fredag 29 maj 2009

Dagens citat

"När Öregrunds utvecklingsgrupp satte upp flaggstänger för de nordiska länderna och EU-flaggan räckte inte pengarna till alla nationers flaggor och EU. Då beslöt man att slopa den isländska flaggan. Men efter kritik vet nu inte riktigt Öregrunds utvecklingsgrupp hur den ska hantera frågan."

Upsala Nya Tidning rapporterar om prioriteringar i Östhammars kommun - där åtminstone Norge anses vara viktigare än Island.