fredag 1 maj 2009

Valfångst förbjuds i två områden

Två områden fredas för valskådning. Fiskeminister Steingrímur J. Sigfússon förbjuder valfångst i delar av Faxaflói samt Eyjafjörður och Skjálfandi.

Valarna fredas i söder kring Reykjavík och Faxaflói i ett område från Garður och Garðskagi (bilden) i söder till strax norr om Hofsvík i norr. I norr kring Akureyri och Húsavík i Eyjafjörður och Skjálfandi förbjuds jakten i en triangel mellan Siglunesviti, Lágey och Tjörnesviti.

Syftet med de fredade zonerna är att valskådningsbåtar och valfångstfartyg inte ska tävla om djuren. Tanken är att bägge näringarna ska kunna fungera sida vid sida utan att inkräkta på varandra. Samtidigt har flera valskådningsföretag varit mycket kritiska mot de fredade områdena - valarna kommer att lära sig att undvika människan och därmed riskera en av Islands största turistmagneter.

I valskådningshuvudstaden Húsavík flaggades det på halv stång när Island återupptog valjakten för några år sedan. Så stark är kanske inte förtvivlan nu, men tron på att skyddsområdena ska fungera är svag.

Från det ursprungliga förslaget har området vid Steingrímsfjörður kring Drangsnes och Hólmavík tagits bort. Där fredas alltså inte valarna till förmån för valsafari.

Kanske behövs det inte heller. Enligt Skessuhorn ser det ut att bli tre fångstlicenser på val som utfärdas i år. De tillfaller fångstmän med bas i Kópavogur, Reykjavík och Ísafjörður.

Gunnar Bergmann Jónsson vid Félag hrefnuveiðimanna säger att kvotfördelningen minskar möjligheterna för en större anläggning för valindustrin i Akranes.

Om valfångsten alltjämt är en stridsfråga finns det nu kanske en lösning på dispyten om makrillen i Atlanten. Island har nu av EU, Norge och Färöarna bjudits in till ett möte i London i slutet av juni. Steingrímur J. Sigfússon hoppas att det innebär att Island också för inflytande över hur makrillkvoterna fördelas.

Island har också presenterat sina kontinentalsockelanspråk i Atlanten i en skrivelse till Förenta Nationerna. Det gäller tre områden: Ægisdjúp, Reykjaneshryggur och Hatton Rockall. De omfattar totalt 1,4 miljoner kvadratkilometer - alltså nästan 14 gånger Islands storlek. Områdena tros vara rika på naturtillgångar och de isländska anspråken kommer att bestridas av bland annat Irland, Storbritannien och Färöarna.

Här kan du läsa mer om de fredade områdena för valskådning, här om makrillkriget och här om kampen om Hatton Rockall.

Här kan du se på kartor var valarna fredas, här kan du läsa beslutet om skyddszonerna (enbart på isländska), här Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytiðs uttalande om inbjudan till makrillmötet (enbart på isländska) och här rapporten om de isländska kontinentalsockelanspråken.