torsdag 21 maj 2009

Dagens bonuscitat

"Det är glädjande att Island, som nu under 2009 är ordförande i Nordiska ministerrådet, har beslutat att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Möjligheten för samarbete ökar givetvis i och med detta. Sverige kan därmed agera mera kraftfullt i frågan tillsammans med Island och Norge såväl i det nordiska samarbetet i Nordiska ministerrådet som i övriga internationella forum. Sverige kommer självklart att använda sig av den möjligheten."

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, fp, svarar på en fråga från Carina Hägg om Islands sexköpslag.

Här kan du läsa mer om den nya lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster.

Foto: Riksdagen