lördag 14 mars 2009

Hopp om bättre ekonomi redan i år

Det sägs att Halldór Laxness hämtade inspirationen till Fria män (Sjálfstætt fólk) från bönderna i Jökuldalsheiði. Visserligen finns det en hel del bra betesmark i nordost, men på upp till 469 meter över havet är sommaren kort och villkoren svåra.

Kring köldhålet Möðrudalur finns alltjämt de mest ensligt belägna gårdarna på hela Island. De ligger i höglandets gränstrakter, en liten bit bort är allt lava, sten och sand. Erosionen gör dessutom att denna öken sprider sig.

Denna envishet sägs vara utgångspunkten för den roman som för många inte bara symboliserar islänningarnas kamp för oberoende och självständighet utan också för hela nationen.

Den tragiske hjälten Bjartur - vilket för övrigt betyder ljus eller skinande - vägrar att sätta sig i skuld. Trots motgångarna kämpar han träget vidare mot naturen och människan. Hans främsta tillgång är tilltron till sina fantastiska får. Problemet är förstås att hans frihet snarast innebär ofrihet för de andra familjemedlemmarna.

I finanskraschens spår har Bjartur förstås åter blivit aktuell som symbolfigur - som spekulationsekonomins totala motvikt. Och kanske en förebild för det Island som ska växa fram ur krisen - utan lån som riskerar att skuldsätta en hel nation.

Veckans mest uppmärksammade händelser på Island är att både Baugur och Straumur-Burðarás fallit. Jón Ásgeir Jóhannessons affärsimperium hade knappast fallit Bjartur på läppen - skapat till stor del av lånade pengar och belånade tillgångar lämnar Baugur efter sig 148 miljarder isländska kronor i skulder. Att jämföra Straumur-Burðarás med Bjartur vore att gå för långt, men inte heller den minst aggressiva och mest ansvarsfulla av de isländska affärsbankerna lyckades stå emot krisen längre.

Trots motgångarna sviktar aldrig Bjarturs framtidstro. Den stolta gården Sumarhús måste till sist överges men ödet har ändå andra planer för honom.

Den här veckan är nämligen också den där det finns flera tecken på att den värsta perioden snart kan vara över. Internationella valutafondens delegation lämnade Island med flera uppmuntrande prognoser - inflationen är på väg tillbaka och kronan är på väg uppåt. Ekonomin kan återhämta sig snabbare än beräknat och vara i betydligt bättre skick redan i slutet av året.

Att den norska korruptionsbekämparen och juristen Eva Joly ska hjälpa staten och justitieminister Ragna Arnadóttir i jakten på bankernas försvunna tillgångar har också fått ett positivt mottagande.

Straumur-Burðarás klagade enligt Morgunblaðið på att finansinspektionen Fjármálaeftirlitið gick för hårt fram mot banken. Något som möjligen skulle ha gjorts också mot Kaupþing - Morgunblaðið avslöjade nyligen att banken lånade ut totalt 478 miljarder isländska kronor (573 miljarder enligt dagens kronkurs) till sina egna ägare genom företag registrerade i Holland och Tortola.

Men för tusentals islänningar är situationen alltjämt svår. Under februari var genomsnittsarbetslösheten 8,2 procent. 13 276 personer var utan jobb - att jämföra med 1 631 personer i februari förra året. Arbetslösheten ökade med 27 procent mellan januari och februari och enligt Morgunblaðið kommer den att fortsätta stiga även i mars.

Ökningstakten tros dock avta väsentligt. Massuppsägningar är numera sällsynta. Socialminister Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir tror ökningen blir 0,2 procentenheter - något som hon ser som ett gott tecken, rapporterar Morgunblaðið.

Omkring 46 000 islänningar förlorade i snitt tre miljoner kronor på finanskrisen och de tre storbankernas fall, skriver Morgunblaðið. Av dessa var cirka 11 000 pensionärer.

18 procent av de isländska hushållen har större skulder än tillgångar. Det är också framför allt dessa 14 000 personer som regeringen vill hjälpa genom skuldavskrivning. Finansminister Steingrímur J. Sigfússon och statsminister Jóhanna Sigurðardóttir sa vid en presskonferens att de hellre hjälper de värst utsatta mer än att de genomför en generell avskrivning. Upp till 40 procent av skulderna kan komma att efterskänkas.

Regeringen vill dessutom att personer som har lån i utländska valutor ska kunna byta dem mot vanliga indexlån i isländska kronor. Dessutom undersöks möjligheterna att ändra betalningsprioriteringen - i stället för att i första hand betala ränta funderar regeringen på att försöka införa att det i stället är lånebeloppet som betalas av i första hand.

Staten utfärdade i går de första kvoterna för makrill. Under 2009 får 120 000 ton fiskas. Makrillen är en ny fisk i de isländska vattnen och flyttar norrut på jakt efter kallare vatten.

Februari var en bra månad för fisket. Totalt fångades 99 648 ton jämfört med 85 808 ton under samma period förra året. En femtedel av fångsten var torsk. Värdet på den totala fångsten ökade med 27 procent, enligt ny statistik från Hagstofa Íslands.

Fiskeminister Steingrímur J. Sigfússon har också slagit fast vilket regelverk som gäller för den kommande valfångsten. Det krävs både utbildning, erfarenhet och vapenlicens för att få bedriva valjakt, uppger Morgunblaðið.

Reykjavík har blivit betydligt billigare att leva i enligt The Economists Worldwide Cost of Living Survey - för alla utom islänningarna själva. Inom loppet av ett år har staden rasat från plats fem till 67 på listan.

Trots det minskade antalet turister på Island under sista kvartalet 2008. Det visar en ny rapport från Háskólinn á Bifröst. Men de som väl hittade till Island handlade desto mer - 148,7 procent mer än samma period föregående år.

Många av besökarna var nordbor. De som handlade mest i tax free-butikerna var ryssar och färingar. Hos Iceland Refund ökade återbetalningarna med 327 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Turismen tros öka med 32 miljarder isländska kronor under 2009.

Däremot minskade islänningarnas eget resande förra året. Under sista kvartalet var nedgången 12,3 procent.

Finanskraschen pressar alltjämt Icelandair. Beläggningen har i vissa fall halverats och bolaget gjorde enligt Morgunblaðið under 2008 en förlust på 7,5 miljarder isländska kronor. Året innan var resultatet en vinst på 257 miljoner.

Vad Bjartur hade sagt? Med uthålliga får, envishet och viljestyrka ordnar sig det mesta.

Svenskspråkiga medier om utvecklingen på Island:
IMF: Island snart på väg tillbaka: Dagens Nyheter
Stockholm rasar i dyrligan: Svenska Dagbladet
Sista isländska bastionen föll: Vasabladet
Korruptionsjägaren som ska hjälpa isländska regeringen: Politikerbloggen