söndag 6 januari 2008

Völvans spådom för 2008

Två vulkanutbrott, regeringssamarbetet spricker och bättre fiske. Det är några av huvuddragen i Völvans spådom för 2008, som publiceras i tidskriften Vikan.

Völvans traditionella spådom för det nya året har sina rötter i eddadikterna, där den utgör en sammanfattning av mänsklighetens historia och en positiv utblick över dess framtid. Förutsägelserna står dock som spön i backen inför det isländska nyåret - spådomar som få sväljer, men gärna frossar i med rejäla nypor salt tillhands.

Vem som står bakom Völvans spådom är inte känt. Enligt Vikan är hon en anonym kvinna med ett väl utvecklat sjätte sinne.

2008 innebär alltså enligt Völvan att det långvariga regeringssamarbetet på Island spricker, och detsamma gäller koalitionen i Reykjavíks kommunfullmäktige. Två saker som ter sig osannolika, men åtminstone möjliga i teorin. Samma sak gäller de två vulkanutbrotten - framför allt väntar många på ett nytt utbrott från Hekla. Ett av dessa ska dessutom ske i närheten av bebyggelse. Detta är tyvärr inte alls osannolikt. Detsamma gäller att vädret fortsätter att vara oberäkneligt.

När det gäller prognosen för fisket blir det värre. Som Islandsbloggen tidigare har rapporterat har fiskekvoterna minskats kraftigt. Förhoppningen är naturligtvis att detta på sikt ska öka tillgången på främst torsk, men att detta ska ske under 2008 känns faktiskt totalbananas. I samma fack placerar jag även påståendet att Island borde ingå i en mer stabil valutaunion än euron, till exempel med den svenska kronan eller den kanadensiska dollarn. Det blir garanterat ingendera, och synen på euron som en jojo-valuta känns inte heller helt uppdaterad.