onsdag 8 april 2009

Dagens bonuscitat

"Internettrafiken i Sverige minskade med 33 procent efter att en ny lag mot olaglig nedladdning trätt i kraft. Enligt lagen kan upphovsrättsinnehavare tvinga internetleverantörer att lämna ut information om dem som distribuerar olagliga filer."

Bubbi Morthens anser att den svenska så kallade Ipred-lagen är ett viktigt steg för att få stopp på den olagliga fildelningen. Han har tidigare hotat att sluta ge ut skivor om inte nedladdningen stoppas. Läs mer om det här.

Foto: www.bubbi.is