torsdag 23 juli 2009

Vattnet nästan helt borta från Skeiðará

Floden som rinner under Islands längsta bro är borta. Nu går det att promenera under den 880 meter långa Skeiðarárbrú. Och flödet från Skeiðará kommer troligtvis aldrig tillbaka.

Skeiðarárjökull i Vatnajökullmassivet har dragit sig tillbaka på grund av avsmältningen. Den 13 juli övergick flödet från glaciären delvis i stället till Gígjukvísl. Sedan tog det bara några dagar innan flödet i Skeiðará upphörde så gott som helt.

Mindre vattenmängder når alltjämt floden från Morsá och närliggande områden.

Oddur Sigurðsson, geolog vid Veðustofa Íslands, säger till Morgunblaðið att förändringen var väntad. Att flödet skulle ta en ny väg var givet - frågan var bara när eftersom höjdskillnaden mellan Skeiðará och Gígjukvísl är omkring 40 meter.

När nu glaciären dragit sig tillräckligt långt tillbaka finns det troligtvis ingen väg tillbaka. Även vid ett kraftigt jökulhlaup är nivåskillnaden för stor för att vattnet ska flyta i Skeiðará.

Flera mindre glaciärlaguner liknande Jökulsárlón bildas nu vid Skeiðarárjökulls fot. Men det krävs sannolikt en rejäl glaciärflod för att de ska bli riktigt stora. Flera isras har också registrerats i området.

Smältvattnet från Skeiðarárjökull hade till nyligen tre vägar till havet genom Skeiðarársandur: Súla till vänster, Gígjukvísl i mitten och Skeiðará till öster.

Här kan du läsa mer om förändringarna vid Skeiðará.