söndag 14 juni 2009

Dagens bonuscitat

"I dag vill vi att sex ska vara ömsesidigt, till glädje för bägge parter. Det är åtminstone ett ideal, även om det inte alltid fungerar i praktiken. ...  I riddarromanerna är sex något som någon gör mot någon annan. Män penetrerar kvinnor eller i vissa fall andra män, ofta med hjälp av våld och sexakten ingår i en maktutövning."

Historikern Henric Bagerius i Hallands Nyheter om avhandlingen Mandom och mödom – sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island som bygger på närläsningar av medeltida riddarromaner. Du kan läsa hela avhandlingen här.