måndag 17 augusti 2009

Allt fler islänningar får nytt jobb

Arbetslösheten på Island minskar för tredje månaden i rad. I juli var 8 procent av islänningarna utan jobb, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad. Det visar en ny rapport från Vinnumálastofnun.

Trenden i statistiken är tydlig. Arbetslösheten är alltjämt högst i Suðurnes (11,7 procent) och ligger i princip still i Reykjavíkområdet. På landsbygden får däremot allt fler jobb - under juli minskade arbetslösheten med 6 procent. I Västfjordarna är nu 1,3 procent utan jobb, i Austurland 2 procent och i Norðurland vestra 2,1 procent.

Utjämningen mellan könen fortsätter också. När krisen slog till förlorade männen jobben i betydligt större utsträckning än kvinnor. Nu saknar 8,2 procent av männen arbete jämfört med 7,6 procent av kvinnorna.

I snitt var 13 756 personer inskrivna som arbetslösa under juli. Under samma månad förra året var arbetslösheten 1,1 procent.

1 672 utländska medborgare finns bland de arbetslösa. 1 016 av dessa är polacker och 625 av det totala antalet arbeta tidigare inom byggbranschen.

Antalet lediga tjänster minskade något men det beror främst på att många tillfälliga anställningar har försvunnit. 1 005 jobb fanns att söka i slutet av månaden.

I fyra kommuner är arbetslösheten noll: Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur och Bæjarhreppur Strandasysla i Västfjordarna samt Akrahreppur i Norðurland vestra.