torsdag 7 maj 2009

Jordskalv vid Katla kan vara isras

De flesta jordskalven vid Katla kan i själva verket vara isrörelser. Det visar Kristín Jónsdóttirs forskning som läggs fram i en avhandling vid Uppsala universitet i morgon.

Den glaciärtäckta Katla anses av flera bedömare vara den isländska vulkan som står på tur för ett utbrott. Den största risken är den glaciärflod, jökulhlaup, som skapas när vulkanen smälter isen och istäckte så småningom ger vika och smältvattenmassorna forsar mot kusten. I riskzonen ligger framför allt orten Vík í Mýrdal på sydkusten samt vägbroarna över floderna i regionen.

De mindre men talrika jordskalv som registrerats vid Katla under de senaste åren har setts som tecken på ett förestående vulkanutbrott. Men de grunda skalven kan i själva verket vara isras.

Geologen Kristín Jónsdóttir har genom omfattande fältstudier lokaliserat skalven till västra Mýrdalsjökull.

- Högt uppe i glaciären glider glaciärtungan över en brant klippavsats, där stora isflak bryts loss och faller åtminstone 100 meter ner på glaciären nedanför. Min teori är att signalerna i de seismologiska mätinstrumenten orsakas av isfallet. Jordskalvens utbredningsmönster och frekvens tyder också på att de snarare orsakats av jordskred än av vanliga jordskalv. Dessutom visade det sig att det finns ett starkt samband mellan skalven och regnväder, säger Kristín Jónsdóttir i ett pressmeddelande.

Äktheten i de så kallade vulkano-tektoniska skalven, som inträffar i Katlas krater på upp till 15 kilometers djup, ifrågasätts inte i avhandlingen. Men det är alltså de små jordskalven som enligt analysen kan ha en annan förklaring.

Om teorin stämmer kan det påverka övervakningen och förutsägelserna av vulkanutbrott i hela världen.

- Vårt främsta verktyg för att förutse utbrott är just ökad seismisk aktivitet. Om många skalv vid vulkaner runt om i världen tolkas som vulkanisk aktivitet fastän det egentligen är fråga om isfall kan varningssystemet brista, speciellt eftersom varmare klimat kan leda till ökade isrörelser, säger Kristín Jónsdóttir.

Katla övervakas med webbkamera dygnet runt. Du kan kolla på den så kallade Vöktun Kötlu här.

Foto: Jósef Hólmjárn