onsdag 11 mars 2009

Islänningarna ratar glesbygden

Islänningarna väljer helst att bosätta sig i Reykjavíkområdet, Suðurnes och Suðurland. Invandrarna flyttar i betydligt större utsträckning till regionerna utanför den sydvästra delen av landet. Det visar en ny undersökning gjord av Fjármálaráðuneytið.

Under de senaste fem åren har 46 000 personer flyttat till Island från utlandet. 34 000 är utländska medborgare, övriga är islänningar som valt att återvända till hemlandet.

Under samma tid har 47 000 flyttat mellan de olika regionerna, 55 000 har bytt kommun och 170 000 har flyttat inom samma kommun.

Det är alltså invandrarna som ser till att regionerna utanför sydväst inte drabbas hårdare av utflyttningen. Till exempel har hela 18,5 procent av befolkningen lämnat Västfjordarna mellan 2004 och 2008 - samtidigt har andelen inflyttade från utlandet ökat med nästan 5 procent.

Samma mönster finns i Vesturland, Austurland, Norðurland vestra och Norðurland eystra. Fler flyttlass går från än till regionerna sett till dem som redan bor på Island. Men inflyttningen från andra länder gör att effekten av utflyttningen minskar eller till och med vänds till ett överskott.

Det är främst yngre människor som lämnar Västfjordarna. Under en period där befolkningen minskade med 8 procent minskade andelen invånare som inte fyllt 20 år med 15 procent. Samtidigt ökade antalet bofasta över 70 år med 11 procent.

Under 2008 bröts dock utflyttningstrenden från Västfjordarna och befolkningen ökade med 49 personer. Läs mer om det här.