måndag 7 januari 2008

Islänningarna driver på konjunkturen

Turismen och resandet fortsätter att driva på den isländska högkonjunkturen. Under november ökade gästnätterna på landets hotell med 4 procent - 2 700 övernattningar till den nya rekordnoteringen 75 100.

Den största ökningen står Austurland för med hela 58 procent, men samtliga landsdelar ökar. Enligt färsk statistik från Hagstofan är antalet gästnätter för de elva första månaderna 2007 sammanlagt 1 254 866 – varav knappt 800 000 i Reykjavíkområdet. Samma period under 2006 var antalet övernattningar 1 112 331.

En intressant detalj är att det faktiskt var islänningarna som såg till så att kurvorna fortsätter att peka uppåt. Antalet utländska gästnätter minskade marginellt, medan de isländska övernattningarna ökade med 15 procent. Totalt sett står dock turister för nästan dubbelt så många gästnätter som islänningarna själva.

Bilden visar Hallgrímskirkja och statyn av Leifur Eiríksson i Reykjavík.