onsdag 15 juli 2009

Seðlabanki Íslands sågar Icesave-planen

Konflikten mellan Seðlabanki Íslands och regeringen är total. Centralbankschefen Svein Harald Øygard ställer sig bakom den rapport som dömer ut hanteringen av Icesave: Det rättsliga läget är oklart och villkoren för återbetalningen luddiga.

Gröna vänsterns Árni Þór Sigurðsson (bilden), ordförande i utanríkismálanefnd, avfärdade redan i går rapporten med att den var skriven av Davíð Oddssons gamla kompisar i Seðlabanki Íslands som främst är intresserade av att fria sig själva från ansvar för finanskraschen.

I dag, när rapporten presenterades för allmänheten, visar det sig att Svein Harald Øygard står bakom kritiken mot regeringen. Han är även mycket upprörd över Árni Þór Sigurðssons anklagelser mot Seðlabanki Íslands.

Sprickan gapar alltså åter djup mellan centralbanken och regeringen på ett sätt som påminner om Davíð Oddssons sista tid som bankchef. Ännu en offentlig sågning av regeringens hantering av Icesave är förstås inte välkommen när det ser tveksamt ut om Socialdemokraterna och Gröna vänstern över huvud taget ska lyckas baxa frågan genom alltinget.

Kritiken i rapporten är inte ny men att det är centralbanken som nu ställer sig bakom den gör den inte mer lätthanterlig.

Seðlabanki Íslands slår bland annat fast att rättsläget är oklart. Om Island faktiskt ska ersätta brittiska och holländska Icesave-sparare borde den skyldigheten prövas av domstol. Landsbankis tillgångar tros räcka till 75 procent av skulderna - resten, cirka 340 miljarder isländska kronor, lär alltså skattebetalarna tvingas stå för. Den totala skulden motsvarar nu omkring 200 procent av bruttonationalprodukten. År 2017 tros den ha minskat till 100 procent av BNP.

Centralbanken tror ändå att staten orkar med skuldbördan. Men det kräver fokus på ekonomisk tillväxt och att finanserna åter kommer i balans.

Svein Harald Øygard spär också på kritiken mot att Icesave-uppgörelsen skrevs under utan att regeringen bad centralbanken om råd.

Vänsterregeringen står nu inför ett verkligt moment 22.

Om Icesave-överenskommelsen rivs upp utan en framgångsrik omförhandling riskerar Island att bli utan internationella lån samt politisk och ekonomisk utfrysning. Om den inte förändras avsevärt får regeringen heller inte ja till den i alltinget. Och om partipiskan plötsligt viner och uppgörelsen mot förmodan klubbas i oförändrat skick - då bjussar Jóhanna Sigurðardóttirs regering varje islänning på några hundratusen i skulder för ett bankäventyr.

Det är heller ingen vidare reklam för att göra islänningarna mer sugna på det Europa hon vill närma sig.

Här kan du läsa mer om Icesave.