tisdag 29 januari 2008

Den sjunkande sjön stiger igen

Kleifarvatn stiger igen och är på väg mot samma storlek som sjön hade innan den, under mystiska omständigheter, började tömmas på vatten under år 2000, rapporterar Visir.is.

När Kleifarvatn var som djupast var sjön 97 meter. Under flera år sjönk den med omkring en centimeter varje dag. Vad som orsakade detta fenomen är inte helt klarlagt, men med tiden har forskarna enats kring en teori om att ett jorskalv helt enkelt skapade ett hål i botten av sjön där vattnet forsade i väg.

Jordskalvet som påverkade Kleifarvatn inträffade enligt teorin den 17 juni år 2000. Skalvets centrum var åtta mil från sjön, och sattes därför först inte i samband med de sjunkande vattenmassorna.

"Om du lägger ditt öra mot marken kan du höra sjön tömmas. Det låter som vatten som försvinner ner i avloppet", sa geologen Amy Clifton till National Geographic 2001.

Nu stiger alltså Kleifarvatn igen. Anledningen till detta är enligt forskare stora regnmängder samt att sediment och lera nu har tätat sprickan som uppstod efter jordskalvet.

En av deckarförfattaren Arnaldur Indriðasons (bilden)succéromaner, Mannen i sjön (Kleifarvatn), börjar vid den sjunkande sjön där ett skelett som tidigare varit dolt under vattenytan hittas fastbundet vid sovjetisk spionutrustning från det kalla krigets dagar.

Foto: Björn Green/Norstedts