måndag 20 juli 2009

Dagens citat

"På morgonen den 8 juni år 1783 öppnade sig en nästan tre mil lång spricka i jordskorpan på södra Island. Vulkanen Lakis utbrott släppte fram det största kända lavaflödet i världen i historisk tid. Lavan stuvade om i landskapet. Den tvingade floder att byta riktning och drev befolkningen från gårdar och betesmarker. Men det som gjorde utbrottet så dödligt var inte lavan, utan askan och gaserna som sköt upp ur jordens inre."

Paul Frogner Kockum i Forskning & Framsteg om sjukdomen fluoros som ofta kräver dödsoffer i samband med vulkanutbrott - just Laki 1783 tros ha skapat de största lavamängderna och de värsta luftföroreningarna i historien.