måndag 24 augusti 2009

Bildt talade osanning om Icesave

De nordiska ländernas lån till Island är villkorade med att landet tar ansvar för Icesave. Det sa Sveriges utrikesminister Carl Bildt under utrikesministermötet på Island. Det innebär att han tidigare gett felaktig information om lånevillkoren - vid ett möte på Island den 9 juni i år sa Carl Bildt tillsammans med sin danske kollega Per Stig Møller att lånen från de nordiska länderna inte var knutna till Icesave.

Att Sverige slöt upp bakom EU-linjen när det gällde att få Island att ersätta brittiska, tyska och holländska sparare är väl känt. Sverige lovade snabbt Island lån i samband med finanskraschen, sedan började finansminister Anders Borg att tveka utan att förklara dröjsmålet men rätade snart in sig i EU-ledet och villkorade lånen varför dessa drog ut på tiden.

Carl Bildts besked i Reykjavík i juni i år var därför sensationellt. Det gav också Island en möjlig väg att slippa ansvaret för Icesave.

Nu tar han alltså tillbaka uppgifterna. För att det nordiska lånepaketet ska godkännas måste Island reda ut Icesave-tvisten och ersätta brittiska och holländska sparare.

De sista detaljerna i Icesave-uppgörelsen blir förmodligen klara i dag. Men det nya avtalet är i princip redan i hamn. Något som också märks på finansminister Steingrímur J. Sigfússon. Han säger till Balinn att han slår vad om hangikjöt på att regeringen sitter mandatperioden ut.

Förändringarna i Icesave-avtalet har manglats i finansutskottet hela helgen inför en tredje debattrunda i alltinget. Under fredagens omröstning klubbades stora delar av de nya förbehållen med siffrorna 51 mot nio. Framstegspartiets motförslag röstades ned med 48 mot tio. Utöver de egna ledamöterna var det enbart Þráinn Bertelsson, politisk vilde sedan han lämnat Medborgarrörelsen, som röstade för förslaget.

Alltingets talkvinna Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir tror att Icesave-frågan kan klaras av i sin helhet i alltinget i dag efter finansutskottets möte på förmiddagen. Att Icesave ändå går ett nytt varv genom utskottet beror bland annat på att Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson inte ville ställa sig bakom samtliga punkter. Det finns visserligen en majoritet ändå, men regeringen strävar efter en så bred uppgörelse som möjligt.

För att avtalet ska gälla krävs att Storbritannien och Nederländerna godkänner de nya isländska villkoren.

De isländska hushållen tillhörde de mest skuldsatta i världen när bankerna kollapsade förra hösten. Bara britter och danskar hade större lån. Det svaret fick Framstegspartiets Eygló Harðardóttir på en direkt fråga till statsminister Jóhanna Sigurðardóttir i alltinget.

Socialminister Árni Páll Árnason vill avskriva delar av hushållens skulder. Exakt hur det ska gå till är inte klart, men han säger till Fréttablaðið att skulderna bör anpassas till tillgångarnas värde.

Här kan du läsa mer om Icesave och här om Carl Bildts tidigare uttalanden i Reykjavík.