söndag 28 juni 2009

Regeringen ger klartecken för personval

Regeringen ger klartecken till att införa personval. Röstningen sker efter irländsk förebild där väljarna rangordnar sina favoritkandidater. Förslaget ska nu ut på remiss. Förhoppningen är att de nya reglerna ska kunna gälla redan vid kommunalvalen nästa år.

Att införa personval var en punkt på regeringens att göra-lista under våren. Förslaget som justitieminister Ragna Árnadóttir (bilden) har tagit fram är tänkt att gälla både vid val till alltinget och kommunerna.

Systemet bygger på en enskild överförbar röst. Valsedeln består av namn utan inbördes rangordning. Väljarna rangordnar kandidaterna på valsedeln. Personvalet gäller i första hand den kandidat som kryssas som nummer ett, men om den blir utslagen, inte klarar spärren eller redan har fått så många röster som krävs för att bli vald går personrösten i stället vidare till nummer två på listan, och så vidare. För den som väljer ett parti utan att ange några favoriter tillfaller rösten ändå partiet och följer då ordningsföljden på de egna nomineringslistorna.

Syftet med systemet är att inga röster ska vara bortkastade.

Det nuvarande personvalet på Island är begränsat. Det går att kryssa bort en kandidat på valsedeln. I senaste alltingsvalet fick ingen dock tillräckligt många kryss för att förlora platsen i parlamentet.

Här kan du läsa förslaget om personval.