onsdag 3 december 2008

Historien om Islands flagga

Den 1 december 1918 fick Island begränsat självstyre. Vissa ärenden sköttes alltjämt från Danmark, men det var ändå ett stort steg mot självständighet.

Arbetet med att ta fram en isländsk flagga började redan 1913 då Hannes Þórður Pétursson Hafstein, Islands första statsminister, tillsatte en kommitté som skulle ta fram olika förslag. Även allmänheten fick skicka in sina idéer. Totalt 28 olika flaggor togs fram - men redan 1914 enades Hannes Hafstein och andra politiker kring den blåvitröda som alltjämt i dag är Islands flagga.

Modellen som valdes, en traditionell nordisk korsflagga, påminner om Islands band till de andra nordiska länderna. Flera andra förslag innehåller också färgerna blått, rött och vitt. Men vissa mönster understryker snarare en historisk gemenskap med de brittiska öarna. Andra förslag väljer att helt bortse från den typen av historiska perspektiv.

Blått representerar Atlanten, vitt snön och isen som finns på Island och rött vulkanerna.

De 28 förslagen har nu för första gången samlats i en bok, Fáninn. Boken gavs ut på 90-årsdagen av självständighetsdagen och presidenten Ólafur Ragnar Grímsson fick det första exemplaret.

Fáninn har sammanställts av grafikern Hörður Lárusson.

Den så kallade Hvítbláinn - vitt kors på marinblått - användes i vissa kretsar som en flagga för Island från 1897. Idén kom från poeten Einar Benediktsson. Den nuvarande, som designades av Matthías Þórðarson redan 1906, fick förutom ett rött kors i mitten även något annorlunda dimensioner.

Enligt lag är bruket av den isländska flaggan en förmån och inte en rättighet. Missbruk kan straffas med fängelse i upp till ett år. Det finns sedan 1991 också en lag som säger hur och när flaggan får användas. Den får hissas tidigast klockan sju på morgonen och ska tas ned vid solnedgång eller senast vid midnatt.

Här kan du läsa mer om Islands historia.

Foto: www.larusson.com