söndag 2 augusti 2009

Färre äktenskap och färre skilsmässor

Både antalet äktenskap och skilsmässor minskade på Island under 2008. Trenden kan delvis bero på att den ekonomiska krisen gör det svårt för många att ändra livsförhållanden - att gifta sig eller skilja sig kan helt enkelt vara för dyrt.

Enligt ny statistik från Hagstofa Íslands gifte sig 1 642 par på Island under förra året. Till det kommer 18 registrerade partnerskap, tolv mellan män och sex mellan kvinnor. Antalet äktenskap var 5,5 per 1 000 invånare - att jämföra med 5,6 år 2007.

549 par tog ut skilsmässa under 2008. Andelen skilsmässor minskade under året till 37,2 procent från 38,5 procent.

Dessutom upphörde 642 samboförhållanden. På Island varar i snitt 55,2 procent av samboskapen kortare tid än tre år, medan bara 11,1 procent av äktenskapen går i stöpet inom samma period. Det genomsnittliga äktenskapet på Island varar i 12,1 år. 1 907 samboförhållanden registrerades under 2008.

86 procent av paren som gifter sig har levt ihop en tid. Kvinnan är i snitt 32,1 år när hon gifter sig och mannen 34,3 år. Vid samboskap är kvinnan i snitt 28,6 år och mannen 31 år.

Finanskraschen tvingar par som vill skiljas att hålla ihop. Krisen på bostadsmarknaden har gjort villor och lägenheter näst intill osäljbara - det är en bidragande orsak till att antalet skilsmässor minskar.

Här kan du läsa mer om hur krisen påverkar äktenskapen.