torsdag 16 april 2009

Nu flyttar islänningarna till grannländerna

Flyttlassen går från Island till de nordiska grannländerna och Polen. 711 personer lämnade landet under årets tre första månader - samma period förra året var migrationsnettot plus 1 087 personer. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Den ekonomiska krisen sätter tydliga spår också i folkbokföringen. Många flyttar från Island för att söka jobb i ett grannland - framför allt norska företag har gjort stora ansträngningar för att locka till sig isländsk arbetskraft. Ett stort antal islänningar väntas också flytta till Kanada där myndigheterna också välkomnat gästarbetare.

Om trenden blir bestående kan den på sikt bli besvärlig. Ju fler unga och välutbildade som flyttar från Island desto svårare kan det bli att få fart på ekonomin.

Migrationsnettot under första kvartalet i år var 711 personer. Flest (totalt 764 personer) flyttade till Polen. Här rör det sig till stor del om gästarbetare som har återvänt till hemlandet. 375 personer flyttade till Danmark, 268 till Norge och 176 till Sverige. Många söker sig alltså till de nordiska grannländerna i jakten på arbete eller för att studera. Migrationsnettot för utländska medborgare var minus 317 personer och för islänningar minus 394 personer.

Polen toppar även listan över inflyttade från andra länder med 399 personer. Därefter följer Danmark (290), Storbritannien (78) och USA (77).

Bara Vestfirðir (35) och Norðurland vestra (2) hade ett positivt flyttnetto under årets tre första månader. Något som också förstärker bilden av att finanskraschen har slagit hårdare mot Reykjavíkområdet. 301 personer flyttade från huvudstaden och kranskommunerna. Därefter följer Austurland (minus 190), Vesturland (minus 80), Norðurland eystra (minus 78), Suðurnes (minus 60) och Suðurland (minus 39).

Här kan du läsa mer om hur islänningarna flyttar.