fredag 13 februari 2009

Jóhanna Sigurðardóttir tror på sämre tider

Handelsminister Gylfi Magnússon ser hellre att Island går med i EU och EMU än inleder ett valutasamarbete med Norge. "If we want a credible currency with a credible central bank to back it up then the euro seems to be the most logical option. ... There may be other options including some sort of arrangement with Norway, but that seems like more of a long shot in my view", säger han till Reuters.

Han säger att fisket är frågan som får många islänningar att tveka om EU-medlemskap. Det finns en stor oro för att gå med på EU:s fiskepolitik - dels för att den hittills är ett misslyckande ur hållbarhetsperspektiv, dels för att det nuvarande kvotsystemet sannolikt skulle behöva rivas upp.

Gylfi Magnússon tror dock att ett inträde i valutaunionen just nu är ganska avlägset. Men han ser det som ett led i att återvinna förtroendet för Islands ekonomi - ett första steg skulle vara att växelkursen för den isländska kronan knyts till euron. Även räntor och inflation bör så småningom hamna på EU-nivå. "Just being on the way to the euro, through the front door, would actually send a very strong signal. It would probably calm markets now", säger han.

Internationella valutafondens synpunkter på regeringens förslag till ny centralbankslag är extremt allmängiltiga. IMF poängterar bland annat att centralbankschefer brukar ha en eller två ställföreträdare - något som saknas i det förslag statsminister Jóhanna Sigurðardóttir försöker driva igenom i Alþingi.

Jóhanna Sigurðardóttir sa i alltinget i går att krisen sannolikt blir ännu värre än förväntat - med fortsatt stigande arbetslöshet och senare vändning för ekonomin. Enligt Morgunblaðið sa hon även att Internationella valutafondens krispaket ännu inte har gett riktig effekt, något som beror på den förra regeringens senfärdighet.

Före detta statsministern Geir H. Haarde höll förstås inte med om den beskrivningen. Han sa att den nya regeringen har fått en dålig start och ägnar sig åt tidsödande arbete för att förändra val- och centralbankslagar i stället för att sjösätta åtgårdspaket.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon försvarade den nya regeringen och sa att 99,5 procent av Islands problem i dag kan skyllas på tidigare regeringar.

Antalet arbetslösa islänningar är nu enligt Vinnumálastofnun 14 755 personer. 9 627 av dessa bor i Reykjavíkområdet. Lågkonjunkturen slår hårdast mot unga - bland 20-24-åringar är andelen arbetslösa 11 procent.

Time Magazine har tagit fram en lista med 25 personer som anses ansvariga för finanskraschen. Davíð Oddsson är en av dem - med följande motivering:
"In his two decades as Iceland's Prime Minister and then as central-bank governor, Oddsson made his tiny country an experiment in free-market economics by privatizing three main banks, floating the currency and fostering a golden age of entre­preneurship. When the market turned ... whoops! Iceland's economy is now a basket case. The three banks, which were massively leveraged, are in receivership, GDP could drop 10% this year, and the IMF stepped in after the currency lost more than half its value. Nice experiment."

Davíð Oddsson har hittills en skuldfaktor på i snitt åtta av tio, vilket placerar honom på plats 19.

Här kan du läsa Internationella valutafondens skrivelse till Islands regering.