onsdag 10 juni 2009

Tre av fyra vill ha folkomröstning om EU

Tre av fyra islänningar anser att det är viktigt att frågan om ett isländskt EU-medlemskap avgörs i en folkomröstning. Det visar en ny Gallupundersökning.

76,3 procent av de tillfrågade tycker att det är mycket eller ganska viktigt att det isländska folket får avgöra om landet ska gå med i EU. 17,8 procent anser inte att det är viktigt att folket får säga sitt. 5,8 procent säger att det inte spelar någon roll om det blir en folkomröstning eller inte.

Folkomröstningen är betydligt viktigare för kvinnorna än för männen. Var fjärde man tycker att politikerna kan bestämma utan att fråga folket. Den åsikten delar bara var tionde kvinna.

79,1 procent av de tillfrågade bosatta utanför Reykjavík anser att folkomröstningen är viktig. I och runt huvudstaden tycker något färre att islänningarna själva måste få avgöra frågan om medlemskap. Bland höginkomsttagare och högskoleutbildade finns också färre som anser att en folkomröstning är nödvändig.

Här kan du läsa mer om Islands väg mot ett eventuellt EU-medlemskap.