torsdag 18 juni 2009

Dagens citat

"Allt ska offras för att nå målet. Det sker när läget är som sämst för oss. Regeringens avsikt är att är att hala vår flagga, som är vår symbol som självständigt folk, och i stället fira Europeiska unionens flagga. Den flaggan kommer att dominera över allt här och skapa oro och splittring bland folket."

Sturla Böðvarsson, före detta talman och alltingsledamot för Självständighetspartiet, i sitt tal på Islands nationaldag i Hrafnseyri i går. Búnaðarsamband Vestfjarða presenterade också planer på att åter hålla boskap på självständighetskämpen Jón Sigurðssons födelseplats. Här kan du läsa mer om nationaldagsfirandet.