tisdag 7 juli 2009

Misstänker fusk med isländskt ejderdun

20 ton isländskt ejderdun såldes i Japan förra året. Men exporten till landet uppgick bara till 2,6 miljoner ton. Islands ambassad i Japan ska därför utreda vad som misstänks vara ett omfattande och systematiskt fusk med märkningen, skriver Morgunblaðið.

Isländskt ejderdun är en lyxprodukt som betingar höga priser på den japanska marknaden. Men efter en granskning av affärerna är det uppenbart att det förekommer ett utbrett fusk någonstans i leveranskedjan. I Japan säljs alltså nästan åtta gånger mer isländskt dun än vad som faktiskt importeras.

Island står dessutom för cirka 70 procent av den totala försäljningen av ejderdun på världsmarknaden - trots att den totala exporten bara uppgår till tre ton om året.

Guðbjörg Helga Jóhannesdóttir vid Bændasamtök Íslands träffade nyligen en japansk grossist och en österrikisk tillverkare för att diskutera problemet. De sa sig ha sett dunpartier med enbart vita fjädrar - något som betyder att de förmodligen enbart består av fjäder från gäss och änder.

Utredningen ska förhoppningsvis ge svar på när den vilseledande ommärkningen sker och vem som ligger bakom den.

Ejderdunet samlas in från fåglarnas bon. Fjädrarna ersätts med hö - enligt bönderna något som ejdern sällan märker och heller inte äventyrar fågelungarnas framtid.

Att samla ejderdun är en mångårig tradition på Island. Än i dag är dunplockandet en delsyssla för bönder på öar och vid kusten runt om Island, bland annat på Vigur (bilden).