onsdag 22 juli 2009

Aluminiumindustrin större än fisket

Aluminiumindustrin är större än fisket. Framställningen av metall står nu för 36 procent av den isländska försäljningen. Fiskets andel är 29,7 procent.

2008 exporterade Island råmetall för 196 miljarder isländska kronor. Försäljningsvärdet dubblerades jämfört med året innan. Intäkterna från fisket ökade med drygt 30 procent till 162 miljarder men samtidigt minskade näringen något i betydelse.

Sammanräknat är dock alltjämt livsmedelssektorn störst på Island om även fisket räknas in i den övriga produktionen. Då står branschen för 43 procent av försäljningsvärdet. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Årets fiske har hittills varit starkt. Under de fyra första månaderna ökade det totala fångstvärdet från 32 till 34 miljarder kronor. Torsken står för en dryg tredjedel av inkomsterna. Sillfångsten har ökat med 131 procent medan lodda nästan har försvunnit på grund av dålig tillgång.

I juni uppgick den totala fångsten till 127 595 ton jämfört med 61 028 ton under samma period förra året. Det första halvåret har visserligen fångstvolymen minskat något men försäljningsvärdet har ökat.