lördag 10 oktober 2015

Dagens citat

"Det är en oacceptabel bluff i denna bransch som är kopplad till nationalitetskänsla. Att vi skulle sälja isländska produkter. En bråkdel av de prylar som vi säljer är isländska. Till största delen är detta massproducerat skräp från Kina - och jag deltar i det. ... Jag skäms inte för att importera dessa prylar oavsett om alla vet vad jag gör: att prishöja detta skräp som jag säljer."

Sigurður Guðmundsson, som driver de isländska souvenirbutikerna The Viking, i Fréttablaðið om de souvenirer som han säljer till utländska turister.

fredag 9 oktober 2015

Domstol stoppar Arlas försäljning av skyr i Finland

Före veckans slut måste Arla plocka bort all skyr från butiker i Finland. Efter ett domstolsföreläggande tvingas mejerijätten att åtminstone tillfälligt upphöra med försäljningen. Det isländska mejeriet Mjólkursamsalan har i Finland varumärkesskyddat skyr. Skyddet innebär att ingen annan får marknadsföra en mejeriprodukt som heter just skyr.

Finland har snabbt utvecklats till den största marknaden i världen för skyr. I år väntas försäljningen uppgå till omkring 5 500 ton. Det är dubbelt så mycket som konsumtionen på Island.

De första åren exporterades skyr från Island till Finland. I dag är det dock skyr tillverkad på licens i Danmark som finns i finska butiker.

Under året har Arla lanserat skyr i flera europeiska länder. I somras började försäljningen i Finland. Indirekt förklarade företaget krig mot Mjólkursamsalan eftersom det isländska mejeriet har varumärkesskyddat ordet skyr. Efter lanseringen vände sig Mjólkursamsalan till domstol.

Efter ett domstolsföreläggande tvingas nu Arla att under veckan upphöra med försäljningen av skyr. Annars väntar ett vite på 500 000 euro, rapporterar Morgunblaðið.

Mjólkursamsalan hävdar att skyr inte är en allmänspråklig beteckning på en mjölkprodukt, utan en produkt framställd just enligt mejeriets recept. I Sverige pågår en liknande juridisk strid mellan Kavli och Skånemejerier. Kavlis utsikter att få behålla varumärkesskyddet är dock betydligt sämre eftersom det i svenskan - i synnerhet på Gotland - finns en kontinuerlig användning av ordet skyr åtminstone sedan 1700-talet. I Finland finns inte samma tradition.

Här kan du läsa mer om skyrkriget.

Landsbanki-chefer fälls för marknadsmissbruk

När Landsbanki dagarna före finanskraschen lånade ut miljardbelopp till bolagen Imon och Azalea Resources följdes inte regelverket om utlåning. Dessutom syftade affärerna till att föra aktiemarknaden bakom ljuset. Det fastslår Hæstiréttur Íslands som dömer tidigare toppcheferna Sigurjón Þ. Árnason, Elín Sigfúsdóttir och Steinþór Gunnarsson till fängelse.

I slutet av september och början av oktober 2008 sålde Landsbanki aktier i den egna banken till bolagen Imon och Azalea Resources. Totalt skulle affären vara värd 13 miljarder isländska kronor, men bara den första delen hann genomföras före kraschen. Den var ett lån till Imon på 5,1 miljarder.

Inget av bolagen riskerade något med affären. Landsbanki lånade ut hela köpesumman till Imon och Azalea Resources. Den enda säkerheten för utlåningen var aktierna i den egna banken.

Den 3 oktober 2008 meddelade Landsbanki börsen i Reykjavík att de två bolagen köpt in sig i banken. Landsbanki teg dock om affärens upplägg. Banken berättade inte att affären var riskfri för köparna och att Landsbanki stod för hela risken.

Lånet till Imon gick förlorat i samband med finanskraschen eftersom aktierna i Landsbanki då blev värdelösa. Bankdirektören Sigurjón Þ. Árnason åtalades senare tillsammans med toppcheferna Elín Sigfúsdóttir och Steinþór Gunnarsson för affären.

Enligt åtalet måste det ha varit uppenbart för toppcheferna att utlåningen bröt mot de interna reglerna eftersom det inte fanns tillräcklig säkerhet för lånet. Därmed äventyrade de bankens ekonomi. Dessutom fick aktiemarknaden en felaktig uppfattning om Landsbankis finansiella situation eftersom banken meddelade affären utan att berätta om det för köparna riskfria upplägget.

De åtalade hävdar tvärtom att affären var bra för Landsbanki. De nya aktieägarna förbättrade bankens läge.

I Héraðsdómur Reykjavíkur dömdes Steinþór Gunnarsson till nio månaders fängelse, varav sex månader var villkorliga. Sigurjón Þ. Árnason och Elín Sigfúsdóttir friades helt. Men Hæstiréttur Íslands fäller nu alla tre. Samtliga döms mot sitt nekande.

Sigurjón Þ. Árnason får tre och ett halvt års fängelse för marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman. Åklagaren yrkade i rätten på minst fem års fängelse. Han ska också betala drygt 28 miljoner isländska kronor i rättegångskostnader.

Elín Sigfúsdóttir får ett och ett halvt års fängelse för trolöshet mot huvudman och delaktighet i marknadsmissbruk. Åklagaren ansåg att straffet skulle vara minst fyra års fängelse. Hon ska stå för rättegångskostnader på drygt 21 miljoner.

Domen mot Steinþór Gunnarsson skärps till nio månaders fängelse utan någon villkorlig del. Brottsrubriceringen är marknadsmissbruk. Även här yrkade åklagaren på minst fyra års fängelse. Hans rättegångskostnader landar på drygt 10 miljoner.

Det är andra gången som Sigurjón Þ. Árnason döms för brottslighet med koppling till finanskraschen. I november förra året fälldes han för marknadsmissbruk. Straffet blev då tolv månaders fängelse, varav nio månader villkorligt. Den domen har överklagats till Hæstiréttur Íslands.

Här kan du läsa mer om åtalet mot Landsbanki-cheferna och här kan du läsa domen i sin helhet.

Ovanligt sena lunnefågelungar på Hemön i år

Hela 3 557 lunnefågelungar hade i går tagits emot på Sæheimar på Hemön. Aldrig tidigare har ungarna varit så sent ute. Samtidigt ser det ut som att fler ungar kan ha överlevt sin första sommar än tidigare katastrofsomrar - mycket tack vare att de ätit silverskärlånga, en liten torskfisk som inte tillhör lunnefågelns vanliga föda.

För trettonde året i följd ser återväxten av lunnefågel på södra Island ut att bli ytterst begränsad. I den här delen av landet hotas beståndet av en kollaps. De senaste somrarna har mycket få ungar lyckats överleva. Vid en inspektion i somras fanns i snitt bara 0,15 ungar per bohåla på Västmannaöarna.

Inom tio till tjugo år riskerar lunnefågeln att nästan helt försvinna från södra Island. Skälet är dålig tillgång till föda. Medan fiskar som havstobis och lodda rör sig norrut i takt med att Atlanten blir allt varmare återvänder lunnefågeln till samma håla år efter år.

Många fåglar har de senaste åren antingen inte lagt några ägg eller övergivit dem tidigt eftersom det inte funnits tillräckligt med mat.

I år kan läget på Västmannaöarna vara något bättre. Samtidigt bidrog bristen på föda och en ovanligt kall vår till att häckningen kom i gång sent. Fortfarande finns det stora mängder lunnefågelungar som ännu inte sökt sig ut till havs. Aldrig tidigare har de varit så många så långt in på hösten.

Totalt har Sæheimar på Hemön i år tagit emot 3 557 ungar. I går kom 61 lunnefågelungar. Där mäts och vägs ungarna innan vissa blir ringmärkta. Därefter släpps de fria.

Att barn samlar in vilsna lunnefågelungar är en tradition på Hemön. För inte så länge sedan använde många barn sommarlovets sista dagar i slutet på augusti för att undsätta ungar. I år är fåglarna alltså betydligt senare ute.

Ett lunnefågelpar får bara ett ägg om året. Efter att ungen kläckts matas den med småfiskar som havstobis och lodda. I mitten på augusti brukar de vuxna fåglarna överge boet och flyga ut till havs. Ungarna blir inte sällan vilsna. Ofta lockas de av stadens ljus och hamnar därför i Hemöns centrum. Ungar som ännu inte har lärt sig att flyga ordentligt riskerar att falla offer för både katter och bilar.

Lunnefågelungar som hamnar i tätorten är både rädda och förvirrade. Dessutom riskerar de att dö av svält eftersom det inte finns någon föda för dem. Det är alltså därför som det bland barnen på Hemön är tradition att mot sommarens slut hålla utkik efter vilsna fåglar. De samlas in i kartonger och släpps vid havet dagen därpå. När de släpps kastas fåglarna upp i luften så att de lättare ska kunna flyga.

En del av traditionen är att ta de upphittade fåglarna till Sæheimar för vägning och mätning. Därmed kan forskarna följa hur lunnefågelungarnas utveckling.

Sæheimar kommer enligt ett pressmeddelande att ha öppet även i helgen. Skälet är att ungarna är så sent ute att det troligtvis kommer att komma in en hel del lunnefåglar även under lördagen och söndagen.

I år finns fortfarande många vuxna lunnefåglar kvar runt Västmannaöarna och föder sina ungar. I lördags tvingades personal på fotbollsstadion Hásteinsvöllur att rensa planen från havstobis och fiskyngel inför en match mellan ÍBV och ÍA. Gräset var nämligen täckt av småfisk som vuxna lunnefåglar tappat på väg till ungarna med mat.

Erpur Snær Hansen, ornitolog vid Náttúrustofa Suðurlands, säger i Morgunblaðið att ungarna i år vuxit ovanligt långsamt. En bidragande orsak kan vara att de ätit en hel del silverskärlånga, en liten torskfisk som inte tillhör den normala födan för arten:
"Barnen hittar fortfarande lunnefågelungar och det är ovanligt sent. ... Silverskärlångan är ingen superföda, men fåglarna nyttjar den där den finns."
Här kan du läsa mer om lunnefågeln.

Dagens citat

"Det är en besvikelse att butiken ska stängas. Vi har rollen att bedöma förslag från arbetsgrupper och så tillkommer detta ovanpå det."

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, som leder en arbetsgrupp som har som uppgift att rädda kvar jobb på Grímsey, i RÚV om att öns enda livsmedelsbutik stänger under oktober - läs mer här.

torsdag 8 oktober 2015

En nattlig rundtur i centrala AkureyriSå här ser centrala Akureyri ut en klar kväll när mörkret dragit in över den nordisländska staden. Startpunkt för denna rundtur är kultur- och konserthuset Hof.

Vägar fortsatt under vatten efter översvämning i SkaftáDelar av väg 204 och 208 ligger under vatten. Hastigheten har sänkts till 50 kilometer i timmen på ringvägen. Bron över Eldvatn är sedan tidigare avstängd för trafik. Och det kommer att ta minst en månad innan vattenståndet i trakten kring Kirkjubæjarklaustur sjunkit till normala nivåer efter översvämningarna från Skaftárjökull.

Jökelloppet från Skaftárjökulls östra kaldera var det hittills största. Omkring en halv kubikkilometer vatten forsade genom älven Skaftá och söderut mot havet. Stora mängder strömmade genom lavafältet Eldhraun mot Landbrot på den isländska sydkusten. Söder om Kirkjubæjarklaustur vid Meðalland har översvämningarna orsakat stora förändringar.

Delar av väg 204 från Kirkjubæjarklaustur ligger under vatten. Den i vanliga fall klara Tungulækur i Landbrot har fyllts av smutsbrunt smältvatten från Vatnajökull. Eftersom älven har svämmat över ligger också åker- och betesmark under vatten.

På bägge sidorna av ringvägen är vattenståndet i Eldhraun fortfarande högt. På en 400 meter lång sträcka har hastighetsbegränsningen sänkts från 90 till 50 kilometer i timmen. Underlaget är genomdränkt av vatten. Vägbanan har dock inte sjunkit, vilket sannolikt betyder att den inte skadats. Det finns inte heller längre någon risk för att vatten ska börja strömma över vägbanan.

Norr om ringvägen ligger alltjämt delar av väg 208 och F208 under vatten. Bron över Eldvatn är fortfarande avstängd för trafik. Bropelarnas kondition efter översvämningarna ska undersökas under dagen. Det gäller även bron över Kúðafljót.

Än så länge står dock bron över Eldvatn kvar. Bropelarna står närmast nakna eftersom vattenmassorna spolat bort runt tio meter av omgivande jord. Bron är den tredje över Eldvatn. Den första träbron stod klar 1906. Den ersattes 1965 av en ny bro som bara blev ett år gammal. Den spolades bort i en översvämning i Skaftá i november 1966. Året därpå restes alltså den bro som fortfarande sträcker sig över Eldvatn.

Flödena vid Eldvatn var i går omkring 500 kubikmeter i sekunden. De ovanligt höga nivåerna beror inte bara på översvämningarna, utan det har också regnat mycket i området den senaste veckan. I normala fall ligger flödena vid den här tiden på året mellan 40 och 100 kubikmeter.

Vattnet fortsätter att sjunka tillbaka i området. Det väntas dock dröja en månad innan det är tillbaka på normala nivåer.

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson besökte området i tisdags. Han träffade då kommunpolitiker från Skaftárhreppur för att diskutera uppbyggnaden av området efter jökelloppet.

Veðurstofa Íslands varnade nyligen bilister för ovanligt höga och kraftiga ställen i vattendrag på södra Island. Myndigheten uppmanade till särskild försiktighet vid passager över vadställen.Här kan du läsa mer om översvämningarna från Skaftárjökull och ovan kan du se bilder på jökelloppet.

Illugi Gunnarsson tiger om anklagelser om korruption

I snart ett halvår har Illugi Gunnarsson tigit om sina kopplingar till Orka Energy och OG Capital. Men kraven på att kultur- och utbildningsministern träder fram och bemöter anklagelserna om korruption blir allt starkare. Samtidigt som han gett Orka Energy fördelar är han i beroendeställning till bolagets ägare.

När Illugi Gunnarsson under 2010 och 2011 tillfälligt lämnade alltinget var det på grund av en brottsutredning mot Glitnirs Sjóður 9, där han satt i styrelsen. Efter beskedet att utredningen inte skulle leda till åtal återvände han till politiken. Under pausen arbetade Illugi Gunnarsson för energibolaget Orka Energy.

I våras reste Illugi Gunnarsson till Kina. Med på resan fanns företrädare för Orka Energy och Marel, där det senare företaget bjöds in bara ett par dagar före avfärden. Orka Energy fick därmed möjlighet att träffa det statliga kinesiska energibolaget Sinopec. Sedan kultur- och utbildningsministern öppnat dörren undertecknades ett samarbetsavtal mellan bolagen.

Orka Energy ägs av Haukur Harðarson, en islänning bosatt i Vietnam. Bolaget uppstod ur spillrorna av Reykjavík Energy Invest, det kommunala energibolaget Orkuveita Reykjavíkurs havererade investeringsprojekt. Orka Energy köpte alla tillgångar från Reykjavík Energy Invest utan att affären utannonserades.

Bolaget ägnar sig åt att sälja energilösningar i Asien. När Illugi Gunnarsson jobbade för Orka Energy var han baserad i Singapore och hade Sydostasien som arbetsfält.

Illugi Gunnarsson var en av de politiker som förlorade stora summor på finanskraschen. Gång på gång är det Haukur Harðarson som trätt in och undsatt honom.

Sedan Illugi Gunnarsson utsetts till kultur- och utbildningsminister sålde han sin bostad på Ránargata i Reykjavík. Köpare var Haukur Harðarson. Han köpte även ministerns bolag OG Capital. Illugi Gunnarsson betalar en hyra på 225 000 isländska kronor i månaden, vilket är strax under marknadshyran.

Uthyrningen av lägenheten är ingen lysande affär för OG Capital. Bostaden är värderad till 52 miljoner isländska kronor, men köptes för 53,5 miljoner. OG Capital gjorde enligt Stundin förra året en förlust på 125 000 kronor. Med tanke på hur snabbt och mycket hyrorna stigit i Reykjavík de senaste åren lär OG Capital vara en av få uthyrare som inte tjänar pengar på verksamheten.

Men affärerna mellan Haukur Harðarson och Illugi Gunnarsson slutar inte där. Kultur- och utbildningsministern har även fått ett lån på tre miljoner isländska kronor, rapporterar Stundin. Dessutom har Illugi Gunnarsson bjudits på fiske i Vatnsdalsá under högsäsongen, en förmån som är värd hundratusentals isländska kronor.

I snart ett halvår har alltså Illugi Gunnarsson duckat för alla frågor om kopplingarna till Orka Energy och OG Capital. Han har under samma period vägrat att ställa upp på direktsända intervjuer. Och han har bara gett intervjuer mot löften om att inga frågor om hans affärer med Haukur Harðarson ska ställas. Illugi Gunnarsson svarar heller inte i telefon.

Stundin är det medium som ställt flest frågor till ministern om affärerna. Men även RÚV, DV och Vísir har utan framgång försökt få honom att kommentera kopplingarna.

Samtidigt står det klart att Illugi Gunnarsson befinner sig på allt tunnare is. Att försöka undvika mediernas frågor är ingen hållbar strategi. Inte minst eftersom det blir allt tydligare att han befinner sig i beroendeställning till Haukur Harðarson, samme man som närmast fick ministern som en personlig följeslagare och dörröppnare under en affärsresa till Kina.

Páll Magnússon, tidigare chef för RÚV, skriver i Fréttablaðið att Illugi Gunnarssons kontakter med Orka Energy är ett uppenbart fall av "politisk korruption". Han jämför Orka Energy-skandalen med den medieläcka som tvingade bort Hanna Birna Kristjánsdóttir från uppdraget som inrikesminister:
"Hon kunde dock mot ett bestämt mål ursäkta sig med misstag, dåligt omdöme, erfarenhetsbrist och oförståndiga assistenter och rådgivare. Så är inte fallet med utbildningsministern. Där är korruptionen uppenbar och har inget skydd av misstag eller dåligt omdöme. Detta var en uttänkt och bestämd avsikt från ministern om en politisk tjänst för en personlig."
Sigríður Hallgrímsdóttir är Illugi Gunnarssons assistent. Det senaste året har hon i princip varit lika omöjlig att få tag på som ministern. Efter att ha läst Páll Magnússons artikel vaknade hon dock till liv på Facebook. Där hävdade hon att den förre RÚV-chefen skrev som han gjorde eftersom han var missnöjd med beslut som Illugi Gunnarsson fattat:
"Kanske skulle Páll Magnússon snarare titulera sig 'missnöjd tidigare radiochef'."
Sigríður Hallgrímsdóttir raderade snart inlägget, men inte innan Kjarninn hann spara det.

Trots att Illugi Gunnarsson kommer att tvingas att bemöta anklagelserna om korruption befinner han sig i ett bättre läge än Hanna Birna Kristjánsdóttir. Till skillnad från henne har han nämligen partiledaren Bjarni Benediktssons stöd. Illugi Gunnarsson tillhör ordförandens förtrogna - medan Hanna Birna Kristjánsdóttirs popularitet närmast gjorde henne till en fiende i de egna leden.

Bjarni Benediktssons uttalanden om förtroende för Hanna Birna Kristjánsdóttir kom bara halvhjärtat och på direkta frågor. Både han och Illugi Gunnarsson tillhörde en krets inom Självständighetspartiets topp som knappast sörjde inrikesministerns avgång.

Så kommer det inte att bli den här gången. Illugi Gunnarsson kommer att få Bjarni Benediktssons uttalade stöd. Frågan är bara om det räcker. Kanske kan Illugi Gunnarsson klamra sig fast vid posten som kultur- och utbildningsminister mandatperioden ut, men skandalen kommer att bli en belastning för honom vid ett nytt provval.

Anklagelserna om korruption drabbar även Självständighetspartiet. För många väljare bekräftar Illugi Gunnarssons agerande att det i partitoppen finns politiker som främst tjänar egna och närståendes intressen snarare än allmänhetens.

Ännu ett skäl till att det knakar rejält i isen under Illugi Gunnarsson är att han inte tagit upp alla affärer i den förteckning över ekonomiska intressen som är en skyldighet för alla alltingspolitiker. Därmed framstår det också som att han försökt dölja sina kopplingar och sin beroendeställning till Orka Energy och OG Capital.

Här kan du läsa mer om Illugi Gunnarsson.

Dagens citat

"Möjligheterna är verkligen oräkneliga, så om vi har bra utrymme och tillgänglighet till samlingar så skulle det förändra väldigt mycket och förhoppningsvis attrahera utomstående forskare och andra intresserade."

Guðný Dóra Gestsdóttir, museichef för utställningen i Halldór Laxness hem Gljúfrasteinn, i Vísir om förslaget att expandera till ett kunskapscentrum med författaren i fokus - läs mer här.

onsdag 7 oktober 2015

Se alla författarmöten från litteraturfestivalen i ReykjavíkDen årliga litteraturfestivalen i Reykjavík samlar både isländska och utländska författare. Bland de inhemska författare som medverkade i år fanns Steinunn Sigurðardóttir, Ófeigur Sigurðsson, Yrsa Sigurðardóttir och Sjón. Många av författarsamtalen går nu att se i efterhand på festivalens webbplats. Ovan kan du se ett möte mellan Jón Gnarr, Lena Andersson och Oddný Eir Ævarsdóttir.

Kommuntopp avgår - misstänks för förskingring i sparbank

Magnús Jónasson avgår som ordförande för kommunfullmäktige i Fjallabyggð. Han lämnar också sin plats i fullmäktige. Som kontorschef för Afl Sparisjóður i Siglufjörður misstänks han ha förskingrat stora belopp. Magnús Jónasson uppges ha erkänt att han gjort sig skyldig till förskingring. Ytterligare en person misstänks för samma brott.

När kommunfullmäktige i Fjallabyggð i eftermiddag samlas till ett extrainsatt möte kommer ordföranden Magnús Jónasson att lämna sitt uppdrag. Han kommer också att lämna platsen i fullmäktige. Skälet är alltså att han misstänks för förskingring.

Fram till i somras var Magnús Jónasson kontorschef för Afl Sparisjóður i Siglufjörður. I samband med en omorganisation tvingades han lämna sitt jobb. Arion Banki hade då fått tillstånd att ta över sparbanken eftersom den inte levde upp till lagens krav på eget kapital.

Afl Sparisjóður gjorde förra året en förlust på 189 miljoner isländska kronor. Vid årsskiftet var det egna kapitalet 7,28 procent, alltså lägre än lagstadgade 8 procent. En genomgång av sparbankens utlåning visade dessutom att den behövde skrivas ned med 454 miljoner. Därmed försämrades det ekonomiskal läget ytterligare.

Det ska enligt uppgifter ha varit i samband med att Afl Sparisjóðurs svaga ekonomi granskades som Fjármálaeftirlitið, den isländska finansinspektionen, började att intressera sig för hur verksamheten skötts. Nyligen genomförde ekobrottsåklagaren en husrannsakan. Två personer greps och delgavs misstanke om förskingring. En av dem är alltså Magnús Jónasson.

Vilka summor det gäller är inte känt. Det uppges dock handla om stora belopp och brott som ska ha skett vid flera tillfällen. Enligt Vísir ska Magnús Jónasson ha erkänt förskingringen. Ingen av de två misstänkta begärdes häktade efter förhören eftersom åklagaren ansåg att det inte fanns behov av det. Ingen av dem tros alltså kunna försvåra utredningen trots att de är på fri fot.

Det är heller inte känt vem som misstänks utöver Magnús Jónasson. Stundin uppger dock att förskingringen ska gälla Bás, ett företag som bland annat deltog i byggandet av tunneln Héðinsfjarðargöng mellan Siglufjörður och Ólafsfjörður. Hans hustru sköter Rás bokföring och äger dessutom 10,4 procent av företaget.

I kommunfullmäktige representerar Magnús Jónasson lokalpartiet Fjallabyggðarlistinn. Partiet fick i valet förra våren 28,8 procent av rösterna och två mandat. De bildar majoritet tillsammans med Socialdemokraterna som med 25,7 procent av rösterna också fick två platser i fullmäktige.

Oppositionen i Fjallabyggð utgörs av Självständighetspartiet med två mandat och Framstegspartiet med ett mandat. Våren 2014 var första gången som Fjallabyggðarlistinn ställde upp i kommunalvalet.

Efter att Magnús Jónassons avskedsansökan behandlats utses vid dagens möte i kommunfullmäktige en ny företrädare för Fjallabyggðarlistinn.

Här kan du läsa mer om Sparisjóður Afl.

Politiker struntar i omröstning - kiselfabrik får klartecken

En av fyra invånare i Reykjanesbær har undertecknat kravet på en folkomröstning om bygget av en kiselfabrik i Helguvík. Kommunen är tvingad att hålla omröstningen - men samtliga partier i fullmäktige har redan meddelat att de tänker strunta i utgången. De hävdar att planerna är för långt gångna för att de ska kunna stoppas.

Reykjanesbær är kommunen med Islands i särklass sämsta ekonomi. Regionen Suðurnes har också landets högsta arbetslöshet. Efter att finanskrisen drabbade Island hösten 2008 stod snart var sjätte invånare i regionen utan jobb.

Kommunpolitiker i Reykjanesbær har länge kämpat för att få storindustri till regionen för att få ned arbetslösheten. Länge handlade diskussionerna nästan enbart om ett aluminiumsmältverk i Helguvík strax utanför centralorten Keflavík. För att energin ska räcka till ett sådant bygge krävs dock en avsevärd utbyggnad av vattenkraft eller andra energikällor.

I stället har ett annat industriprojekt, en kiselfabrik i Thorsils regi, fått klartecken. Så sent som för en månad sedan fick anläggningen verksamhetstillstånd från Umhverfisstofnun. Förberedelserna inför bygget har dock pågått under lång tid.

Bygget ska påbörjas efter nyår. Målet är att kiselfabriken ska tas i bruk under 2018. Den ska då producera 54 ton kisel om året. Fabriken skapar ungefär 180 arbetstillfällen. Kommunen Reykjanesbær och hamnen i Helguvík räknar med intäkter på omkring 700 miljoner isländska kronor om året från Thorsils anläggning.

Men där kommunpolitikerna är eniga är lokalbefolkningen långt ifrån lika övertygad. Nyligen undertecknade 2 697 invånare i Reykjanesbær en namninsamling med krav på en folkomröstning i frågan. Antalet motsvarade 25,3 procent av kommuninvånarna. För att en folkomröstning ska hållas finns det i Reykjanesbærs regelverk ett krav på att minst 25 procent ställer sig bakom uppropet.

Folkomröstningen hålls mellan den 8 och 20 november. Invånarna kommer att rösta enbart genom nätet. Resultatet blir bara rådgivande för fullmäktige.

För kommunpolitikerna spelar utgången ingen roll. Oavsett resultatet kommer de att strunta i invånarnas åsikter. Bygget ska enligt företrädare för samtliga partier i fullmäktige genomföras även om en majoritet av de boende i Reykjanesbær skulle rösta nej.

De invånare som motsätter sig bygget befarar att kiselfabriken kan få stora negativa konsekvenser för miljö och hälsa i området. Den planerade anläggningen ligger bara en dryg kilometer från bebyggelse. En ridklubb håller till bara kilometern från den plats som är öronmärkt för Thorsils fabrik.

Skälet till att kommunpolitikerna inte tänker respektera utgången av folkomröstningen är att de anser att projektet har gått för långt för att det ska kunna stoppas. Thorsil har fått en tomt och ett verksamhetstillstånd samtidigt som bygget har genomgått en miljökonsekvensbedömning.

Kjartan Már Kjartansson, kommunchef i Reykjanesbær, säger till Vísir att det sedan länge har stått klart att folkomröstningen inte kommer att kunna förändra politikernas inställning. I fullmäktige finns det en bred majoritet för att bygget ska genomföras:
"Vi låter valet äga rum och genomför det så ordentligt som vi kan, men resultatet i sig saknar betydelse."
I kommunalvalet våren 2014 missade Piratpartiet spärren i Reykjanesbær med knapp marginal. Kommunföreningen anklagar nu i ett uttalande partierna i fullmäktige för att inte respektera invånarna:
"Piraterna i Reykjanesbær ifrågasätter de uttalanden som kommunfullmäktige gjort i denna fråga. Uttalandena tyder på att kommunfullmäktige främst har andra intressen i åtanke än kommuninvånarnas intressen i denna fråga. Det är märkvärdigt att kommunfullmäktige anser sig ha mandat sätta sig över ett resultat från en majoritet av kommuninvånarna om det blir så att de inte uppskattar det."
I går kväll hölls ett boendemöte om bygget. Även om utsläppen enligt miljökonsekvensbedömningen inte ska överstiga gränsvärdena finns det en utbredd oro för att luftkvaliteten kommer att försämras avsevärt. På plats fanns bland annat tidigare miljöministern Svandís Svavarsdóttir och Árni Finnsson, ordförande för miljöorganisationen Náttúruverndarsamtök Íslands.

Thorsils kiselfabrik blir den andra i Helguvík. Redan till våren öppnar United Silicons anläggning på orten. Inledningsvis blir kapaciteten 21 300 ton om året, men företagets förhoppning är att inom tio år kunna producera 85 000 ton kisel.

Dagens citat

"Det är det värsta med allt detta. Skit händer och livet fortsätter ... men det allra värsta är att hon fortfarande uppför sig som om hon skulle vara något offer. Som om saken i kärnfrågan handlar om hon har känt till Gísli Freyrs gärningar eller inte. Oavsett om hon visste det eller inte så gjorde hon allt som stod i hennes makt för att förhindra så att sanningen till slut skulle komma fram. Medieläckan är ett skolboksexempel på hur exakt ingenting i statsförvaltningen ska fungera."

Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, skriver på Facebook om tidigare inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttirs motivering till varför hon lämnar uppdraget som vice ordförande för Självständighetspartiet - läs mer här.

tisdag 6 oktober 2015

Isländska vattenfall med kajakVattenfall som Aldeyjarfoss, Þjófafoss och Goðafoss samt glaciärlagunen Jökulsárlón brukar inte vara något regelbundet tillhåll för kajakentusiaster. Här kan du se hur Ben Brown och Anton Immler tar sig an några isländska forsar med hjälp av just kajak.

Vill göra Gljúfrasteinn till plats ägnad åt Halldór Laxness

Gör Halldór Laxness hem Gljúfrasteinn i Mosfellsdalur till ett centrum för studier av hans liv och verk. Det föreslår tolv alltingspolitiker i en tvärpolitisk motion. I förslaget får kulturministern uppdraget att utveckla dagens utställning i Gljúfrasteinn till en plats som i ännu högre grad genomsyras av minnet av Halldór Laxness.

För 60 år sedan tilldelades Halldór Laxness som första och hittills enda islänning Nobelpriset i litteratur. En stor del av sitt vuxna liv levde han på Gljúfrasteinn i Mosfellsdalur. Berättelserna är många om hur han stod vid sitt skrivbord, såg ut över dalen och inspirerades. Inte minst eftersom flera islänningasagor utspelar sig i området.

Halldór Laxness avled 1998. Fyra år senare köpte staten Gljúfrasteinn, ett hus ritat av Ágúst Pálsson. År 2004 öppnades en utställning i huset. Sedan dess har omkring 75 000 personer besökt Gljúfrasteinn och vandrat mellan rummen som förblivit orörda efter hans död. År 2010 fick byggnaden kulturminnesskydd.

I dag är det kommunen Mosfellsbær som driver Gljúfrasteinn. Kommunen har gjort det till sin uppgift att hålla minnet av Halldór Laxness och hans bidrag till världslitteraturen vid liv. Gljúfrasteinn ligger också symboliskt mitt emellan Reykjavík - där de första bosättarna gick i land - och Þingvellir.

I en motion undertecknad av företrädare för samtliga partier i alltinget föreslår tolv parlamentariker att Gljúfrasteinn ska växa. Arbetet ska ledas av kultur- och utbildningsministern och ske i samråd med kommunen och Gljúfrasteinns styrelse.

Platsen ska enligt förslaget bli ett centrum för litteratur, forskning och vetenskap. Huvudsyftet är att bevara minnet av Halldór Laxness liv och verk. Hela projektet ska genomsyras av att Gljúfrasteinn och Mosfellsdalur var hans hembygd.

Exakt hur detta ska gå till säger inte förslaget. De tolv motionärerna påpekar dock att det redan är mycket trångt på Gljúfrasteinn. Receptionen är förlagd till det gamla garaget. Personalen har ytterst små utrymmen eftersom målet har varit att bevara huset och dess inredning så intakt som möjligt. Antalet parkeringsplatser är dessutom långt ifrån tillräckligt.

Därför är det troligt att lösningen blir en byggnad vid sidan om dagens Gljúfrasteinn. Där skulle en utställning om Halldór Laxness liv kunna samsas med personalutrymmen och föreläsningssalar.

Skälet till att förslaget kommer just nu är att det har gått 60 år sedan Nobelpriset. Undertecknarna är Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Valgerður Gunnarsdóttir och Vilhjálmur Bjarnason från Självständighetspartiet, Þorsteinn Sæmundsson och Willum Þór Þórsson från Framstegspartiet, Helgi Hjörvar och Össur Skarphéðinsson från Socialdemokraterna, Óttarr Proppé, Róbert Marshall och Heiða Kristín Helgadóttir från Ljus framtid, Katrín Jakobsdóttir från Gröna vänstern och Birgitta Jónsdóttir från Piratpartiet.

Här kan du läsa mer om Gljúfrasteinn.

År 2017 går det att åka Island runt enbart på asfaltsväg

Om två år ska vägen runt Berufjörður vara asfalterad. Därmed blir det för första gången möjligt att åka Island runt enbart på asfaltsväg. Men någon asfaltering av den därefter sista kvarvarande grussträckan på ringvägen är inte att vänta - om inte Vegagerðin bestämmer sig för att ändra vägens sträckning.

Ringvägen runt Island är 133,2 mil. Sedan den fullbordades 1974 genom bron över Skeiðará har den stegvis förkortats och förbättrats. I dag återstår bara två avsnitt med grusunderlag - en milslång sträcka i botten av Berufjörður och en drygt tre mil lång sträcka över Breiðdalsheiði.

En asfaltering av sträckan längs Berufjörður har länge stått högt upp på lokalbefolkningens och kommunen Djúpivogurs önskelista. Den befintliga grusvägen  mellan Djúpivogur och Breiðdalsvík är full av potthål. Klagomålen på vägens skick är många.

Men nu ska alltså sträckan asfalteras. Beskedet kom från inrikesminister Ólöf Nordal under ett möte med östisländska kommuner i Djúpivogur i helgen. Prislappen blir ungefär en miljard isländska kronor och arbetet ska vara klart under 2017. Ministerns klartecken kommer eftersom dispyterna om vägens sträckning nu är lösta.

När vägen längs Berufjörður är asfalterad återstår bara ett grusavsnitt på ringvägen. Det är sträckan mellan Breiðdalsvík och Egilsstaðir som passerar Breiðdalur, Breiðdalsheiði och Skriðdalur. Men där är inte någon asfaltering på gång.

Ett skäl är att kommunerna på östra Island inte är överens om ringvägens sträckning. Djúpivogur längst i söder vill att en helårsväg ska byggas över Öxi. Väg 939 innebär i dag en rejäl genväg för den som reser mellan Djúpivogur och Egilsstaðir. Men vägen går på 532 meters höjd och snöar därför igen redan tidigt på vintern. Inte sällan öppnas den inte förrän långt fram på våren.

Djúpivogur vill dels se att det byggs en året runt-väg över Öxi, dels se att den därefter blir en del av ringvägen, väg 1. Ett sådant projekt ligger dock mycket långt bort i tiden. Att bygga väg på så hög höjd är allt annat än billigt.

Redan när asfalteringen av Berufjörður är färdig kommer det att gå att åka runt hela Island utan att behöva köra på grusvägar. Det är möjligt genom att ta den något längre vägen via Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður och Stöðvarfjörður till Breiðdalsvík. Den här sträckan - på vägarna 92 och 96 - är asfalterad redan i dag.

Kommunen Fjarðabyggð vill att vägarna 92 och 96 ska skyltas om till väg 1. Därmed skulle alltså ringvägen runt Island vara asfalterad och klar. Men både Djúpivogur och Fljótsdalshérað protesterar mot förslaget.

När de östisländska kommunerna möttes i helgen slutade det hela med åtminstone en tillfällig kompromiss. Vegagerðin fick då i uppdrag att utreda ringvägens lämpligaste sträckning.

Dagens citat

"It was such a shame and a failure of our imagination that we were sacrificing nature for easy money. ... The fetish for billions of dollars and using huge machines to blow up valleys was just a general misunderstanding about how value is created."

Andri Snær Magnason i Grist om bygget av dammen Kárahnjúkar för att förse aluminiumsmältverket i Reyðarfjörður med elektricitet.

måndag 5 oktober 2015

Rekordmånga söker asyl på Island

62 personer sökte under september asyl på Island. Det är den högsta siffran någonsin under en enskild månad. Redan står det klart att antalet asylsökande under 2015 blir rekordhögt. Hittills i år har 218 personer sökt asyl. Útlendingastofnun räknar i en prognos med att antalet kan bli upp till 350 personer.

Under 2014 sökte 176 personer asyl på Island. Det var ett rekordår. Så sent som 2009 uppgick antalet asylsökande bara till 35 personer.

Under årets första tio månader sökte 218 personer asyl. Förra årets rekordnotering har alltså redan passerats med god marginal. Bara i september anlände 62 asylsökande, vilket är en rekordnotering för en enskild månad.

Útlendingastofnun räknar i en prognos med att 290 till 350 personer i år kommer att söka asyl på Island. Hittills har myndigheten i år behandlat 211 ansökningar.

De flesta asylsökande - 71 personer - kommer från Albanien. Därefter kommer Syrien med 25 personer, Makedonien 14 personer, Iran 9 personer, Kosovo 8 personer och Pakistan 8 personer. Hela 83 personer har andra medborgarskap.

Här kan du läsa mer om asylsökande och flyktingmottagande.

Ólöf Nordal vill bli Självständighetspartiets vice ordförande

Ólöf Nordal vill på nytt bli vice ordförande för Självständighetspartiet. Beskedet kommer sedan Hanna Birna Kristjánsdóttir meddelat att hon inte ställer upp för omval. Unnur Brá Konráðsdóttir pekas ut som en tänkbar utmanare till Ólöf Nordal. Hon har dock ännu inte bestämt sig för om hon tänker kandidera. En ny partiledning väljs vid landsmötet den 23 till 25 oktober.

När Självständighetspartiet samlas i Laugardalshöllur i Reykjavík den 23 till 25 oktober står det klart att partiet kommer att få en ny ledarduo. Tidigare inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir meddelade i veckan att hon inte ställer upp för omval. Skälet hon uppgav är den skandal som tvingade bort henne från ministerposten.

Hanna Birna Kristjánsdóttir var i flera år Självständighetspartiets stora löfte. Trots att partiet på senare år har haft det motigt i Reykjavík var hon alltid betydligt populärare än sitt parti. När hon tog steget över till rikspolitiken var det närmast en formalitet innan hon skulle peta Bjarni Benediktsson från partiledarposten.

Men den skandal där hennes närmaste medarbetare läckte delvis falska uppgifter om asylsökande till medierna har vänt upp och ned på styrkeförhållandena. Länge föreföll det som om hon närmast på nåder lät Bjarni Benediktsson fortsätta som ordförande. Sedan medieläckan uppdagades har stödet för Hanna Birna Kristjánsdóttir rasat.

Visserligen finns det inga bevis för att hon skulle ha känt till läckan. Men Hanna Birna Kristjánsdóttirs agerande har fått hård kritik, bland annat från alltingets ombudsman. Hon försökte påverka polisens utredning av läckan, smutskastade myndigheter som granskade skandalen, talade vid upprepade tillfällen osanning i alltinget och försökte få undersökande journalister sparkade.

Hanna Birna Kristjánsdóttir lämnade inte sin plats i alltinget. Men hon vägrade att på nytt möta ett parlamentariskt utskott för att förklara sitt agerande. Sannolikt därför spekulerar alltjämt många i att hon försöker dölja något.

Så sent som för en månad sedan sade Hanna Birna Kristjánsdóttir att hon siktade på omval. I veckan ändrade hon sig. Hon hävdade alltså att valet skulle göra skandalen aktuell på nytt. Det var något som hon inte ville att varken hon själv, hennes familj eller partiet skulle genomgå.

Beslutet är dock sannolikt i lika hög grad taktiskt. Hanna Birna Kristjánsdóttir inser sannolikt själv att hennes stöd inom Självständighetspartiet är rejält försvagat. Om hon skulle möta en stark utmanare skulle hon sannolikt förlora.

Ólöf Nordal - som tog över uppdraget som inrikesminister efter Hanna Birna Kristjánsdóttir - meddelade vid en pressträff i lördags att hon kandiderar till posten som vice ordförande. Innan hon tillfälligt lämnade politiken var det ett uppdrag hon hade mellan 2010 och 2013. Även då var Bjarni Benediktsson ordförande.

Bjarni Benediktsson och Hanna Birna Kristjánsdóttir har alltid haft en frostig relation. Samarbetet med Ólöf Nordal har alltid fungerat mycket bättre - inte minst för att hon inte utgjort samma hot mot det egna ordförandeskapet. Hon handplockades förra året till exempel till uppdraget som inrikesminister av honom trots att hon inte satt i alltinget.

Ólöf Nordal sade under presskonferensen att Hanna Birna Kristjánsdóttirs beslut inte påverkat henne. Hon sade också att hon avser att kandidera till alltinget i nästa val våren 2017:
"Jag har funderat mycket över framtiden från det att jag satte mig i inrikesministerns stol, och jag har alltid sett på det som så att det handlade om jag åter tänkte delta i politiken fullt ut. Och jag har nu bestämt mig för att jag tänker kandidera till nästa alltingsval som är om ett och ett halvt år, och be om Reykjavíkbornas stöd för att få en plats i alltinget. Och med hänsyn till det har jag även tagit beslutet att kandidera till uppdraget som vice ordförande vid Självständighetspartiets kommande landsmöte."
Ólöf Nordal kommer oavsett motkandidater att vara favorit till posten. Om någon kommer att utmana henne återstår att se. En politiker som har många förespråkare på landsbygden är alltingsledamoten Unnur Brá Konráðsdóttir.

Om Unnur Brá Konráðsdóttir skulle ställa upp kan hon inte räknas bort på förhand. Såväl Bjarni Benediktsson och Ólöf Nordal som sekreteraren Guðlaugur Þór Þórðarson - som också ställer upp för omval - är hemmahörande i Reykjavík. Att Unnur Brá Konráðsdóttir representerar den södra valkretsen, som är ett landsbygdsdistrikt, kan vara en fördel. Till skillnad från Bjarni Benediktsson och Ólöf Nordal tillhör hon inte heller landets rikaste familjer.

En kommunförening som har tagit ställning för Unnur Brá Konráðsdóttir är Rangárþing eystra. Hon säger i Morgunblaðið att hon är smickrad av intresset, men att hon ännu inte har bestämt sig:
"Det är naturligtvis klart att man behöver fundera på detta. ... Jag tycker förstås mycket om denna uppmaning och är egentligen ganska rörd av den."
Här kan du läsa mer om Hanna Birna Kristjánsdóttirs avhopp.

Rekordstor översvämning i Skaftá på väg sjunka tillbaka


Översvämningarna från Skaftárjökull fortsätter att avmattas. Men det kommer att ta veckor innan vattenmassorna sjunkit tillbaka. Än så länge är varken bron över Eldvatn eller ringvägen utom fara. Och för bönderna i regionen kommer konsekvenserna av det senaste jökelloppet att bli en belastning i flera år framöver. Inte minst eftersom skadorna inte brukar täckas av någon försäkring.

Efter drygt fem års tystnad svämmade Skaftárjökulls östra kaldera över i förra veckan. Aldrig tidigare har översvämningarna från denna utloppsglaciär i Vatnajökullmassivet varit så stora. Inte heller har förloppet någon gång varit så snabbt.

Illustration: Veðurstofa Íslands
Veðurstofa Íslands har jämfört det senaste jökelloppet med tidigare stora översvämningar från den östra kalderan. I Skaftá vid Sveinstindur uppmättes nu som mest 2 100 kubikmeter vatten i sekunden. I själva verket tros dock den egentliga volymen ha varit drygt 3 000 kubikmeter. En stor del av översvämningarna strömmade nämligen söderut vid sidan av älven. Tidigare har som mest 1 300 kubikmeter i sekunden registrerats vid Sveinstindur. Då var året 1995.

Illustration: Veðurstofa Íslands
I Eldvatn vid Ásar är mönstret detsamma. Här passerade som mest drygt 2 200 kubikmeter vatten i sekunden. Innan dess var den högsta noteringen från 2008 då 900 kubikmeter passerade Veðurstofa Íslands mätstation vid älven.

Flödena är fortfarande högre än vanligt, men är på väg att sjunka tillbaka till normala nivåer. Det kritiska läget är dock inte över. Inte minst eftersom mer regn är att vänta inom de närmaste dagarna.

Den östra delen av väg F208 är alltjämt avstängd för trafik. Avstängd är också bron över Eldvatn vid Ásar. Vattenmassorna har spolat bort marken runt bropelarna och bron hänger nästan i luften. Polisen och Vegagerðin har undersökt möjligheterna att stärka bron, men i nuläget bedöms det som för farligt.

Stora mängder vatten har forsat ut i lavaområdet Eldhraun. Lavafältet, som skapades under Lakis utbrott 1783 till 1784, står nu nästan under vatten. På en sträcka öster om Kirkjubæjarklaustur är det nu bara två decimeter upp till vägbanan. Om vattnet skulle börja att strömma över ringvägen kommer den att stängas. Trafiken leds då om via Meðalland.

I Landbrot på andra sidan ringvägen har vattendrag som Tungulækur och Grenlækur börjat att fyllas av översvämningarna. Hittills ser det ut som att Eldhrauns lava filtrerar vattnet. Det är inte alls lika grumligt efter att ha strömmat genom lavafältet.

Flödena i Skaftá kommer sannolikt att vara högre än normalt hela veckan. Det kan ta ytterligare flera veckor för vattnet i Eldhraun att sjunka tillbaka.

Bönder i regionen har sett åker- och betesmark hamna under vatten. Flera vägar i regionen har förstörts av översvämningarna. Ändå har problemen bara börjat. Gísli Halldór Magnússon, bonde på gården Ytri-Ásar, säger till RÚV att den lervälling som följer med vattenmassorna kommer att orsaka sandstormar under lång tid framöver:
"Det är mycket sörja som följer detta. Man har ofta sett mindre sörja när det svämmar över i den större kalderan. ... Människor har stort intresse av själva översvämningen, men mindre intresse av den förstörelse som följer i kölvattnet. Människor skriker och gapar när någon river upp mossa, men vid sådana här katastrofer hamnar hundratals hektar under vatten och förstörs."
Sigurgeir Gíslason, bonde på gården Flaga, säger till RÚV att bönderna inte brukar få någon kompensation från försäkringsbolagen efter översvämningar från Skaftárjökull. Han befarar att erosionen och översvämningarna snart gör det omöjligt att bedriva lantbruk i regionen. Problemen med lera går inte över i första taget:
"Detta torkar bara och blir som vete, och så blåser detta i väg överallt och det är naturligtvis värst där det är mycket tjockt. Detta bara blåser i väg över bevuxen mark och pressar ned och förstör också."
Här kan du läsa mer om översvämningarna.

Dagens citat

"Farmland was fully settled fairly soon, and immigration slowed down. ... During later centuries the population shrank as a result of difficult conditions, including cooling of climate, eruptions and plagues. Icelanders alive today mostly descend from the lineages that survived."

Gísli Pálsson, professor i antropologi vid Háskóli Íslands, i Newsweek om hur Island befolkades.

söndag 4 oktober 2015

Dagens bonuscitat

"Det blir inget problem att utnyttja denna kvot."

Jón Axel Pétursson, marknadschef vid Mjólkursamsalan, i Morgunblaðið om ett nytt handelsavtal mellan Island och EU som ökar den tullfria importkvoten av skyr från 380 till 4 000 ton, en kvot som mejeriet främst kommer att använda i Storbritannien - läs mer här.

Piratpartiet större än regeringspartierna tillsammans

Piratpartiet backar samtidigt som Självständighetspartiet går framåt. Ändå är Piratpartiet alltjämt större än de två regeringspartierna tillsammans. Piratpartiet har nu varit störst i landet i sex månader. Ljus framtid ökar och hamnar nu åter ovanför femprocentsspärren till alltinget. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup.

I sex månader har nu Piratpartiet varit störst på Island hos Gallup. Piratpartiet minskar dock under september med 1,3 procentenheter till 34,6 procent. Stödet är dock det näst största som partiet har noterats för av Gallup.

Samtidigt ökar Självständighetspartiet, men avståndet till Piratpartiet är fortfarande över 10 procentenheter. Självständighetspartiet får nu 24,4 procent, en uppgång med 2,8 procentenheter.

Koalitionspartnern Framstegspartiet fortsätter att ha det tufft i opinionen. Partiet får nu 10,1 procent, en nedgång med 1 procentenhet. Tillsammans är alltså de två regeringspartierna - med 34,5 procent av väljarstödet - nästan lika stora som Piratpartiet.

Krisande Ljus framtid ökar med 1,2 procentenheter efter partiledarbytet där Óttarr Proppé ersatte Guðmundur Steingrímsson. Med 5,6 procent av väljarstödet klarar partiet därmed på nytt femprocentsspärren till alltinget.

Även Socialdemokraterna befinner sig i en djup kris. Från den sämsta opinionssiffran på 17 år ökar nu partiet med 0,8 procentenheter till 10,1 procent.

Gröna vänstern får 10,6 procent, en tillbakagång med 1,2 procentenheter.

Stödet för regeringen ökar med 2 procentenheter. Nu uppger 36,1 procent av islänningarna att de står bakom koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Stödet för regeringen är alltså något större än stödet för de två regeringspartierna.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Översvämningar i Skaftá spolade bort 800 meter väg


800 meter väg spolades bort av översvämningarna från Skaftárjökull. Bron över Eldvatn vid Ásar har på nytt stängts av för all trafik. Vattenmassorna har spolat bort brons fundament som nu till stor del hänger i luften. Flödena fortsätter att sjunka, men är alltjämt kraftiga. Ringvägen har dock varit öppen även under natten.

Det hittills största jökelloppet från Skaftárjökulls östra kaldera har ännu inte skadat någon bebyggelse. Men skadorna är ändå stora. Gårdarna Hvammur, Búland och Skaftárdalur längs väg 208 är avskurna från omvärlden eftersom vägen ligger under vatten. Norra delen av väg F208 är stängd för all trafik.

Vid Hólaskjól på F208 har 800 meter väg spolats bort av översvämningarna. Hela vägbanan har försvunnit. Det som tidigare var en grusväg i en sänka är nu bara ett lavafält. Eftersom det handlar om en fjällväg som få använder vid den här tiden på året är det troligt att den åtgärdas först till våren.

Bron över Eldvatn vid Ásar på väg 208 har åter stängts för all trafik. Inte ens fotgängare får använda bron. Skälet är att vattenmassorna spolat bort all jord runt brofästena. Bron skulle därför kunna kollapsa när som helst. Sträckan kommer inte att öppnas för trafik innan bron har undersökts och reparerats. Det betyder att den kan förbli stängd i flera veckor.

Avstängningen drabbar dock inte fler gårdar längs väg 208. Väg 209 förbi Hrífunes är fortfarande öppen och gör det möjligt att ta en omväg runt bron över Eldvatn.

Även vägen till gården Skál, som går från ringvägen, ligger under vatten.

Flödena fortsätter att sjunka tillbaka, men är alltjämt kraftiga. Ringvägen har hållits öppen för trafik hela natten. Den kommer bara att stängas om vatten börjar att strömma över vägbanan. Stora mängder smältvatten från Skaftárjökull har samlats i lavafälten vid Eldhraun väster om Kirkjubæjarklaustur. Än så länge har dock vattnet inte stigit så mycket att det nått vägbanans höjd.

Det är första gången som så mycket vatten samlats i Eldhraun. Troligt är att det rinner ut i mindre vattendrag vid Landbrot. Det har hänt tidigare - men då var förloppet betydligt långsammare än vid detta jökellopp. Hur detta vatten kommer att påverka populära fiskesjöar som Tungulækur och Grenlækur är oklart.

Vid sjutiden på morgonen var flödet i Eldvatn vid Ásar 440 kubikmeter i sekunden och i Skaftá vid Sveinstindur 300 kubikmeter i sekunden. Det är långt över normala värden, men också långt under när översvämningarna var som mest intensiva.

Istäcket som ligger ovanpå Skaftárjökulls östra kaldera fortsätter att sjunka. Det innebär att ännu mer smältvatten kommer att nå Skaftá. Hittills har det sjunkit med 82,7 meter.


Här kan du läsa mer om översvämningarna och ovan kan du se filmer från översvämningarna.

Dagens citat

"På många sätt tror jag att Självständighetspartiets ställning i kommunen, som är knapp och svår, begränsas av att man inte lärde sig tillräckligt mycket om hur uppträdde. Det lades större vikt vid att kritisera Bästa partiet, kritisera Jón Gnarr i stället för att ta fram det positiva. Det är mycket som går att kritisera, som vi ser i kommunens ekonomiska läge i dag. Det går att kritisera Jón Gnarr och Dagur [B. Eggertsson] för att ha ägnat sig mer åt populism än åt annat. Men det var andra saker som särskilt Bästa partiet drog fram i isländsk politik, som gjorde att de fyra etablerade partierna behövde och behöver förändras om vi ska nå fram till unga människor."

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, tidigare alltingsledamot och vice ordförande för Självständighetspartiet, i Fréttablaðið om det politiska läget i Reykjavík och i alltinget.

lördag 3 oktober 2015

Dagens bonuscitat

"Jag arbetade nära och länge med Hanna Birna och vet och känner, precis som andra inom Självständighetspartiet, av egen erfarenhet vilken hederlig och god politiker hon är. Förlusten av henne från partiets ledning är stor. Det värsta är att hon försvinner på grund av saker som jag bär ansvar för. Skulden är min - inte hennes."

Gísli Freyr Valdórsson, tidigare rådgivare åt Hanna Birna Kristjánsdóttir, skriver på Facebook om den medieskandal där han själv dömdes för tystnadspliktsbrott men som också tvingade bort henne från uppdraget som inrikesminister och nu även som vice ordförande - läs mer här.

Jóhanna Sigurðardóttir är Islands bästa statsminister

Socialdemokraten Jóhanna Sigurðardóttir är den isländska statsminister som har skött sig bäst av de sex senaste. Hon fick 2009 ansvaret för att sanera statsfinanserna efter finanskraschen hösten 2008. Tvåa är självständighetspartisten Davíð Oddsson och trea framstegspartisten Steingrímur Hermannsson. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av RÚV.

Efter bankkollapsen senhösten 2008 dröjde det inte länge innan regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Självständighetspartiet havererade. Jóhanna Sigurðardóttir bars inte bara fram till ordförandeskapet i det egna partiet. Hon blev också statsminister med den allt annat än tacksamma uppgiften att hantera konsekvenserna av kraschen.

Efter drygt fyra år som regeringschef lämnade Jóhanna Sigurðardóttir politiken våren 2013. Av den popularitet som förde henne till makten fanns inte mycket kvar.

Ändå är det uppenbart att många islänningar uppskattar Jóhanna Sigurðardóttirs insatser. Hela 43,1 procent anser att hon är den statsminister som har skött sig bäst av de sex senaste i landet. Möjligen kan siffran påverkas av att de övriga fem alla är högerpolitiker.

Näst bästa statsministern är Davíð Oddsson med 27,7 procent. Självständighetspartisten var regeringschef i hela tretton år, mellan 1991 och 2004. Davíð Oddsson är än i dag en kontroversiell politiker. För somliga var han den som öppnade dörren mot Europa och mot ekonomiskt välstånd, för andra är han huvudarkitekt av misslyckade privatiseringar som lade grunden för finanskrisen.

Trea är framstegspartisten Steingrímur Hermannsson med 12,1 procent. Han var statsminister i två omgångar: 1983-87 och 1988-91.

Den sittande statsministern, framstegspartisten Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, får 9,5 procent för det ledarskap han utövat sedan 2013. Självständighetspartisten Geir H. Haarde (2006-09) får 5,3 procent och framstegspartisten Halldór Ásgrímsson (2004-06) får 2,3 procent.

Av de tillfrågade svarade 68,7 procent på frågan. Av dessa uppgav 15,6 procent att ingen av de sex statsministrarna hade skött sig bäst.

Största och snabbaste jökelloppet i Skaftá någonsinAldrig tidigare har ett jökellopp från Skaftárjökull gått så snabbt och varit så stort. Ett par gårdar i Skaftárdalur har skurits av från omvärlden och några mindre vägar ligger under vatten. Men ringvägen ser inte ut att vara hotad. Oväntat stora mängder vatten har forsat ut i lavaområdet Eldhraun i stället för att strömma mot havet i olika älvar.

Översvämningarna från Skaftárjökull nådde kulmen redan mitt på dagen i går. Då var flödet i Skaftá vid Sveinstindur drygt 3 000 kubikmeter i sekunden - vilket alltså är så mycket att hela Laugardalslaug i Reykjavík skulle fyllas på en knapp sekund. Vid Eystri-Ásar i Eldvatn var flödet 2 200 kubikmeter i sekunden. Inom loppet av ett dygn steg vattenståndet från 2 till 8,5 meter.

Länge såg det ut som att bron vid Eldvatn var i fara eftersom vattenmassorna skulle kunna försvaga fundamenten. Därför stängdes bron tillfälligt för trafik på förmiddagen. När flödena minskade öppnades vägen på eftermiddagen på nytt för trafik.

Omkring 80 procent av vattenmassorna har hittills tagit vägen genom Eldvatn. Oväntat stora mängder har forsat ut i lavafältet Eldhraun. På en kilometerlång sträcka längs ringvägen har vattnet stigit så högt att avståndet upp till vägbanan bara är tre decimeter. Hur mycket vatten som lavaområdet kan svälja återstår att se.

Inga översvämningar har hittills nått Hverfisfljót eller Tungnaá.

Efter överläggningar tog myndigheterna beslutet att hålla ringvägen mellan Eldvatn och Kirkjubæjarklaustur öppen under natten. Om vatten skulle börja strömma över vägbanan kommer den att stängas av. Trafiken dirigeras då om till vägen förbi Meðalland.

Det nu pågående jökelloppet har sitt ursprung i Skaftárjökulls östra kaldera. Inte sedan 1955 - då mätningarna av vattenstånd och flöden påbörjades - har en översvämning från Skaftárjökull varit så stor. Inte heller har den någon gång vuxit så snabbt. Kulmen nåddes redan mitt på dagen i går. När jökelloppet började bedömdes det som mer sannolikt att översvämningarna skulle kulminera först ett halvt dygn senare.

Ett par gårdar i Skaftárdalur har skurits av från omvärlden när mindre vägar lagts under vatten. Vattenmassorna har strömmat över åker- och odlingsmark och förstört fält med kål och korn som just skulle skördas. Marken översvämmades sedan älvarnas erosionsskydd gett vika.

Översvämningarnas utveckling kom även som något av en överraskning för Veðurstofa Íslands personal på plats. Under natten mot fredagen tänkte de övernatta i en fjällstuga vid Sveinstindur. Snart nådde dock vattenmassorna upp till fjällstugans dörrar. I stället fick de tälta på en högre belägen plats.

Jökelloppet är dock inte över. Istäcket över Skaftárjökulls östra kaldera har hittills sjunkit omkring 74 meter. Den fortsätter att sjunka, vilket betyder att mer smältvatten strömmar från glaciären mot Skaftá. Takten har dock avmattats avsevärt.

Istäcket ovan kalderan är omkring 300 meter tjockt. Den kan sjunka upp till 150 meter. Östra kalderans avrinningsområde är 29 kvadratkilometer. Den ligger cirka 15 kilometer från vulkanen Grímsvötn i Vatnajökullmassivet.

Jökelloppet från den östra kalderan är det första sedan juni 2010. Tidigare har översvämningar skett med högst tre års mellanrum. Att det nu dröjt ovanligt länge har förklarats med att jordvärmen vid Skaftárjökull kan ha minskat. Översvämningarnas storlek indikerar i stället att det är kalderan som har utvidgats och nu rymmer mer vatten än tidigare.

I framtiden skulle alltså översvämningarna kunna bli mer sällsynta men däremot mer omfattande. Det är knappast en positiv utveckling för regionen.

Problemet med översvämningarna försvinner inte med vattnet. Vattenmassorna för med sig stora mängder lera och gyttja. När de torkar kommer de så småningom att orsaka stora problem vid hårda vindar i området. Då kommer sand och grus att virvla omkring och försvåra sikten för alla som befinner sig och färdas i området.

Kustbevakningens helikopter undsatte i går tre brittiska turister vid Hólaskjól. I en hyrbil körde de in på den avstängda vägen F208. I tron att det var ett vadställe körde de rakt in i översvämningarna från Skaftárjökull och fastnade. De hämtades med helikopter eftersom den redan befann sig i området.

Almannavarnir håller fortfarande väg F208 stängd. Myndigheterna uppmanar alla som befinner sig i området till försiktighet. Det gäller i synnerhet giftigt svavelväte som kan samlas i hög koncentration bland annat längs Skaftás stränder.Här kan du läsa mer om översvämningarna och ovan kan du se ett par klipp med bilder från översvämningarna.

Dagens citat

"Iceland’s prime minister is a champion of the UN’s HeForShe campaign. He plans to achieve gender parity in Iceland’s media by 2020 and close the country’s gender pay gap by 2022."

Financial Times listar statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som en av de viktigaste politiska ledarna som tagit ställning för jämställdhet.

fredag 2 oktober 2015

Premiär för direktflyg mellan Akureyri och Köpenhamn

I maj nästa år lyfter Estonian Air för första gången från Akureyri mot Köpenhamn och Tallinn. Fram till slutet av september blir det en avgång i veckan. Men om resenäerrna är tillräckligt många kan turerna fortsätta under hösten. Planen blir av modellen Bombardier CR-900 som tar 84 passagerare. Det uppger kommunen i ett pressmeddelande.

Direktflyg mellan Akureyri och en större europeisk flygplats har länge stått högt upp på önskelistan både hos kommunpolitiker och turistnäring. Hittills har dock inget flygbolag lyckats locka tillräckligt med resenärer för att få en sådan linje att löna sig.

I vår är det Estonian Air som i samarbete med den isländska resebyrån Trans-Atlantic gör ett försök. Premiärturen avgår i maj nästa år. Därefter blir det en avgång varje lördag till och med den 24 september.

Flyget går mellan Akureyri och Tallinn via Köpenhamn. Biljettpriserna är ännu inte klara.

Här kan du läsa mer om planerna på direktflyg från Akureyri.