fredag 15 maj 2009

Här är Islands krav på EU

EU-medlemskapet avgörs i en folkomröstning efter förhandlingarna. Och de isländska kraven omfattar bland annat omfattande skydd för lantbruket, fisket och naturtillgångar. Så vill Socialdemokraterna att förslaget om vägen till EU ser ut.

Förslaget har presenterats för oppositionsledarna i veckan och ska behandlas av alltinget i nästa vecka. Det skissar i grova drag hur Socialdemokraterna vill att förhandlingarna ska gå till och vilka undantag som Island strävar efter.

Tanken är att Alþingi ska säga ja till att regeringen ansöker om EU-medlemskap. När förhandlingarna är klara avgör islänningarna frågan genom att rösta ja eller nej till EU i en folkomröstning. Förslaget för själva omröstningen läggs fram senare i vår.

Några av Socialdemokraternas viktigaste punkter inför förhandlingarna är att behålla ett starkt lantbruk, att fisket såväl som naturtillgångar alltjämt tillhör folket, att försvara den isländska arbetsrätten och behålla islänningarnas demokratiska rättigheter till den offentliga sektorn.

I klartext betyder det alltså att Island vill behålla det egna fiskekvotsystemet samt höga skyddstullar gentemot vissa importvaror. Det senare för att inte jordbruket ska konkurreras ut av billiga utländska livsmedel och ödelägga den inhemska produktionen.

Socialdemokraterna vill också nå en överenskommelse med EU om ett stödpaket för den isländska kronan tills landet kan gå in i EMU. Syftet är att stabilisera den egna valutan.

Andra nyckelområden i förhandlingarna blir glesbygdsfrågor, jämställdhet och miljöpolitik.

Island vill inom EU arbeta för att Europa blir en grundsten för mänskliga rättigheter i hela världen. Island vill också verka för mer demokrati, rättvisa och jämställdhet samt trygga en hållbar utveckling på miljöområdet.

Socialdemokraterna strävar efter så stor enighet som möjligt kring Europapolitiken. Den delegation som ska förhandla om medlemskap ska inkludera experter på olika områden. En särskild EU-nämnd inom alltinget står också på önskelistan.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson (bilden), som leder samtalen med oppositionspartierna, tror sig kunna få med både Medborgarrörelsen och Framstegspartiet i alltinget. Det skulle säkra en majoritet för medlemsförhandlingar. Självständighetspartiet blir naturligtvis mycket svårare att omvända.

Framstegspartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har hittills inte avvisat Socialdemokraternas inviter men har kritiserat partiet för att kasta fram ett förslag med hård tidspress. Bättre hade varit att först ha en ordentlig diskussion kring innehållet, anser han.

Här kan du läsa mer om Islands ansökan om EU-medlemskap.

Svenskspråkiga medier om utvecklingen på Island:
EU viktigast för Islands allting: Dagens Nyheter
Island börjar förhandla om EU-inträde: Yle