tisdag 2 juni 2009

Dagens citat

"'Stormland' är en märklig bok, driven av ett språkligt ursinne som kränger mellan det heroiskt storslagna, det komiskt dräpande och det flåsigt banala. Ojämn, skulle jag väl kalla den om inte själva begreppet 'jämnhet' känts så vanskligt när det gäller en roman som med hela sitt väsen tycks vilja förneka denna dygd."

Dan Jönsson i Dagens Nyheter om Hallgrímur Helgasons Stormland.

Foto: Norden.org