torsdag 11 juni 2009

Dagens citat

"Och naturligtvis, med en sådan brinnande ande i sin mitt, blir 'Stormland' en måttlös roman, ett hämningslöst angrepp på det moderna Islands materialism, trångsynthet och kulturlöshet. Iklädd Böddis gestalt kan författaren håna, förkasta, förlöjliga och spy galla över en nation som ersatt sin egen kultur med importerat skräp, sagor med såpor, lammsoppa med hamburgare, kollektivt minne med snabba pengar och sedan dränkt alltihop i en reklamfinansierad smet av stekflott och amerikanskt socker."

Ellen Mattson i Svenska Dagbladet om Hallgrímur Helgasons Stormland.

Foto: Norden.org