fredag 7 augusti 2009

Enkät: Diskrimineringen av invandrare ökar

Mer än hälften av islänningarna anser att det är vanligt att folk av annan hudfärg och nationalitet diskrimineras. Nästan lika många anser dessutom att diskrimineringen har ökat under de senaste fem åren. Det visar en undersökning beställd av Félags- og tryggingamálaráðuneytið.

56,9 procent anser att diskriminering på grund av hudfärg eller nationalitet är vanlig. 49 procent upplever att särbehandlingen har ökat sedan 2004. 25,7 procent har blivit vittne till diskriminering under det senaste året.

Förhållandevis få, 49,4 procent, tror att könet spelar in i en situation då två personer med samma kvalifikationer har sökt ett jobb. Däremot anser 93,4 procent att den som är sämre på isländska har sämre utsikter att få jobbet. Därefter följer ålder (85,9 procent), funktionshinder (80 procent), utseende (70,1 procent), nationalitet (68,4 procent) och sexuell läggning (34,8 procent).

Få bryr sig om vem som flyttar in bredvid. När de tillfrågade fick gradera om de skulle känna sig bekväma eller obekväma med sina grannar hamnade samtliga kategorier över nio på den tiogradiga skalan. Islänningarna är mest bekväma med äldre (9,7 av 10) och minst bekväma med personer av annan nationalitet (9,1 av 10).

23,5 procent säger att det är mycket eller ganska vanligt med diskriminering på grund av religion, 25,3 procent på grund av kön, 25,5 procent på grund av hög ålder (över 60 år), 35,9 procent på grund av funktionshinder och 41,2 procent på grund av sexuell läggning. Diskriminering på grund av nationalitet är den enda typen som fler tror har ökat än minskat under de fem senaste åren.

Få av dem som har svarat på enkäten har blivit diskriminerade under det senaste året. Den högsta andelen är för religion - 3,1 procent av de tillfrågade anser sig ha utsatts för särbehandling.