torsdag 25 juni 2009

Utsläppen kan halveras till år 2020

Mellan 1990 och 2007 ökade utsläppen av växthusgaser med 32 procent på Island. Men utsläppen går att halvera redan till år 2020, enligt en ny rapport från Umhverfisráðuneytið.

1990 släppte Island ut motsvarande 3,4 miljoner ton koldioxid. 2007 var utsläppen 4,5 miljoner ton. Fordonstrafik (plus 81 procent) och aluminiumsmältverken (plus 72 procent) står för den största utsläppsökningen. Inom fisket och lantbruket har däremot mängden koldioxid minskat.

2007 ökade utsläppen med 6 procent jämfört med föregående år. De främsta orsakerna är större produktion vid smältverket vid Grundartangi samt produktionsstart vid anläggningen i Reyðarfjörður.

Det går att minska utsläppen med 52 procent till år 2020. Men det kräver att aluminiumsmältverket i Straumsvík inte byggs ut samt att anläggningarna i Helguvík och Bakki inte tas i bruk. Smältverket i Bakki finns ännu så länge bara på planeringsstadiet medan bygget i Helguvík har kommit en god bit på väg.

Ett problem är att det i nuläget inte finns tillräckligt med energi för Helguvík. Miljöminister Svandís Svavarsdóttir säger att de 625 Megawatt som krävs för ett smältverk med en kapacitet på 365 000 ton saknas i området. Energibristen gör också att andra och mindre krävande industrier inte kan få några elförsörjningsgarantier från staten.

Om utbyggnaden av aluminiumindustrin faktiskt äger rum innebär det däremot en ökning av utsläppen. Då stiger mängden växthusgaser med 3 procent från 1990 till 2020.

Regeringens mål är att minska utsläppen av växthusgaser med mellan 50 och 75 procent till år 2050. Det ska bland annat ske genom att binda koldioxid i marken.

Här kan du läsa utsläppsrapporten i sin helhet och här kan du läsa mer om koldioxidförvaringen som ska bromsa växthuseffekten.