måndag 24 november 2008

Fler säger ja till nya aluminiumsmältverk

Allt fler islänningar är positiva till aluminiumsmältverken. 49 procent är för att fler anläggningar byggs. 32 procent vill inte att fler aluminiumsmältverk byggs. Vid en mätning för två år sedan sa 41 procent ja och 38 procent nej. Detta visar en ny Gallupundersökning gjord på uppdrag av Alcoa.

Byggandet av aluminiumsmältverk är en kontroversiell fråga. Anhängarna anser att det är ett bra sätt att utnyttja Islands naturtillgångar och skapa arbetstillfällen utanför städerna. Motståndarna hävdar att de arbetstillfällen som skapas är få i jämförelse med de naturområden som ödeläggs för att förse smältverken med elektricitet samt att produktionen är på god väg att göra Island till en klimatbov.

Även om motståndet nu tycks ha minskat är striden långt ifrån över. Att undersökningen gjorts när Island står inför den djupaste ekonomiska krisen på decennier kan också ha påverkat resultatet till förmån för aluminiumindustrin.

78 procent anser att aluminiumsmältverken har en positiv effekt för Islands ekonomi. 59 procent är också positiva till anläggningen i Reyðarfjörður på östkusten - en ökning med fyra procentenheter från 2006 - som förses med elektricitet av den jättelika Kárahnjúkar-dammen som skapades på bekostnad av orörd natur och vildmark på det isländska höglandet. Uppfattningen om Alcoa har inte ökat i samma utsträckning - förtroendet för företaget har ökat marginellt.

90 procent av befolkningen i Mið-Austurland, där Reyðarfjörður ligger, anser att Alcoa-anläggningen har haft en positiv inverkan på livsvillkoren i området. 95 procent trivs i regionen. 66 procent är nöjda med utbudet av tjänster - de som är missnöjda efterlyser bland annat fler butiker, bättre utbildningsmöjligheter, fler nöjen och bättre kommunikationer.

69 procent av befolkningen i Norðurland eystra är för bygget av ett aluminiumsmältverk i Bakki nära Húsavík, en ökning med 11 procentenheter från 2006. 81 procent tror att anläggningen skulle ha positiv inverkan på livsvillkoren i regionen.

2 386 personer ingick i undersökningen i hela landet. 65 procent svarade. 1 491 personer i Mið-Austurland och 2 185 i Norðurland eystra svarade på de regionsspecifika frågorna. Andelen svarande uppgick till 62 respektive 65 procent.

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet som pdf.

Här kan du läsa mer om Kárahnjúkar och här en recension av Andri Snær Magnasons bok Dreamland som bland annat behandlar aluminiumsmältverken och debatten kring dem.