tisdag 11 november 2008

Island i siffror

Varje år släpper Islands statistikbyrå Hagstofa Íslands en årsbok vid namn Landshagir. Årets tegelsten omfattar 382 sidor. Och den som slöbläddrar mellan siffror, siffror och siffror hittar en hel del småskojig information - som till exempel:

Island är världens sextonde största fiskenation. I särklass störst är Kina. Under 2007 fångade Island 1 395 716 ton fisk - de främsta sorterna är lodda (294 066 ton), kolmule (294 952), norsk-isländsk sill (175 868), torsk (174 436), sill (144 026) och kolja (109 313). Den mest värdefulla fisken är torsken där fångsten motsvarar 29 585 033 000 isländska kronor - en dryg tredjedel av det totala fångstvärdet på 80 251 479 000 kronor.

454 812 får fanns på Island 2007. Dessutom omfattade boskapen på gårdarna 184 244 höns, 76 982 hästar, 70 660 nötdjur, 41 497 minkar, 25 140 fjäderfän, 4 147 grisar, 524 getter, 219 kaniner och 93 polarrävar.

Island hade 2006 den lägsta arbetslösheten bland samtliga OECD-länder, 1,3 procent. Sydkorea, Mexiko och Norge, som följer härnäst, hade då nästan tre gånger så hög arbetslöshet.

Under 2007 förbrukade Island 11 965 gigawattimmar elektricitet. 8 342 av dessa konsumerades av energiintensiv industri, där aluminiumsmältverken står för 7 312 gigawattimmar och järnsilikonindustrin för 1 031.

2007 fanns 125 682 bostäder på Island - 401 bostäder per 1 000 invånare.

927 689 personer flög till eller från flygplatsen i Keflavík under 2007. 468 800 var islänningar och 458 889 utlänningar. 17 374 personer kom till Island med bilfärja. 2 018 av dessa var isländska medborgare. 53 529 turister anlände Reykjavík ombord kryssningsfartyg.

På Island finns 13 048 kilometer bilvägar. Och 240 551 motorfordon. 7 571 trafikolyckor inträffade under 2007. 15 personer omkom i trafiken under året. 1 658 personer skadades.

92 procent av islänningarna har dator i hemmet. 88 procent har tillgång till internet hemma. 100 procent av 16- till 24-åringarna använder internet. 32 procent av islänningarna handlar på nätet - det vanligaste är resor, biljetter, böcker, musik och film.

1 863 islänningar fick klamydia under 2007.

259 030 besökare hade Islands teatrar under 2007. Publiken på Islands totalt 44 biosalonger uppgick till 1 487 663 personer. Biografer finns i 17 av 79 kommuner. Under 2006 visades totalt 168 filmer på biograferna - fyra inhemska, tre nordiska, 26 europeiska, 125 amerikanska och tio från övriga världen. Samma år fick landets 124 museer 1 438 733 besök.

Island importerade under 2007 varor till ett värde av 42 848,3 miljoner isländska kronor från Sverige. Exporten till Sverige uppgick till 2 214,4 miljoner.

Den 1 december 1960 hade Island 175 680 invånare. Den siffran kommer nästan att fördubblas på 50 år - i nuläget har Island 321 000 invånare.

Under 2005 satte islänningarna i sig 4 392 428 kilo skyr - 2 550 650 kilo i den traditionella segrinniga formen och 1 837 489 som dryck. Saknar du några kilo? Islänningarna käkade också 4 289 kilo kvarg. Samma år åt de 4 401 904 kilo ost. Den mest populära osten är gouda - som i sina olika former står för drygt hälften av konsumtionen.

19,4 procent av islänningarna röker varje dag.

På Island finns 62 tätorter - platser med mer än 200 invånare. Här bor 93,2 procent av landets befolkning, 291 970 personer. I Reykjavíkområdet bor 195 467 personer - knappt två tredjedelar av Islands totala befolkning.

252 624 islänningar tillhör Þjóðkirkjan, den protestantiska statskyrkan. 15 305 tillhör andra lutheranska frikyrkor. Några av de andra stora församlingarna är katolikerna (8 009 personer), pingströrelsen (1 975), asatrosamfundet (1 154), buddhisterna (758) och sjundedagsadventisterna (757).

Under 2006 fångades 83 992 lunnefåglar. 1 037 renar jagades, 6 418 minkar och 5 420 polarrävar.

Hæstiréttur Íslands avgjorde under 2007 590 mål. 13 839 domslut meddelades i distriktsdomstolarna.

Västmannaöarna är Islands största fiskehamn sett till var fisken tas om hand. 193 773 ton fisk landades på Hemön. Andra stora hamnar är Neskaupstaður (150 574 ton), Eskifjörður (95 898), Vopnafjörður (92 755), Reykjavík (89 536), Grindavík (86 814), Akureyri (76 626), Seyðisfjörður (72 066), Höfn (71 763), Þórshöfn (67 272) och Akranes (59 971).

1 419 böcker gavs ut under 2006. 460 av dem var skönlitterära.

103 846 islänningar var under 2006 medlem i en idrottsförening. Det fanns flest föreningar för fotboll, 118. Andra stora idrotter är friidrott (86 föreningar), basket (66), golf (60), simning (45), hästsport (45), volleyboll (37), gymnastik (27), handboll (26), badminton (24) och skidor (22). 16 klubbar sysslar med nationalidrotten glímabrottning. Och en enda med bandy och två med squash - som på isländska har det charmerande logiska namnet veggtennis.

Av 313 376 invånare den 1 januari 2008 var 291 942 isländska medborgare. Under 2007 fick 647 personer isländskt medborgarskap.

Island producerade 2007 13 000 ton potatis, 11 246 ton korn, 1 603 ton tomater, 1 343 ton gurka, 860 ton rovor, 526 ton morötter, 515 ton svamp, 340 ton vitkål, 220 ton kinakål, 147 ton paprika och 112 ton blomkål. Samt 1 993 773 ton hö.

Island hade 2006 den näst största befolkningsökningen i Europa med 2,59 procent, en uppgång som bara Andorra överträffar. Island ligger också i topp när det gäller medellivslängd (79 år för män, 83 år för kvinnor), nativitet (2,07 födda barn per kvinna) och spädbarnsdödlighet (2,9 per 1 000 födda).

Island ligger 970 kilometer från Norge, 798 kilometer från Skottland, 550 kilometer från Jan Mayen, 420 kilometer från Färöarna och 287 kilometer från Grönland.

Bilden: Solnedgång över Höfn i Hornafjörður.