måndag 2 mars 2009

Tror på lägre inflation och styrränta

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon tror på minskande inflation och lägre styrränta inom de närmaste månaderna. Både den nya ledningen för Seðlabanki Íslands och Internationella valutafonden tror att den isländska ekonomin snart kan börja en långsam klättring tillbaka till någorlunda normala inflations- och räntenivåer.

Omstruktureringen av de förstatligade bankerna har tagit mer tid i anspråk än väntat, något som kan ha fördröjt återhämtningen.

Steingrímur J. Sigfússon sa också under gårdagens intervju på "Sprengisandur" att han har fått ta emot flera hot om bojkott mot isländsk fisk på grund av att valfångsten fortsätter. Beskedet om att fortsatt jakt efter 2009 ska omprövas ska dock ha lugnat kritikerna något.

61 procent av islänningarna vill även riva upp de nuvarande fiskekvoterna. Utdelningen har mött en hel del kritik för att den bland annat har ansetts gynna stora företag på enskilda fiskares bekostnad.

Föga förvånande är Självständighetspartiets väljare mest skeptiska till att göra om kvotsystemet (47,6 procent säger nej) medan Gröna vänsterns sympatisörer helst vill se en ny fördelning (76,9 procent säger ja). Det visar en ny undersökning från MMR.

Den isländska fiskeflottan uppgår nu till 1 529 fartyg enligt ny statistik från Hagstofa Íslands. Det är 113 färre än vid förra årsskiftet.

Som väntat fortsätter stödet för isländskt EU-medlemskap att minska. 53,9 procent säger nu nej till EU medan 46,1 procent är för EU-anslutning. Socialdemokraternas anhängare är också de som alltjämt är mest positiva till EU - 77,5 procent säger ja till medlemskap. Mest skeptiska är Självständighetspartiets väljare. Där vill 73,5 procent att Island stannar utanför unionen, rapporterar Vísir.

Apropå ingenting. Här är några länkar till inslag från TV4 som besökte Island för ett tag sedan plus någon till:
Isländska författaren som förutspådde krisen
Stålbad väntar Island
Småsparare kräver pengar från isländska banker
Tusentals islänningar i uppror
Det värsta över tidigast 2013
Mager vardag - allt är dyrare
Naturresurser ska rädda ön
Island har svängt om EU
Lam feststämning på Island: Yle