torsdag 12 mars 2009

Ännu större hopp om olja vid Drekasvæðið

Nya undersökningar vid Drekasvæðið visar ytterligare tecken på att det kan finnas stora mängder olja i området. Frekvensmätningarna visar samma mönster som fyndigheter vid Norge och Grönland. De nya prognoserna tillkännagavs på en konferens i London.

Drekasvæðið ligger 330 kilometer nordost om Langanes på östra Island. Prognoserna talar för att stora mängder gas och olja finns i området. Fyndigheterna väntas räcka i mellan 20 och 40 år.

"With the ongoing licensing round we are opening the largest, undrilled, and easily accessible potential oil frontier in the world", säger näringsminister Össur Skarphéðinsson till Oil and Gas Online.

Anbudsförfarandet för att få leta efter gas och olja vid Drekasvæðið avslutas den 15 maj. Fem tillstånd delas ut i den första rundan. Om området är så attraktivt som den isländska regeringen tror krävs miljardinvesteringar i ett av Islands mest glesbefolkade områden för att skapa förutsättningar för att utvinna gas och olja.

Sedan i januari 2007 har näringsdepartementet betalat 32,5 miljoner isländska kronor till olika företag för undersökningar och arbete i samband med förberedelserna inför att utvinna olja och gas vid Drekasvæðið.

Här finns listan på vilka staten anlitat för undersökningar vid Drekasvæðið och här kan du läsa mer om vad oljeindustrin skulle få för konsekvenser för Island.