måndag 31 mars 2008

Islands nordligaste punkt snart utraderad

74 kilometer norr om Grímsey och drygt tio mil norr om det isländska fastlandet ligger Islands nordligaste punkt Kolbeinsey. Inom tio år har denna lilla ö förmodligen utplånats av erosionen. Något som kan få stora konsekvenser för det isländska fisket.

Kolbeinsey omnämns redan i Landnámabók, men den första expeditionen till ön gjordes antingen 1580 eller 1616, ett initiativ av den dåvarande biskopen av Hólar, Guðbrandur Þorláksson. Då mättes ön till 700 gånger 100 meter, och höjden beräknades uppgå till 100 meter. Den senare uppgiften betvivlas av dagens forskare.

Vid ett vulkanutbrott 1372 kan Kolbeinsey ha fått ett syskon, men av den ön finns inga säkra observationer och den blev förmodligen ett snabbt byte för havet.

1903 var Kolbeinsey ungefär hälften så stor som på 1600-talet. 1985 mätte ön 39 gånger 39 meter. Och vid den senaste mätningen, som gjordes 2001, hade Kolbeinsey krympt till 90 kvadratmeter. Den högsta punkten är nu bara fem meter ovanför havsytan.

2006 konstaterades dessutom att den helikopterplattform som byggdes 1989 inte längre var användbar. Omkring halva dess yta hade slitits loss och försvunnit i havet.

När Kolbeinsey skapades är inte känt, men ursprunget är ett vulkanutbrott. Ön ligger också i ett område med kraftig vulkanisk aktivitet. Någon växtlighet har förmodligen aldrig funnits på den lilla klippön. Under 1600- och 1700-talen användes Kolbeinsey som bas för att jaga säl och fågel.

Kolbeinsey möter alltså samma öde som Surtsey, den ö som skapades av ett vulkanutbrott söder om Hemön 1963, och eroderar nu i snabb takt. Diskussioner har förts om att rädda klippön genom att sätta upp någon form av mur som ska förhindra erosionen, men planerna har inte förverkligats.

Att Islands nordligaste utpost försvinner kan hota fiskezonen. Kolbeinsey fyller nämligen en viktig funktion för att utöka det isländska fångstområdet.

1997 slöts ett avtal mellan Island, Danmark och Grönland där Grímsey inkluderades i den isländska ekonomiska zonen, vilket innebär att ön och inte fastlandet utgör den punkt från vilken fångstområdet räknas. Samtidigt fick Island också rätt till omkring 30 procent av området kring Kolbeinsey, cirka 3 000 kvadratkilometer, där den viktiga industrifisken lodda ofta förekommer i enorma stim.

Avtalen föregicks av att danska fiskefartyg 1996 började fiska vid Kolbeinsey, något som den isländska staten motsatte sig. Med ön försvinner alltså även en viktig grund i den isländska ekonomiska zonen, något som på sikt kan hota fisket.

Kolbeinsey ligger på 67°08'09" nord och 18°41'03" väst. Här kan du se var Kolbeinsey ligger.

Bilden visar Kolbeinsey i mars 2005.

Källor:
Deja-vu at the North Pole - ett tal av Islands justitieminister Björn Bjarnason.
Geology and Erosion of Kolbeinsey North of Iceland - rapport av forskarna Kristján Sæmundsson och Árni Hjartarson - här finns också en bild och en karta över ön.

Foto: Landhelgisgæslan