þórsmörk. Hela 460 numrerade stickor är nu utplacerade längs den 26 kilometer långa leden. Med den stora tillströmningen av turister har också allt fler förvillat sig i lavalandskapet under dåligt väder. Stickorna gör det också lättare för räddningsarbetare att undsätta vandrare i nöd, rapporterar RÚV.

Den första delen av Eyjafjallajökulls utbrott år 2010 ägde rum vid Fimmvörðuháls, mitt emellan glaciärerna Eyjafjallajökull och Mýrdalsjökull. Vulkanutbrottet gjorde att många turister fick upp ögonen för den 26 kilometer långa vandringsleden. Den börjar i Skógar, sträcker sig över passet Fimmvörðuháls och slutar vid Básar i Þórsmörk.

Varje år vandrar omkring 10 000 personer hela leden. Inte sällan hamnar vandrare i knippa uppe vid själva Fimmvörðuháls. I dåligt väder kan det vara lätt att förirra sig från stigen. Vandrare kan också behöva undsättas på grund av sjukdomar eller olyckor.

De 460 nya stickor som placerats ut längs vandringsleden ska minska problemen med vilsna vandrare. Stickorna finns med 50 till 60 meters mellanrum från början till slut. Varje sticka är numrerad. Det innebär att den som är i nöd kan uppge sin exakta position för räddningsarbetarna fast den inte vet vart den befinner sig.

Arbetet med att få stickorna på plats har pågått i tre år, uppger RÚV.

Utbrott vid Bárðarbunga kan upphöra - för att börja på nytt

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett kraftigt jordskalv fick i går Bárðarbungas krater att sjunka hela 45 centimeter inom loppet av ett par timmar. Intensiteten vid utbrottet i Holuhraun avtar sakta - men flera forskare tror att ett stopp bara blir tillfälligt. I stället är det bara en tidsfråga innan nästa utbrott börjar i anslutning till den magmafyllda berggång som sträcker sig från Bárðarbunga och ut på öppen mark.

Ett skalv med en magnitud på 5,4 skakade Bárðarbunga klockan 8.04 i går morse. Skalvet - som är ett av de största under den senaste månadens jordskalvssvärm - ägde rum i direkt anslutning till kratern. Omedelbart sjönk kratern 20 centimeter vid skalvet. Inom de närmaste timmarna efter skalvet sjönk den ytterligare 25 centimeter.

Det är troligt att den sjunkande kratern bidrar till att magma flyttar sig till den berggång som löper från Bárðarbunga under Dyngjujökull och ut på öppen mark vid Holuhraun. Utbrottets styrka minskar dock sakta i omfattning. Långt ifrån all magma som kommer från vulkanens magmakammare når ytan vid Holuhraun.

Att det finns stora mängder magma kvar i berggången och att gången är så grund är två faktorer som gör att fler utbrott i området kan vara att vänta. Dagens lavafält vid Holuhraun täcker snart ett 30 kvadratkilometer stort område.

En av de experter som tror att det pågående utbrottet är en del i en lång serie av utbrott är geologen Ari Trausti Guðmundsson. Han säger i Fréttablaðið att det bara är en tidsfråga innan nästa utbrott börjar längs den magmafyllda berggången eller i kratern. Geologen Ágúst Guðmundsson delar hans uppfattning och säger i Fréttablaðið att kraterns kollaps kan medföra ett större tryck som antingen ökar intensiteten i utbrottet vid Holuhraun eller får ett utbrott att börja på en ny plats.

Vulkanologen Ármann Höskuldsson är enligt RÚV också säker på att det kommer att bli en serie av utbrott i området. De kraftiga förskjutningar som uppstått under de senaste veckorna kommer att finnas kvar i flera månader. Medan det pågående utbrottet mattas av tror han att det inte dröjer länge förrän nästa tar vid. Magma strömmar oavbrutet in i den underjordiska berggången.

Däremot vågar ingen spekulera i platsen för nästa utbrott - på öppen mark norr om glaciären, under glaciären vid Dyngjujökull eller i Bárðarbungas krater.

Höga halter av svaveldioxid har de senaste dagarna uppmätts på både östra och nordöstra Island i bland annat Egilsstaðir, Reyðarfjörður, Reykjahlíð och Kópasker. Vulkangaserna har tvingat forskarna att överge den fjällstuga nära Askja som tidigare fungerat som bas. Nu håller de i stället till vid Mývatn betydligt längre bort från platsen för utbrottet.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.

Dagens citat

"Hyresbolagen litar på att människor i bostäderna godkänner denna ökning eftersom det inte finns något annat val. Detta är lagligt men etiskt anser jag att detta är fel. ... Hyresbolagen har utnyttjat den brist som finns på hyresmarknaden. De köper också ägande till överpris. För att få tillbaka förräntningen låter de hyresgästen betala för det."

Jóhann Már Sigurbjörnsson, ordförande för hyresgästföreningen Samtök leigjenda á Íslandi, i Morgunblaðið om de ofta trettioprocentiga hyreshöjningar som etablerade uthyrare kräver av gästerna när de tar över fastigheter - läs mer här.

måndag 15 september 2014

En sjuk resa till IslandAtt skjuta en val, spela golf på en glaciär, ordna en vikingabegravning och hångla med en skönhetsmiss är några av de uppdrag som den brittiske journalisten Grub Smith får i det första avsnittet av Travel Sick. Serien premiärvisades 2001. Du ser programmet som handlar om Island ovan.

Vill bygga linbana till Esjas topp

En linbana från Esjas fot till fjällets topp som betar av höjdskillnaden på 900 meter på bara fem minuter. Så lyder bolaget Esjuferjas planer för Reykjavíkområdets populäraste berg. Bolaget har ansökt om tre olika tomter för att kunna påbörja bygget. Målet är att linbanan ska invigas senast år 2017 och varje år transportera 150 000 besökare, skriver Viðskiptablaðið.

Med en höjd på 914 meter över havet dominerar Esja utsikten för många bosatta i Reykjavíkområdet. Att vandra till fjällets topp är också ett populärt fritidsnöje. Nu vill bolaget Esjuferja att det ska gå att ta sig upp till toppen betydligt snabbare. Esjuferja vill nämligen bygga en linbana från fjällets fot till toppen.

Bakom bolaget Esjuferja står bland annat Verk­fræðistofa Jó­hanns Indriðason­ar ehf. Samma ingenjörsfirma har tidigare presenterat en idé om att transportera turister från Reykjavíks hamn till Esjas fot i Kollafjörður med gondolliknande fartyg.

Bolaget har ansökt om tre tomter vid Esja. Tanken är att linbanan ska sträcka sig från vandringsledens början och upp till toppen. Till skillnad från leden ska linbanan ta raka vägen upp. Resan beräknas ta fem minuter.

Såväl vid Esjas fot som topp ska det finnas ett stationshus. I anslutning till fjällets topp vill Esjuferja bygga en restaurang och en utsiktsplattform. Målet är att linbanan varje år skulle användas av upp till 150 000 besökare. Linbanan ska drivas av elektricitet.

En förhoppning är att bygget ska kunna påbörjas under 2015. Än så länge återstår dock enligt Viðskiptablaðið flera frågor som måste lösas. Esjuferja har ännu inte fått klartecken för projektet från kommunen. Utan någon mark blir det inte heller någon linbana. Detaljplanen behöver göras om och det är heller inte uteslutet att kommunen vill se en miljökonsekvensbeskrivning.

Bolaget jagar också pengar till bygget. Prislappen för linbanan tros bli ungefär 3 miljarder isländska kronor. Esjuferja har dessutom ansökt om att få placera meteorologisk mätutrustning på Esja. Bättre information om vädret på fjället är en annan förutsättning för konstruktionen av linbanan.

Om bygget kan påbörjas under nästa år räknar Esjuferja med att premiärturen kommer att ske under år 2017.

Här kan du läsa mer om planerna på båttrafik till Esja.

Kraftiga jordskalv får Bárðarbungas krater att sjunka

Illustration: Veðurstofa Íslands
Bárðarbungas krater har sjunkit nästan 24 meter sedan jordskalvssvärmen i området började för en månad sedan. I samband med gårdagens kraftigaste skalv - som hade en magnitud på 5,3 - sjönk kratern 15 centimeter på ett ögonblick. Ett utbrott i kratern är alltjämt ett av myndigheternas huvudscenarier för den fortsatta utvecklingen i området.

Lavafältet vid Holuhraun täcker nu ett område på cirka 25 kvadratkilometer. Än så länge har inte lavan täppt till flödet för hela Jökulsá á Fjöllum. Att det har gått långsammare än vanligt skulle kunna bero på att det kalla smältvattnet från Vatnajökull minskar lavans framfart och pressar den mot älvens västra strand.

Under lördagen avtog aktiviteten något. Lavafältet expanderade då bara marginellt. Inget tyder dock i nuläget på att utbrottet skulle vara på väg att upphöra.

Det har nu gått en månad sedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började. Under en period inträffade över tusen skalv per dygn. Nu är antalet nere på några hundra. Under söndagen hade de flesta skalven sitt epicentrum vid den magmafyllda berggång som sträcker sig norrut från Bárðarbunga mot Holuhraun. En mindre jordskalvssvärm registrerades också direkt öster om Askja.

Bárðarbungas krater har nu sjunkit närmare 24 meter under de senaste veckorna. Under söndagen sänkte den sig ytterligare omkring en halvmeter. Anmärkningsvärt är att en stor del av sänkningen - cirka 15 centimeter - skedde i direkt anslutning till gårdagens kraftigaste jordskalv som hade en magnitud på 5,3.

De giftiga vulkangaserna gör att det är förenat med livsfara att befinna sig nära utbrottet vid Holuhraun. Forskare använder både gasmask och gasmätare på platsen. Mätutrustningen är nödvändig för att kunna undvika fickor med höga halter av exempelvis svaveldioxid.

Den blågrå dimma som skapas av vulkangaserna observerades under gårdagen på norra och nordöstra Island. Hårda vindar gör dock att gaserna inte blir liggande utan blåser ut mot Atlanten.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.