lördag 6 juni 2009

Icesave kostar varje islänning minst 100 000

En uppgörelse om Landsbankis Icesave-konton är nästan i hamn. Det innebär att de brittiska spararna får sina insättningar och att banken snart kan strykas från terrorlistan. Men skattebetalarna kommer att tvingas stå för delar av notan.

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir har gett finansminister Steingrímur J. Sigfússon i uppdrag att slutförhandla överenskommelsen med Storbritannien och Holland.

Skulderna uppgår till runt 650 miljarder isländska kronor. Landsbankis tillgångar är i bästa fall värda 95 procent av beloppet. De ska säljas ut undan för undan och köpeskillingen öronmärks för återbetalningen av lånet från den brittiska staten.

Island behöver inte börja betala tillbaka på lånet förrän om sju år till en ränta på 5,5 procent, enligt uppgifter till Islandsbloggen. Det betyder förhoppningsvis att bördan på skattebetalarna blir begränsad.

Att återbetalningen tillåts dröja har varit en av Islands främsta krav i förhandlingarna. Dels innebär det att Landsbankis tillgångar inte behöver paniksäljas utan kan säljas av undan för undan, dels att staten slipper betala av ytterligare skulder innan ekonomin har hunnit återhämta sig.

Men det innebär också att innan avbetalningen börjar ökar skulden med cirka 37 miljarder varje år i räntekostnader. Löptiden för lånet är 15 år.

Att tillgångarna ska täcka 95 procent av de brittiska kraven är en glädjekalkyl. Om så blir fallet tvingas skattebetalarna stå för 32,5 miljarder - alltså drygt 100 000 kronor för varje isländsk medborgare.

Skräckscenariot är att tillgångarna bara räcker till 75 procent av skulderna. Då blir varje islänning skyldig Storbritannien drygt 500 000 kronor.

Jóhanna Sigurðardóttir ser överenskommelsen som ett steg mot att återupprätta förtroendet för Island. Något som i sin tur betyder ett kliv mot EU-medlemskap och bättre ekonomi.

Landsbankis tillgångar i Storbritannien frystes den 8 oktober förra året sedan den brittiska regeringen terrorstämplat banken. Agerandet har fått hård kritik inte bara från Island utan också från en brittisk rapport. Gordon Browns och Alistair Darlings beslut var inte ödesdigert för Landsbanki och Island utan också för de brittiska sparare som de ville skydda. När banken svartlistades sjönk också värdet på tillgångarna snabbt vilket försvårade för spararna att få tillbaka sina insättningar.

Överenskommelsen väntas presenteras på en presskonferens i dag.

Här kan du läsa mer om Islands väg mot medlemsförhandlingar med EU och här om The Treasury Committes kritik mot terrorstämplingen.