lördag 18 juli 2009

Skeiðará har flyttat till Gígjukvísl

Flödet i floden Skeiðará har halverats. Glaciären har nu dragit sig så långt tillbaka att den västra delen av Skeiðarárjökull i Vatnajökullmassivet nu i stället rinner ut i Gígjukvísl, skriver Fréttablaðið.

Avsmältningen från Vatnajökull ökar vilket innebär att glaciären drar sig tillbaka. Att flödet från Skeiðarárjökull, som är en av jökelns sydliga tungor, skulle hamna bakom moränen och därmed byta färdväg ut i Atlanten var därför väntat. Men tidpunkten var svår att förutse. I måndags eftermiddag tros flödet ha ändrat riktning. Omkring halva Skeiðará flyter nu i stället i Gígjukvísl.

Så länge glaciären inte börjar expandera är förändringen bestående. Vegagerðin tror inte att det nya flödet påverkar bron över Gígjukvísl. Den ska tåla de ökande vattenmassorna. Om floden däremot svämmar över kan vägavsnittet behöva stängas.

Skeiðarárjökull är en sydlig utlöpare av Vatnajökullmassivet. Smältvattnet rinner ut över Skeiðarársandur i flera olika floder. Gígjukvísl ligger cirka två mil väster om Skeiðará. När den senare svämmade över 1996 efter ett jökulhlaup spolades två av ringvägens broar bort av vattenmassorna.

Här kan du läsa mer om Skeiðará.