onsdag 8 april 2009

Allt fler flyttar till sydvästra Island

Den som vill att hela Island ska leva har en smula dyster läsning att vänta i Hagstofa Íslands rapport Búsetuþróun 1988–2007 som granskar migrationen under de senaste 20 åren.

Reykjavíkområdet är den enda regionen där befolkningen har ökat varje år sedan 1988. Det är främst personer som redan bor på Island som flyttar till huvudstaden och dess kranskommuner. Inflyttningen till Island från utlandet gynnar snarare hela landet.

Mellan åren 1988 och 2007 ökade Reykjavíks befolkning med 5 946 personer och i kranskommunerna med 21 687 invånare. Suðurland ökade med 305 och Suðurnes med 2 260 personer.

Därefter följer idel kraftiga minskningar. Trenden är tydlig. Allt fler islänningar flyttar till landets sydvästra hörn medan landsbygden lockar allt färre.

I Vesturland minskade befolkningen mellan 1988 och 2007 med 1 947 personer, i Västfjordarna med 4 429 personer, i Norðurland vestra med 2 458 personer, i Norðurland eystra med 3 763 personer och i Austurland med 1 700 personer.

Under samma period flyttade 15 869 personer utomlands.

Siffrorna innebär att drygt var tredje invånare lämnade Västfjordarna mellan 1988 och 2007. Inte en enda kommun i regionen har ett positivt flyttningsnetto.

I Austurland är effekten av bygget av aluminiumsmältverket vid Reyðarfjörður och dammen vid Kárahnjúkar tydlig. Kommunen Fjarðabyggð, där Reyðarfjörður ingår, minskade stort varje år mellan 1988 och 2002. Efter en långsam tillväxt 2003 och 2004 exploderar inflyttningen 2005 och 2006 då 726 respektive 826 personer flyttar till kommunen. 2007 avslutades delar av bygget - och 1 000 personer lämnade kommunen.

I Fljótsdalshérað, som bland annat omfattar Egilsstaðir, märks samma tendens men inte riktigt lika extremt. Utflyttningen var inte lika dramatisk fram till att arbetet med Kárahnjúkar påbörjades, något färre bosatte sig här än i Fjarðabyggð och flyttlassen gick inte lika snabbt härifrån.

1988 ingick i snitt 1,93 personer i varje hushåll som flyttade. 2007 var antalet nere i 1,76 personer. Minskningen återspeglar att singelhushållen på Island blir allt fler.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning och här om Kárahnjúkar.

Bilden är tagen vid Þingeyri i Västfjordarna.