fredag 6 mars 2009

Framstegspartiet vill ha vänsterregering

Island tog i går ett stort steg mot en ny vänsterregering. Partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lämnade då det något oväntade beskedet att han hellre ser att Framstegspartiet ingår i en vänsterregering än en koalition med Självständighetspartiet.

Samarbetet mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Gröna vänstern och stödpartiet Framstegspartiet har gnisslat en hel del under en dryg månad vid makten. Hotet om en misstroendeförklaring tvingade bland annat regeringen att mot sin vilja tillåta fortsatt valfångst. En enskild ledamot fördröjde också den nya centralbankslagen som innebar att Davíð Oddsson tvingades avgå.

Under de senaste dagarna har företrädare för regeringspartierna och Framstegspartiet suttit i intensiva överläggningar. Finansminister Steingrímur Jóhann Sigfússon har beskrivit dem som konstruktiva och positiva.

Att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson en och en halv månad före valet förklarar att han vill fördjupa samarbetet med Socialdemokraterna och Gröna vänstern samt ingå i en ny regering gör naturligtvis att det ser mycket mörkt ut för Självständighetspartiet. Han säger också att han inte vill att Självständighetspartiet åter ska komma i regeringsställning - även om han inte utesluter ett samarbete, en öppen dörr om han inte skulle komma överens med vänstern.

Beskedet innebär också att alltingsvalet den 25 april snarast kan bli en formalitet - att Självständighetspartiet skulle nå egen majoritet mot de tre samarbetspartierna är uteslutet.

Den färske partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson visar genom gårdagens uttalande att han sannolikt är den förnyare som medlemmarna efterlyst. Att föredra vänstern är inte okontroversiellt för ett parti som ofta regerat tillsammans med borgerliga Självständighetspartiet. Beskedet kan därför säkert väcka en hel del intern debatt.

Men det hade också varit svårt att säga sig stå för förnyelse och samtidigt sträva efter samarbete med Självständighetspartiet - ett parti som för många islänningar representerar en obruten ideologisk linje under årtionden.

Frågan är hur Socialdemokraterna och Gröna vänstern hanterar Framstegspartiet om de får egen majoritet i alltinget. Trots flera stridsfrågor har Framstegspartiet trots allt räddat regeringen och ett breddat regeringsunderlag skulle sannolikt göra det lättare att både genomföra och försvara de tuffa åtgärder som krävs för att Islands ekonomi åter ska komma i balans.

Men det finns också en uppenbar risk att en trepartiregering blir handlingsförlamad. I många hjärtefrågor står framför allt Framstegspartiet och Gröna vänstern mycket långt ifrån varandra.

De tre partierna får i en ny Gallupmätning tillsammans 66 procent av rösterna. Socialdemokraterna och Gröna vänstern är alltjämt i egen majoritet. Men Självständighetspartiet är åter störst på Island med 29 procent av väljarstödet. Socialdemokraterna backar till 27,5 procent, Gröna vänstern ökar till 25,9 procent och Framstegspartiet får 12,6 procent. Liberalerna och Islandsrörelsen - där de senare ställer sig bakom Socialdemokraterna i valet - hamnar utanför alltinget med 2,1 respektive 2,0 procent. Övriga partier får 0,9 procent, uppger Morgunblaðið.

Samtliga alltingspartier utom Självständighetspartiet står enligt Morgunblaðið bakom det nya lagförslag som bland annat möjliggör folkomröstningar om 15 procent av de röstberättigade islänningarna kräver det. Syftet är att låta folket avgöra om Island ska inleda medlemsförhandlingar med EU.

Men det finns också undantag: Skattefrågor och de skulder som Island dragit på sig i samband med finanskrisen kan inte avgöras genom folkomröstning. Dessutom förklaras de naturtillgångar som inte är privata tillhöra folket och staten - vilket ska förhindra ägarkonflikter och juridiskt trassel vid ett eventuellt EU-medlemskap.

Islänningarna anser att affärsbankerna och deras ägare bär det största ansvaret för finanskraschen. 62,7 procent pekar ut dem som huvudansvariga för krisen i en ny mätning gjord på uppdrag av Viðskiptablaðið. På andra plats kommer finansinspektionen Fjármálaeftirlitið och på tredje plats regeringen.

Sugen på att bli ny chef för Seðlabanki Íslands? Du har till och med den 31 mars på dig att söka jobbet! Läs den isländska platsannonsen här.

Här kan du läsa mer om läget på Island och här om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Här kan du se intervjun med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.