onsdag 13 maj 2009

Vanligaste sjöfåglarna minskar snabbt

De vanligaste sjöfåglarna har minskat kraftigt i antal under de senaste 20 åren. Det visar en ny undersökning, skriver Morgunblaðið.

De nya uppskattningarna om fågelbestånden gjordes mellan 2005 och 2008. Jämfört med den mätning som gjordes mellan 1983 och 1986 har antalet av vissa arter nästan halverats.

Undersökningen omfattar de fem vanligaste sjöfåglarna som häckar vid klippor.

Antalet stormfåglar har minskat från 1,3 miljoner häckande par till 900 000, sillgrisslan från 990 000 till 660 000 par och spetsbergsgrisslan från 580 000 till 330 000 par. Även tordmule och tretåig mås har minskat i antal. Havssula och storskarv har däremot ökat under perioden.

Lunnefågeln ingick inte i undersökningen. Men även här minskar antalet fåglar dramatiskt. Förra årets kull var den minsta på 50 år. Läs mer om det här.

Bilden är tagen vid Papey.