måndag 6 april 2009

Rockall - en ovärderlig klippa i Atlanten

Den utdragna tvisten om den ensliga klippön Rockall är sannolikt på väg mot sitt slut. Men någon kompromiss är ännu inte sikte. Island dömer nu ut Storbritanniens försök att lägga vantarna på ön. En ny diplomatisk fejd mellan länderna kan vara under uppsegling.

Rockall ligger drygt 40 mil väster om det irländska fastlandet. Ön är 25 meter bred, 31 meter lång och som högst 21 meter över havet. Den skapades genom ett vulkanutbrott.

Eftersom färskvatten saknas är de enda invånarna olika havsdjur samt enstaka fåglar som häckar eller mellanlandar på ön. Flera landstigningsförsök har dock gjorts. Hundratals människor har genom året omkommit efter olyckor i området då båtar gått på närliggande grund eller seglat på Rockall.

1955 landsatte Storbritannien två personer på Rockall och deklarerade att ön var brittiskt territorium. 1974 landsteg två soldater (bilden) - som lustigt nog patrullerade den vansinnigt ensliga ön - och en radiofyr placerades på Rockalls högsta punkt. 1985 bodde en brittisk äventyrare på Rockall i en och en halv månad för att ge stöd åt de territoriella kraven.

Men även Irland, Island och Färöarna har också gjort anspråk på vattnen kring ön. Ingen av dem är lika sugna som britterna på att göra Rockall till sin egen - men som utgångspunkt för ekonomiska zoner kring kontinentalsocklarna i Atlanten kan Rockall vara värd miljarder. Förutom fisket kan det finnas stora fyndigheter av naturtillgångar som olja och gas i området. Därför är intresset för den blygsamma klippan så stort.

För Island, som förespråkar delade rättigheter mellan de fyra länderna, är det området Hatton Rockall som är intressant. Framför allt gäller det att havet bortom Rockall kan räknas som del av en exklusiv ekonomisk zon för något annat land - en sådan utvidgning skulle nämligen hota isländska fiskeområden. Island strävar också efter att få tillgodoräkna sig större delar av Hatton Rockall till kontinentalsockeln samt att Irland och Storbritannien inte ska kunna göra anspråk på kontinentalsockeln utanför deras egna exklusiva ekonomiska zoner.

Storbritannien kräver däremot ensamrätt över Hatton Rockall. Island anser att de brittiska anspråken är poänglösa och orealistiska.

Parterna möts på Färöarna i juni för att fortsätta diskussionen om Rockall. Parallellt sker också förhandlingar inom FN - där är deadline för att lämna in handlingar till nästa samtalsrunda den 13 maj. FN avgör senare frågan om kontinentalsocklarna. Men vem som ska äga Rockall är upp till de fyra att komma överens om.

Här kan du läsa om Kolbeinsey, en isländsk klippö norr om fastlandet som håller på att erodera bort men som kan vara viktig för den exklusiva ekonomiska zonens omfattning.