fredag 6 mars 2009

Regeringen vill skapa 4 000 nya jobb

4 000 nya jobb framför allt inom byggindustrin. Det är målet för det omfattande åtgärdspaket som regeringen presenterade i dag för att få fart på den isländska ekonomin.

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir, näringsminister Össur Skarphéðinsson och finansminister Steingrímur J. Sigfússon presenterade planerna under en presskonferens i Reykjavík. Krispaketet innebär stora satsningar för att väcka liv i byggbranschen samt stöd till nya företag och kulturarbetare.

Konserthuset i Reykjavík ska byggas färdigt. Bara det skapar 600 arbetstillfällen. Regeringen har också planer för ytterligare 1 100 jobb inom byggbranschen. 110 personer får arbete genom att bygga nya eller utöka befintliga lavinbarriärer i Ólafsfjörður, Ísafjörður, Neskaupstaður och Bolungarvík.

Inom naturvården skapas 230 nya jobb - bland annat med att plantera träd och andra växter som förhindrar erosionen. Upp till 100 personer får arbeten inom energisektorn medan regeringen också försöker få hem den förädling och rensning av isländsk fisk som nu sker utomlands. De 60 000 ton som tidigare har bearbetats i andra länder skapar 300 nya jobb när hanteringen flyttas hem.

Omkring 1 400 arbetstillfällen ska skapas genom stöd till nya företag. 50 personer får statligt stöd till nytänkande idéer inom turism. Antalet kulturarbetare som får konstnärslön från staten ökas från 100 till 133. Däremot höjs inte ersättningsnivån.

Regeringen ökar också skatterabatten för filminspelning på Island från 14 till 20 procent. Två företag funderar enligt regeringen just nu på att spela in film på Island - ett av projekten är garanterat Baltasar Kormákurs kommande film Vikingr om vikinga- och sagatiden där handlingen utgår från de slavar som rövades från Irland till Island. Producenterna har tidigare knorrat om att mer gynnsamma skattevillkor skulle kunna få dem att välja Irland i stället för Island som inspelningsplats. Det hotet är nu sannolikt undanröjt.

Jobbpaketet finansieras genom att staten länsat olika fonder och tillgångar hos departementen.

Andra pågående projekt som ligger utanför regeringens kontroll väntas skapa 2 350 nya arbeten. Det gäller bland annat kraftverk, kiselanläggningar och aluminiumsmältverk.

Steingrímur J. Sigfússon säger till Morgunblaðið att han är emot bygget av aluminiumsmältverket vid Helguvík men att det är ett arv från den förra regeringen som inte går att stoppa.

16 365 islänningar är arbetslösa i dag, vilket motsvarar en nivå på ungefär 8 procent.

Socialdemokraterna har störst stöd på Island enligt MMR:s senaste mätning publicerad i Morgunblaðið. 30,5 procent av islänningarna hade röstat på partiet om det var alltingsval i dag. 29,7 procent stöder Självständighetspartiet, 22,7 procent föredrar Gröna vänstern medan 10 procent hade lagt sin röst på Framstegspartiet.

Liberalerna är alltjämt långt ifrån alltingsspärren med 2,2 procent av väljarstödet medan 5,3 procent hade lagt sin röst på något av de övriga partierna.

51,3 procent ger sitt stöd till den nuvarande regeringen. En minskning med fem procentenheter sedan februarimätningen.

Islands bruttonationalprodukt ökade under 2008 med 0,3 procent enligt ny statistik från Hagstofa Íslands. 2007 var ökningstakten 5,5 procent. Under det sista halvåret krympte BNP med 1,3 procent. Exporten ökade med 7 procent och importen minskade med 18 procent. Det senaste halvåret har Island haft en positiv handelsbalans.

Regeringen har tidigare hoppats på att inflationen ska mattas under våren. Priserna fortsätter dock att öka. Den billigaste maten finns som vanligt hos Bónus. I ASÍ:s senaste undersökning är lågpriskedjan billigast på 34 av 51 varor. Den dyraste budgetbutiken är Nettó som har högst priser på 34 varor. Störst prisskillnad var det på tandkräm från Colgate där Nettó och och Kaskó var 92 procent dyrare än Bónus. Även Krónan ingick i undersökningen.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Island, här kan du läsa mer om lavinskydd och här om Baltasar Kormákurs vikingafilm.

Här kan du läsa hela åtgärdspaketet för den isländska ekonomin och här kan du läsa hela ASÍ:s prisundersökning.