tisdag 17 februari 2009

Island får granska EU:s fiskepolitik

Island får möjligheten att medverka i EU:s översyn av fiskepolitiken. Erbjudandet kom från Michael Köhler som arbetar direkt under fiskekommissionären Joe Borg vid ett möte i Reykjavík, rapporterar Fréttablaðið.

Den nya utredningen ska presenteras i april. Joe Borg har åtminstone tidigare gett intrycket av att verka för en tydligare hållbarhetslinje än tidigare kommissionärer. Här har Island genom kvotsystemet lyckats betydligt bättre än många EU-länder där flera viktiga bestånd är akut hotade.

En acceptabel lösning på fiskepolitiken är en nyckelfråga när det gäller isländskt EU-medlemskap. Att sträcka ut en hand redan nu kan förstås öka möjligheterna att EU inför en isländsk modell där utrotningsfiske inte tillåts vilket i sin tur kan medföra att landets fiskeindustri övervinner EU-motståndet.

Island och Färöarna har enats om ett nytt fiskeavtal. Färingarna får en kvot om 30 000 ton lodda i isländska vatten om kvoten överstiger 500 000 ton. Annars blir andelen 5 procent av kvoten, skriver Morgunblaðið.

Färingarna får också fiska 5 600 ton bottenfisk i den isländska ekonomiska zonen - men högst 1 200 ton torsk och 45 ton hälleflundra. Det gemensamma fisket av kolmule och sill fortsätter. Isländska båtar får dessutom fånga 2 000 ton sill och 1 300 ton makrill i Färöarnas vatten.

Här kan du läsa mer om vad EU-medlemskap skulle kunna innebära för det isländska fisket och här om tillståndet för landets fiske.