söndag 20 januari 2008

Bidrag stärker banden till emigranterna

Mountain i North Dakota får 75 000 dollar från den isländska staten som bidrag till att bygga ett nytt hus för kommunal service, rapporterar nyhetsbyrån AP. Donationen stärker banden mellan Island och Mountain, där isländska emigranter slog sig ned på 1870-talet.

Varje år firas August the Deuce Icelandic Celebration i amerikanska Mountain för att minnas den 2 augusti 1874 då Island fick en ny konstitution som gav befolkningen begränsat självstyre från Danmark. Förra året, vid det 108:e firandet, medverkade Islands statsminister Geir H. Haarde vid festligheterna tillsammans med borgmästaren Tim Moore.

"De pågående ansträngningarna av våra familjer och vänner i North Dakota för att bevara och hedra deras rika och unika isländska arv, historia och kultur är en inspirationskälla för det isländska folket," säger Geir H. Haarde i ett uttalande.

Byggnaden ska ge plats åt brandkåren, ett kafé, en festlokal och kyrkans kontor.

Mellan 1870 och 1914 emigrerade en femtedel av Islands befolkning till USA och Kanada. Den största andelen emigranter kom från landets nordöstra del - där ett av vulkanen Askjas utbrott täckt stora delar av området med giftig aska. Hårda vintrar med packis och snöstormar, kalla somrar med dåliga skördar, svårigheter att hålla boskap och sandstormar samt erosion gjorde att många islänningar valde att korsa Atlanten för att söka ett bättre liv i USA.

Samtidigt kände sig många plågade av det danska styret. 1874 fick Island alltså en ny konstitution. Den fick ett beskt mottagande och var inte alls det långtgående steg mot självstyre som många islänningar hoppats på, men självständighetskämpen och senare nationalhjälten Jón Sigurðsson försökte att se konstitutionen som ett steg i rätt riktning.

Därför firades ändå den 2 augusti 1874 av emigranter i Milwaukee, USA, en tradition som senare togs upp av emigranter i Winnipeg, Kanada, 1890 som The Day of the Icelanders och för 108 år sedan i Mountain. Dagen firas även i Gimli i Kanada.

Mountain präglas alltjämt av isländsk kultur och historia, och detsamma gäller det närliggande samhället Thingvalla, som givetvis har fått sitt namn efter Þingvellir, platsen för det första isländska parlamentet. Mountain har 126 invånare.

Illustrationen som visar den isländska emigrationen mellan 1870 och 1914 är hämtad från Hofsós, The Icelandic Immigration Centre i Skagafjörður.