torsdag 16 april 2009

Socialdemokraterna mot valseger

Socialdemokraterna är alltjämt största parti och Borgarahreyfingin knackar på porten till alltinget. Så ser läget ut i MMR:s senaste opinionsmätning.

Väljarbarometrarna duggar tätt med nu bara nio dagar kvar till alltingsvalet. Även om undersökningarna är långt ifrån entydiga så är de stora dragen gemensamma.

Socialdemokraterna ser ut att bli största parti i alltinget. I MMR:s mätning får de 29,8 procent (minus 0,7 procentenheter från marsbarometern). Gröna vänstern får 25,9 (plus 3,2) och Självständighetspartiet 28,8 (minus 0,5). De tre stora partierna ligger på ungefär samma nivå i samtliga mätningar.

Att det går nedåt för Framstegspartiet (9 procent, minus 1,0) och uppåt för Borgarahreyfingin (4,1 procent, plus 4,1) är också entydiga tendenser. Detsamma gäller Liberalernas fria fall - här får de 1,5 procent (minus 0,7). 0,7 procent av islänningarna hade röstat på Lýðræðishreyfingin om det var val i dag.

Borgarahreyfingins starka medvind kommer sannolikt att bära hela vägen in i alltinget. Även om partiet inte har bundit sig vid något block ökar det sannolikheten för en vänsterregering. I partiprogrammet finns trots allt betydligt mer beröringspunkter med vänstern. Att Liberalerna ser ut att få lämna alltinget betyder också att underlaget för en högerregering minskar.

52,6 procent av islänningarna vill att Jóhanna Sigurðar­dóttir fortsätter som statsminister efter valet. Hon är mer populär bland kvinnor än män - 64 procent av kvinnorna vill att hon ska leda Island medan 41,3 procent av männen är av samma åsikt. Det visar en ny opinionsundersökning publicerad i Fréttablaðið.

Även när det gäller posten som regeringschef är kvinnor mer benägna att föredra vänstern medan en större andel av männen lägger sin röst på högern. Inom Socialdemokraterna vill 94,7 procent att Jóhanna Sigurðar­dóttir ska regera Island - 48 procent av Gröna vänsterns sympatisörer håller med. Siffran sjunker till 10 procent av Framstegspartiets väljare och 5,4 procent av Självständighetspartiets. Bland de väljare som inte har bestämt sig eller uppgett ett annat parti föredrar 63,9 procent Jóhanna Sigurðar­dóttir.

25,8 procent vill att Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson blir ny statsminister. Han har stöd av 33,9 procent av männen och 17,6 procent av kvinnorna.

11,5 procent av islänningarna föredrar Steingrímur J. Sigfússon som regeringschef. Bland Gröna vänsterns väljare är det dock något fler som vill att Jóhanna Sigurðardóttir är statsminister (48 procent) än partiledaren (46,1 procent).

4,8 procent vill helst se Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som statsminister. Stödet för honom utanför Framstegspartiet är liksom för Steingrímur J. Sigfússon utanför Gröna vänstern näst intill obefintligt.

Gröna vänstern är mest lämpade att leda utredningen av finanskraschen. Självständighetspartiet har störst förtroende när polis och rättsväsende. Det visar en undersökning från MMR.

45,4 procent av islänningarna vill att Gröna vänstern går i spetsen för granskningen av orsakerna till den ekonomiska kollapsen. Partiet åtnjuter också störst förtroende när det gäller miljöfrågor, utnyttjandet av naturtillgångar, utbildning, hälsa och att lösa Icesave-dispyten med Storbritannien.

41 procent tycker att Socialdemokraterna bör leda förhandlingarna om EU-medlemskap. Partiet har även störst förtroende inom arbetsmarknadspolitik och integration.

34,5 procent vill att Självständighetspartiet sköter polis och rättsväsende. När det gäller ekonomi, skatter och att få fart på näringslivet åtnjuter partiet också det största förtroendet.

Framstegspartiets största andel i undersökningen är 10,4 procent - så stor andel av islänningarna anser att partiet bör utforma landets miljöpolitik.

En majoritet av islänningarna vill fullfölja bygget av ett nytt aluminiumsmältverk vid Helguvík. 57,5 procent säger ja och 42,5 procent nej, skriver Morgunblaðið.

Framstegspartiets sympatisörer är mest positiva till anläggningen. 85 procent vill att den färdigställs. 80 procent av Självständighetspartiets väljare och 56 procent av Socialdemokraternas är av samma åsikt. Däremot säger bara 23 procent av Gröna vänsterns anhängare ja till bygget.

Här kan du läsa mer om Borgarahreyfingin, här om opinionsläget och här om Helguvík.