lördag 25 april 2009

Dagens bonuscitat

"De senaste knappt 40 åren som jag har arbetat som konstnär här i landet har min verksamhet varit inriktad på att diskutera mänskliga rättigheter. Och jag försäkrar att min kamp har gett framgångar på många områden. Det har varit ett helt oavlönat arbete som jag har finansierat själv genom konserter och skivförsäljning."

Hörður Torfason i Morgunblaðið om att demonstrationerna i Reykjavík, som han tog initiativ till, har varit helt och hållet ideella.