torsdag 12 februari 2009

Islands fiske på plats fem i världen

Nästan hälften av fisket i världen är inte hållbart och döms ut i en ny forskarrapport. Sverige klarar sig med nöd och näppe från underkänt. Till länderna med det mest hållbara fisket hör bland annat Island och Norge, skriver The Guardian.

Forskargruppen har studerat hur fisket bedrivs i världens 53 största nationer som tillsammans står för 96 procent av den totala fångsten.

Norge får bäst betyg - landets fiske efterlever 60 procent av FN:s krav. Därefter följer USA, Kanada, Australien och Island.

"We know the global oceans are in crisis but I thought that the highest-scoring countries would score higher than they've done. That shows the challenge is pervasive – not just in the high seas but in areas we consider to be the best-managed in the world such as Australia, New Zealand, Iceland and Canada", säger Giles Bartlett vid Världsnaturfonden till The Guardian.

28 av 53 länder klarar mindre än 40 procent av kraven - bland annat för reducering av bifångster, kontroll av tjuvfiske samt fiskekvoter som främjar hållbarhet - och får därför underkänt. De 28 underkända länderna står för mer än 40 procent av den totala fångsten i världen.

Sverige slipper underkänt men flera andra EU-länder får tummen ned. Enligt forskargruppen är EU-länderna generellt dåliga på hållbart och ansvarsfullt fiske. Den frivilliga uppförandekod som instiftades av FN 1995 får i regel stå åt sidan för den mäktiga fiskelobbyn i länder som Spanien.

Trots att EU har en gemensam fiskepolitik finns det stora skillnader mellan medlemsländerna - i granskningen placerar de sig mellan tionde och trettioförsta plats. I många medlemsstater bedrivs i praktiken utrotningsfiske - och det lär fortsätta åtminstone till 2012 då en ny fiskepolitik introduceras.

Det kanske största problemet i flera EU-länder är överkapaciteten. Samtidigt som fiskebestånden minskar så har fiskarnas kapacitet ökat kraftigt på grund av mer avancerade trålare.

Efter många tuffa år och omdiskuterade kvoter är bestånden runt Island i förhållandevis gott skick. Den värdefulla torsken har återhämtat sig och har inte varit större på 15 år.

Fisket kommer också att bli en nyckelfråga om Island inleder förhandlingar om EU-medlemskap. Fiskenäringen är landets näst största och säger bestämt nej till unionen. Och det nejet är så tungt att det kan avgöra en folkomröstning.

Här kan du läsa mer om tillståndet för Islandstorsken och här och här om attityder till EU.