torsdag 2 april 2009

Oljan läcker upp ur Drekasvæðið

Olja sipprar upp från havsbottnen till ytan vid Drekasvæðið. Nya undersökningar ger ännu tydligare indikationer på att fyndigheterna i området kan vara mycket stora.

Resultaten presenterades vid Orkustofnuns årsmöte. Ett brittiskt-holländskt undersökningsföretag har på flera platser inom Drekasvæðið med radar funnit oljefläckar som tros ha sipprat upp till ytan från havsbottnen. Det naturliga läckaget stärker övertygelsen om att oljefyndigheterna i området kan vara enorma. Företagets experter tolkade fläckarna att Drekasvæðið är så fullt av olja att havsbottnen snarast håller på att spricka av den.

Totalt hittades 186 oljefläckar. Knappt en procent av oljan kunde härledas till föroreningar. Övriga tros härröra från fyndigheter på minst 2 000 meters djup.

Den första oljeborrplattformen väntas till Drekasvæðið nästa år. De kommersiella borrningarna tros komma i gång tidigast år 2012.

300 personer kommer att arbeta i treskift på den första provborrningsplattformen.

Havsdjupet i Drekasvæðið cirka 30 mil nordost om Island är cirka 2 000 meter. Tidigare har det omöjliggjort borrningar. Men dagens oljeplattformar klarar ett havsdjup på 3 000 meter och därefter ytterligare 10 000 meter ned i jorden.

Näringsminister Össur Skarphéðinsson har tidigare bloggat om att han tror att fyndigheterna kan betala Islands offentliga utgifter i 400 år.

Just nu pågår ett anbudsförfarande där flera multinationella oljejättar väntas visa intresse för Drekasvæðið. Den första omgången av anbud avslutas den 15 maj.

Här kan du läsa Orkustofnuns årsberättelse och här kan du läsa mer om vad oljeutvinning vid Drekasvæðið kan få för konsekvenser för Island.

Illustration: Orkustofnun

Svenska medier om utvecklingen på Island:
Island stramar åt valutareglerna: Dagens Nyheter