fredag 15 maj 2009

Jordskalvet kostar 7,6 miljarder

Nästan ett år efter det stora jordskalvet som drabbade Suðurland har 1 000 hus fortfarande inte hunnit repareras. Totalt anmäldes skador på 3 600 byggnader - i 2 665 av dem har nu åtminstone renoveringen påbörjats.

Mellan 40 och 50 personer har arbetat med husbesiktningar för Viðlagatryggingar Íslands det senaste året. Inspektionerna väntas bli klara inom de närmaste månaderna men reparationerna kommer att fortsätta även nästa år. Notan för jordskalvet den 29 maj 2008 väntas landa på 7,6 miljarder isländska kronor.

Friðgeir Jónsson i Selfoss väntar alltjämt på renovering. Han tycker att det tar alldeles för lång tid.

"Vi ber inte om mycket, bara att huset ska bli beboeligt igen", säger han till Fréttablaðið.

Marken under huset sjönk upp till 17 centimeter efter skalvet. Att göra byggnaden stabil kostar miljonbelopp.

Staten har tidigare genom Forsætisráðuneytið betalat ut 733 miljoner isländska kronor i samband med jordbävningen. Pengarna öronmärktes för bland annat ökade kostnader för kommuner och räddningstjänst i samband med skalvet samt kostnader för individer och organisationer som inte täcktes av försäkringar.

I april registrerade Veðurstofa Íslands 1 378 jordskalv på och runt Island. Det var 28 procent fler än i mars. Det kraftigaste uppmättes till 3,9 på Richterskalan vid Hellisheiði den 29 april.

Här kan du läsa mer om jordskalvet den 29 maj förra året.